Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Ουγγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ουγγαρία

Θεωρείστε θύμα εγκλήματος εφόσον υποστείτε ζημία από πράξη που είναι έγκλημα σύμφωνα με το ουγγρικό δίκαιο, για παράδειγμα αν τραυματιστείτε ή αν η περιουσία σας καταστραφεί ή κλαπεί. Σύμφωνα με το ουγγρικό δίκαιο, ως θύμα εγκλήματος έχετε διάφορα δικαιώματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δικαστική διαδικασία (δίκη). Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας από την ανακριτική αρχή, τον εισαγγελέα ή το δικαστήριο, αναλόγως σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία.

Στην Ουγγαρία η ποινική διαδικασία ξεκινά με την έρευνα. Την έρευνα συνήθως διεξάγει η αστυνομία υπό την επίβλεψη της εισαγγελίας. Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, είτε ο εισαγγελέας αποφασίζει να ασκήσει ποινική δίωξη και η υπόθεση οδηγείται στα δικαστήρια, είτε η υπόθεση τίθεται στο αρχείο λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων ή επειδή δεν συντρέχουν ή έχουν εξαλειφθεί οι όροι του αξιοποίνου.

Αν η υπόθεση φτάσει στο δικαστήριο, το δικαστήριο θα εξετάσει τα αποδεικτικά στοιχεία που συνελέγησαν και θα αποφανθεί εάν ο κατηγορούμενος είναι ένοχος ή όχι. Στις ποινικές διαδικασίες στην Ουγγαρία (με εξαίρεση ορισμένες διαδικασίες) το δικαστήριο μπορεί να προβεί στη διεξαγωγή αποδείξεων απευθείας κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, οπότε μπορεί να κληθείτε στην ακροαματική διαδικασία και να εξεταστείτε ως μάρτυρας. Εάν κριθεί ένοχος, ο κατηγορούμενος θα καταδικαστεί και του επιβληθεί ποινή. Εάν κριθεί αθώος, θα απαλλαγεί των κατηγοριών.

Για τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

4 - Αποζημίωση

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/01/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.