Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Ελλάδα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων-Συμβουλευτικά Κέντρα για τη Βία κατά των Γυναικών

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων

Κέντρο Έρευνας και Υποστήριξης Θυμάτων Κακοποίησης και Κοινωνικού Αποκλεισμού

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι

Διεθνής Αμνηστία Ελληνικό Τμήμα

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων- Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων-Συμβουλευτικά Κέντρα για τη Βία κατά των Γυναικών

Τα Συμβουλευτικά Κέντρα παρέχουν δωρεάν ψυχοκοινωνική στήριξη και νομική συμβουλευτική, με σκοπό να δώσουν στις γυναίκες τη δυνατότητα να επιλέγουν και να παίρνουν οι ίδιες καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον τους, συμφώνα με την προσωπικότητά τους και τον τρόπο που επιθυμούν να ζήσουν .

Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

 • παρέχουν δωρεάν ψυχοκοινωνική στήριξη και νομική συμβουλευτική, με σκοπό να δώσουν στις γυναίκες τη δυνατότητα να επιλέγουν και να παίρνουν οι ίδιες καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον τους, συμφώνα με την προσωπικότητά τους και τον τρόπο που επιθυμούν να ζήσουν
 • παρέχουν υπηρεσίες μέσω ενός ολοκληρωμένου πλαισίου δράσεων που υποστηρίζουν, συμβουλεύουν και παρακολουθούν την εξέλιξη κάθε γυναίκας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.isotita.gr/

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) παρέχει ψυχολογική στήριξη και νομική βοήθεια σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας και λειτουργεί ξενώνα για τις γυναίκες θύματα βίας και τα ανήλικα παιδιά τους.

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)

 • είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε το 1994 και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)
 • διαθέτει περιφερειακές/τοπικές υπηρεσίες που παρέχουν ψυχολογική στήριξη και νομική βοήθεια στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας
 • παρέχει δωρεάν ψυχολογική στήριξη και νομική βοήθεια
 • παρέχει πληροφορίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την απασχόληση και τον κοινωνικό αποκλεισμό
 • σε συνεργασία με τη Νομαρχία Αθηνών διατηρεί ξενώνα από το 1993 για τις γυναίκες θύματα βίας και τα ανήλικα παιδιά τους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : https://kethi.gr/

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης συντονίζει ένα δίκτυο παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης σε άτομα, οικογένειες, ομάδες και πληθυσμιακές ομάδες που βιώνουν καταστάσεις συναισθηματικής κρίσης ή χρειάζονται άμεση κοινωνική βοήθεια.

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)

 • είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έδρα την Αθήνα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 • παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και πληροφόρηση σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας
 • παρέχει ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα, οικογένειες και ομάδες
 • προσφέρει προσωρινή φιλοξενία σε ξενώνες σε άτομα που βιώνουν καταστάσεις κρίσης ή βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης κοινωνικής ανάγκης
 • προσφέρει υπηρεσίες καθώς και διαμεσολάβηση για τη διευκόλυνση πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης που παρέχονται από άλλους φορείς, μη κερδοσκοπικές ενώσεις και ΜΚΟ
 • παρέχει επείγουσα κοινωνική βοήθεια σε άτομα, οικογένειες και ομάδες που βιώνουν σοβαρά προβλήματα ή καταστάσεις κρίσης ή κοινωνικό αποκλεισμό ή κοινωνικούς κινδύνους συνεπεία φυσικών φαινομένων ή ένα συνδυασμό ψυχολογικών, οργανικών ή/και οικονομικών παραγόντων, τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι αδυνατούν να αντιμετωπίσουν.

ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΑ:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : http://www.ekka.org.gr/

Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων

Το Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων λειτουργεί ως κέντρο αποκατάστασης για άτομα θύματα βασανιστηρίων και τις οικογένειές τους, εκπαιδεύει Έλληνες και ξένους επαγγελματίες του τομέα της υγείας ώστε να εξετάζουν και να θεραπεύουν θύματα βασανιστηρίων, διεξάγει επιστημονική έρευνα και παρέχει κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας σχετική με τα βασανιστήρια και τις συνέπειές τους.

Το Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων

 • λειτουργεί ως κέντρο αποκατάστασης ατόμων θυμάτων βασανιστηρίων και των οικογενειών τους
 • εκπαιδεύει Έλληνες και ξένους επαγγελματίες του τομέα υγείας, ώστε να εξετάζουν και να θεραπεύουν θύματα βασανιστηρίων
 • συμβάλλει μέσω ενός ευρέος κύκλου, στη διάδοση της γνώσης σχετικά με τη συντέλεση και τα διαφορετικά είδη βασανιστηρίων και σχετικά με την πιθανότητα επανένταξης των θυμάτων βασανιστηρίων
 • διεξάγει επιστημονική έρευνα και παρέχει κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας σχετική με τα βασανιστήρια και τις συνέπειές τους
 • διατηρεί και αναπτύσσει κέντρο πληροφόρησης (τεκμηρίωσης)
 • συμβάλλει στην πρόληψη των βασανιστηρίων προάγοντας τις παραπάνω πέντε επιδιώξεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : http://www.mrct.org/

Κέντρο Έρευνας και Υποστήριξης Θυμάτων Κακοποίησης και Κοινωνικού Αποκλεισμού

Το Κέντρο Έρευνας και Υποστήριξης Θυμάτων Κακοποίησης και Κοινωνικού Αποκλεισμού παρέχει ιατρική, ψυχολογική, κοινωνική και νομική υποστήριξη σε θύματα βασανιστηρίων και οργανωμένης βίας, θύματα κακοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.

Το Κέντρο Έρευνας και Υποστήριξης Θυμάτων Κακοποίησης και Κοινωνικού Αποκλεισμού (Ε.Κ.Υ.Θ.Κ.Κ.Α.)

 • είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία
 • παρέχει ιατρική, ψυχολογική, κοινωνική και νομική υποστήριξη σε θύματα βασανιστηρίων και οργανωμένης βίας, θύματα κακοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού
 • ευαισθητοποιεί τον γενικό πληθυσμό σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μεταδίδει γνώση για την ύπαρξη των φαινομένων βίας και κοινωνικού αποκλεισμού, και τις δυνατότητες αντιμετώπισής τους όχι μόνον στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες
 • παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε πληθυσμούς που έχουν υποστεί οργανωμένη βία, βασανιστήρια, κακοποίηση, κοινωνικό αποκλεισμό όχι μόνον στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες
 • διεξάγει επιστημονική έρευνα γύρω από την βία και τα βασανιστήρια, την κακοποίηση και το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού
 • συμβάλλει στην πρόληψη των βασανιστηρίων, της κακοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : http://www.cvme.gr/

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες είναι μη κυβερνητικός οργανισμός που υποστηρίζει τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα μέσα από ποικίλες ψυχοκοινωνικές και νομικές υπηρεσίες.

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

 • είναι μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1989 για να υποστηρίξει τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα
 • βοηθά τους πρόσφυγες να ενταχθούν αρμονικά στην Ελλάδα μέσα από ποικίλες ψυχοκοινωνικές και νομικές υπηρεσίες
 • είναι ο μόνος ελληνικός μη κυβερνητικός οργανισμός, μη κερδοσκοπικός φορέας που ασχολείται αποκλειστικά με άτομα που ζητούν άσυλο στην Ελλάδα και θεωρούνται πρόσφυγες
 • είναι ενταγμένο στο μητρώο του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Σωματείο Αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό
 • είναι μια από τις έξι μη κυβερνητικές οργανώσεις προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Ελλάδα που συμμετέχουν στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
 • είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για Πρόσφυγες και Εξόριστους

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : http://www.gcr.gr/

Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι παρακολουθεί, δημοσιεύει άρθρα και προωθεί θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα.

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι

 • ιδρύθηκε το 1992
 • αποτελεί την Ελληνική Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ελσίνκι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • παρακολουθεί, δημοσιεύει άρθρα και παρεμβαίνει σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και, ενίοτε, στα Βαλκάνια
 • έχει συμμετάσχει και συχνά συντονίσει την παρακολούθηση των Ελληνικών και Βαλκανικών Μέσων Επικοινωνίας σχετικά με τις προκαταλήψεις και τη λεκτική βία, έχει εκπονήσει λεπτομερείς ετήσιες εκθέσεις παράλληλες/ανεπίσημες εκθέσεις στα όργανα του ΟΗΕ και εξειδικευμένες εκθέσεις σχετικά με την κακοποίηση και με εθνικές, εθνο-γλωσσικές, θρησκευτικές και μεταναστευτικές κοινότητες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://cm.greekhelsinki.gr/

Διεθνής Αμνηστία Ελληνικό Τμήμα

Η Διεθνής Αμνηστία απευθύνεται σε κυβερνήσεις, διακυβερνητικούς οργανισμούς, ένοπλες πολιτικές ομάδες , εταιρείες και άλλους μη κρατικούς φορείς και ερευνά συστηματικά και αμερόληπτα ατομικές υποθέσεις και ευρείες μορφές παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Διεθνής Αμνηστία

 • είναι ένα παγκόσμιο, ανεξάρτητο κίνημα εθελοντών που αγωνίζεται για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • υπερασπίζεται κρατουμένους της συνείδησης της βίας και της φτώχειας
 • αποσκοπεί στον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών
 • αποσκοπεί στην κατάργηση της θανατικής ποινής, των βασανιστηρίων και του περιορισμού των ελευθεριών στο όνομα του «πολέμου και της τρομοκρατίας»
 • καταπολεμά τις διακρίσεις που υφίστανται οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, οι μειονότητες και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.amnesty.org.gr/

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/07/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.