Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Λουξεµβούργο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

Θεωρείστε θύμα εγκληματικής πράξης αν έχετε υποστεί ζημία, π.χ. τραυματιστήκατε ή η ιδιοκτησία σας υπέστη βλάβη ή εκλάπη κ.λπ., ως αποτέλεσμα πράξης που αποτελεί ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ως θύμα εγκληματικής πράξης, το δίκαιο σας αναγνωρίζει ορισμένα ατομικά δικαιώματα πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη δικαστική διαδικασία (δίκη).

Η ποινική διαδικασία στο Λουξεμβούργο αποτελείται από δύο στάδια: την ανάκριση και τη δίκη. Η ανάκριση διενεργείται συνήθως από την αστυνομία ή/και τον ανακριτή δικαστή. Μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης, η υπόθεση εισάγεται στο δικαστικό συμβούλιο το οποίο αποφασίζει αν θα παραπέμψει την υπόθεση στο δικαστήριο ή αν θα τη θέσει στο αρχείο.

Αν η υπόθεση παραπεμφθεί στο δικαστήριο, θα διεξαχθεί ακροαματική διαδικασία προκειμένου να εξεταστεί το αποδεικτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί και να κριθεί αν ο κατηγορούμενος είναι ένοχος ή όχι. Αν ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος, το δικαστήριο θα τον καταδικάσει και θα επιβάλει ποινή. Αν το αποδεικτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί δεν επαρκεί για να κριθεί ένοχος ο κατηγορούμενος, το δικαστήριο θα το απαλλάξει.

Για τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

4 - Αποζημίωση

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/11/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.