Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Ιταλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

Θεωρείστε «παθών» θύμα εγκλήματος εάν αναγνωρίζεστε ως φορέας έννομου αγαθού που προστατεύεται από τον ποινικό νόμο ο οποίος παραβιάστηκε από πράξη που αποτελεί έγκλημα, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, δηλαδή έχετε υποστεί προσβολή ουσιώδη για τη στοιχειοθέτηση εγκλήματος.

Μπορείτε να αξιώσετε την αποκατάσταση ζημίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων όταν η ζημία αυτή (περιουσιακή ή μη, αλλά οικονομικά μετρήσιμη) αποτελεί συνέπεια του εγκλήματος. Συνήθως, ο παθών και το πρόσωπο που μπορεί να αξιώσει την αποκατάσταση της ζημίας συμπίπτουν, όχι όμως πάντα, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση ανθρωποκτονίας, όπου ο παθών είναι το θύμα, ενώ οι οικείοι του θεωρούνται πρόσωπα που έχουν υποστεί βλάβη λόγω του εγκλήματος και δικαιούνται να κινήσουν διαδικασία με σκοπό την επιδίκαση αποζημίωσης.

Ο νόμος παρέχει διάφορα ατομικά δικαιώματα στον παθόντα, ή πολιτικώς ενάγοντα, πριν από τη δίκη, κατά τη διάρκειά της και μετά από αυτήν.

Η ποινική διαδικασία στην Ιταλία ξεκινά με την προκαταρκτική εξέταση. Η προκαταρκτική εξέταση διενεργείται από τη δικαστική αστυνομία και τον εισαγγελέα. Κατά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης, ο εισαγγελέας μπορεί να ασκήσει ποινική δίωξη ή να ζητήσει από τον ανακριτή να θέσει την υπόθεση στο αρχείο. Για ορισμένα εγκλήματα, η ποινική διαδικασία μπορεί να κινηθεί μόνο εάν εσείς, ως παθών, υποβάλετε καταγγελία/έγκληση στην αστυνομία ή στο δικαστήριο.

Κατά την πρωτοβάθμια διαδικασία, ο δικαστής εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν και αποφασίζει για την ενοχή του κατηγορουμένου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την καταδίκη ή την αθώωση του κατηγορουμένου από τον δικαστή, με τη δυνατότητα άσκησης έφεσης ενώπιον ανώτερου δικαστηρίου.

Ως παθών, μπορείτε να διαδραματίσετε σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας και ως εκ τούτου μπορείτε να ασκήσετε μια σειρά δικαιωμάτων. Μπορείτε να συμμετάσχετε ως θύμα (παθών) χωρίς συγκεκριμένο νομικό καθεστώς ή να διαδραματίσετε πιο ενεργό ρόλο δηλώνοντας επισήμως παράσταση ως πολιτικώς ενάγων.

Για τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

4 - Αποζημίωση

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.