Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Λουξεµβούργο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

Πώς μπορώ να συμμετάσχω στη δίκη;

Μπορείτε να συμμετάσχετε στη δίκη ως θύμα χωρίς ιδιαίτερο καθεστώς και ως πολιτικώς ενάγων. Ως πολιτικώς ενάγων, μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση από τον δράστη, ενώ έχετε και ορισμένα άλλα δικαιώματα σε σύγκριση με το θύμα.

Αν έχετε την ιδιότητα του θύματος, μπορείτε:

 • να ζητήσετε δωρεάν μετάφραση των εγγράφων και διερμηνεία των συζητήσεων στο δικαστήριο, αν δεν κατανοείτε τη γλώσσα στην οποία διεξάγεται η ακροαματική διαδικασία να παρευρεθείτε σε όλες τις δημόσιες συνεδριάσεις μπορείτε να παρευρεθείτε σε συνεδρίαση που διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, αν κληθείτε ως μάρτυρας υποχρεούστε να παρευρεθείτε μόνον αν πρέπει να καταθέσετε
 • να κληθείτε να καταθέσετε κατά τη συνεδρίαση κατά την οποία θα διεξαχθεί η προφορική συζήτηση – θα λάβετε έγγραφη κλήση από τον εισαγγελέα και θα απαντήσετε στις ερωτήσεις του δικαστηρίου και των συνηγόρων υπεράσπισης
 • να λάβετε δωρεάν αντίγραφο της κατάθεσής σας, αμέσως ή εντός μηνός από τη συζήτηση
 • να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο
 • να λάβετε συνδρομή από τις υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων
 • να συμμετάσχετε στη διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων πριν ο εισαγγελέας ασκήσει δίωξη.

Αν έχετε την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντα:

 • θα λάβετε έγγραφη κλήση για τη συνεδρίαση κατά την οποία θα διεξαχθεί η προφορική συζήτηση
 • έχετε το δικαίωμα να παρευρεθείτε σε όλες τις συνεδριάσεις που διεξάγονται δημόσια ή κεκλεισμένων των θυρών υποχρεούστε να παραστείτε και να αναπτύξετε τους ισχυρισμούς σας και, γενικά, λαμβάνετε το λόγο αφού καταθέσουν οι μάρτυρες
 • μπορείτε να επιχειρηματολογήσετε για όλες τις πτυχές της υπόθεσης που άπτονται της αστικής αξίωσής σας και να καταθέσετε σχετικά με τα γεγονότα ο συνήγορός σας μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις στους πραγματογνώμονες και στους μάρτυρες υπεράσπισης
 • έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο της δικογραφίας μέσω του συνηγόρου σας, προκειμένου να προετοιμάσετε την επιχειρηματολογία σας
 • έχετε το δικαίωμα, μέχρις ότου αναπτύξετε τους ισχυρισμούς σας στο δικαστήριο και πριν ο δικαστής αποφανθεί σχετικά με την ουσία της υπόθεσης, να ζητήσετε να σας επιστραφεί η δικαστική δαπάνη στην οποία έχετε υποβληθεί, καθώς και τα έξοδα, και ιδίως τα έξοδα πραγματογνωμόνων και μαρτύρων. Αν ο κατηγορούμενος αθωωθεί ή παραιτηθείτε από τη διαδικασία, τα έξοδα βαρύνουν εσάς, αλλά το δικαστήριο μπορεί να σας απαλλάξει από την υποχρέωση αυτή εν όλω ή εν μέρει, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική σας κατάσταση.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου ως μάρτυρα;

Αν κληθείτε να καταθέσετε ως μάρτυρας κατά τη διάρκεια της δίκης, πρέπει να εμφανιστείτε στο δικαστήριο και να πείτε στο δικαστή ό,τι γνωρίζετε σχετικά με τα γεγονότα.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, κάθεστε στο πίσω μέρος της αίθουσας του δικαστηρίου, έτσι ώστε να μην έλθετε σε άμεση επαφή με τους κατηγορούμενους.

Ως μάρτυρας, μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή των εξόδων που συνδέονται με την κατάθεσή σας.

Είμαι ανήλικος. Έχω άλλα δικαιώματα;

Αν είστε ανήλικος, έχετε μερικά ακόμα δικαιώματα:

 • αν η προστασία των συμφερόντων σας δεν διασφαλίζεται πλήρως από ένα τουλάχιστον νόμιμο εκπρόσωπό σας, ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος που εξασφαλίζει την προστασία των συμφερόντων σας και ασκεί τα δικαιώματά σας ως πολιτικώς ενάγοντα
 • μπορείτε να συνοδεύεστε στις συνεδριάσεις του δικαστηρίου από ενήλικο της επιλογής σας.

Μπορώ να λάβω νομική συνδρομή;

Αν δεν διαθέτετε επαρκείς οικονομικούς πόρους, δικαιούσθε δωρεάν νομική συνδρομή που παρέχεται από το δικηγορικό σύλλογο, εφόσον το επιθυμείτε και εφόσον είστε:

 • πολίτης του Λουξεμβούργου
 • αλλοδαπός στον οποίο έχει επιτραπεί να εγκατασταθεί στη χώρα
 • πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ
 • πολίτης τρίτης χώρας που δικαιούται νομική συνδρομή στο Λουξεμβούργο σύμφωνα με διεθνή συνθήκη.

Για να προσδιοριστεί η οικονομική σας κατάσταση, λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο εισόδημά σας, καθώς και η οικονομική κατάσταση των προσώπων με τα οποία συμβιώνετε. Εκτός από την ανεπάρκεια οικονομικών πόρων, νομική συνδρομή χορηγείται και για άλλους σοβαρούς λόγους που αφορούν την κοινωνική, την οικογενειακή ή την πραγματική κατάσταση.

Πώς μπορώ να προστατευθώ, αν κινδυνεύω;

Δεν προβλέπονται ειδικά μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια της δίκης.

Κατά τις συνεδριάσεις, οι κατηγορούμενοι κάθονται κοντά στους συνηγόρους, ενώ εσείς, ως μάρτυρας ή πολιτικώς ενάγων, στο πίσω μέρος της αίθουσας, έτσι ώστε να μην έλθετε σε άμεση επαφή με τον κατηγορούμενο.

Πώς μπορώ να ζητήσω αποζημίωση από τον δράστη ή από το κράτος;

Για να προβάλετε αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη, πρέπει να συμμετάσχετε στη διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων. Αν λάβετε μέρος στη διαδικασία για πρώτη φορά κατά τη συζήτηση, πρέπει να καταθέσετε δήλωση, την οποία συνυπογράφει ο γραμματέας του δικαστηρίου, ή να προβάλετε την αξίωσή σας στο δικαστήριο. Κατά την προφορική ανάπτυξη των ισχυρισμών, εσείς και ο συνήγορός σας ζητάτε την καταδίκη του κατηγορούμενου και την αποκατάσταση της ζημίας που έχετε υποστεί.

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε αποζημίωση από το κράτος. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων στο Λουξεμβούργο (στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και σε άλλες γλώσσες).

Υπάρχουν δυνατότητες να επιτευχθεί συμβιβασμός/συνδιαλλαγή ή να αρχίσει διαμεσολάβηση ανάμεσα στον δράστη και σε εμένα;

Δεν επιτρέπεται διαμεσολάβηση αφού ασκηθεί ποινική δίωξη.

Είμαι αλλοδαπός. Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μου;

Αν είστε αλλοδαπός, έχετε, ιδίως, τα ακόλουθα επιπλέον δικαιώματα:

 • δωρεάν παροχή υπηρεσιών διερμηνέα, αν δεν μιλάτε καμία από τις επίσημες γλώσσες του Λουξεμβούργου: λουξεμβουργιανά, γαλλικά και γερμανικά
 • δωρεάν παροχή νομικής συνδρομής, αν δεν διαθέτετε επαρκείς οικονομικούς πόρους και είστε αλλοδαπός στον οποίο έχει επιτραπεί να εγκατασταθεί στη χώρα, πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ ή πολίτης τρίτης χώρας που δικαιούται νομική συνδρομή στο Λουξεμβούργο σύμφωνα με διεθνή συνθήκη.

Περισσότερες πληροφορίες:

 • Κώδικας ποινικής προδικασίας (Code d’Instruction Criminelle) – στα γαλλικά
 • Νόμος της 12ης Μαρτίου 1984 για την αποζημίωση των θυμάτων βίαιων εγκλημάτων που προκαλούν σωματική βλάβη και την αποτροπή της δόλιας χρεοκοπίας (Loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommage corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse) – στα γαλλικά
Τελευταία επικαιροποίηση: 08/11/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.