Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Βόρεια Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βόρεια Ιρλανδία

Ποιες πληροφορίες θα μου παράσχει η αρμόδια αρχή (π.χ. αστυνομία, εισαγγελέας) ύστερα από τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης αλλά πριν από την καταγγελία της;

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε γραπτή ενημέρωση σχετικά με την αναμενόμενη διαδικασία στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, όπως το φυλλάδιο «Information for victims of crime» (πληροφορίες για τα θύματα αξιόποινων πράξεων), ή τα στοιχεία ιστότοπου με τις σχετικές πληροφορίες.

Ανάλογα με το είδος της αξιόποινης πράξης, την προσωπική σας κατάσταση ή τη σχέση της με το συγκεκριμένο στάδιο της έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας, από την πρώτη σας επαφή με την αστυνομία πρέπει να σας δοθεί πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

 • πού και πώς μπορείτε να λάβετε συμβουλές ή υποστήριξη, καθώς και πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, τυχόν υποστήριξη από ειδικό (π.χ. ψυχολογική υποστήριξη), και εναλλακτική στέγαση
 • τι πρέπει να κάνετε για να καταγγείλετε μια αξιόποινη πράξη και πού θα πρέπει να απευθυνθείτε αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την υπόθεση
 • πώς να ζητήσετε αποζημίωση
 • ποιες ρυθμίσεις προβλέπονται αν το θύμα δεν είναι παρόν στη Βόρεια Ιρλανδία
 • διαθεσιμότητα υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης
 • πώς να υποβάλετε καταγγελία κατά παρόχου υπηρεσιών
 • διαθεσιμότητα υπηρεσιών αποκαταστατικής δικαιοσύνης
 • πώς θα σας επιστραφούν τα έξοδα στα οποία υποχρεωθήκατε ως μάρτυρας σε ποινική δίκη.

Είτε έχετε καταγγείλει αξιόποινη πράξη είτε όχι, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων ανά πάσα στιγμή, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και της ποινικής δίωξης.

Δεν διαμένω στη χώρα της ΕΕ όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη (πολίτες της ΕΕ και πολίτες τρίτων χωρών). Πώς προστατεύονται τα δικαιώματά μου;

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τις υπηρεσίες που ορίζονται στο Victim Charter (εγχειρίδιο για την αντιμετώπιση των θυμάτων), αν η αξιόποινη πράξη τελέστηκε στη Βόρεια Ιρλανδία ή αν οι υπηρεσίες σχετίζονται με ποινικές διαδικασίες που πραγματοποιούνται στη Βόρεια Ιρλανδία. [1]

[1] Η επιλεξιμότητα για αποζημίωση από τις οικείες υπηρεσίες (Compensation Services) μπορεί να εξαρτηθεί από τον τόπο κατοικίας σας ή την ιθαγένειά σας, εκτός αν έχετε αναγνωριστεί αδιαμφισβήτητα ως θύμα εμπορίας ανθρώπων, ή σας έχει χορηγηθεί άσυλο ή ανθρωπιστική προστασία ή σας έχει δοθεί ειδική κατ’ εξαίρεση άδεια παραμονής.

Εάν καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη, τι πληροφορίες θα μου παρασχεθούν;

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την αστυνομία τα εξής:

 • γραπτή βεβαίωση περί καταγγελίας αξιόποινης πράξης, στην οποία θα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα βασικά στοιχεία του αδικήματος. Η γραπτή βεβαίωση μπορεί να έχει τη μορφή επιστολής ή ηλεκτρονικής κοινοποίησης —π.χ. μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κείμενο—, ή θα μπορούσε να είναι χειρόγραφη. Μπορείτε να ζητήσετε να μη λάβετε τέτοια βεβαίωση. Η αστυνομία, εάν η κρίνει ότι η αποστολή γραπτής βεβαίωσης ενδέχεται να σας προκαλέσει βλάβη (π.χ. σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας), μπορεί να ικανοποιήσει το αίτημά σας για μη αποστολή της βεβαίωσης
 • σαφή εξήγηση της διαδικασίας που προβλέπεται από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης όταν καταγγέλλετε αξιόποινη πράξη ή όταν δέχεστε κρούση ως θύμα κατά τη διάρκεια των ερευνών
 • αξιολόγηση του κατά πόσον επιθυμείτε υποστήριξη και, αν ναι, τι είδους βοήθεια ή υποστήριξη μπορεί να χρειάζεστε. Έτσι, θα διαπιστωθεί ευκολότερα αν εμπίπτετε σε μία από τις τρεις κατηγορίες θυμάτων που μπορεί να χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη και θα προσδιοριστεί αν και σε ποιο βαθμό μπορείτε να επωφεληθείτε από τα ειδικά μέτρα. Οι υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων μπορεί να προβούν σε διεξοδικότερη αξιολόγηση για λογαριασμό της αστυνομίας
 • είτε θα λάβετε γραπτή ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία που προβλέπεται από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης —όπως το φυλλάδιο «Information for victims of crime» (πληροφορίες για τα θύματα αξιόποινων πράξεων) ή τα στοιχεία ιστότοπου με αυτές τις πληροφορίες, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών μετά την καταγγελία της αξιόποινης πράξης— είτε οι αρμόδιες υπηρεσίες θα επικοινωνήσουν μαζί σας κατά τη διάρκεια των ερευνών λόγω της ιδιότητάς σας ως θύματος
 • ενημέρωση για τη συχνότητα με την οποία θα λαμβάνετε επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την πορεία της υπόθεσης έπειτα από συζητήσεις με την αστυνομία
 • εξήγηση, χωρίς περιττή καθυστέρηση, της απόφασης να μη διερευνηθεί η αξιόποινη πράξη
 • ενημέρωση όταν η έρευνα της υπόθεσης έχει ολοκληρωθεί και σε κανένα πρόσωπο δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και, επίσης, εξηγήσεις σχετικά με το σκεπτικό της απόφασης.

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από την αστυνομία πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην υποστήριξή τους ανά πάσα στιγμή.

Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε από την αστυνομία για τις ακόλουθες πληροφορίες και να λάβετε εξηγήσεις, χωρίς περιττή καθυστέρηση, σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ένας ύποπτος:

 • συλλαμβάνεται
 • καλείται σε εξέταση, αφού προηγουμένως ενημερωθεί για τα δικαιώματά του
 • αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες
 • αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ή αν οι όροι της εγγύησης τροποποιούνται ή ακυρώνονται.

Δικαιούμαι δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας ή μετάφρασης (όταν έρχομαι σε επαφή με την αστυνομία ή άλλες αρχές, ή στη διάρκεια της έρευνας και της δίκης);

Εάν δεν καταλαβαίνετε ή δεν μιλάτε αγγλικά, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διερμηνεία σε γλώσσα που κατανοείτε:

 • όταν καταγγέλλετε αξιόποινη πράξη [1]
 • όταν υποβάλλεστε σε εξέταση από την αστυνομία και
 • όταν καταθέτετε στοιχεία ως μάρτυρας.

Εάν δεν καταλαβαίνετε ή δεν μιλάτε αγγλικά, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε μετάφραση των ακόλουθων στοιχείων:

 • της γραπτής βεβαίωσης περί καταγγελίας αξιόποινης πράξης
 • αν είναι ουσιώδες για τους σκοπούς της εξέτασης ή της επ’ ακροατηρίω συζήτησης να συμβουλευθείτε συγκεκριμένο έγγραφο που γνωστοποιείται σε εσάς, του αντιγράφου των σχετικών τμημάτων του εγγράφου
 • του εγγράφου με το οποίο ενημερώνεστε σχετικά με την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης και
 • της έκβασης της ποινικής διαδικασίας, αν έχετε αυτό το δικαίωμα σύμφωνα με τον σχετικό κώδικα, με τουλάχιστον συνοπτική αιτιολόγηση των αποφάσεων, κατά περίπτωση.

[1] Έχετε το δικαίωμα να καταγγείλετε αξιόποινη πράξη σε γλώσσα που κατανοείτε ή με την αναγκαία γλωσσική βοήθεια, εάν δεν μιλάτε αγγλικά.

Πώς προτίθεται να εξασφαλίσει η αρμόδια αρχή ότι κατανοώ και γίνομαι κατανοητός (σε περίπτωση παιδιού ή ατόμου με αναπηρία);

Οι πάροχοι υπηρεσιών στο πλαίσιο του Victim Charter πρέπει να επικοινωνούν μαζί σας σε απλή και προσιτή γλώσσα, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα [π.χ. χρήση του συστήματος EasyRead ή της γραφής Μπράιγ ή με τη βοήθεια ειδικού ενδιάμεσου («Registered Intermediary»)] ώστε να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τους άλλους και να γίνετε κατανοητός. Κατά την εξέταση των κατάλληλων μέτρων, οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κάθε σχετικό προσωπικό χαρακτηριστικό το οποίο μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να κατανοείτε τους άλλους και να γίνεστε κατανοητός.

Σειρά ενημερωτικών φυλλαδίων γραμμένων σε απλή γλώσσα διατίθενται σε διάφορες μορφές.

Υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων

Ποιος φορέας παρέχει στήριξη στα θύματα;

Το σημείο 76 του Victim Charter παρέχει στα θύματα το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων ανεξάρτητα από το αν έχουν καταγγείλει ή όχι την αξιόποινη πράξη στην αστυνομία. Το Victim Charter καλύπτει τη φιλανθρωπική οργάνωση «Victim Support NI» και την υπηρεσία για μάρτυρες νεαρής ηλικίας («Young Witness Service») της οργάνωσης NSPCC. Για την NSPCC τα δικαιώματα ισχύουν μόνο στις περιπτώσεις που ένα παιδί ή ένα νεαρό άτομο πρόκειται να καταθέσει στοιχεία στο δικαστήριο. Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες της NSPCC μπορεί να είναι διαθέσιμες εκτός του πεδίου εφαρμογής του Victim Charter, όπως οι υπηρεσίες Childline.

Θα παραπεμφθώ αυτόματα από την αστυνομία στις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων;

Η αστυνομία θα σας ενημερώσει ότι, όταν καταγγέλλετε αξιόποινη πράξη, διαβιβάζει αυτόματα τα στοιχεία σας σε υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την αστυνομία να μη διαβιβάσει τα στοιχεία σας σε υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων.

Με ποιον τρόπο προστατεύεται το ιδιωτικό μου απόρρητο;

Αν απαιτείται η ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο του Victim Charter, οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να το πράττουν με αποτελεσματικό τρόπο και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που υπέχουν με βάση τον νόμο για την προστασία των δεδομένων (Data Protection Act) του 1998 και άλλη σχετική νομοθεσία.

Πρέπει να καταγγείλω πρώτα μια αξιόποινη πράξη προτού αποκτήσω πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων;

Όχι. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων ανά πάσα στιγμή, είτε έχετε καταγγείλει αξιόποινη πράξη είτε όχι, και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και της ποινικής δίωξης.

Ατομική προστασία σε περίπτωση κινδύνου

Τι είδη προστασίας είναι διαθέσιμα;

Όταν ένα θύμα καταγγέλλει αξιόποινη πράξη σε πάροχο υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένος με την έρευνα αδικημάτων, ο πάροχος υπηρεσιών πρέπει να διασφαλίζει ότι το θύμα αξιολογείται μεμονωμένα, ώστε να προσδιοριστούν οι τυχόν ειδικές ανάγκες προστασίας του και να καθοριστεί αν και σε ποιο βαθμό θα επωφεληθεί από ειδικά μέτρα προστασίας ή ειδικά μέτρα κατά τη διάρκεια της εξέτασής του ή ειδικά μέτρα κατά την κατάθεσή του.

Η φύση της αξιολόγησης θα εξαρτηθεί από το σύνολο των περιστάσεων, όπως τη σοβαρότητα της αξιόποινης πράξης και τον βαθμό της προφανούς βλάβης που υπέστη το θύμα. Στην αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά του θύματος, η γνώμη του, καθώς επίσης η φύση και οι περιστάσεις της αξιόποινης πράξης.

Όταν, έπειτα από την ατομική αξιολόγηση, ο πάροχος υπηρεσιών διαπιστώσει ότι το θύμα έχει ειδικές ανάγκες προστασίας και θα μπορούσε να επωφεληθεί από ειδικά μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια της εξέτασής του, ο πάροχος υπηρεσιών που είναι αρμόδιος για την έρευνα της αξιόποινης πράξης πρέπει επίσης να εξασφαλίζει, με την επιφύλαξη λειτουργικών και πρακτικών περιορισμών, ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • αν είναι δυνατόν, να εξασφαλίζεται ότι όλες οι συνεντεύξεις με το θύμα διενεργούνται από το ίδιο πρόσωπο, εκτός εάν κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή της έρευνας
 • η εξέταση πραγματοποιείται, αν είναι αναγκαίο, σε χώρους σχεδιασμένους ή προσαρμοσμένους για τον σκοπό αυτό·
 • η εξέταση διεξάγεται από επαγγελματίες εκπαιδευμένους για τον σκοπό αυτό και
 • σε περιπτώσεις σεξουαλικής βίας, έμφυλης βίας ή ενδοοικογενειακής βίας, παρέχεται στα θύματα η δυνατότητα να διενεργηθεί η εξέτασή τους από πρόσωπο του ίδιου φύλου. Κάθε τέτοιο αίτημα πρέπει να ικανοποιείται, αν είναι δυνατόν, εκτός αν κάτι τέτοιο θα έβλαπτε πιθανώς την ομαλή διεξαγωγή της έρευνας.

Στην απίθανη περίπτωση που ο ύποπτος αποδράσει, η αστυνομία, μόλις αντιληφθεί την απόδραση ή ενημερωθεί σχετικά από το σωφρονιστικό κατάστημα, σας ενημερώνει, στο μέτρο του δυνατού, για το συμβάν και τα τυχόν μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία σας, αν εκτιμάται ότι ο ύποπτος συνιστά σημαντικό κίνδυνο βλάβης εις βάρος σας.

Ποιος φορέας μπορεί να μου προσφέρει προστασία;

Αν ένα θύμα καταγγείλει αξιόποινη πράξη σε πάροχο υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένος με την έρευνα αδικημάτων, ο εν λόγω πάροχος πρέπει να εξασφαλίσει ότι το θύμα αξιολογείται χωριστά, προκειμένου να προσδιοριστεί τυχόν ανάγκη ειδικής προστασίας του. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τον ρόλο αυτό τον αναλαμβάνει η αστυνομία.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από τον δράστη;

Όλα τα θύματα αξιόποινων πράξεων έχουν το δικαίωμα να αξιολογηθούν από την αστυνομία προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ανάγκες ή να προσδιοριστεί η απαιτούμενη υποστήριξη, όπως το αν και κατά πόσον μπορούν να επωφεληθούν από ειδικά μέτρα. Η διάρκεια και το περιεχόμενο αυτής της αξιολόγησης εξαρτάται από τη σοβαρότητα της αξιόποινης πράξης και τις ατομικές ανάγκες σας. Η αξιολόγηση θα λάβει υπόψη τα προσωπικά σας χαρακτηριστικά, τη φύση και τις περιστάσεις της αξιόποινης πράξης, και τις απόψεις σας. Όσο περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να παράσχετε κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, τόσο πιο προσαρμοσμένο στις ατομικές ανάγκες σας θα είναι το επίπεδο υποστήριξης.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (κατά την έρευνα και τη δίκη);

Όλα τα θύματα αξιόποινων πράξεων έχουν το δικαίωμα να αξιολογηθούν από την αστυνομία προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ανάγκες ή να προσδιοριστεί η απαιτούμενη υποστήριξη, όπως το αν και κατά πόσον μπορούν να επωφεληθούν από ειδικά μέτρα. Η διάρκεια και το περιεχόμενο αυτής της αξιολόγησης εξαρτάται από τη σοβαρότητα της αξιόποινης πράξης και ατομικές ανάγκες σας. Η αξιολόγηση θα λάβει υπόψη τα προσωπικά σας χαρακτηριστικά, τη φύση και τις περιστάσεις της αξιόποινης πράξης, και τις απόψεις σας. Όσο περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να παράσχετε κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, τόσο πιο προσαρμοσμένο στις ατομικές ανάγκες σας θα είναι το επίπεδο υποστήριξης.

Ποια προστασία παρέχεται για πολύ ευάλωτα θύματα;

Έχετε το δικαίωμα να ενισχύσετε τα δικαιώματα που έχετε βάσει του Victim Charter ως ευάλωτο θύμα [1], εάν η ποιότητα των στοιχείων που έχετε καταθέσει είναι πιθανό να επηρεαστεί επειδή αντιμετωπίζετε:

 • προβλήματα ψυχικής υγείας
 • μαθησιακές δυσκολίες ή δυσκολίες στην επικοινωνία
 • νευρολογική ασθένεια ή
 • σωματική αναπηρία.

[1] Αυτό βασίζεται στα κριτήρια του άρθρου 4 του Criminal Evidence (Northern Ireland) Order του 1999, σύμφωνα με τα οποία το δικαστήριο θα καθορίσει την επιλεξιμότητα των μαρτύρων για τη λήψη ειδικών μέτρων.

Είμαι ανήλικος — έχω ειδικά δικαιώματα;

Είστε επιλέξιμοι για ενίσχυση των δικαιωμάτων που έχετε βάσει του Victim Charter ως ευάλωτο θύμα [1] εάν είστε ηλικίας κάτω των 18 ετών κατά τη στιγμή της τέλεσης της αξιόποινης πράξης. Αυτό περιλαμβάνει την επιλεξιμότητα για ειδικά μέτρα αν καταθέσετε στο δικαστήριο.

[1] Αυτό βασίζεται στα κριτήρια του άρθρου 4 του Criminal Evidence (Northern Ireland) Order του 1999, σύμφωνα με τα οποία το δικαστήριο θα καθορίσει την επιλεξιμότητα των μαρτύρων για τη λήψη ειδικών μέτρων.

Μέλος της οικογένειάς μου απεβίωσε λόγω της αξιόποινης πράξης — ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Στενοί συγγενείς του αποθανόντος δικαιούνται να λάβουν υπηρεσίες βάσει του Victim Charter ως θύματα των πλέον σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

Μέλος της οικογένειάς μου ήταν θύμα αξιόποινης πράξης — ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Ο εκπρόσωπος της οικογένειας των θυμάτων αξιόποινων πράξεων που έχουν αναπηρία ή των θυμάτων τα οποία έχουν υποστεί τόσο σοβαρή σωματική βλάβη ως αποτέλεσμα ποινικού αδικήματος ώστε να μην είναι σε θέση να επικοινωνήσουν.

Εάν έχετε κάποια αναπηρία ή έχετε υποστεί τόσο σοβαρή σωματική βλάβη ως αποτέλεσμα ποινικού αδικήματος ώστε να μην είστε σε θέση να επικοινωνείτε, τότε εσείς προσωπικά ή στενοί συγγενείς σας έχουν το δικαίωμα να ορίζουν εκπρόσωπο της οικογένειας, ο οποίος θα ενεργεί ως ενιαίο σημείο επαφής για τη λήψη υπηρεσιών βάσει του Victim Charter.

Ο γονέας ή ο κηδεμόνας του θύματος εάν αυτό είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Εσείς, εάν είστε θύμα ηλικίας κάτω των 18 ετών, και συνηθέστερα ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας έχετε το δικαίωμα να λάβετε υπηρεσίες στο πλαίσιο του Victim Charter. [1]

[1] Εκτός εάν ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας αποτελεί αντικείμενο έρευνας ή του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες από την αστυνομία σε σχέση με την αξιόποινη πράξη ή εάν σύμφωνα με την εύλογη γνώμη του εμπλεκόμενου παρόχου υπηρεσιών δεν είναι προς το συμφέρον σας να λάβει αυτές τις υπηρεσίες ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας.

Μπορώ να έχω πρόσβαση σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης; Υπό ποιες προϋποθέσεις; Διασφαλίζεται η ασφάλειά μου κατά τη διαμεσολάβηση;

Ο στόχος της αποκαταστατικής δικαιοσύνης είναι να προσπαθήσει να συμβάλει στην αποκατάσταση των ζημιών (συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής και συναισθηματικής βλάβης) που προκλήθηκαν από την αξιόποινη πράξη. Κάθε πρακτική αποκαταστατικής δικαιοσύνης είναι απολύτως προαιρετική —δεν είστε υποχρεωμένος να συμμετάσχετε— και εφαρμόζεται με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου διαμεσολαβητή. Η αποκαταστατική δικαιοσύνη μπορεί να συνεπάγεται άμεση και έμμεση επαφή ανάμεσα σε εσάς και τον δράστη. Η επαφή αυτή μπορεί να έχει τη μορφή γραπτής ή προφορικής επικοινωνίας ή να συνεπάγεται πραγματική συνάντηση. Όλα τα μέρη έχουν την ευκαιρία να πουν τι συνέβη και να εξηγήσουν τον αντίκτυπο του αδικήματος. Ο αρμόδιος πάροχος υπηρεσιών θα προετοιμάσει μαζί σας αυτή την επικοινωνία πριν από την πραγματοποίησή της, ώστε να βεβαιωθεί ότι αισθάνεστε πως λαμβάνετε υποστήριξη.

Θα ληφθούν κατάλληλα μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε ενέργεια στην οποία συμφωνείτε να συμμετάσχετε θα είναι ασφαλής ειδικά εκπαιδευμένος διαμεσολαβητής θα είναι πάντοτε παρών κατά τη διάρκεια των τυχόν συναντήσεων ανάμεσα σε εσάς και τον δράστη. Αν ο δράστης έχει παραδεχθεί την ενοχή του και είναι πρόθυμος να συμμετάσχει σε κάποια συνάντηση ή να έρθει σε επαφή μαζί σας, μπορείτε να εξηγήσετε στον δράστη πώς σας επηρέασε το αδίκημα. Μπορείτε στη συνέχεια να αποφασίσετε αν θα του ζητήσετε να ζητήσει συγγνώμη από εσάς ή να συμφωνήσετε σε μια δραστηριότητα την οποία ο δράστης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει στο πλαίσιο της αποκατάστασης των βλαβών που έχουν προκληθεί.

Πού μπορώ να βρω τη νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματά μου;

Το Victim Charter υποβλήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Συνέλευση της Βόρειας Ιρλανδίας βάσει του άρθρου 31 παράγραφος 2 του νόμου Justice (Northern Ireland) Act 2015.

Το Victim Charter καθορίζει τις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται σε θύματα αξιόποινων πράξεων στη Βόρεια Ιρλανδία από τους βασικούς οργανισμούς ποινικής δικαιοσύνης και άλλους οργανισμούς με συναφείς αρμοδιότητες. Οι εν λόγω οργανισμοί αναφέρονται ως «πάροχοι υπηρεσιών».

Τα δικαιώματα του Victim Charter παρέχονται σε όλα τα θύματα, ανεξάρτητα από το καθεστώς διαμονής τους.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/03/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.