Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Θεωρείστε θύμα αξιόποινης πράξης εάν έχετε υποστεί βλάβη, π.χ. σωματική βλάβη, περιουσιακή ζημία ή απώλεια κ.λπ., ως αποτέλεσμα ενός περιστατικού το οποίο συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ως θύμα αξιόποινης πράξης, ο νόμος σάς παρέχει ορισμένα ατομικά δικαιώματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ακροαματική διαδικασία (δίκη).

H ποινική διαδικασία στη Μάλτα αρχίζει με τη διαδικασία διερεύνησης του αδικήματος. Ανάλογα με τη φύση του αδικήματος, η διερεύνηση διενεργείται από την αστυνομία ή από αρμόδιο κατώτερο δικαστή.

Για λιγότερο σοβαρά αδικήματα (αδικήματα που τιμωρούνται με πρόστιμο ή ποινή φυλάκισης μικρότερη των έξι μηνών), η διερεύνηση διενεργείται από αστυνομικό. Εάν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος του δράστη, ο αστυνομικός παραπέμπει την υπόθεση ενώπιον του Court of Magistrates (Κατώτερο δικαστήριο) και αναλαμβάνει τον ρόλο του εισαγγελέα κατά την εκδίκασή της. Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο δικαστής εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία και, στη συνέχεια, καταδικάζει ή απαλλάσσει τον φερόμενο ως δράστη. Σε περίπτωση έκδοσης καταδικαστικής απόφασης, η επιβλητέα ποινή καθορίζεται από τον ίδιο δικαστή.

Για όλα τα υπόλοιπα αδικήματα, αρμόδιοι για τη διερεύνηση είναι οι κατώτεροι δικαστές. Εάν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος του δράστη, ο αρμόδιος για τη διερεύνηση κατώτερος δικαστής παραπέμπει την υπόθεση ενώπιον του Court of Magistrates. Το Court of Magistrates εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία και, εφόσον κρίνει ότι αυτά επαρκούν, παραπέμπει την υπόθεση ενώπιον του γενικού εισαγγελέα. Ο γενικός εισαγγελέας με τη σειρά του παραπέμπει την υπόθεση σε δίκη ενώπιον του Criminal Court (Ποινικό Δικαστήριο). Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο εισαγγελέας προβαίνει στην άσκηση δίωξης σε βάρος του δράστη ενώπιον δικαστή και σώματος ενόρκων. Οι ένορκοι αποφασίζουν επί της ενοχής του δράστη. Εάν ο δράστης κριθεί ένοχος, ο δικαστής καθορίζει την επιβλητέα ποινή.

Για τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

4 - Αποζημίωση

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.