Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Λουξεµβούργο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

Μπορώ να προσφύγω κατά της απόφασης;

Κάθε οριστική απόφαση έχει, από τη στιγμή της έκδοσής της, ισχύ δεδικασμένου. Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι απηχεί την αλήθεια, αν δεν εξαφανιστεί με την άσκηση ένδικου μέσου προβλεπόμενου από τον νόμο. Κατά κανόνα, ο δικαστής αποφασίζει με την ίδια απόφαση τόσο για την ποινική όσο και για την αστική αγωγή.

Λόγω του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, αυτό το δεδικασμένο ισχύει μόνο για όσους ήταν διάδικοι στην ποινική δίκη και μόνο για τα στοιχεία της απόφασης για τα οποία οι εν λόγω διάδικοι μπόρεσαν να προβάλουν τους αμυντικούς ισχυρισμούς τους. Ως θύμα, μπορείτε να ασκήσετε έφεση μόνο αν συμμετείχατε στη δίκη δηλώνοντας παράσταση πολιτικής αγωγής.

Με την ιδιότητα αυτή, έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε έφεση, αλλά μόνο όσον αφορά το αστικό σκέλος της υπόθεσης και μόνο αν έχετε έννομο συμφέρον, δηλαδή αν το δικαστήριο απέρριψε την αίτησή σας για αποζημίωση ή αν θεωρείτε ότι το ποσό που σας επιδικάστηκε είναι ανεπαρκές.

Συνεπώς, δεν μπορείτε να ασκήσετε έφεση επειδή δεν συμφωνείτε με την επιβληθείσα ποινή ή επειδή η απόφαση ήταν αθωωτική. Μόνο ο εισαγγελέας μπορεί να ασκήσει έφεση για το ποινικό σκέλος.

Συμβουλευτείτε τον δικηγόρο σας για να αποφασίσετε αν έχει νόημα να ασκήσετε έφεση. Αν ναι, η έφεση πρέπει να ασκηθεί εντός προθεσμίας 40 ημερών στη γραμματεία του δικαστηρίου το οποίο εξέδωσε την απόφαση.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου μετά την έκδοση της απόφασης;

Μετά την έκδοση της απόφασης, μπορείτε να λάβετε αντίγραφό της.

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ασκήσετε έφεση, αλλά μόνο αν είχατε συμμετάσχει στη δίκη ως πολιτικώς ενάγων και μόνο ως προς τα αστικά σας συμφέροντα (βλ. ενότητα 1).

Αν προβλέπεται απόλυση υπό όρους, μπορείτε να ενημερώσετε για την αντίθεσή σας τον εισαγγελέα ο οποίος είναι αρμόδιος για την εκτέλεση της ποινής.

Μπορείτε πάντα να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο.

Δικαιούμαι υποστήριξη ή προστασία μετά τη δίκη; Για πόσο χρονικό διάστημα;

Ως πολιτικώς ενάγων, έχετε δικαίωμα νομικής συνδρομής για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την εκτέλεση της απόφασης.

Ως θύμα αξιόποινης πράξης που τελέστηκε εκ προθέσεως και σας προκάλεσε σωματική βλάβη, μπορείτε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να υποβάλετε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αίτηση αποζημίωσης από το κράτος, αν δεν μπορέσετε να αποζημιωθείτε από τον δράστη της αξιόποινης πράξης.

Η αστυνομία και η δικαιοσύνη έχουν την υποχρέωση να σας παράσχουν, ως θύμα, προστασία. Κάθε απόφαση για την υπό όρους απόλυση του καταδικασθέντος μπορεί να υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, που αφορούν ειδικότερα την προστασία του κοινωνικού συνόλου και τη δική σας προστασία.

Ποιες πληροφορίες θα μου χορηγηθούν σε περίπτωση καταδίκης του δράστη;

Κατόπιν σχετικού σας αιτήματος, έχετε το δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες για κάθε οριστική απόφαση που αφορά την ποινική αγωγή.

Όσον αφορά την ενημέρωση σχετικά με την ποινή που επιβλήθηκε στον δράστη της αξιόποινης πράξης, διευκρινίζεται ότι η καταδικαστική απόφαση πρέπει να αναφέρει —χωρίς κατ’ ανάγκη να αναπαράγει αυτολεξεί— τις διατάξεις του νόμου στις οποίες θεμελιώνεται, τα εις βάρος του κατηγορουμένου διαπιστωθέντα γεγονότα που στοιχειοθετούν την αξιόποινη πράξη, καθώς και την ποινή ή τις ποινές που του επιβλήθηκαν (άρθρο 195 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας). Για κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την εκτέλεση των ποινών, μπορείτε να απευθύνεστε στην Εισαγγελία — υπηρεσία εκτέλεσης ποινών.

Στο Λουξεμβούργο, όσοι έχουν καταδικαστεί οριστικά κρατούνται είτε στο σωφρονιστικό κατάστημα του Schrassig είτε στο σωφρονιστικό κατάστημα του Givenich.

Θα ενημερωθώ σε περίπτωση που ο κατάδικος αποφυλακιστεί (συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης ή της υπό όρους αποφυλάκισης) ή διαφύγει από τη φυλακή;

Βάσει του άρθρου 4-1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, μπορείτε, κατόπιν σχετικού σας αιτήματος προς την Εισαγγελία, να ενημερωθείτε για την αποφυλάκιση ή την απόδραση του δράστη της αξιόποινης πράξης, αν υπάρχει ενδεχόμενος ή διαπιστωμένος κίνδυνος βλάβης για εσάς, εκτός αν αυτή η ενημέρωση συνεπάγεται κίνδυνο βλάβης για τον δράστη της αξιόποινης πράξης.

Θα έχω συμμετοχή σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις αποφυλάκισης ή αναστολής; Για παράδειγμα, μπορώ να υποβάλω δήλωση ή να ασκήσω έφεση;

Όχι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/11/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.