Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Ελλάδα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

Μπορώ να ασκήσω έφεση στην καταδίκη ή στην αθώωση του κατηγορουμένου;

Είναι δυνατή η άσκηση επιπλέον ενδίκων μέσων;

Τι δικαιώματα έχω αφού αρχίσει η εκτέλεση της καταδικαστικής απόφασης του δικαστηρίου;

Περισσότερες πληροφορίες

Μπορώ να ασκήσω έφεση στην καταδίκη ή στην αθώωση του κατηγορουμένου;

Μετά το πέρας της συζήτησης το δικαστήριο θα καταδικάσει ή θα αθωώσει τον κατηγορούμενο βασιζόμενο στα αποδεικτικά στοιχεία που έχει συλλέξει. Εάν το δικαστήριο κηρύξει τον κατηγορούμενο αθώο θα τον/την απαλλάξει από την κατηγορία και δεν θα αποφανθεί για την αστική σας αξίωση για αποζημίωση. Σε αυτή την περίπτωση ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να ανταπαιτήσει αποζημίωση από εσάς για τα έξοδα που αυτός/αυτή έκανε σε σχέση με την υπόθεση. Εάν το δικαστήριο κηρύξει τον κατηγορούμενο ένοχο, θα επιβάλλει την ποινή και θα ορίσει το ποσό της αποζημίωσης που θα λάβετε από τον κατηγορούμενο.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από την απόφαση του δικαστηρίου, μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά αυτής. Θα σας δοθεί η δυνατότατα να ασκήσετε έφεση, μόνο εφόσον έχετε συμμετάσχει στη δίκη ως πολιτικώς ενάγων (1).

Το δικαίωμά σας να προσβάλλετε την απόφαση εξαρτάται από το εάν το δικαστήριο έχει καταδικάσει ή αθωώσει τον κατηγορούμενο. Εάν το δικαστήριο έχει αθωώσει τον κατηγορούμενο μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης, μόνο εάν καταδικαστήκατε στην καταβολή σε αποζημίωση του κατηγορουμένου και στα έξοδα. Εάν το δικαστήριο έχει καταδικάσει τον κατηγορούμενο, μπορείτε να ασκήσετε έφεση, μόνο εάν η αγωγή σας απορρίφθηκε, επειδή δε στηρίζεται στο νόμο ή η αξίωσή σας για αποζημίωση έχει απορριφθεί ή η αποζημίωση που επιδικάστηκε είναι μικρότερη από το ποσό που ζητήσατε.

Εναλλακτικά, μπορείτε να ζητήσετε από τον εισαγγελέα να προσβάλλει την απόφαση με έφεση.

Είναι δυνατή η άσκηση επιπλέον ενδίκων μέσων;

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από την απόφαση του δικαστηρίου μετά την άσκηση της έφεσης, έχετε ακόμα μια επιλογή να προσβάλλετε την απόφαση. Και πάλι, το δικαίωμά σας να ασκήσετε ένδικο μέσο (αναίρεση) εξαρτάται από το εάν ο κατηγορούμενος αθωώθηκε ή καταδικάστηκε. Μπορείτε να ασκήσετε αναίρεση κατά της αθωωτικής απόφασης, μόνο εάν καταδικαστήκατε σε αποζημίωση του κατηγορουμένου και στα έξοδα της δίκης. Μπορείτε να ασκήσετε αναίρεση κατά καταδικαστικής απόφασης, μόνον εάν το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή σας επειδή δε στηρίζεται στο νόμο ή απέρριψε την αξίωσή σας για αποζημίωση ή δεν σας επιδίκασε ολόκληρο το ποσό της αποζημίωσης που ζητήσατε.

Εναλλακτικά, μπορείτε να ζητήσετε από τον αρμόδιο εισαγγελέα να ασκήσει αναίρεση κατά της απόφασης αντί για εσάς.

Τι δικαιώματα έχω, αφού αρχίσει η εκτέλεση της καταδικαστικής απόφασης του δικαστηρίου;

Όταν αρχίσει η εκτέλεση της καταδικαστικής απόφασης του δικαστηρίου, ο ρόλος σας στην ποινική διαδικασία έχει στην ουσία ολοκληρωθεί. Η ελληνική νομοθεσία δεν παρέχει επιπλέον δικαιώματα στα θύματα εγκληματικών πράξεων μετά την έναρξη εκτέλεσης της καταδικαστικής απόφασης/ της ποινής. Υπάρχει μόνο μια εξαίρεση: εάν είστε παιδί που υπέστη σεξουαλική προσβολή, ο εισαγγελέας θα σας ενημερώσει σχετικά με την απόλυση του δράστη. Έχετε αυτό το δικαίωμα ενημέρωσης ανεξάρτητα από το αν έχετε συμμετάσχει στην ποινική διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων (1) ή όχι.

Περισσότερες Πληροφορίες

  • Κώδικας Ποινικής Δικονομίας –στα Ελληνικά

1. Πολιτικωσ εναγων
Πολιτικώς ενάγων είναι το πρόσωπο που υπέστη ζημία (περιουσιακή και/ή ψυχολογική και/ή σωματική) ως αποτέλεσμα μιας εγκληματικής πράξης και συμμετέχει στην ποινική διαδικασία αξιώνοντας αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης από το δράστη. Ως θύμα εγκληματικής πράξης μπορείτε να δηλώσετε παράσταση πολιτικής αγωγής στο κείμενο της έγκλησης (μήνυσης) είτε με ξεχωριστό δικόγραφο/ δήλωση κατά τη διάρκεια της διερεύνησης ή κατά τη διάρκεια της δίκης. Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης μπορείτε να καταθέσετε τη δήλωσή στον αρμόδιο για την υπόθεσή σας εισαγγελέα ή αστυνομικό. Κατά τη διάρκεια της δίκης μπορείτε να καταθέσετε την δήλωσή σας απευθείας στο δικαστήριο. Η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής πρέπει να έχει συνταχθεί στα Ελληνικά. Δεν υπάρχει ειδική φόρμα που πρέπει να ακολουθήσετε, αλλά η δήλωση πρέπει να περιέχει συνοπτική έκθεση της υπόθεσης για την οποία παρίσταστε ως πολιτικώς ενάγων, τους λόγους στους οποίους στηρίζεται το δικαίωμα παράστασής σας καθώς και το διορισμό αντικλήτου στην έδρα του δικαστηρίου, αν δε μένετε μόνιμα εκεί. Αλλιώς η δήλωσή σας θα είναι απαράδεκτη.
Μπορείτε επίσης να αξιώσετε αποζημίωση από το δράστη ξεκινώντας ξεχωριστή δίκη στα πολιτικά δικαστήρια. Εάν έχετε ήδη ξεκινήσει αστική δίκη και το πολιτικό δικαστήριο δεν έχει εκδώσει ακόμα απόφαση γι’ αυτήν, μπορείτε να καταθέσετε την ίδια αξίωση στην ποινική διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση θα κλείσει, η υπόθεση ενώπιων του πολιτικού δικαστηρίου.
Τελευταία επικαιροποίηση: 14/07/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.