Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Εθνική οργάνωση κοινωνικής πρόνοιας για παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη Appogg

Στήριξη Θυμάτων - Μάλτα

Εθνική οργάνωση κοινωνικής πρόνοιας για παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη Appogg

Η οργάνωση Appogg παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, ψυχολογική υποστήριξη, βοήθεια, στήριξη και συμβουλές σε θύματα, ιδίως σε ευάλωτες ομάδες όπως παιδιά και θύματα οικογενειακής βίας.

Η Εθνική οργάνωση κοινωνικής πρόνοιας για παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη Appogg:

  • υπάγεται οργανικά στο Ίδρυμα υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  • παρέχει συνεχείς υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, ψυχολογική υποστήριξη, βοήθεια, στήριξη και συμβουλές γενικά σε θύματα, ιδίως όμως σε ευάλωτες ομάδες όπως παιδιά και θύματα οικογενειακής βίας
  • παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ανεξάρτητα από την πιθανή δίωξη και καταδίκη του δράστη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Δικτυακός τόπος: http://www.appogg.gov.mt/

Στήριξη Θυμάτων - Μάλτα

Η οργάνωση Στήριξη Θυμάτων - Μάλτα (Victim Support Malta) παρέχει σε άτομα που έχουν πέσει θύματα αξιόποινων πράξεων επαγγελματικές, ανεξάρτητες, εμπιστευτικές και αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους, καθώς και με τις υπηρεσίες και τη βοήθεια που μπορούν να λάβουν.

Η Στήριξη Θυμάτων - Μάλτα:

  • είναι ανεξάρτητη οργάνωση και δεν υπάγεται σε καμία αστυνομική, δικαστική ή άλλη υπηρεσία του τομέα της ποινικής δικαιοσύνης
  • παρέχει σε άτομα που έχουν πέσει θύματα αξιόποινων πράξεων επαγγελματικές, ανεξάρτητες, εμπιστευτικές και αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους, καθώς και με τις υπηρεσίες και τη βοήθεια που μπορούν να λάβουν
  • προσφέρει πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και την ποινική διαδικασία στη Μάλτα
  • παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ανεξαρτήτως εάν υποβλήθηκε καταγγελία σχετικά με το αδίκημα και ανεξαρτήτως του χρόνου τέλεσης του αδικήματος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Δικτυακός τόπος: http://victimsupport.org.mt/

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.