Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Λουξεµβούργο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

Είμαι θύμα αξιόποινης πράξης. Με ποιον φορέα πρέπει να επικοινωνήσω με σκοπό την παροχή στήριξης και βοήθειας;

–Ως θύμα αξιόποινης πράξης μπορείτε να απευθυνθείτε στις ακόλουθες βασικές υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων:

Α. Κρατική υπηρεσία:

Service central d’assistance sociale (SCAS) – Services d’Aide aux Victimes SAV (Κεντρική υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας – Υπηρεσία στήριξης θυμάτων) στο Λουξεμβούργο

Είδη στήριξης:

 • Ψυχολογική και ψυχοθεραπευτική παρακολούθηση
 • Υπηρεσία νομικής πληροφόρησης
 • Θεραπευτική ομάδα για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας
 • Στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της νομικής διαδικασίας

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Κτίριο Plaza Liberty, Είσοδος C
12-18 rue Joseph Junck
L-1839 Λουξεμβούργο

Τηλ.: (+352) 47 58 21-627
(+352) 47 58 21-628
κινητό: (+352) 621 32 65 95

Email : scas-sav@justice.etat.lu
Ιστότοπος: https://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

Β. Μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ):

1. Aide aux Victimes de la Criminalité (Στήριξη θυμάτων εγκληματικότητας) – Wäisse Rank Lëtzebuerg Asbl

Είδη στήριξης:

 • Υπηρεσία παροχής νομικών συμβουλών
 • Ηθική, οικονομική και υλική στήριξη

Αρμόδιος επικοινωνίας:

84 rue Adolphe Fischer
L-1521 Λουξεμβούργο

Τηλ.: (+352) 40 20 40

Email : wrl@pt.lu
Ιστότοπος: http://www.benevolat.public.lu/de/espace-benevole/decouvrir-associations/chercher-association/associations/?~=/de/assoc/212

2. Υπηρεσίες στήριξης θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας

Υπάρχουν 3 τέτοιες υπηρεσίες:

- SAVVD στο Λουξεμβούργο της οργάνωσης «Femmes en détresse asbl» (Γυναίκες που διατρέχουν κίνδυνο)

Είδη στήριξης:

 • Παροχή ψυχοκοινωνικών συμβουλών
 • Νομική πληροφόρηση και στήριξη
 • Πληροφορίες και νομική, διοικητική και κοινωνική στήριξη μετά την αποβολή του δράστη από την κατοικία από τον εισαγγελέα
 • Σχεδιασμός των νομικών διαδικασιών
 • Συνοδεία, μεταξύ άλλων στο δικαστήριο, στον δικηγόρο και στον γιατρό
 • Προσανατολισμός
 • Παροχή συμβουλών και λήψη μέτρων προστασίας από τυχόν παρενόχληση
 • Εφαρμογή προγράμματος προστασίας των θυμάτων

Αρμόδιος επικοινωνίας:

BP 1024
L-1010 Λουξεμβούργο

Τηλ.: (+352) 26 48 18 62
Φαξ: (+352) 26 48 18 63

Email : contact@savvd.lu
Ιστότοπος: http://fed.lu/wp/services/savvd/

- PSY EA- στο Λουξεμβούργο της οργάνωσης «Femmes en détresse asbl» (Γυναίκες που διατρέχουν κίνδυνο)

Για τα παιδιά θύματα άμεσης και έμμεσης ενδοοικογενειακής βίας κατά ανηλίκων, στο πλαίσιο ενός μέτρου αποβολής από την κατοικία.

Είδη στήριξης:

 • Φροντίδα των παιδιών και ανήλικων εφήβων, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, στο πλαίσιο μέτρου αποβολής από την κατοικία
 • Με την ιδιότητά της ως υπηρεσίας ψυχολογικής στήριξης για παιδιά και εφήβους που υπήρξαν θύματα ενδοοικογενειακής βίας, παροχή ψυχολογικής στήριξης σε παιδιά καθώς και ανήλικους και ενήλικους εφήβους που υπήρξαν θύματα ενδοοικογενειακής βίας και στις οικογένειές τους

Αρμόδιος επικοινωνίας:

BP 1024
L-1010 Λουξεμβούργο

Τηλ.: (+352) 26 48 20 50
Φαξ: (+352) 26 48 18 63

Email : contact@psyea.lu
Ιστότοπος: http://fed.lu/wp/services/psyea/

- ALTERNATIVES στο Dudelange του ιδρύματος «Fondation Pro Familia»

Υπηρεσία στήριξης ανηλίκων που υπήρξαν θύματα άμεσης και έμμεσης ενδοοικογενειακής βίας, στο πλαίσιο ενός μέτρου αποβολής από την κατοικία.

Είδη στήριξης:

 • Μέριμνα για παιδιά και ανήλικους εφήβους που υπήρξαν θύματα ενδοοικογενειακής βίας θύματα ενδοοικογενειακής βίας, στο πλαίσιο μέτρου αποβολής από την κατοικία

Αρμόδιος επικοινωνίας:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 DudelangeL-1010 Λουξεμβούργο

Τηλ.: (+352) 51 72 72 89

Email : alternatives@profamilia.lu
Ιστότοπος: http://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

3. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για γυναίκες θύματα βίας

Είδη στήριξης:

 • Τηλεφωνική παροχή συμβουλών
 • Παροχή ψυχοκοινωνικών συμβουλών
 • Πληροφόρηση και νομική, διοικητική και κοινωνική στήριξη
 • Σχεδιασμός των νομικών διαδικασιών
 • Συνοδεία σε άλλους επαγγελματίες: δικηγόρο, δικαστήριο, αστυνομία
 • Συνέντευξη εισδοχής σε κέντρο φιλοξενίας γυναικών
 • Κατάρτιση και διάσκεψη κατά της ενδοοικογενειακής βίας
 • Σεμινάρια και ομάδες ομιλίας

Υπάρχουν 4 τέτοιες υπηρεσίες:

- VISAVI (Vivre Sans violence) (Ζήστε χωρίς βία) στο Λουξεμβούργο της οργάνωσης «Femmes en détresse asbl» (Γυναίκες που διατρέχουν κίνδυνο)

Κέντρο συμβουλευτικής για γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Αρμόδιος επικοινωνίας:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Λουξεμβούργο

Τηλ.: (+352) 49 08 77-1
Φαξ: (+352) 26 48 26 82

Email : feminfo@visavi.lu
Ιστότοπος: http://fed.lu/wp/services/visavi/

- F0YER SUD στο Esch-sur-Alzette του Conseil national des femmes du Luxembourg (Εθνικό Συμβούλιο Γυναικών του Λουξεμβούργου)

Κέντρο συμβουλευτικής για γυναίκες που διατρέχουν κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων βίας.

Αρμόδιος επικοινωνίας:

41, rue de Luxembourg
L-4220 Esch sur Alzette

Τηλ.: (+352) 54 55 77 / 26 53 03 26 / 54 57 57
Φαξ: (+352) 54 57 57 57

Email : foyersud@pt.lu
Ιστότοπος: http://www.cnfl.lu/site/foyersud.html

- Centre OZANAM στο Λουξεμβούργο

- Centre OZANAM Nord στο Wiltz του ιδρύματος «Maison de la Porte Ouverte»

Κέντρα συμβουλευτικής για γυναίκες που διατρέχουν κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων βίας.

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Ozanam Luxembourg
64, rue Michel Welter
L-2730 Λουξεμβούργο

Τηλ.: (+ 352) 48 83 47

Email : ozanam@fmpo.lu
Ιστότοπος: http://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam/

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Ozanam Nord
49, Grand-Rue
L-9530 Wiltz

Τηλ.: (+352) 26 95 39 59

Email : ozanam.nord@fmpo.lu
Ιστότοπος: http://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam-nord/

- PROFAMILIA στο Dudelange του ιδρύματος «Fondation Pro Familia»

Κέντρο συμβουλευτικής για γυναίκες που διατρέχουν κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων βίας.

Αρμόδιος επικοινωνίας:

5, route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange

Τηλ.: (+352) 51 72 72-41
Φαξ: (+ 352) 52 21 88

Email : femmes@profamilia.lu
Ιστότοπος: http://www.cnfl.lu/

4. Κέντρο συμβουλευτικής για παιδιά και εφήβους θύματα βίας

Υπάρχουν 4 τέτοιες υπηρεσίες:

- PSY EA στο Λουξεμβούργο της οργάνωσης «Femmes en détresse asbl» (Γυναίκες που διατρέχουν κίνδυνο)

Υπηρεσία ψυχολογικής στήριξης για παιδιά και εφήβους από 3 έως 21 ετών θύματα ή μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και για τις οικογένειές τους.

Είδη στήριξης:

 • Ψυχολογική στήριξη παιδιών και ανήλικων ή ενήλικων εφήβων θυμάτων ή μαρτύρων ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και των οικογενειών τους

Αρμόδιος επικοινωνίας:

BP 1024
L-1010 Λουξεμβούργο

Τηλ.: (+352) 26 48 20 50
Φαξ: (+352) 26 48 18 63

Email : contact@psyea.lu
Ιστότοπος: http://fed.lu/wp/services/psyea/

- ALTERNATIVES στο Dudelange του ιδρύματος «Fondation Pro Familia»

Υπηρεσία παροχής συμβουλών για παιδιά και εφήβους από 0 έως 27 ετών θύματα ή μάρτυρες σωματικής και ψυχολογικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και για τις οικογένειές τους.

Είδη στήριξης:

 • Ψυχολογική στήριξη για το παιδί και την οικογένειά του
 • Στήριξη θερμών οικογενειακών σχέσεων αμοιβαίας εκτίμησης
 • Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και πρόληψης της βίας

Αρμόδιος επικοινωνίας:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange L-1010 Λουξεμβούργο

Τηλ.: (+352) 51 72 72 89

Email : alternatives@profamilia.lu
Ιστότοπος: http://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

- OXYGENE στο Dudelange της οργάνωσης «Femmes en détresse asbl» (Γυναίκες που διατρέχουν κίνδυνο)

Υπηρεσία παροχής συμβουλών και ενημέρωσης για κορίτσια (12 έως 21 ετών) που διατρέχουν κίνδυνο, θύματα σωματικής, ψυχικής ή σεξουαλικής βίας.

Είδη στήριξης:

 • Προσωπικές συνεντεύξεις
 • Στήριξη για τις διοικητικές διαδικασίες
 • Παροχή βοήθειας για την εύρεση κατοικίας
 • Παροχή βοήθειας για ενδεχόμενη εισδοχή στο «Foyer Meederchershaus»

Αρμόδιος επικοινωνίας:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Λουξεμβούργο

Τηλ.: (+352) 49 41 49
Φαξ: (+352) 27 12 59 89

Email : infofilles@pt.lu
Ιστότοπος: http://fed.lu/wp/services/oxygene/

- ALUPSE DIALOGUE στο Λουξεμβούργο της οργάνωσης Alupse asbl

Υπηρεσία ψυχολογικής στήριξης και θεραπείας για παιδιά ηλικίας 0 έως 21 ετών θύματα σωματικής, ψυχολογικής και σεξουαλικής βίας, καθώς και για τις οικογένειές τους.

Αρμόδιος επικοινωνίας:

8, rue Tony Bourg
L- 1278 Λουξεμβούργο

Τηλ.: (+352) 26 18 48-1
Φαξ: (+352) 26 19 65 55

Email : alupse@pt.lu
Ιστότοπος: http://www.alupse.lu/fr/lassociation-alupse/

5. Κέντρο συμβουλευτικής, ενημέρωσης και στήριξης για άνδρες και αγόρια που διατρέχουν κίνδυνο, θύματα βίας – infoMann στο Λουξεμβούργο της οργάνωσης actTogether asbl

Είδη στήριξης:

 • Ψυχολογική και κοινωνική στήριξη και παροχή συμβουλών
 • Υπηρεσία πληροφόρησης και τεκμηρίωσης
 • Ευαισθητοποίηση και κατάρτιση
 • Συνοδεία και στήριξη ενόψει της εισδοχής σε δομή υποδοχής για άνδρες

Αρμόδιος επικοινωνίας:

5, Cour du Couvent
L-1362 Λουξεμβούργο

Τηλ.: (+352) 27 49 65
Φαξ: (+352) 27 49 65 65

Email : info@infomann.lu
Ιστότοπος: http://www.infomann.lu/

6. Κέντρο συμβουλευτικής και στήριξης για τους δράστες βίας, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας – Riicht eraus στο Λουξεμβούργο του Ερυθρού Σταυρού Λουξεμβούργου

Είδη στήριξης:

 • Συμβουλευτική, ακρόαση, στήριξη, παροχή βοήθειας και συνοδεία των δραστών (ανδρών και γυναικών) ενδοοικογενειακής βίας στο πλαίσιο δίωξης, δικαστικού εξαναγκασμού ή εκούσιας συμβουλευτικής
 • Ευαισθητοποίηση και αναγνώριση των ευθυνών των δραστών
 • Βραχυπρόθεσμη προστασία των θυμάτων
 • Διαχείριση συγκρούσεων και απόκτηση αυτοπεποίθησης
 • Στήριξη της προσπάθειας του ατόμου που έχει τη βούληση να αλλάξει
 • Στήριξη για την ανάπτυξη πρακτικών στρατηγικών που επιτρέπουν τη μόνιμη αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των δραστών
 • Στήριξη των ατόμων που επιθυμούν να αλλάξουν τη βίαιη συμπεριφορά τους
 • Ομάδα ομιλίας

Αρμόδιος επικοινωνίας:

73 rue Adolph Fischer
L-1520 Λουξεμβούργο

Τηλ.: (+ 352) 27 55-5800
Γραμμή στήριξης Ερυθρού Σταυρού: (+352) 27 55
Φαξ: (+352) 27 55-5801

Email. riichteraus@croix-rouge.lu
Ιστότοπος: http://www.croix-rouge.lu/riichteraus/

7. Υπηρεσία στήριξης των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων

Περίθαλψη σε εξωτερικά ιατρεία και νοσηλεία όλων των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, γυναικών, ανδρών και παιδιών.

Υπάρχουν 2 τέτοιες υπηρεσίες, που εργάζονται συντονισμένα:

- SAVTEH στο Λουξεμβούργο της οργάνωσης «Femmes en détresse asbl» (Γυναίκες που διατρέχουν κίνδυνο)

- COTEH στο Λουξεμβούργοτου ιδρύματος «Maison de la Porte Ouverte»

Είδη στήριξης:

 • Τηλεφωνική και προσωπική συμβουλευτική
 • Ψυχοκοινωνική στήριξη και καθοδήγηση
 • Ψυχολογική στήριξη και σταθεροποίηση
 • Οργάνωση της παρακολούθησης ή της παροχής ιατρικής βοήθειας
 • Συνοδεία του θύματος στην αστυνομία για εξακρίβωση ταυτότητας
 • Στήριξη της συνεργασίας του θύματος με τις αστυνομικές και τις εισαγγελικές αρχές
 • Συνοδεία του θύματος, ιδίως, στις νομικές, διοικητικές και κοινωνικές του διαδικασίες
 • Συντονισμός της νοσηλείας και οργάνωση της στέγασης του θύματος ανάλογα με το φύλο και την ηλικία του
 • Παροχή υλικής και οικονομικής βοήθειας
 • Ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, τις δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες, τις παροχές που διατίθενται
 • Επαφές με τις ΜΚΟ των χωρών καταγωγής για οικειοθελή επιστροφή

Αρμόδιος επικοινωνίας:

SAVTEH
BP 1024
L-1010 Luxembourg

Τηλ.: (+352) 26 48 26 31
Φαξ: (+352) 26 48 26 82
κινητό: (+352) 621 316 919

Email : traite.humains@visavi.lu
Ιστότοπος: http://fed.lu/wp/services/savteh/

COTEH

Τηλ.: (+352) 24 87 36 22
κινητό: (+ 352) 621 351 884

Email : coteh@fmpo.lu
Ιστότοπος: http://fmpo.lu/services/service-dassistance-aux-victimes-de-la-traite-des-etres-humains/

Γ. Αστυνομία:

Police Grand-Ducale
Direction Générale
L-2957 Λουξεμβούργο

Τηλ.: (+352) 49 97-1
Τηλ. σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης: 113
Φαξ: (+352) 49 97-20 99

Email : contact@police.public.lu
Ιστότοπος: http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/

Δ. Τοπικές αρχές:

Υπηρεσία υποδοχής και νομικής πληροφόρησης:

–DIEKIRCH

Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 Diekirch

Τηλ.: (+ 352) 80 23 15

–ESCH-SUR-ALZETTE

Justice de Paix
Place Norbert Metz
L-4239 Esch-sur-Alzette

Τηλ.: (+ 352) 54 15 52

–ΛΟΥΞΕΜΒΟΎΡΓΟ

Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 Λουξεμβούργο

Τηλ.: (+ 352) 22 18 46

Ιστότοπος: http://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique/

Υπηρεσία νομικής πληροφόρησης «Droits de la femme» (Δικαιώματα της γυναίκας):

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

Cité judiciaire
Κτίριο BC ή CR
L-2080 Λουξεμβούργο

Ιστότοπος: http://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/droits-femme/index.html

Ε. Υπουργεία:

–Ministère de la Justice (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

13 rue Erasme
L-2934 Λουξεμβούργο

Τηλ.: (+352) 247-84537
Φαξ: (+352) 26 68 48 61

Email : info@mj.public.lu
Ιστότοπος: http://www.mj.public.lu/

Αποστολή:

 • Αστικές υποθέσεις
 • Ποινικές υποθέσεις: Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων, νομική συνδρομή, διαμεσολάβηση σε ποινικές υποθέσεις
 • Εμπορικές υποθέσεις
 • Οργάνωση των δικαστηρίων
 • Γενικός συντονισμός διοικητικών διαφορών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων
 • Σωφρονιστικά ιδρύματα

–Υπουργείο Εσωτερικών

BP 10
L-2010 Λουξεμβούργο

Τηλ.: (+352) 247-84600
Φαξ: (+ 352) 22 11 25

Email : info@miat.public.lu
Ιστότοπος: http://www.mi.public.lu/

Αποστολές σύμφωνα με το διάταγμα του Μεγάλου Δουκάτου, της 28ης Ιανουαρίου 2015:

 • Συντονισμός υπηρεσιών διάσωσης
 • Συνεργασία με τις ΜΚΟ

–Ministère de la Sécurité intérieure (Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας)

19-21 Boulevard Royal
L-2449 Λουξεμβούργο

Τηλ.: (+352) 247-84659
Φαξ: (+ 352) 22 72 76

Email : secretariat@msi.etat.lu
Ιστότοπος: http://www.gouvernement.lu/3313529/minist_securite_interieure

Στήριξη των θυμάτων σύμφωνα με το διάταγμα του Μεγάλου Δουκάτου, της 28ης Ιανουαρίου 2015:

 • Αστυνομία του Μεγάλου Δουκάτου, Γενική Επιθεώρηση της Αστυνομίας, Ευρωπαϊκή πολιτική σε θέματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Πολιτική διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας

–Ministère de l’Égalité des Chances (Υπουργείο Ισότητας των Ευκαιριών)

6A, bd. F. D. Roosevelt
Hôtel Terres Rouges
L-2921 Λουξεμβούργο

Τηλ.: (+352) 247-85806
Φαξ: (+ 352) 24 18 86

Email : info@mega.public.lu
Ιστότοπος: http://www.mega.public.lu/fr/index.html

Αποστολές:

 • Ενδοοικογενειακή βία
 • Επιτροπή συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών στον τομέα της καταπολέμησης της βίας
 • Σύμπραξη και διαχείριση με τις ΜΚΟ, που είναι συμβεβλημένες με το Υπουργείο Ισότητας των Ευκαιριών για την περίθαλψη σε εξωτερικά ιατρεία και τη νοσηλεία θυμάτων και δραστών ενδοοικογενειακής βίας, γυναικών και ανδρών που διατρέχουν κίνδυνο, θυμάτων βίας με βάση το φύλο και θυμάτων εμπορίας ανθρώπων
 • Σύμπραξη και συνεργασία με τις ΜΚΟ που είναι συμβεβλημένες με το κράτος για τη στήριξη θυμάτων βίας που διατρέχουν κίνδυνο.

Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για τη στήριξη των θυμάτων

–Police Grand-Ducale (Αστυνομία του Μεγάλου Δουκάτου)

Ανοικτή γραμμή: 113

Δευτέρα έως Κυριακή, 24 ώρες το 24ωρο

–Ερυθρός Σταυρός Λουξεμβούργου

Ανοικτή γραμμή: 2755

Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 7:00 έως τις 22:00

–Fraenhaus (Γυναίκες που διατρέχουν κίνδυνο)

Ανοικτή γραμμή: (+352) 44 81 81

Δευτέρα έως Κυριακή, 24 ώρες το 24ωρο

–Fraentelefon (Γυναίκες που διατρέχουν κίνδυνο)

Ανοικτή γραμμή: (+352) 44 81 81

Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9:00 έως τις 15:00

Η στήριξη των θυμάτων παρέχεται δωρεάν;

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από κρατικές υπηρεσίες ή αρχές;

Ναι, η στήριξη των θυμάτων παρέχεται δωρεάν.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από μη κυβερνητικές οργανώσεις;

βλ. απάντηση στην πρώτη ερώτηση του τμήματος Β.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/11/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.