Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Είμαι θύμα αξιόποινης πράξης. Με ποιον φορέα πρέπει να επικοινωνήσω με σκοπό την παροχή στήριξης και βοήθειας;

Την αστυνομία
Ιστότοπος: https://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Την εθνική υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας για παιδιά και οικογένειες σε ανάγκη — Appoġġ
Ιστότοπος: http://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/welcome-appogg.aspx

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης — για βοήθεια όσον αφορά τη λήψη αποζημίωσης για ζημίες από αξιόποινη πράξη
Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info.justicedepartment@gov.mt
Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας: +356 25674330
Διεύθυνση: 21, Triq l-Arċisqof, Valletta VLT1443

Την Υπηρεσία Νομικής Συνδρομής της Μάλτας
Ιστότοπος: https://mjcl.gov.mt/en/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή για τη στήριξη θυμάτων

Γραμμή στήριξης 179.

Η στήριξη θυμάτων προσφέρεται δωρεάν;

Ναι, η στήριξη θυμάτων προσφέρεται δωρεάν.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από κρατικές υπηρεσίες ή αρχές;

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τις εξής υπηρεσίες στήριξης:

  1. πληροφορίες, συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων των θυμάτων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση σε συστήματα αποζημίωσης για ζημίες από αξιόποινη πράξη και όσον αφορά τον ρόλο των θυμάτων στην ποινική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας για συμμετοχή στη δίκη·
  2. πληροφορίες σχετικά με τις υπάρχουσες σχετικές υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης ή απευθείας παραπομπή σε αυτές·
  3. συναισθηματική και, εφόσον υπάρχει, ψυχολογική υποστήριξη
  4. συμβουλές σχετικά με οικονομικά και πρακτικά θέματα
  5. συμβουλές σχετικά με τον κίνδυνο και την αποτροπή δευτερογενούς και περαιτέρω θυματοποίησης, εκφοβισμού και αντεκδίκησης.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από μη κρατικούς οργανισμούς;

Από την οργάνωση Victim Support Malta μπορείτε να λάβετε συναισθηματική στήριξη για την αντιμετώπιση τραυματικών εμπειριών που προκλήθηκαν από εγκληματική πράξη, νομικές πληροφορίες σχετικά με τις ποινικές διαδικασίες που αφορούν τα θύματα αξιόποινων πράξεων, καθώς και πρακτική βοήθεια, όπως βοήθεια στην επικοινωνία με την αστυνομία.
Ιστότοπος: https://victimsupport.org.mt/
St Jeanne Antide Foundation

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.