Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Ποια είναι η διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη (π.χ. δικαστική προσφυγή, αστική αγωγή, πολιτική αγωγή);

Η νομική διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη συνίσταται στην άσκηση εναντίον του αγωγής αποζημίωσης ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, εκτός εάν ο δράστης έχει ήδη διαταχθεί από ποινικό δικαστήριο να αποζημιώσει το θύμα.

Το δικαστήριο διέταξε τον δράστη να μου καταβάλει αποζημίωση/αποκατάσταση. Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι ο δράστης θα καταβάλει την αποζημίωση/αποκατάσταση;

Αν υπάρχει τέτοια διαταγή, έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε αναγκαστική εκτέλεσή της ως εάν να είχε εκδοθεί υπέρ σας απόφαση πολιτικού δικαστηρίου: επομένως, μπορείτε να ζητήσετε ακόμη και την έκδοση εντολής συντηρητικής ή αναγκαστικής κατάσχεσης.

Εάν ο δράστης δεν πληρώσει, μπορεί το κράτος να μου καταβάλει προκαταβολή; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Εάν ο δράστης δεν πληρώνει, υπάρχει η δυνατότητα να καταβάλει το κράτος προκαταβολή στο θύμα, υπό προϋποθέσεις που καθορίζει κατά την κρίση του ο γενικός εισαγγελέας.

Δικαιούμαι να λάβω αποζημίωση από το κράτος;

Ναι, δικαιούστε να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης από το κράτος στο πλαίσιο του Συστήματος Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων.

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8983&l=2

Η σχετική ηλεκτρονική αίτηση διατίθεται στη διεύθυνση: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010m

Δικαιούμαι αποζημίωση αν ο δράστης δεν καταδικαστεί;

Προβλέπεται δικαίωμα αποζημίωσης ακόμη και αν ο δράστης δεν καταδικαστεί ή είναι άγνωστος.

Δικαιούμαι πληρωμή έκτακτης ανάγκης εν αναμονή της απόφασης σχετικά με την αίτησή μου για αποζημίωση;

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορούν να πραγματοποιηθούν πληρωμές έκτακτης ανάγκης εν αναμονή της οριστικής απόφασης επί της αίτησης αποζημίωσης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.