Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Ιταλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

Ποιες πληροφορίες θα μου παράσχει η αρμόδια αρχή (π.χ. αστυνομία, εισαγγελέας) ύστερα από τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης αλλά πριν από την καταγγελία της;

Μόλις λάβουν γνώση της αξιόποινης πράξης, η εισαγγελία και η δικαστική αστυνομία (CID) οφείλουν να σας ενημερώσουν ότι ως παθών δικαιούστε να διορίσετε δικηγόρο για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και ότι δικαιούστε πρόσβαση σε νομική συνδρομή από το ιταλικό κράτος [άρθρο 101 του ιταλικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Codice di procedura penale )].

Μετά την πρώτη επαφή με τις διωκτικές αρχές θα σας παρασχεθούν, σε γλώσσα που καταλαβαίνετε, πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:

 • τις διαδικασίες υποβολής μήνυσης ή έγκλησης, τον ρόλο που θα έχετε στην έρευνα και τη δίκη, το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε για την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης και τις κατηγορίες και, αν έχετε δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, το δικαίωμά σας να λάβετε γνώση της απόφασης, συμπεριλαμβανομένου με τη μορφή περίληψης
 • το δικαίωμά σας να ζητήσετε νομικές συμβουλές και νομική συνδρομή, το κόστος των οποίων καλύπτεται από το ιταλικό κράτος
 • τον τρόπο άσκησης του δικαιώματός σας να ζητήσετε υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφραση των εγγράφων της δικογραφίας
 • τυχόν μέτρα προστασίας που μπορεί να είναι στη διάθεσή σας
 • τα δικαιώματά σας που αναγνωρίζονται από τον νόμο αν κατοικείτε σε κράτος μέλος της ΕΕ άλλο από αυτό στο οποίο διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη
 • τον τρόπο επιστροφής των εξόδων που πραγματοποιούνται ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στην ποινική διαδικασία
 • τη δυνατότητα διεκδίκησης αποζημίωσης για ζημία ή βλάβη που υποστήκατε ως αποτέλεσμα της αξιόποινης πράξης
 • τη δυνατότητα διευθέτησης της διαφοράς με ανάκληση της έγκλησης ή μέσω διαμεσολάβησης
 • τα δικαιώματα που θα έχετε στο πλαίσιο της διαδικασίας σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος ζητήσει αναστολή της διαδικασίας υπό όρους ή δεν τιμωρηθεί λόγω της μικρής βαρύτητας της αξιόποινης πράξης
 • τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης στην περιοχή, καταλύματα, κέντρα υποδοχής και καταφύγια.

(άρθρο 90-bis ΚΠΔ)

Δεν διαμένω στη χώρα της ΕΕ όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη (πολίτες της ΕΕ και πολίτες τρίτων χωρών). Πώς προστατεύονται τα δικαιώματά μου;

Αν δεν μιλάτε ή δεν καταλαβαίνετε ιταλικά, έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε γλώσσα που γνωρίζετε κατά την υποβολή μήνυσης ή έγκλησης ενώπιον της εισαγγελίας στο πρωτοβάθμιο περιφερειακό δικαστήριο (tribunale). Ομοίως, έχετε το δικαίωμα, κατόπιν αιτήματος, να ζητήσετε μετάφραση, σε γλώσσα που γνωρίζετε, της επιβεβαίωσης παραλαβής της μήνυσης ή της έγκλησής σας [άρθρο 107-ter των εκτελεστικών διατάξεων για την εφαρμογή του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale ή εκτελεστικές διατάξεις)].

Αν έχετε την κατοικία ή τη διαμονή σας στην Ιταλία, ο εισαγγελέας αποστέλλει τις μηνύσεις ή τις εγκλήσεις που αφορούν αξιόποινες πράξεις που διαπράττονται σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον γενικό εισαγγελέα του Εφετείου (Corte di appello), ώστε να τις διαβιβάσει στην αρμόδια δικαστική αρχή (άρθρο 108-ter εκτελεστικών διατάξεων).

Βλ. επίσης:

Εάν καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη, τι πληροφορίες θα μου παρασχεθούν;

Μετά την πρώτη επαφή με τις διωκτικές αρχές θα σας παρασχεθούν, σε γλώσσα που καταλαβαίνετε, πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:

 • το δικαίωμά σας να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία της διαδικασίας και τις εγγραφές στο επίσημο μητρώο καταγγελλόμενων αξιόποινων πράξεων
 • το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε αναφορικά με αίτημα θέσης της υπόθεσης στο αρχείο
 • τον τρόπο θεραπείας τυχόν παραβιάσεων των δικαιωμάτων σας
 • τις αρχές από τις οποίες μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την υπόθεσή σας
 • τον τρόπο επιστροφής των εξόδων που πραγματοποιούνται ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στην ποινική διαδικασία

Σε διαδικασίες που αφορούν βίαια εγκλήματα κατά προσώπου και εφόσον το ζητήσετε, θα ενημερωθείτε αμέσως μέσω της δικαστικής αστυνομίας σχετικά με τη διαδικασία αποφυλάκισης ή τη λήξη στερητικού της ελευθερίας μέτρου ασφαλείας και θα ενημερωθείτε επίσης έγκαιρα, με τον ίδιο τρόπο, αν ο κατηγορούμενος διαφύγει από την προσωρινή κράτηση ή τη φυλακή και αν σκοπίμως δεν συμμορφωθεί με στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας, εκτός αν αυτό θα έθετε τον δράστη σε πραγματικό κίνδυνο (άρθρο 90- ter ΚΠΔ).

Δικαιούμαι δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας ή μετάφρασης (όταν έρχομαι σε επαφή με την αστυνομία ή άλλες αρχές, ή στη διάρκεια της έρευνας και της δίκης);

Η οικεία αρχή ορίζει μεταφραστή ή διερμηνέα σε περίπτωση που πρέπει να μεταφραστεί έγγραφο σε ξένη γλώσσα ή σε διάλεκτο που δεν είναι εύκολα κατανοητή ή αν θέλετε ή πρέπει να προβείτε σε δήλωση και δεν μιλάτε ιταλικά. Η δήλωση μπορεί επίσης να γίνει γραπτώς και να συμπεριληφθεί στην έκθεση μαζί με την μετάφραση που έγινε από μεταφραστή.

Η αρχή διορίζει διερμηνέα, αυτεπαγγέλτως εφόσον συντρέχει περίπτωση, αν δεν μιλάτε ή δεν καταλαβαίνετε ιταλικά και τα αποδεικτικά στοιχεία που έχετε στην κατοχή σας πρέπει να ακουστούν και σε περιπτώσεις που επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε επ’ ακροατηρίου συζήτηση και έχετε ζητήσει τη συνδρομή διερμηνέα.

Όπου αυτό είναι εφικτό, μπορεί να εξασφαλιστεί η συνδρομή διερμηνέα με τη χρήση τεχνολογίας εξ αποστάσεως επικοινωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η φυσική παρουσία διερμηνέα για να είστε σε θέση να ασκήσετε δεόντως τα δικαιώματά σας ή να καταλάβετε τη διαδικασία.

Αν δεν μιλάτε ή δεν καταλαβαίνετε ιταλικά, έχετε δικαίωμα δωρεάν μετάφρασης των εγγράφων ή τμημάτων αυτών που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας. Οι μεταφράσεις μπορούν να γίνονται προφορικά ή με τη μορφή περίληψης, αν η οικεία αρχή θεωρεί ότι αυτό δεν θίγει τα δικαιώματά σας (άρθρο 143-bis ΚΠΔ).

Αν δεν μιλάτε ή δεν καταλαβαίνετε ιταλικά, έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε γλώσσα που γνωρίζετε κατά την υποβολή μήνυσης ή έγκλησης ενώπιον της εισαγγελίας στο πρωτοβάθμιο περιφερειακό δικαστήριο. Ομοίως, έχετε το δικαίωμα να λάβετε, κατόπιν αιτήματος, τη μετάφραση της επιβεβαίωσης παραλαβής της αναφοράς ή της έγκλησής σας σε γλώσσα που γνωρίζετε (άρθρο 107-ter εκτελεστικών διατάξεων).

Πώς προτίθεται να εξασφαλίσει η αρμόδια αρχή ότι κατανοώ και γίνομαι κατανοητός (σε περίπτωση παιδιού ή ατόμου με αναπηρία);

Η οικεία αρχή ορίζει μεταφραστή ή διερμηνέα σε περίπτωση που πρέπει να μεταφραστεί έγγραφο σε ξένη γλώσσα ή σε διάλεκτο που δεν είναι εύκολα κατανοητή ή αν θέλετε ή πρέπει να προβείτε σε δήλωση και δεν μιλάτε ιταλικά.

Αν είστε ανήλικος, μπορεί να διαταχθεί πραγματογνωμοσύνη από τον δικαστή, μεταξύ άλλων και αυτεπαγγέλτως, αν υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά την ηλικία σας (γίνεται δεκτό ότι σε περίπτωση αμφιβολίας θα θεωρηθείτε ανήλικος για τους σκοπούς της εφαρμογής διαδικαστικών κατευθυντήριων γραμμών). Η ίδια έκθεση πραγματογνωμοσύνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί αν έχετε αναπηρία.

ʼρθρο 351 παράγραφος 1-ter ΚΠΔ

Σε διαδικασίες που αφορούν αξιόποινες πράξεις οι οποίες εμπίπτουν στα άρθρα  572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies και 612-bis του ιταλικού Ποινικού Κώδικα, αν η δικαστική αστυνομία απαιτήσει συνοπτική κατάθεση από ανήλικο πρέπει να ζητήσει τη συνδρομή διπλωματούχου ψυχολόγου ή παιδοψυχίατρου που διορίζεται από την εισαγγελία. Το ίδιο ισχύει όταν απαιτείται η συνοπτική κατάθεση ιδιαίτερα ευάλωτων ενηλίκων. Διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ότι, όπου απαιτείται συνοπτική κατάθεση, τα ιδιαίτερα ευάλωτα πρόσωπα δεν έχουν καμία επικοινωνία με το υπό έρευνα πρόσωπο και δεν θα κληθούν να καταθέσουν επανειλημμένα, εκτός αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την έρευνα.

ʼρθρο 362 παράγραφος 1-bis ΚΠΔ

Στη διαδικασία για τις αξιόποινες πράξεις του άρθρου 351 παράγραφος 1-ter, η εισαγγελία πρέπει να ζητήσει τη συνδρομή πραγματογνώμονα σε θέματα ψυχολογίας ή παιδοψυχολογίας κατά τη λήψη καταθέσεων από ανηλίκους. Το ίδιο ισχύει όταν απαιτείται η συνοπτική κατάθεση ιδιαίτερα ευάλωτων ενηλίκων. Διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ότι, όπου απαιτείται συνοπτική κατάθεση, τα ιδιαίτερα ευάλωτα πρόσωπα δεν έχουν καμία επικοινωνία με το υπό έρευνα πρόσωπο και δεν θα κληθούν να καταθέσουν επανειλημμένα, εκτός αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την έρευνα.

ʼρθρο 498 παράγραφοι 4 έως 4-quater ΚΠΔ

4. Οι ανήλικοι μάρτυρες εξετάζονται από τον πρόεδρο του δικαστηρίου με βάση ερωτήσεις και ενστάσεις των διαδίκων. Στο πλαίσιο της εξέτασης, ο πρόεδρος του δικαστηρίου μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή συγγενή του ανηλίκου ή διπλωματούχου παιδοψυχίατρου. Μετά την ακρόαση των διαδίκων, αν ο πρόεδρος του δικαστηρίου θεωρεί ότι η απευθείας υποβολή ερωτήσεων δεν θα προκαλέσει δυσχέρεια στον ανήλικο μάρτυρα, διατάσσει τη διεξαγωγή της εξέτασης κατά τον τρόπο που περιγράφεται στις προηγούμενες ενότητες. Η εντολή αυτή μπορεί να ανακληθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

4-bis. Αν ζητηθεί από διάδικο ή αν κριθεί απαραίτητο από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, εφαρμόζονται οι διαδικασίες του άρθρου 398 παράγραφος 5-bis.

4-ter. Στη διαδικασία για αξιόποινες πράξεις που εμπίπτουν στα άρθρα 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies και 612-bis του ιταλικού Ποινικού Κώδικα, τα θύματα της ή των αξιόποινων πράξεων που είναι είτε ανήλικοι είτε ενήλικοι με ψυχική ασθένεια εξετάζονται, κατόπιν αιτήματός τους ή αιτήματος του δικηγόρου τους, με τη χρήση ανακλαστικού τζαμιού και συστήματος ενδοεπικοινωνίας.

4-quater. Με την επιφύλαξη των προηγούμενων παραγράφων, αν ο παθών είναι ιδιαίτερα ευάλωτος και πρέπει να εξεταστεί, ο δικαστής διατάσσει τη λήψη μέτρων προστασίας κατόπιν αιτήματος του θύματος ή του συνηγόρου του.

ʼρθρο 398 παράγραφος 5-quater ΚΠΔ
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5-ter, αν ο παθών είναι ιδιαίτερα ευάλωτος και πρέπει να εξεταστεί, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 498 παράγραφος 4-quater.

Υπηρεσίες στήριξης θυμάτων

Ποιος παρέχει στήριξη στα θύματα;

Η στήριξη παρέχεται στα θύματα αξιόποινων πράξεων από τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης της περιοχής, από καταλύματα, κέντρα υποδοχής, καταφύγια και άλλες εγκαταστάσεις που τελούν υπό τη διαχείριση τοπικών και περιφερειακών οργανώσεων. Γενικά, σε πολλές περιφέρειες υπάρχουν ενώσεις οι οποίες συνεργάζονται με τοπικές οργανώσεις, με τις εισαγγελίες, τα περιφερειακά δικαστήρια και τις υγειονομικές υπηρεσίες και προσφέρουν δωρεάν στήριξη στα θύματα κάθε είδους αξιόποινης πράξης.

Θα παραπεμφθώ αυτόματα από την αστυνομία στις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων;

Ναι. Ιδίως αν είστε θύμα ορισμένων ειδών αξιόποινων πράξεων (π.χ. εμπορίας ανθρώπων, ενδοοικογενειακής βίας, σεξουαλικής επίθεσης), υπάρχουν αναγνωρισμένες οργανώσεις που βρίσκονται σε επαφή με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και που θα σας παράσχουν πληροφορίες σχετικά με καταφύγια και καταλύματα που μπορούν να σας φροντίσουν.

Πώς προστατεύεται το απόρρητό μου;

Αν είστε ιδιαίτερα ευάλωτο πρόσωπο, διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ότι, όπου απαιτείται περιληπτική κατάθεση, δεν θα έχετε καμία επικοινωνία με το υπό έρευνα πρόσωπο και δεν θα κληθείτε επανειλημμένα να καταθέσετε, εκτός αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την έρευνα.

Επιπλέον, το νομοθετικό διάταγμα αρ. 196 της 30ής Ιουνίου 2003 (κώδικας προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) περιέχει συγκεκριμένους κανόνες για την επεξεργασία δικαστικών δεδομένων με σκοπό την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειάς τους. Επιπλέον, εφόσον εσείς, ως θύμα, αποκτήσετε το καθεστώς παθόντος σε ποινική διαδικασία θα πρέπει να καταθέσετε στο δικαστήριο. Ο κώδικας προβλέπει κανόνες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνει αυτό, με στόχο να μην χρειαστεί να επαναλάβετε την κατάθεσή σας στο πλαίσιο της αποδεικτικής διαδικασίας (incidente probatorio) και κανόνες που προστατεύουν το δικαίωμά σας ως θύματος να μην έρθετε σε επαφή με τον υπό έρευνα διάδικο / κατηγορούμενο. Αν είστε θύμα κάτω των 18 ετών, δεν επιτρέπεται η δημοσίευση της φωτογραφίας και του ονόματός σας στον Τύπο. Το δεύτερο σκέλος της απαγόρευσης ισχύει επίσης για τα θύματα άνω των 18 ετών. Στόχος του συστήματος είναι να προληφθεί η γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και πληροφοριών που μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή σας.

Πρέπει να καταγγείλω πρώτα μια αξιόποινη πράξη προτού αποκτήσω πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης θυμάτων;

Η πρόσβαση σε υπηρεσίες στήριξης θυμάτων δεν εξαρτάται από την καταγγελία της αξιόποινης πράξης.

Ατομική προστασία σε περίπτωση κινδύνου

Τι είδη προστασίας είναι διαθέσιμα;

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο (άρθρα 273 και 274 ΚΠΔ) και που μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την επικίνδυνη κατάσταση στην οποία ενδεχομένως να βρεθείτε ως θύμα (κίνδυνος που ανακύπτει ιδίως από την πιθανότητα ο δράστης να συνεχίσει να ενεργεί με τρόπο παράνομο), οι δικαστικές αρχές μπορεί να διατάξουν την επιβολή μέτρων εποπτείας στον δράστη. Για παράδειγμα, μπορεί να απομακρυνθεί άμεσα από την οικογενειακή εστία· μπορεί να του απαγορευτεί να μεταβαίνει σε μέρη που επισκέπτεστε συχνά ή να κατοικεί σε ορισμένα μέρη. Διαφορετικά, μπορεί να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό ή να τεθεί υπό προσωρινή κράτηση.

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με αιτήματα ανάκλησης ή αντικατάστασης των μέτρων εποπτείας που έχουν επιβληθεί στον δράστη, να υποβάλλετε, εντός δύο ημερών, υπόμνημα με το οποίο αντιτάσσεστε ή να εκθέσετε την άποψή σας (άρθρο 299 ΚΠΔ). Έχετε επίσης το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με δικαστικές εντολές για την αλλαγή, ανάκληση ή αντικατάσταση των μέτρων εποπτείας που έχουν επιβληθεί στον ύποπτο.

Ιδίως αν είστε ιδιαίτερα ευάλωτο πρόσωπο, ανήλικος ή θύμα ορισμένων αξιόποινων πράξεων, μπορεί να διαταχθούν περαιτέρω διαδικαστικά μέτρα και συγκεκριμένα:

 • αν είστε ιδιαίτερα ευάλωτο πρόσωπο, διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ότι, όπου απαιτείται συνοπτική κατάθεση, δεν θα έχετε καμία επικοινωνία με το πρόσωπο που υποβάλλεται σε έρευνα και δεν θα κληθείτε επανειλημμένα να καταθέσετε, εκτός αν αυτό είναι απολύτως·
 • αν είστε ανήλικος και η δικαστική αστυνομία απαιτεί συνοπτική κατάθεση από εσάς, πρέπει να ζητήσει τη συνδρομή διπλωματούχου ψυχολόγου ή παιδοψυχολόγου που διορίζεται από την εισαγγελία (άρθρο 351 παράγραφος 1-ter ΚΠΔ)·
 • αν είστε ανήλικος και η εισαγγελία σας καλεί να καταθέσετε, πρέπει να ζητήσει τη συνδρομή διπλωματούχου ψυχολόγου ή παιδοψυχολόγου. Αν είστε ιδιαίτερα ευάλωτο πρόσωπο, διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ότι, όπου απαιτείται περιληπτική κατάθεση, δεν θα έχετε καμία επικοινωνία με το υπό έρευνα πρόσωπο και δεν θα κληθείτε επανειλημμένα να καταθέσετε, εκτός αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την έρευνα (άρθρο 362 παράγραφος 1-bis ΚΠΔ)·
 • Οι ανήλικοι μάρτυρες εξετάζονται από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, ο οποίος μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή συγγενή του ανηλίκου ή διπλωματούχου παιδοψυχίατρου. (άρθρο 498 ΚΠΔ)·
 • Αν ζητηθεί από διάδικο ή αν κρίνεται απαραίτητο από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, σε περίπτωση ανήλικου διαδίκου, το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει εντολή με την οποία θα ορίζεται ο τόπος, ο χρόνος και οι ειδικές διαδικασίες για την αποδεικτική διαδικασία, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο και πρόσφορο για την προστασία των εμπλεκόμενων προσώπων. Η συζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και το δικαστήριο μπορεί να χρησιμοποιήσει ειδικές εγκαταστάσεις ή, αν δεν υπάρχουν, την κατοικία του προσώπου που καταθέτει·
 • οι καταθέσεις των μαρτύρων πρέπει να καταγράφονται εξολοκλήρου με τη χρήση φωνογραφικών ή οπτικοακουστικών μέσων. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός καταγραφής ή τεχνικό προσωπικό, παρέχονται εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης ή τεχνικές συμβουλές·
 • σε υποθέσεις που αφορούν βίαια εγκλήματα, τα θύματα των αξιόποινων πράξεων που είναι ανήλικοι ή ενήλικοι με ψυχική ασθένεια θα εξετάζονται, κατόπιν αιτήματός τους ή κατόπιν αιτήματος του δικηγόρου τους, με τη χρήση ανακλαστικού τζαμιού και συστήματος ενδοεπικοινωνίας.

Ποιος μπορεί να μου προσφέρει προστασία;

(Βλ. ανωτέρω)

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από τον δράστη;

Σε περίπτωση που υφίστανται ειδικές απαιτήσεις προστασίας, ο νόμος απαιτεί να υποβάλλονται τα θύματα αξιόποινης πράξης σε μεμονωμένη αξιολόγηση ώστε να προσδιορίζεται αν και σε ποιο βαθμό θα ωφελούνταν από ειδικά μέτρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα αν είστε ανήλικος και/ή ιδιαίτερα ευάλωτο πρόσωπο. Ο δικαστής προσδιορίζει να προσδιορίσει αν θα εγκρίνει για εσάς κατάλληλα μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η εξέτασή σας πρέπει να πραγματοποιείται σε κατάλληλες τοποθεσίες και να διενεργείται από ειδικευμένους επαγγελματίες. Αν στα θύματα περιλαμβάνονται ανήλικοι, το δικαστήριο ανηλίκων πρέπει να ενημερωθεί προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση και τα μέτρα προστασίας. Προκειμένου να προστατευθείτε από περαιτέρω αξιόποινες πράξεις, το πρωτοδικείο μπορεί να επιβάλει στον δράστη περιοριστικούς της ελευθερίας όρους (κράτηση, απαγόρευση μετακίνησης σε μέρη που επισκέπτεστε συχνά, απομάκρυνση από την οικογενειακή εστία). Η εφαρμογή των μέτρων αυτών πρέπει να σας γνωστοποιηθεί (άρθρο 282-quater ΚΠΔ). Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τον δικαστή, κατά την έκδοση της εντολής απομάκρυνσης του δράστη από την οικογενειακή εστία ή σε επόμενο στάδιο, να επιβάλει επίσης στον δράστη την υποχρέωση καταβολής διατροφής (άρθρο 282-bis ΚΠΔ). Τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα διαθέτουν υπηρεσία με αντίστοιχες εξουσίες.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (κατά την έρευνα και τη δίκη);

Τα θύματα βίαιων εγκλημάτων, εάν πρόκειται για ανήλικους ή ιδιαίτερα ευάλωτα πρόσωπα, έχουν το δικαίωμα να καταθέτουν υπό καθεστώς μέτρων προστασίας. Συγκεκριμένα, μπορεί να ληφθούν μέτρα που θα εμποδίσουν την επαφή σας με τον δράστη κατά τη διάρκεια της έρευνας ή της δίκης. Επιπλέον, αν είστε ιδιαίτερα ευάλωτο πρόσωπο, θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν οι μαγνητοσκοπημένες δηλώσεις σας, ακόμη και αν αυτό δεν είναι απολύτως απαραίτητο.

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διακράτηση υπόθεσης
(άρθρο 413 ΚΠΔ): Αίτηση του προσώπου που υποβάλλεται σε έρευνα ή του θύματος της αξιόποινης πράξης

 1. Το υπό έρευνα πρόσωπο ή το θύμα της αξιόποινης πράξης μπορεί να αιτηθεί από τον γενικό εισαγγελέα την έκδοση εντολής διακράτησης σύμφωνα με το άρθρο 412 παράγραφος 1 (αν η εισαγγελία δεν προτίθενται να ασκήσει δίωξη ή δεν ζητήσει να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο εντός της προθεσμίας που τάσσεται από τον νόμο ή παρατείνεται από τον δικαστή).
 2. Εάν διαταχθεί διακράτηση, ο γενικός εισαγγελέας διενεργεί την απαραίτητη προκαταρκτική εξέταση και υποβάλει όλα τα σχετικά αιτήματα εντός τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 412 παράγραφος 1.

Ποια προστασία παρέχεται για πολύ ευάλωτα θύματα;

Εκτός από λόγους που συνδέονται με την ηλικία και τυχόν σωματική αναπηρία ή ψυχική ασθένεια, ένα πρόσωπο μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα ευάλωτο και με βάση το είδος της αξιόποινης πράξης και των διαδικασιών και των περιστάσεων της οικείας υπόθεσης. Προκειμένου να αξιολογηθεί το κατά πόσο ένα θύμα είναι ευάλωτο, λαμβάνεται υπόψη αν η υπόθεση αφορά βίαιο έγκλημα κατά του προσώπου ή έγκλημα φυλετικού μίσους, αν σχετίζεται με το οργανωμένο έγκλημα ή την τρομοκρατία, μεταξύ άλλων σε διεθνές επίπεδο, ή την εμπορία ανθρώπων, αν αποτελεί αποτέλεσμα διακριτικής μεταχείρισης και αν το θύμα εξαρτάται συναισθηματικά, ψυχολογικά ή οικονομικά από τον δράστη (άρθρο 90 quater ΚΠΔ).

Αν είστε ιδιαίτερα ευάλωτο πρόσωπο, θα γίνουν δεκτές μαγνητοσκοπημένες δηλώσεις σας σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν αυτό δεν είναι απολύτως απαραίτητο.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ - Σε περιπτώσεις που σχετίζονται με την κακοποίηση μελών της οικογένειας και συντρόφων, τον εξαναγκασμό σε δουλεία ή τη διατήρηση σε καθεστώς δουλείας, την παιδική πορνεία, την παιδική πορνογραφία, την ψηφιακή πορνογραφία, τις τουριστικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην εκμετάλλευση της παιδικής πορνείας, την εμπορία ανθρώπων, την αγορά και την πώληση σκλάβων, τη σεξουαλική επίθεση, τα διακεκριμένα εγκλήματα, τις σεξουαλικές πράξεις με ανήλικο, τις ομαδικές σεξουαλικές επιθέσεις, την άγρα και επίμονη παρακολούθηση ανηλίκων, ιδίως αν είστε ιδιαίτερα ευάλωτο πρόσωπο και σας έχει ζητηθεί να καταθέσετε, αν έχετε ήδη καταθέσει κατά την αποδεικτική διαδικασία ή την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση με το πρόσωπο κατά του οποίου θα χρησιμοποιηθούν οι εν λόγω καταθέσεις ή αν υπάρχουν γραπτά αρχεία των δηλώσεών σας, θα σας ζητηθεί να καταθέσετε μόνο αν η κατάθεση σχετίζεται με γεγονότα και περιστάσεις που διαφέρουν από αυτά που συζητήθηκαν σε προηγούμενες δηλώσεις ή αν ο δικαστής ή κάποιο από τα μέρη θεωρεί ότι είναι απαραίτητο βάσει συγκεκριμένων απαιτήσεων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ - Αν η δικαστική αστυνομία απαιτεί συνοπτική κατάθεση από θύματα που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, ακόμη και αν αυτά είναι άνω των 18 ετών, πρέπει να ζητήσει τη συνδρομή διπλωματούχου ψυχολόγου ή παιδοψυχίατρου που διορίζεται από την εισαγγελία. Διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ότι, όπου απαιτείται συνοπτική κατάθεση, τα ιδιαίτερα ευάλωτα πρόσωπα δεν θα έχουν καμία επικοινωνία με το υπό έρευνα πρόσωπο και δεν θα κληθούν επανειλημμένα να καταθέσουν, εκτός αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την έρευνα (άρθρο 351 παράγραφος 1-ter).

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ - Αν η εισαγγελία απαιτεί συνοπτική κατάθεση από θύματα που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, ακόμη και αν αυτά είναι άνω των 18 ετών, πρέπει να ζητήσει τη συνδρομή διπλωματούχου ψυχολόγου ή παιδοψυχίατρου. Διασφαλίζεται κάθε περίπτωση ότι, όπου απαιτείται περιληπτική κατάθεση, τα ιδιαίτερα ευάλωτα πρόσωπα δεν θα έχουν καμία επικοινωνία με το υπό έρευνα πρόσωπο και δεν θα κληθούν επανειλημμένα να καταθέσουν, εκτός αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την έρευνα (άρθρο 362 παράγραφος 1-bis).

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ - Ο πρόεδρος του δικαστηρίου θα σας εξετάσει ως μάρτυρα με βάση ερωτήσεις και ενστάσεις των διαδίκων. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο πρόεδρος του δικαστηρίου μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή συγγενή σας ή διπλωματούχου παιδοψυχολόγου. Μετά την ακρόαση των διαδίκων, αν ο πρόεδρος του δικαστηρίου θεωρεί ότι η απευθείας υποβολή ερωτήσεων δεν θα σας προκαλέσει δυσχέρεια, διατάσσει τη διεξαγωγή της εξέτασης κατά τον τρόπο που περιγράφεται στις προηγούμενες ενότητες. Η εντολή αυτή μπορεί να ανακληθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης (άρθρο 498 ΚΠΔ).

Αν ζητηθεί από διάδικο ή αν κρίνεται απαραίτητο από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, εφαρμόζονται οι διαδικασίες του άρθρου 398 παράγραφος 5-bis (αποδεικτική διαδικασία, βλ. κατωτέρω).

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (άρθρο 398 παράγραφος 5-bis) - Αν ζητηθεί από διάδικο ή αν κρίνεται απαραίτητο από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, εφαρμόζονται οι παρακάτω διαδικασίες: σε περίπτωση έρευνας που σχετίζεται με την κακοποίηση μελών της οικογένειας ή συντρόφων, τον εξαναγκασμό σε δουλεία ή τη διατήρηση σε καθεστώς δουλείας, την παιδική πορνεία, την παιδική πορνογραφία, την ψηφιακή πορνογραφία, τις τουριστικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην παιδική πορνεία, την εμπορία ανθρώπων, την αγορά και την πώληση σκλάβων, τη σεξουαλική επίθεση, τα διακεκριμένα εγκλήματα, τις σεξουαλικές πράξεις με ανήλικο, τις ομαδικές σεξουαλικές επιθέσεις, την άγρα και επίμονη παρακολούθηση ανηλίκων, αν υπάρχουν ιδιαίτερα ευάλωτα ενήλικα πρόσωπα μεταξύ αυτών που παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία, το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει εντολή με την οποία θα ορίζεται ο τόπος, ο χρόνος και οι ειδικές διαδικασίες για την αποδεικτική διαδικασία, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο και πρόσφορο για την προστασία των εμπλεκόμενων προσώπων. Η ακροαματική διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και το δικαστήριο μπορεί να χρησιμοποιήσει ειδικές εγκαταστάσεις ή, αν δεν υπάρχουν, την κατοικία του προσώπου που καταθέτει. Οι καταθέσεις των μαρτύρων πρέπει να καταγράφονται εξολοκλήρου με τη χρήση φωνογραφικών ή οπτικοακουστικών μέσων. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός καταγραφής ή τεχνικό προσωπικό, θα πρέπει να παρασχεθούν εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης ή τεχνικές συμβουλές· Θα καταρτιστεί και γραπτή έκθεση της εξέτασης με τη μορφή σύνοψης. Απομαγνητοφώνηση της ηχογράφησης ή βιντεοσκόπησης θα είναι διαθέσιμη μόνο κατόπιν αιτήματος των μερών.

Αν είστε ιδιαίτερα ευάλωτο πρόσωπο και είναι απαραίτητο να εξεταστείτε, ο δικαστής θα διατάξει, εφόσον το ζητήσετε εσείς ή ο συνήγορός σας, τη λήψη μέτρων προστασίας (άρθρο 498 παράγραφος 4-quater ΚΠΔ).

Στις διαδικασίες που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες αξιόποινες πράξεις, μεταξύ άλλων και κατόπιν αιτήματός σας ή κατόπιν αιτήματος του υπό έρευνα προσώπου, η εισαγγελία μπορεί να ζητήσει να καταθέσετε στο πλαίσιο της αποδεικτικής διαδικασίας, ακόμη και σε περιπτώσεις που αυτό δεν θεωρείται απαραίτητο. Αν είστε ιδιαίτερα ευάλωτο πρόσωπο, η εισαγγελία μπορεί να σας ζητήσει να καταθέσετε στο πλαίσιο της αποδεικτικής διαδικασίας, μεταξύ άλλων και κατόπιν αιτήματός σας ή κατόπιν αιτήματος του υπό έρευνα προσώπου (άρθρο 392 ΚΠΔ).

Η διεξαγωγή αποδείξεων που απαιτεί τη συμμετοχή θυμάτων που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της αποδεικτικής διαδικασίας, η οποία είναι αξιόπιστη και αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στο να προληφθεί το ενδεχόμενο να υποστείτε περαιτέρω βλάβη (δευτερογενής θυματοποίηση) λόγω της συνεχιζόμενης συμμετοχής σας στη νομική διαδικασία.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - Αν είστε θύμα αξιόποινης πράξης που σχετίζεται με την κακοποίηση μελών της οικογένειας και συντρόφων, τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, τη σεξουαλική επίθεση, τις σεξουαλικές πράξεις με ανήλικο, τις ομαδικές σεξουαλικές επιθέσεις και την επίμονη παρακολούθηση, δικαιούστε πάντα δωρεάν νομική συνδρομή, ακόμη και αν το εισόδημά σας υπερβαίνει το όριο που έχει καθοριστεί από τον νόμο για τη θεμελίωση του εν λόγω δικαιώματος. Αν είστε ανήλικος, ισχύει το ίδιο αν είστε θύμα αξιόποινων πράξεων που σχετίζονται με την τον εξαναγκασμό σε δουλεία ή τη διατήρηση σε καθεστώς δουλείας, την παιδική πορνεία, την παιδική πορνογραφία, τις τουριστικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην εκμετάλλευση της παιδικής πορνείας, την εμπορία ανθρώπων, την αγορά και την πώληση σκλάβων και την αποπλάνηση ανηλίκων.

Είμαι ανήλικος. Έχω ειδικά δικαιώματα;

(Βλ. ανωτέρω)

Ένα μέλος της οικογένειάς μου απεβίωσε λόγω της αξιόποινης πράξης – ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Αν το θύμα της αξιόποινης πράξης απεβίωσε, οι στενότεροι συγγενείς του ασκούν τα δικαιώματα που του παρέχει ο νόμος.

(άρθρο 90(3) ΚΠΔ).

Ένα μέλος της οικογένειάς μου υπήρξε θύμα αξιόποινης πράξης – ποια είναι τα δικαιώματά μου;

(Βλ. ανωτέρω)

Μπορώ να έχω πρόσβαση σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης; Υπό ποιες προϋποθέσεις; Διασφαλίζεται η ασφάλειά μου κατά τη διαμεσολάβηση;

Ο θεσμός της διαμεσολάβησης σε ποινικές υποθέσεις βασίζεται στο νομοθετικό διάταγμα αρ. 274/2000 που δίνει στο θύμα τη δυνατότητα να κινηθεί απευθείας εναντίον του δράστη για τη διεκδίκηση αποζημίωσης ως προς συμφέροντα του θύματος που έχουν θιγεί. Η εξουσία αυτή ασκείται μόνο σε σχέση με αξιόποινες πράξεις για τις οποίες μπορεί να υποβληθεί έγκληση (λιγότερο σοβαρές αξιόποινες πράξεις).

Για να κινηθεί και να διεξαχθεί η διαδικασία της διαμεσολάβησης σε ποινικές υποθέσεις, είναι απαραίτητη η συναίνεση των μερών προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποιητική συμφωνία. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο πταισματοδίκης οφείλει να προωθεί τη συνδιαλλαγή μεταξύ των μερών, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Οι αξιόποινες πράξεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα πταισματοδίκη και που από τη φύση τους είναι κατάλληλες για διαμεσολάβηση περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: συκοφαντική δυσφήμιση, δυσφήμιση δια του Τύπου, επίθεση, βαριά σωματική βλάβη, ελαφρά σωματική βλάβη, φθορά ξένης περιουσίας.

Επιπλέον, οι διάδικοι της ποινικής διαδικασίας ή οι δικηγόροι τους μπορούν να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Γραφείο Διαμεσολάβησης στο πλαίσιο του εναλλακτικού ορισμού της ποινικής διαδικασίας που εμπίπτει στην αρμοδιότητα πταισματοδίκη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 35 του νομοθετικού διατάγματος 274/2000 ή στο πλαίσιο απόφασης περί εξάλειψης του αξιοποίνου λόγω της λήψης αντισταθμιστικών μέτρων από τον δράστη.

Για αξιόποινες πράξεις για οποίες μπορεί να υποβληθεί έγκληση, έχετε δικαίωμα να κάνετε αίτηση ώστε να κλητευθεί ενώπιον του πταισματοδίκη ο ύποπτος για τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης. Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από εσάς ως παθόντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό σας, και από τον συνήγορό σας. Η υπογραφή σας βεβαιώνεται από τον συνήγορό σας. Αν είστε ανήλικος κάτω των 14 ετών, τελείτε υπό απαγόρευση, στερείστε δικαιοπρακτικής ικανότητας ή είστε ψυχικά ασθενής, η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από τον γονέα, τον κηδεμόνα, τον επίτροπό ή τον δικαστικό συμπαραστάτη σας. Η υποβολή αίτησης παράγει τα ίδια αποτελέσματα με την έγκληση (άρθρο 21).

Υποβολή αίτησης: η αίτηση πρέπει να αποστέλλεται εκ των προτέρων στη γραμματεία της εισαγγελίας και στη συνέχεια να υποβάλλεται από τον αιτούντα, με απόδειξη της παράδοσής της στην ως άνω υπηρεσία, στη γραμματεία του πταισματοδικείου που έχει κατά τόπο αρμοδιότητα, εντός τριών μηνών από την καταγγελία της αξιόποινης πράξης. Αν έχετε ήδη υποβάλει έγκληση για το ίδιο περιστατικό, πρέπει να το αναφέρετε στην αίτηση, να επισυνάψετε αντίγραφο της έγκλησης και να υποβάλετε άλλο ένα αντίγραφο στη γραμματεία της εισαγγελίας. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο εισαγγελέας θα διατάξει την ανάσυρση της αρχικής έγκλησης (άρθρο 22).

Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής. Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων πρέπει να το κάνετε κατά την υποβολή της αίτησης, επί ποινή παραίτησης. Το δικαιολογημένο αίτημα θεραπείας ή αποζημίωσης που περιέχεται στην αίτηση ισοδυναμεί ουσιαστικά με δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής (άρθρο 23).

Η αίτηση είναι απαράδεκτη:

 1. αν υποβληθεί εκπρόθεσμα·
 2. αν υποβληθεί σε υποθέσεις πέρα από τις προβλεπόμενες·
 3. αν δεν περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες ή δεν φέρει υπογραφή·
 4. αν η περιγραφή του περιστατικού ή ο προσδιορισμός των πηγών των αποδεικτικών στοιχείων είναι ελλιπή·
 5. αν δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι έχει ενημερωθεί η εισαγγελία.

Αιτήματα από την εισαγγελία (άρθρο 25): Εντός δέκα ημερών από την υποβολή της αίτησης, η εισαγγελία υποβάλλει τα αιτήματά της στη γραμματεία του πταισματοδικείου. Αν κρίνει ότι η αίτηση είναι απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη ή υποβάλλεται ενώπιον πταισματοδικείου που δεν έχει κατά τόπον αρμοδιότητα, η εισαγγελία δεν αποδέχεται την κλήση ή ασκεί δίωξη επιβεβαιώνοντας ή μεταβάλλοντας την κατηγορία που περιέχεται στην αίτηση.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο πταισματοδίκης προχωρά στην εκδίκαση της υπόθεσης ακόμη και αν η εισαγγελία δεν έχει υποβάλει αιτήματα. Αν δεν θεωρήσει απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη την αίτηση και κρίνει ότι εμπίπτει στην αρμοδιότητά του, ο πταισματοδίκης καλεί τους διαδίκους σε ακρόαση εντός 20 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Αίτηση που υποβάλλεται από έναν εκ των παθόντων δεν εμποδίζει τους υπόλοιπους παθόντες να συμμετάσχουν στη διαδικασία, με τη συνδρομή δικηγόρου και με τα ίδια δικαιώματα με τον κύριο αιτούντα. Οι παθόντες μπορούν να δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής πριν κηρυχθεί η έναρξη της επ’ ακροατηρίου συζήτησης. Αν στην επ’ ακροατηρίου συζήτηση δεν εμφανιστούν οι παθόντες στα οποία επιδόθηκε νομίμως η κλήση, αυτό ισοδυναμεί με παραίτηση από το δικαίωμα υποβολής της έγκλησης ή, εφόσον η έγκληση έχει ήδη υποβληθεί, με ανάκλησή της.

Επ’ ακροατηρίου συζήτηση: Τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει προγραμματιστεί για την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, η εισαγγελία ή εσείς ως παθών θα υποβάλετε την αίτηση κλήτευσης στη γραμματεία του πταισματοδικείου με τις σχετικές κοινοποιήσεις.

Αν η αξιόποινη πράξη διώκεται κατ’ έγκληση, ο δικαστής προωθεί τη συνδιαλλαγή μεταξύ των μερών. Σ’ αυτή την περίπτωση, εφόσον θα ήταν ωφέλιμο για τους σκοπούς της συνδιαλλαγή, ο δικαστής μπορεί να αναβάλει την επ’ ακροατηρίου συζήτηση για διάστημα έως και δύο μηνών και, όπου είναι απαραίτητο, μπορεί να χρησιμοποιήσει επίσης διαδικασίες διαμεσολάβησης που παρέχονται από δημόσια ή ιδιωτικά κέντρα και εγκαταστάσεις της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση, οι δηλώσεις που γίνονται από τα μέρη στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με κανέναν τρόπο για τους σκοπούς της λήψης απόφασης (άρθρο 29).

Σε περίπτωση συμβιβασμού, συντάσσεται έκθεση που επιβεβαιώνει την ανάκληση της έγκλησης ή την παραίτηση από την αίτηση και τη σχετική αποδοχή. Η παραίτηση από την αίτηση έχει τα ίδια αποτελέσματα με την ανάκληση της έγκλησης.

Η διαμεσολάβηση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να ανακαλέσετε την έγκληση, με αποτέλεσμα να παύσει η δίωξη λόγω έλλειψης αντικειμένου. Επιπλέον, καθώς η τυχόν θετική έκβαση της διαμεσολάβησης μπορεί να οδηγήσει σε αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από την αξιόποινη πράξη, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα απόφαση περί εξάλειψης του αξιοποίνου συνεπεία της αποζημίωσης που καταβλήθηκε από τον δράστη πριν την επ’ ακροατηρίου συζήτηση ή λόγω της μικρής βαρύτητας της αξιόποινης πράξης.

Πού μπορώ να βρω τη νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματά μου;

Κανόνες για την προστασία των θυμάτων υπάρχουν στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, το νομοθετικό διάταγμα αρ. 212 της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για τη μεταφορά της οδηγίας 2012/29/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας, το νομοθετικό διάταγμα αρ. 204 της 9ης Νοεμβρίου 2007, το διάταγμα αρ. 222 της 23ης Δεκεμβρίου 2008 (για την εφαρμογή του νομοθετικού διατάγματος αρ. 204/2007), το άρθρο 11 του νόμου αρ. 122 της 7ης Ιουλίου 2016, τον ευρωπαϊκό νόμο 2015-2016 (σχετικά ΅ε την αποζημίωση των θυμάτων βίαιων εγκλημάτων) και σε σειρά άλλων κανονιστικών μέτρων σχετικά με τα θύματα συγκεκριμένων ειδών αξιόποινων πράξεων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.