Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Μπορώ να προσφύγω κατά της απόφασης;

Η δίκη ενώπιον του δικαστηρίου ολοκληρώνεται με δικαστική απόφαση που καταδικάζει ή απαλλάσσει τον κατηγορούμενο από τις κατηγορίες. Αν ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος, ο δικαστής επιβάλλει σε βάρος του ποινή. Σύμφωνα με το μαλτέζικο δίκαιο, μόνο ο κατηγορούμενος και ο γενικός εισαγγελέας έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν κατά της καταδίκης/απαλλαγής και/ή της ποινής, με έφεση ενώπιον του Ποινικού Εφετείου (Qorti tal-Appell Kriminali).

Ωστόσο, αν έχει ασκηθεί έφεση και συμμετείχατε ως πολιτικώς ενάγων στην πρώτη δίκη, θα επιτραπεί στον δικηγόρο σας να εξετάσει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τη διαδικασία της έφεσης.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου μετά την καταδίκη;

Μετά την έναρξη ισχύος της καταδίκης, έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο της δικαστικής απόφασης. Αν το δικαστήριο καταδικάσει τον δράστη σε ποινή στερητική της ελευθερίας, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για την αποφυλάκιση ή την τυχόν απόδραση του δράστη.

Δικαιούμαι υποστήριξη ή προστασία μετά τη δίκη; Για πόσο χρονικό διάστημα;

Έχετε δικαίωμα σε υποστήριξη ή προστασία μετά την περάτωση της ποινικής διαδικασίας, κατά τη διάρκεια της δίκης και για εύλογο χρονικό διάστημα.

Ποιες πληροφορίες θα μου χορηγηθούν σε περίπτωση καταδίκης του δράστη;

Θα σας χορηγηθεί αντίγραφο της οριστικής πρότασης.

Θα ενημερωθώ σε περίπτωση που ο κατάδικος αποφυλακιστεί (συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης ή της υπό όρους αποφυλάκισης) ή διαφύγει από τη φυλακή;

Ναι, θα ενημερωθείτε για την αποφυλάκιση ή την τυχόν απόδραση του δράστη.

Θα έχω συμμετοχή σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις αποφυλάκισης ή αναστολής; Για παράδειγμα, μπορώ να υποβάλω δήλωση ή να ασκήσω έφεση;

Δεν θα έχετε συμμετοχή στις αποφάσεις αποφυλάκισης ή αναστολής της ποινής του δράστη, αν και θα ενημερωθείτε για αυτές.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.