Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Ουγγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ουγγαρία

Είμαι θύμα αξιόποινης πράξης. Με ποιον φορέα πρέπει να επικοινωνήσω με σκοπό την παροχή στήριξης και βοήθειας;

Εάν έχετε πέσει θύμα αξιόποινης πράξης, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία είτε στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα είτε καλώντας τους αριθμούς κλήσης έκτακτης ανάγκης 107 ή 112.

Το προσωπικό της κρατικής Υπηρεσίας Στήριξης Θυμάτων και της Υπηρεσίας Νομικής Συνδρομής μπορεί να σας παράσχει βοήθεια στην πλησιέστερη περιφερειακή κρατική υπηρεσία. Το προσωπικό της δωρεάν Γραμμής Στήριξης Θυμάτων (Áldozatsegíto Vonal) (+36-80-225-225) παρέχει άμεση βοήθεια μέσω τηλεφώνου 24 ώρες το 24ωρο στην Ουγγαρία.

Η Εθνική Υπηρεσία Τηλεφωνικών Πληροφοριών σε Περιπτώσεις Κρίσης (Országos Kríziskezelo és Információs Telefonszolgálat — OKIT, http://www.ncsszi.hu/national-institute-for-family_-youth-and-population-policy) παρέχει βοήθεια κυρίως σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας, βίας μεταξύ συγγενών, κακοποίησης παιδιών, καθώς και πορνείας και εμπορίας ανθρώπων μέσω του τηλεφωνικού αριθμού +36-80-205-520.

Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή στήριξης θυμάτων

 • Αστυνομία: 107
 • Γενικός αριθμός έκτακτης ανάγκης: 112
 • Αριθμός τηλεφώνου για τους μάρτυρες (Telefontanú): +36-80-555-111 (μέσω του οποίου μπορείτε να καταγγέλλετε αδικήματα ανώνυμα)
 • Γραμμή Στήριξης Θυμάτων (Áldozatsegíto Vonal): +36-80-225-225 (δωρεάν τηλεφωνικός αριθμός τον οποίο μπορείτε να καλείτε 24 ώρες το 24ωρο στην Ουγγαρία)
 • Εθνική Υπηρεσία Τηλεφωνικών Πληροφοριών σε Περιπτώσεις Κρίσης (Országos Kríziskezelo és Információs Telefonszolgálat) +36-80-205-520
 • ΜΚΟ NANE Ένωση για τα Δικαιώματα των Γυναικών (Nok a Nokért Együtt az Eroszak Ellen Egyesület):
  • +36-80-505-101 (γραμμή βοήθειας για γυναίκες και παιδιά που έχουν υποστεί κακοποίηση· μπορείτε να καλείτε δωρεάν, και μέσω κινητού τηλεφώνου, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή μεταξύ 6:00 μ.μ. και 10:00 μ.μ.)
  • +36-40-603-006 (για θύματα σεξουαλικής βίας· μπορείτε να καλείτε κάθε Παρασκευή μεταξύ 10:00 π.μ. και 2:00 μ.μ. με τοπικές χρεώσεις)
 • Ένωση Patent (Patent Egyesület): +36-70-25-25-254 (υπηρεσία νομικής συνδρομής σε βασικά νομικά και ψυχολογικά ζητήματα για γυναίκες που βρίσκονται σε σχέση κακοποίησης, την οποία μπορείτε να καλείτε δωρεάν κάθε Τετάρτη μεταξύ 4:00 μ.μ. και 6:00 μ.μ.)

Η στήριξη θυμάτων προσφέρεται δωρεάν;

Οι διαδικασίες στήριξης θυμάτων είναι προσβάσιμες δωρεάν χωρίς καταβολή τέλους. Εάν δεν μιλάτε ουγγρικά ή χρειάζεστε διερμηνέα της νοηματικής γλώσσας λόγω αναπηρίας που σχετίζεται με την επικοινωνία, οι δαπάνες μετάφρασης και διερμηνείας βαρύνουν το κράτος.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από κρατικές υπηρεσίες ή αρχές;

Η Υπηρεσία Στήριξης Θυμάτων (Áldozatsegíto Szolgálat) μπορεί

 • να σας ενημερώσει σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας, καθώς και σχετικά με τις δυνατότητες που έχετε στη διάθεσή σας,
 • να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας, τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και τις παροχές ασφάλισης ασθένειας,
 • να σας παράσχει άμεση χρηματική βοήθεια (εντός 5 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης της σχετικής αξιόποινης πράξης),
 • να σας παράσχει συναισθηματική στήριξη (συμπεριλαμβανομένης ψυχολογικής υποστήριξης εάν χρειάζεται),
 • να σας παράσχει νομικές συμβουλές και πρακτική βοήθεια σε απλές υποθέσεις,
 • να επιβεβαιώσει την ιδιότητά σας ως θύμα,
 • επιπλέον, πρόσωπα που έχουν τραυματιστεί σοβαρά και συγγενείς θυμάτων που απεβίωσαν λόγω βίαιων αξιόποινων πράξεων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για κρατική αποζημίωση.

Η Εθνική Υπηρεσία Τηλεφωνικών Πληροφοριών σε Περιπτώσεις Κρίσης (Országos Kríziskezelo és Információs Telefonszolgálat) μπορεί

 • να παράσχει άμεση βοήθεια σε πολίτες (κυρίως γυναίκες και παιδιά) που βρίσκονται σε κατάσταση σοβαρής κρίσης λόγω κακοποίησης,
 • να εξασφαλίσει άμεση στέγαση σε ασφαλή κέντρα φιλοξενίας για πρόσωπα που έχουν ανάγκη, έπειτα από διαβούλευση. Τα πρόσωπα στεγάζονται σε καταλύματα έκτακτης ανάγκης για διάστημα 30 ημερών, αλλά όταν αυτό δικαιολογείται, η διαμονή τους μπορεί να επεκταθεί κατά 30 επιπλέον ημέρες. Η στέγαση παρέχεται δωρεάν και, στο πλαίσιο της παρεχόμενης φροντίδας, οι ειδικοί του καταλύματος έκτακτης ανάγκης βοηθούν στην εξεύρεση ασφαλούς, μακροπρόθεσμης λύσης στο πρόβλημα, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε επικοινωνία με τον οικογενειακό βοηθό της αρμόδιας Υπηρεσίας Στήριξης Οικογενειών και Παιδικής Μέριμνας.

Η Υπηρεσία Νομικής Συνδρομής (Jogi Segítségnyújtó Szolgálat)

 • παρέχει νομικές συμβουλές σε υποθέσεις όπου τα πραγματικά περιστατικά είναι σχετικά απλά,
 • και, εφόσον πληρούνται οι εκ του νόμου οριζόμενες προϋποθέσεις,
 1. παρέχει εξωδικαστικές υπηρεσίες (συμβουλευτικές υπηρεσίες, επεξεργασία εγγράφων) δωρεάν ή υπό ευνοϊκούς όρους,
 2. παρέχει εκπροσώπηση μέσω δικαστικού συμπαραστάτη κατά τη δικαστική διαδικασία και το προδικαστικό στάδιο (όταν η υπόθεση διερευνάται από την ανακριτική αρχή ή τον εισαγγελέα) της ποινικής διαδικασίας. Εάν επιτρέπεται η εκπροσώπηση μέσω δικαστικού συμπαραστάτη, οι νομικές υπηρεσίες αυτές καθαυτές παρέχονται από δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες που έχουν συμβατική σχέση με την Υπηρεσία Νομικής Συνδρομής.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από μη κρατικούς οργανισμούς;

Κατά κύριο λόγο, μπορείτε να βασιστείτε στις ακόλουθες μη κυβερνητικές οργανώσεις:

Φιλανθρωπική Ένωση Λευκό Δαχτυλίδι (Fehér Gyuru Közhasznú Egyesület)

 • προσωπική φροντίδα μετά την αξιόποινη πράξη,
 • δωρεάν νομική συνδρομή,
 • δωρεάν διαμεσολάβηση,
 • δωρεάν ψυχολογική βοήθεια,
 • οικονομική στήριξη σε πρόσωπα που έχουν ανάγκη (μόνο εάν η αξιόποινη πράξη αποτελέσει αντικείμενο καταγγελίας στην αστυνομία),
 • βοήθεια στο πλαίσιο διαδικασιών άλλων αρχών,
 • διαμεσολάβηση για την παροχή στήριξης από άλλες οργανώσεις και οργανισμούς.

ΜΚΟ NANE Ένωση για τα Δικαιώματα των Γυναικών (Nok a Nokért Együtt az Eroszak Ellen Egyesület):

 • παροχή πληροφοριών,
 • άμεση πρακτική βοήθεια σε όσους βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης (π.χ. τοποθέτηση σε κέντρα φιλοξενίας γυναικών, ενημέρωση των αρχών, παροχή συμβουλών σχετικά με ενέργειες και δυνατότητες),
 • ομαδικές συνεδριάσεις,
 • νομική συνδρομή (μέσω της παροχής νομικών συμβουλών εάν χρειάζεται).

ΜΚΟ ESZTER Ambulance (ESZTER Alapítvány és Ambulancia):

 • ψυχολογική βοήθεια,
 • νομική συνδρομή.

Ένωση Patent (Patent Egyesület):

 • πληροφορίες και συμβουλές,
 • διασφάλιση συνεδριών με ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό,
 • παροχή νομικής συνδρομής σε κακοποιημένες γυναίκες καθώς και σε θύματα έμφυλης βίας και διακρίσεων.

Ίδρυμα Anonymous Ways (Névtelen Utak Alapítvány):

 • ασφαλής στέγαση,
 • αποκατάσταση,
 • επανένταξη.
Τελευταία επικαιροποίηση: 21/01/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.