Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Ουγγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ουγγαρία

Μπορώ να προσφύγω κατά της απόφασης;

Το θύμα μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης αν είναι επίσης ιδιώτης που υποκαθιστά τον εισαγγελέα, ιδιώτης κατήγορος ή πολιτικώς ενάγων, ή αν η απόφαση περιέχει διάταξη που επιτρέπει την άσκηση προσφυγής. Ο πολιτικώς ενάγων μπορεί να προσφύγει κατά της διάταξης που κρίνει την αστική αξίωση επί της ουσίας. Εάν στην απόφαση περιέχεται οποιαδήποτε άλλη διάταξη που αφορά το θύμα, το θύμα μπορεί να προσφύγει κατά αυτής.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου μετά την καταδίκη;

Εάν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό, το θύμα δικαιούται να παρασταθεί στη δίκη και στην επ’ ακροατηρίου συζήτηση ενώπιον του δευτεροβάθμιου ή τριτοβάθμιου δικαστηρίου, να έχει πρόσβαση στα έγγραφα που προσκομίζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να διατυπώσει προτάσεις και αντιρρήσεις, και να απευθυνθεί στο δικαστήριο μετά την τελική επιχειρηματολογία του εισαγγελέα.

Δικαιούμαι υποστήριξη ή προστασία μετά τη δίκη; Για πόσο χρονικό διάστημα;

Η απάντηση στην ερώτηση αυτή, στο μέτρο που αφορά την υποστήριξη του θύματος, εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Γραφείου του Αναπληρωτή Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ιδιωτικού Δικαίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Γραφείου του Αναπληρωτή Γραμματέα Μεθοδολογικής Διαχείρισης της Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ενώ, στο μέτρο που αφορά την προστασία του θύματος, εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ποιες πληροφορίες θα μου χορηγηθούν σε περίπτωση καταδίκης του δράστη;

Η απόφαση, από την οποία το θύμα μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με το περιεχόμενο της καταδικαστικής απόφασης, συγκεκριμένα τη φύση, το είδος, την έκταση και το περιεχόμενο της ποινής ή των μέτρων που επιβλήθηκαν σε βάρος του κατηγορουμένου, πρέπει να επιδίδεται στο θύμα από το δικαστήριο.

Θα ενημερωθώ σε περίπτωση που ο κατάδικος αποφυλακιστεί (συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης ή της υπό όρους αποφυλάκισης) ή διαφύγει από τη φυλακή;

Το θύμα ή, σε περίπτωση θανάτου του, το πρόσωπο που ασκεί τα δικαιώματα του θύματος δικαιούται να ενημερωθεί, κατόπιν αιτήματός του, σχετικά με τα ακόλουθα σε σχέση με την αξιόποινη πράξη που αφορά το θύμα:

α) την αποφυλάκιση ή την απόδραση του προφυλακισθέντος κατηγορουμένου,

β) την υπό όρους αποφυλάκιση ή την οριστική αποφυλάκιση ή την απόδραση, καθώς και τη διακοπή της έκτισης της ποινής φυλάκισης που έχει επιβληθεί στο καταδικασθέν πρόσωπο,

γ) την αποφυλάκιση ή την απόδραση του προσώπου στο οποίο έχει επιβληθεί προσωρινή κράτηση, καθώς και τη διακοπή της έκτισης της προσωρινής κράτησης,

δ) την αποφυλάκιση ή την απόδραση του προσώπου που τελεί υπό προσωρινή ακούσια ιατρική περίθαλψη,

ε) την αποφυλάκιση, την αποχώρηση χωρίς άδεια και την αποχώρηση με άδεια για σκοπούς προσαρμογής του προσώπου που τελεί υπό ακούσια ιατρική περίθαλψη, και

στ) στην περίπτωση εκπαίδευσης ανήλικων δραστών, την προσωρινή ή μόνιμη απόλυση, την αποχώρηση από το ίδρυμα χωρίς άδεια και τη διακοπή της εκπαίδευσης ανήλικων δραστών.

Θα έχω συμμετοχή σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις αποφυλάκισης ή αναστολής; Για παράδειγμα, μπορώ να υποβάλω δήλωση ή να ασκήσω έφεση;

Η τελευταία ημέρα φυλάκισης καθορίζεται από το σωφρονιστικό ίδρυμα και τη συγκεκριμένη ημέρα το ίδρυμα μεριμνά για την αποφυλάκιση του καταδίκου. Εάν το σωφρονιστικό ίδρυμα προτείνει την υπό όρους αποφυλάκιση του καταδίκου, ο ποινικός δικαστής πραγματοποιεί ακρόαση για την οποία το θύμα δεν ενημερώνεται και στην οποία δεν μπορεί να συμμετάσχει. Το θύμα δεν μπορεί να υποβάλει δήλωση ούτε να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου σχετικά με την υπό όρους αποφυλάκιση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/01/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.