Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Victims' rights - by country

Βόρεια Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βόρεια Ιρλανδία

If you have been a victim of crime, the law confers certain individual rights to you, before, during and after court proceedings (trial). You can also benefit from various forms of assistance and may be able to claim compensation for the damages caused by the crime.

Criminal proceedings in Northern Ireland start with investigation, where the police gather evidence. Once the police have completed their investigation, the case is passed to the prosecution service. The public prosecutor examines whether or not there is enough evidence against the suspect for a reasonable prospect of conviction and whether it is in the public interest to prosecute him or her. If the prosecutor decides that a prosecution should not go ahead, the case will be closed. Otherwise the prosecutor will prepare the case for hearing, and prosecute the case in court. In either situation you will be notified of the prosecution decision and, if the case is going to court, you will be contacted about the date of the hearing.

Cases for less serious offences are heard at the magistrates’ courts. Cases for more serious crimes (like rape or robbery) are heard at the Crown Court by a judge and a jury. The jury is composed of 12 people selected at random from the electoral register who listen to the evidence presented during the trial and decide if the defendant is guilty of the crime. The judge decides on matters of law during the trial, such as whether the presentation of certain evidence is allowed. At the end of the trial if the jury finds the defendant guilty the judge decides the sentence for the crime according to the law.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 14/03/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

Ποιες πληροφορίες θα μου παράσχει η αρμόδια αρχή (π.χ. αστυνομία, εισαγγελέας) ύστερα από τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης αλλά πριν από την καταγγελία της;

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε γραπτή ενημέρωση σχετικά με την αναμενόμενη διαδικασία στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, όπως το φυλλάδιο «Information for victims of crime» (πληροφορίες για τα θύματα αξιόποινων πράξεων), ή τα στοιχεία ιστότοπου με τις σχετικές πληροφορίες.

Ανάλογα με το είδος της αξιόποινης πράξης, την προσωπική σας κατάσταση ή τη σχέση της με το συγκεκριμένο στάδιο της έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας, από την πρώτη σας επαφή με την αστυνομία πρέπει να σας δοθεί πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

 • πού και πώς μπορείτε να λάβετε συμβουλές ή υποστήριξη, καθώς και πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, τυχόν υποστήριξη από ειδικό (π.χ. ψυχολογική υποστήριξη), και εναλλακτική στέγαση
 • τι πρέπει να κάνετε για να καταγγείλετε μια αξιόποινη πράξη και πού θα πρέπει να απευθυνθείτε αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την υπόθεση
 • πώς να ζητήσετε αποζημίωση
 • ποιες ρυθμίσεις προβλέπονται αν το θύμα δεν είναι παρόν στη Βόρεια Ιρλανδία
 • διαθεσιμότητα υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης
 • πώς να υποβάλετε καταγγελία κατά παρόχου υπηρεσιών
 • διαθεσιμότητα υπηρεσιών αποκαταστατικής δικαιοσύνης
 • πώς θα σας επιστραφούν τα έξοδα στα οποία υποχρεωθήκατε ως μάρτυρας σε ποινική δίκη.

Είτε έχετε καταγγείλει αξιόποινη πράξη είτε όχι, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων ανά πάσα στιγμή, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και της ποινικής δίωξης.

Δεν διαμένω στη χώρα της ΕΕ όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη (πολίτες της ΕΕ και πολίτες τρίτων χωρών). Πώς προστατεύονται τα δικαιώματά μου;

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τις υπηρεσίες που ορίζονται στο Victim Charter (εγχειρίδιο για την αντιμετώπιση των θυμάτων), αν η αξιόποινη πράξη τελέστηκε στη Βόρεια Ιρλανδία ή αν οι υπηρεσίες σχετίζονται με ποινικές διαδικασίες που πραγματοποιούνται στη Βόρεια Ιρλανδία. [1]

[1] Η επιλεξιμότητα για αποζημίωση από τις οικείες υπηρεσίες (Compensation Services) μπορεί να εξαρτηθεί από τον τόπο κατοικίας σας ή την ιθαγένειά σας, εκτός αν έχετε αναγνωριστεί αδιαμφισβήτητα ως θύμα εμπορίας ανθρώπων, ή σας έχει χορηγηθεί άσυλο ή ανθρωπιστική προστασία ή σας έχει δοθεί ειδική κατ’ εξαίρεση άδεια παραμονής.

Εάν καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη, τι πληροφορίες θα μου παρασχεθούν;

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την αστυνομία τα εξής:

 • γραπτή βεβαίωση περί καταγγελίας αξιόποινης πράξης, στην οποία θα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα βασικά στοιχεία του αδικήματος. Η γραπτή βεβαίωση μπορεί να έχει τη μορφή επιστολής ή ηλεκτρονικής κοινοποίησης —π.χ. μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κείμενο—, ή θα μπορούσε να είναι χειρόγραφη. Μπορείτε να ζητήσετε να μη λάβετε τέτοια βεβαίωση. Η αστυνομία, εάν η κρίνει ότι η αποστολή γραπτής βεβαίωσης ενδέχεται να σας προκαλέσει βλάβη (π.χ. σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας), μπορεί να ικανοποιήσει το αίτημά σας για μη αποστολή της βεβαίωσης
 • σαφή εξήγηση της διαδικασίας που προβλέπεται από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης όταν καταγγέλλετε αξιόποινη πράξη ή όταν δέχεστε κρούση ως θύμα κατά τη διάρκεια των ερευνών
 • αξιολόγηση του κατά πόσον επιθυμείτε υποστήριξη και, αν ναι, τι είδους βοήθεια ή υποστήριξη μπορεί να χρειάζεστε. Έτσι, θα διαπιστωθεί ευκολότερα αν εμπίπτετε σε μία από τις τρεις κατηγορίες θυμάτων που μπορεί να χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη και θα προσδιοριστεί αν και σε ποιο βαθμό μπορείτε να επωφεληθείτε από τα ειδικά μέτρα. Οι υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων μπορεί να προβούν σε διεξοδικότερη αξιολόγηση για λογαριασμό της αστυνομίας
 • είτε θα λάβετε γραπτή ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία που προβλέπεται από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης —όπως το φυλλάδιο «Information for victims of crime» (πληροφορίες για τα θύματα αξιόποινων πράξεων) ή τα στοιχεία ιστότοπου με αυτές τις πληροφορίες, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών μετά την καταγγελία της αξιόποινης πράξης— είτε οι αρμόδιες υπηρεσίες θα επικοινωνήσουν μαζί σας κατά τη διάρκεια των ερευνών λόγω της ιδιότητάς σας ως θύματος
 • ενημέρωση για τη συχνότητα με την οποία θα λαμβάνετε επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την πορεία της υπόθεσης έπειτα από συζητήσεις με την αστυνομία
 • εξήγηση, χωρίς περιττή καθυστέρηση, της απόφασης να μη διερευνηθεί η αξιόποινη πράξη
 • ενημέρωση όταν η έρευνα της υπόθεσης έχει ολοκληρωθεί και σε κανένα πρόσωπο δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και, επίσης, εξηγήσεις σχετικά με το σκεπτικό της απόφασης.

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από την αστυνομία πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην υποστήριξή τους ανά πάσα στιγμή.

Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε από την αστυνομία για τις ακόλουθες πληροφορίες και να λάβετε εξηγήσεις, χωρίς περιττή καθυστέρηση, σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ένας ύποπτος:

 • συλλαμβάνεται
 • καλείται σε εξέταση, αφού προηγουμένως ενημερωθεί για τα δικαιώματά του
 • αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες
 • αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ή αν οι όροι της εγγύησης τροποποιούνται ή ακυρώνονται.

Δικαιούμαι δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας ή μετάφρασης (όταν έρχομαι σε επαφή με την αστυνομία ή άλλες αρχές, ή στη διάρκεια της έρευνας και της δίκης);

Εάν δεν καταλαβαίνετε ή δεν μιλάτε αγγλικά, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διερμηνεία σε γλώσσα που κατανοείτε:

 • όταν καταγγέλλετε αξιόποινη πράξη [1]
 • όταν υποβάλλεστε σε εξέταση από την αστυνομία και
 • όταν καταθέτετε στοιχεία ως μάρτυρας.

Εάν δεν καταλαβαίνετε ή δεν μιλάτε αγγλικά, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε μετάφραση των ακόλουθων στοιχείων:

 • της γραπτής βεβαίωσης περί καταγγελίας αξιόποινης πράξης
 • αν είναι ουσιώδες για τους σκοπούς της εξέτασης ή της επ’ ακροατηρίω συζήτησης να συμβουλευθείτε συγκεκριμένο έγγραφο που γνωστοποιείται σε εσάς, του αντιγράφου των σχετικών τμημάτων του εγγράφου
 • του εγγράφου με το οποίο ενημερώνεστε σχετικά με την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης και
 • της έκβασης της ποινικής διαδικασίας, αν έχετε αυτό το δικαίωμα σύμφωνα με τον σχετικό κώδικα, με τουλάχιστον συνοπτική αιτιολόγηση των αποφάσεων, κατά περίπτωση.

[1] Έχετε το δικαίωμα να καταγγείλετε αξιόποινη πράξη σε γλώσσα που κατανοείτε ή με την αναγκαία γλωσσική βοήθεια, εάν δεν μιλάτε αγγλικά.

Πώς προτίθεται να εξασφαλίσει η αρμόδια αρχή ότι κατανοώ και γίνομαι κατανοητός (σε περίπτωση παιδιού ή ατόμου με αναπηρία);

Οι πάροχοι υπηρεσιών στο πλαίσιο του Victim Charter πρέπει να επικοινωνούν μαζί σας σε απλή και προσιτή γλώσσα, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα [π.χ. χρήση του συστήματος EasyRead ή της γραφής Μπράιγ ή με τη βοήθεια ειδικού ενδιάμεσου («Registered Intermediary»)] ώστε να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τους άλλους και να γίνετε κατανοητός. Κατά την εξέταση των κατάλληλων μέτρων, οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κάθε σχετικό προσωπικό χαρακτηριστικό το οποίο μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να κατανοείτε τους άλλους και να γίνεστε κατανοητός.

Σειρά ενημερωτικών φυλλαδίων γραμμένων σε απλή γλώσσα διατίθενται σε διάφορες μορφές.

Υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων

Ποιος φορέας παρέχει στήριξη στα θύματα;

Το σημείο 76 του Victim Charter παρέχει στα θύματα το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων ανεξάρτητα από το αν έχουν καταγγείλει ή όχι την αξιόποινη πράξη στην αστυνομία. Το Victim Charter καλύπτει τη φιλανθρωπική οργάνωση «Victim Support NI» και την υπηρεσία για μάρτυρες νεαρής ηλικίας («Young Witness Service») της οργάνωσης NSPCC. Για την NSPCC τα δικαιώματα ισχύουν μόνο στις περιπτώσεις που ένα παιδί ή ένα νεαρό άτομο πρόκειται να καταθέσει στοιχεία στο δικαστήριο. Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες της NSPCC μπορεί να είναι διαθέσιμες εκτός του πεδίου εφαρμογής του Victim Charter, όπως οι υπηρεσίες Childline.

Θα παραπεμφθώ αυτόματα από την αστυνομία στις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων;

Η αστυνομία θα σας ενημερώσει ότι, όταν καταγγέλλετε αξιόποινη πράξη, διαβιβάζει αυτόματα τα στοιχεία σας σε υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την αστυνομία να μη διαβιβάσει τα στοιχεία σας σε υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων.

Με ποιον τρόπο προστατεύεται το ιδιωτικό μου απόρρητο;

Αν απαιτείται η ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο του Victim Charter, οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να το πράττουν με αποτελεσματικό τρόπο και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που υπέχουν με βάση τον νόμο για την προστασία των δεδομένων (Data Protection Act) του 1998 και άλλη σχετική νομοθεσία.

Πρέπει να καταγγείλω πρώτα μια αξιόποινη πράξη προτού αποκτήσω πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων;

Όχι. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων ανά πάσα στιγμή, είτε έχετε καταγγείλει αξιόποινη πράξη είτε όχι, και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και της ποινικής δίωξης.

Ατομική προστασία σε περίπτωση κινδύνου

Τι είδη προστασίας είναι διαθέσιμα;

Όταν ένα θύμα καταγγέλλει αξιόποινη πράξη σε πάροχο υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένος με την έρευνα αδικημάτων, ο πάροχος υπηρεσιών πρέπει να διασφαλίζει ότι το θύμα αξιολογείται μεμονωμένα, ώστε να προσδιοριστούν οι τυχόν ειδικές ανάγκες προστασίας του και να καθοριστεί αν και σε ποιο βαθμό θα επωφεληθεί από ειδικά μέτρα προστασίας ή ειδικά μέτρα κατά τη διάρκεια της εξέτασής του ή ειδικά μέτρα κατά την κατάθεσή του.

Η φύση της αξιολόγησης θα εξαρτηθεί από το σύνολο των περιστάσεων, όπως τη σοβαρότητα της αξιόποινης πράξης και τον βαθμό της προφανούς βλάβης που υπέστη το θύμα. Στην αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά του θύματος, η γνώμη του, καθώς επίσης η φύση και οι περιστάσεις της αξιόποινης πράξης.

Όταν, έπειτα από την ατομική αξιολόγηση, ο πάροχος υπηρεσιών διαπιστώσει ότι το θύμα έχει ειδικές ανάγκες προστασίας και θα μπορούσε να επωφεληθεί από ειδικά μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια της εξέτασής του, ο πάροχος υπηρεσιών που είναι αρμόδιος για την έρευνα της αξιόποινης πράξης πρέπει επίσης να εξασφαλίζει, με την επιφύλαξη λειτουργικών και πρακτικών περιορισμών, ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • αν είναι δυνατόν, να εξασφαλίζεται ότι όλες οι συνεντεύξεις με το θύμα διενεργούνται από το ίδιο πρόσωπο, εκτός εάν κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή της έρευνας
 • η εξέταση πραγματοποιείται, αν είναι αναγκαίο, σε χώρους σχεδιασμένους ή προσαρμοσμένους για τον σκοπό αυτό·
 • η εξέταση διεξάγεται από επαγγελματίες εκπαιδευμένους για τον σκοπό αυτό και
 • σε περιπτώσεις σεξουαλικής βίας, έμφυλης βίας ή ενδοοικογενειακής βίας, παρέχεται στα θύματα η δυνατότητα να διενεργηθεί η εξέτασή τους από πρόσωπο του ίδιου φύλου. Κάθε τέτοιο αίτημα πρέπει να ικανοποιείται, αν είναι δυνατόν, εκτός αν κάτι τέτοιο θα έβλαπτε πιθανώς την ομαλή διεξαγωγή της έρευνας.

Στην απίθανη περίπτωση που ο ύποπτος αποδράσει, η αστυνομία, μόλις αντιληφθεί την απόδραση ή ενημερωθεί σχετικά από το σωφρονιστικό κατάστημα, σας ενημερώνει, στο μέτρο του δυνατού, για το συμβάν και τα τυχόν μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία σας, αν εκτιμάται ότι ο ύποπτος συνιστά σημαντικό κίνδυνο βλάβης εις βάρος σας.

Ποιος φορέας μπορεί να μου προσφέρει προστασία;

Αν ένα θύμα καταγγείλει αξιόποινη πράξη σε πάροχο υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένος με την έρευνα αδικημάτων, ο εν λόγω πάροχος πρέπει να εξασφαλίσει ότι το θύμα αξιολογείται χωριστά, προκειμένου να προσδιοριστεί τυχόν ανάγκη ειδικής προστασίας του. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τον ρόλο αυτό τον αναλαμβάνει η αστυνομία.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από τον δράστη;

Όλα τα θύματα αξιόποινων πράξεων έχουν το δικαίωμα να αξιολογηθούν από την αστυνομία προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ανάγκες ή να προσδιοριστεί η απαιτούμενη υποστήριξη, όπως το αν και κατά πόσον μπορούν να επωφεληθούν από ειδικά μέτρα. Η διάρκεια και το περιεχόμενο αυτής της αξιολόγησης εξαρτάται από τη σοβαρότητα της αξιόποινης πράξης και τις ατομικές ανάγκες σας. Η αξιολόγηση θα λάβει υπόψη τα προσωπικά σας χαρακτηριστικά, τη φύση και τις περιστάσεις της αξιόποινης πράξης, και τις απόψεις σας. Όσο περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να παράσχετε κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, τόσο πιο προσαρμοσμένο στις ατομικές ανάγκες σας θα είναι το επίπεδο υποστήριξης.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (κατά την έρευνα και τη δίκη);

Όλα τα θύματα αξιόποινων πράξεων έχουν το δικαίωμα να αξιολογηθούν από την αστυνομία προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ανάγκες ή να προσδιοριστεί η απαιτούμενη υποστήριξη, όπως το αν και κατά πόσον μπορούν να επωφεληθούν από ειδικά μέτρα. Η διάρκεια και το περιεχόμενο αυτής της αξιολόγησης εξαρτάται από τη σοβαρότητα της αξιόποινης πράξης και ατομικές ανάγκες σας. Η αξιολόγηση θα λάβει υπόψη τα προσωπικά σας χαρακτηριστικά, τη φύση και τις περιστάσεις της αξιόποινης πράξης, και τις απόψεις σας. Όσο περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να παράσχετε κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, τόσο πιο προσαρμοσμένο στις ατομικές ανάγκες σας θα είναι το επίπεδο υποστήριξης.

Ποια προστασία παρέχεται για πολύ ευάλωτα θύματα;

Έχετε το δικαίωμα να ενισχύσετε τα δικαιώματα που έχετε βάσει του Victim Charter ως ευάλωτο θύμα [1], εάν η ποιότητα των στοιχείων που έχετε καταθέσει είναι πιθανό να επηρεαστεί επειδή αντιμετωπίζετε:

 • προβλήματα ψυχικής υγείας
 • μαθησιακές δυσκολίες ή δυσκολίες στην επικοινωνία
 • νευρολογική ασθένεια ή
 • σωματική αναπηρία.

[1] Αυτό βασίζεται στα κριτήρια του άρθρου 4 του Criminal Evidence (Northern Ireland) Order του 1999, σύμφωνα με τα οποία το δικαστήριο θα καθορίσει την επιλεξιμότητα των μαρτύρων για τη λήψη ειδικών μέτρων.

Είμαι ανήλικος — έχω ειδικά δικαιώματα;

Είστε επιλέξιμοι για ενίσχυση των δικαιωμάτων που έχετε βάσει του Victim Charter ως ευάλωτο θύμα [1] εάν είστε ηλικίας κάτω των 18 ετών κατά τη στιγμή της τέλεσης της αξιόποινης πράξης. Αυτό περιλαμβάνει την επιλεξιμότητα για ειδικά μέτρα αν καταθέσετε στο δικαστήριο.

[1] Αυτό βασίζεται στα κριτήρια του άρθρου 4 του Criminal Evidence (Northern Ireland) Order του 1999, σύμφωνα με τα οποία το δικαστήριο θα καθορίσει την επιλεξιμότητα των μαρτύρων για τη λήψη ειδικών μέτρων.

Μέλος της οικογένειάς μου απεβίωσε λόγω της αξιόποινης πράξης — ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Στενοί συγγενείς του αποθανόντος δικαιούνται να λάβουν υπηρεσίες βάσει του Victim Charter ως θύματα των πλέον σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

Μέλος της οικογένειάς μου ήταν θύμα αξιόποινης πράξης — ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Ο εκπρόσωπος της οικογένειας των θυμάτων αξιόποινων πράξεων που έχουν αναπηρία ή των θυμάτων τα οποία έχουν υποστεί τόσο σοβαρή σωματική βλάβη ως αποτέλεσμα ποινικού αδικήματος ώστε να μην είναι σε θέση να επικοινωνήσουν.

Εάν έχετε κάποια αναπηρία ή έχετε υποστεί τόσο σοβαρή σωματική βλάβη ως αποτέλεσμα ποινικού αδικήματος ώστε να μην είστε σε θέση να επικοινωνείτε, τότε εσείς προσωπικά ή στενοί συγγενείς σας έχουν το δικαίωμα να ορίζουν εκπρόσωπο της οικογένειας, ο οποίος θα ενεργεί ως ενιαίο σημείο επαφής για τη λήψη υπηρεσιών βάσει του Victim Charter.

Ο γονέας ή ο κηδεμόνας του θύματος εάν αυτό είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Εσείς, εάν είστε θύμα ηλικίας κάτω των 18 ετών, και συνηθέστερα ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας έχετε το δικαίωμα να λάβετε υπηρεσίες στο πλαίσιο του Victim Charter. [1]

[1] Εκτός εάν ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας αποτελεί αντικείμενο έρευνας ή του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες από την αστυνομία σε σχέση με την αξιόποινη πράξη ή εάν σύμφωνα με την εύλογη γνώμη του εμπλεκόμενου παρόχου υπηρεσιών δεν είναι προς το συμφέρον σας να λάβει αυτές τις υπηρεσίες ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας.

Μπορώ να έχω πρόσβαση σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης; Υπό ποιες προϋποθέσεις; Διασφαλίζεται η ασφάλειά μου κατά τη διαμεσολάβηση;

Ο στόχος της αποκαταστατικής δικαιοσύνης είναι να προσπαθήσει να συμβάλει στην αποκατάσταση των ζημιών (συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής και συναισθηματικής βλάβης) που προκλήθηκαν από την αξιόποινη πράξη. Κάθε πρακτική αποκαταστατικής δικαιοσύνης είναι απολύτως προαιρετική —δεν είστε υποχρεωμένος να συμμετάσχετε— και εφαρμόζεται με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου διαμεσολαβητή. Η αποκαταστατική δικαιοσύνη μπορεί να συνεπάγεται άμεση και έμμεση επαφή ανάμεσα σε εσάς και τον δράστη. Η επαφή αυτή μπορεί να έχει τη μορφή γραπτής ή προφορικής επικοινωνίας ή να συνεπάγεται πραγματική συνάντηση. Όλα τα μέρη έχουν την ευκαιρία να πουν τι συνέβη και να εξηγήσουν τον αντίκτυπο του αδικήματος. Ο αρμόδιος πάροχος υπηρεσιών θα προετοιμάσει μαζί σας αυτή την επικοινωνία πριν από την πραγματοποίησή της, ώστε να βεβαιωθεί ότι αισθάνεστε πως λαμβάνετε υποστήριξη.

Θα ληφθούν κατάλληλα μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε ενέργεια στην οποία συμφωνείτε να συμμετάσχετε θα είναι ασφαλής ειδικά εκπαιδευμένος διαμεσολαβητής θα είναι πάντοτε παρών κατά τη διάρκεια των τυχόν συναντήσεων ανάμεσα σε εσάς και τον δράστη. Αν ο δράστης έχει παραδεχθεί την ενοχή του και είναι πρόθυμος να συμμετάσχει σε κάποια συνάντηση ή να έρθει σε επαφή μαζί σας, μπορείτε να εξηγήσετε στον δράστη πώς σας επηρέασε το αδίκημα. Μπορείτε στη συνέχεια να αποφασίσετε αν θα του ζητήσετε να ζητήσει συγγνώμη από εσάς ή να συμφωνήσετε σε μια δραστηριότητα την οποία ο δράστης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει στο πλαίσιο της αποκατάστασης των βλαβών που έχουν προκληθεί.

Πού μπορώ να βρω τη νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματά μου;

Το Victim Charter υποβλήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Συνέλευση της Βόρειας Ιρλανδίας βάσει του άρθρου 31 παράγραφος 2 του νόμου Justice (Northern Ireland) Act 2015.

Το Victim Charter καθορίζει τις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται σε θύματα αξιόποινων πράξεων στη Βόρεια Ιρλανδία από τους βασικούς οργανισμούς ποινικής δικαιοσύνης και άλλους οργανισμούς με συναφείς αρμοδιότητες. Οι εν λόγω οργανισμοί αναφέρονται ως «πάροχοι υπηρεσιών».

Τα δικαιώματα του Victim Charter παρέχονται σε όλα τα θύματα, ανεξάρτητα από το καθεστώς διαμονής τους.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/03/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

Πώς μπορώ να καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη;

Σε πρώτη φάση, θα πρέπει να καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη στην αστυνομία.

Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους.

Περίπτωση έκτακτης ανάγκης: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καλέστε το 999 ή στείλτε γραπτό μήνυμα στο 18000. Συντρέχει περίπτωση έκτακτης ανάγκης όταν έχει προκληθεί σοβαρή ζημία ή όταν βρίσκεται σε εξέλιξη αξιόποινη πράξη και στον τόπο τέλεσής της υπάρχουν ύποπτοι.

Υπηρεσία γραπτών μηνυμάτων (SMS) έκτακτης ανάγκης: Η αστυνομία έχει θέσει σε λειτουργία ένα σύστημα καταγραφής των γραπτών μηνυμάτων (SMS) έκτακτης ανάγκης, με σκοπό να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία να έρθουν σε επαφή μαζί της σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το σύστημα αυτό παρέχει επίσης στην αστυνομία τη δυνατότητα να διαβιβάζει τις εκκλήσεις βοήθειας στην πυροσβεστική και στις υπηρεσίες ασθενοφόρων. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο σε προεγγεγραμμένους χρήστες οι οποίοι έχουν συμπληρώσει σχετικό έντυπο αίτησης (περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της αστυνομίας, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.psni.police.uk/).

Περιπτώσεις μη έκτακτης ανάγκης: Εάν δεν πρόκειται για επείγον συμβάν, καλέστε το 101.

Εγκλήματα μίσους: Εάν δεν πρόκειται για επείγον συμβάν, καλέστε το 101 και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το 2.

Αυτός είναι ένας επιπλέον τρόπος καταγγελίας της αξιόποινης πράξης, πέραν αυτών που αναφέρονται στο παρόν τμήμα.

Καταγγελία εκ μέρους τρίτου: Αν πραγματικά δεν επιθυμείτε ή δεν μπορείτε να καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη ο ίδιος, μπορεί να την καταγγείλει για λογαριασμό σας κάποιος άλλος, όπως ένα μέλος της οικογένειάς σας ή μια εθελοντική οργάνωση. Αυτοί θα κάνουν την πρώτη επαφή με την αστυνομία. Εσείς θα εμπλακείτε σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας.

Κλήση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας: Εάν το συμβάν δεν είναι επείγον, μπορείτε επίσης να το καταγγείλετε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας, κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας του.

Η αξιόποινη πράξη μπορεί επίσης να καταγγελθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

Crimestoppers: Εάν δεν επιθυμείτε να δώσετε το όνομά σας, μπορείτε να καταγγείλετε μια αξιόποινη πράξη ανώνυμα στη φιλανθρωπική οργάνωση Crimestoppers, με κλήση χωρίς χρέωση στον αριθμό 0800 555 111. Η υπηρεσία αυτή δεν ανήκει στην αστυνομία.

Συμβάν σε λιμάνι ή αεροδρόμιο: Εάν το συμβάν διαπράχθηκε εντός των ορίων του διεθνούς αεροδρομίου του Μπέλφαστ (Belfast International Airport) ή του λιμανιού του Μπέλφαστ (Belfast Harbour), θα πρέπει να καλέσετε τη χωροφυλακή του διεθνούς αεροδρομίου του Μπέλφαστ (Belfast International Airport Constabulary) στο 028 9448 4400 (εσωτερικό: 4412) ή στο κινητό 077 1081 9183 ή τη λιμενική αστυνομία του Μπέλφαστ (Belfast Harbour Police) στο 028 9055 3000. Εάν έχει τελεστεί σημαντικό ή σοβαρό συμβάν, όπως φόνος, τρομοκρατική ενέργεια ή ένοπλη ληστεία, μπορεί επίσης να καταγγελθεί στην αστυνομία (Police Service of Northern Ireland). Τα συμβάντα στο Belfast City Airport τα αναλαμβάνει η Police Service of Northern Ireland. Μπορείτε να την καλέσετε στους παραπάνω αριθμούς τηλεφώνου.

Αστυνομικός διαμεσολαβητής: Αν πιστεύετε ότι έχει διαπραχθεί αξιόποινη πράξη από αστυνομικό, πρέπει να την καταγγείλετε στον αστυνομικό διαμεσολαβητή (Police Ombudsman), ο οποίος θα τη διερευνήσει και μπορεί να διατυπώσει συστάσεις προς τον προϊστάμενο της εισαγγελίας για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Πώς μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με τις εξελίξεις της υπόθεσης;

Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης, έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε από την αστυνομία για τις ακόλουθες πληροφορίες και να λάβετε εξηγήσεις, χωρίς περιττή καθυστέρηση, σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ένας ύποπτος:

 • συλλαμβάνεται
 • υποβάλλεται σε εξέταση, αφού προηγουμένως ενημερωθεί για τα δικαιώματά του
 • αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες
 • αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ή αν οι όροι της εγγύησης τροποποιούνται ή ακυρώνονται.

Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε, χωρίς περιττή καθυστέρηση, από την αστυνομία για τις ακόλουθες πληροφορίες τις οποίες λαμβάνει:

 • την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της πρώτης ακροαματικής διαδικασίας
 • σε περίπτωση που ο ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση για να εμφανιστεί στο δικαστήριο, τους τυχόν όρους της εγγύησης και τις τυχόν αλλαγές των εν λόγω όρων.

Δικαιούμαι νομική συνδρομή (κατά την ανάκριση ή τη δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Τα θύματα και οι μάρτυρες δεν είναι διάδικοι σε ποινική διαδικασία και, ως εκ τούτου, δεν είναι επιλέξιμοι για νομική συνδρομή στη Βόρεια Ιρλανδία.

Μπορώ να ζητήσω επιστροφή των εξόδων (για τη συμμετοχή στην έρευνα/δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Εάν κληθείτε να παραστείτε στο δικαστήριο για να καταθέσετε, μπορεί να χρειαστεί να αναλάβετε ορισμένα έξοδα, όπως τα έξοδα ταξιδιού σας. Μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή αυτών εξόδων, υποβάλλοντας σχετική αίτηση. Η αίτηση επιστροφής πρέπει να υποβληθεί εντός συγκεκριμένης προθεσμίας και εντός των κανονικών συντελεστών για τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής, καθώς και εντός των μέγιστων ημερήσιων ποσών για τα διαφυγόντα κέρδη. Δεν καταβάλλονται τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την καταγγελία αξιόποινης πράξης στην αστυνομία.

Λεπτομέρειες για το πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις τα έξοδα μπορούν να επιστραφούν από την εισαγγελική αρχή, καθώς και οι συντελεστές που εφαρμόζονται βρίσκονται στη διεύθυνση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.ppsni.gov.uk/Publications-7873.html.

Μπορώ να ασκήσω έφεση εάν η υπόθεσή μου τεθεί στο αρχείο πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο;

Αν η εισαγγελική αρχή αποφασίσει να μην ασκηθεί δίωξη, και δεν συμφωνείτε με αυτή την απόφαση, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να επανεξεταστεί η απόφαση της εισαγγελικής αρχής.

Το δικαίωμα να ζητηθεί η επανεξέταση της απόφασης της εισαγγελικής αρχής να μην ασκηθεί δίωξη ισχύει ανεξάρτητα από το είδος της αξιόποινης πράξης ή τη δυνητική δικαιοδοτική βαθμίδα. Όταν η απόφαση για τη μη άσκηση δίωξης λαμβάνεται από τον προϊστάμενο της εισαγγελίας και η απόφαση αυτή δεν μπορεί να επανεξεταστεί από ιεραρχικά ανώτερη αρχή, η επανεξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον προϊστάμενο της εισαγγελίας. Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα επανεξέτασης και τον τρόπο λειτουργίας του βρίσκονται στη διεύθυνση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.ppsni.gov.uk/.

Μπορώ να συμμετάσχω στη δίκη;

Εάν γνωρίζετε κάτι σχετικά με ένα συμβάν, μπορεί να σας ζητηθεί να καταθέσετε στο δικαστήριο ως μάρτυρας κατηγορίας ή μάρτυρας υπεράσπισης.

Ποιος είναι ο επίσημος ρόλος μου στο πλαίσιο του συστήματος δικαιοσύνης; Για παράδειγμα, είμαι ή μπορώ να επιλέξω να είμαι: θύμα, μάρτυρας, πολιτικώς ενάγων ή ιδιώτης κατήγορος;

Για τους σκοπούς του Victim Charter (Χάρτης για τα δικαιώματα των θυμάτων), ως «θύμα» νοείται:

 • πρόσωπο το οποίο υπέστη ζημία, όπως σωματική, ψυχική ή συναισθηματική βλάβη ή οικονομική ζημία, που προκλήθηκε απευθείας από αξιόποινη πράξη
 • στενός συγγενής του προσώπου του οποίου ο θάνατος προκλήθηκε απευθείας από αξιόποινη πράξη.

Εάν γνωρίζετε κάτι σχετικά με ένα συμβάν, μπορεί να σας ζητηθεί να καταθέσετε στο δικαστήριο ως μάρτυρας κατηγορίας ή μάρτυρας υπεράσπισης. Εάν γνωρίζετε κάποιο από τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση, μπορεί να σας ζητηθεί —συνήθως από την υπεράσπιση— να καταθέσετε ως μάρτυρας χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, η κατάθεσή σας μπορεί να είναι καθοριστική για την καταδίκη ή την αθώωση του κατηγορουμένου.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου και ποιες οι υποχρεώσεις μου στο πλαίσιο αυτού του ρόλου;

Το Victim Charter καθορίζει τα δικαιώματα των θυμάτων. Διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.justice-ni.gov.uk/publications/victim-charter.

Εάν υπήρξατε μάρτυρας αξιόποινης πράξης, αλλά δεν είστε θύμα, μπορείτε να λάβετε υπηρεσίες στο πλαίσιο του Witness Charter (Χάρτης για τα δικαιώματα των μαρτύρων). Διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.justice-ni.gov.uk/publications/witness-charter.

Μπορώ να προβώ σε δήλωση ή να παράσχω αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της δίκης; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Εάν γνωρίζετε κάτι σχετικά με ένα συμβάν, μπορεί να σας ζητηθεί να καταθέσετε στο δικαστήριο ως μάρτυρας κατηγορίας ή μάρτυρας υπεράσπισης. Εάν γνωρίζετε κάποιο από τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση, μπορεί να σας ζητηθεί —συνήθως από την υπεράσπιση— να καταθέσετε ως μάρτυρας χαρακτήρα.

Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης, η υπεύθυνη δήλωση θύματος [Victim Personal Statement (VPS)] σάς δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσετε με δικά σας λόγια πώς σας επηρέασε η αξιόποινη πράξη: σωματικά, συναισθηματικά, οικονομικά ή με άλλον τρόπο. Πρόκειται για έγγραφο διαφορετικό από τη μαρτυρική κατάθεση, η οποία αφορά το τι συνέβη εκείνη τη χρονική στιγμή, όπως τι είδατε ή τι ακούσατε.

Έχετε το δικαίωμα να σας δοθεί η δυνατότητα να προβείτε σε VPS μόλις ληφθεί η απόφαση για την άσκηση δίωξης σχετικά με την αξιόποινη πράξη.

Η VPS σάς δίνει τη δυνατότητα να ακουστείτε στο πλαίσιο της διαδικασίας της ποινικής δικαιοσύνης. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να εκφράσετε τις απόψεις σας σχετικά με τον κατηγορούμενο, οποιοδήποτε άλλο ή εικαζόμενο αδίκημα, ή την τυχόν τιμωρία που θεωρείτε ότι πρέπει να επιβληθεί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τέτοιες απόψεις δεν γίνονται δεκτές στο δικαστήριο. Προτού η δήλωση αυτή δοθεί στον δικαστή, η εισαγγελική αρχή θα απαλείψει κάθε πληροφορία που δεν πρέπει να εμφανίζεται στην εν λόγω δήλωση.

Η υπεύθυνη δήλωση θύματος θα χρησιμοποιηθεί στο δικαστήριο, εάν ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος ή δηλώσει ένοχος. Η δήλωση θα εξεταστεί από τον εισαγγελέα, τον κατηγορούμενο, τον νόμιμο εκπρόσωπό του και τον δικαστή. Όταν κάποιος καταδικάζεται για αξιόποινη πράξη, το δικαστήριο πρέπει να εξετάζει τα σχετικά μέρη της υπεύθυνης δήλωσης θύματος, προκειμένου να καθορίσει την ποινή. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μην είναι δυνατόν να εξεταστεί η δήλωση, αν η υπόθεση εκδικάζεται πολύ γρήγορα από τα δικαστήρια — π.χ. εάν γίνει ομολογία ενοχής σε αρχικό στάδιο της διαδικασίας ή αν η υπόθεση εκδικαστεί κατά την πρώτη εμφάνιση στο δικαστήριο.

Τι πληροφορίες θα λάβω κατά τη διάρκεια της δίκης;

Έχετε το δικαίωμα:

 • να ενημερωθείτε για την έκβαση κάθε ακρόασης που αφορά εγγύηση (τυχόν σχετικούς όρους της εγγύησης και τυχόν σχετικές αλλαγές των εν λόγω όρων) αιτιολογημένα και χωρίς περιττή καθυστέρηση
 • να ενημερωθείτε για την ημερομηνία, τον τόπο και την έκβαση τυχόν ποινικής ακροαματικής διαδικασίας από την υπηρεσία Victim and Witness Care Unit
 • να ενημερωθείτε αν εκδοθεί ένταλμα σύλληψης του υπόπτου και να πληροφορηθείτε το αποτέλεσμα της ακρόασης, εάν ο ύποπτος συλληφθεί εκ νέου. Εάν ένας ύποπτος συλληφθεί εκ νέου μετά την έκδοση εντάλματος, συνήθως καλείται να παραστεί ενώπιον του δικαστηρίου σε σύντομο χρονικό διάστημα
 • στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ύποπτος δηλώσει αθώος, να συζητήσετε με την υπηρεσία Victim and Witness Care Unit τυχόν ανάγκες που μπορεί να έχετε, και να παραπεμφθείτε, κατά περίπτωση, σε σχετική ομάδα ή οργανισμό υποστήριξης.

Εάν είστε μάρτυρας, κατά τη διάρκεια της δίκης έχετε δικαίωμα:

 • να ζητήσετε από τους δικαστικούς υπαλλήλους αν μπορείτε να εισέλθετε στο κτίριο του δικαστηρίου από διαφορετική είσοδο από εκείνη που θα χρησιμοποιήσουν ο ύποπτος και οι οικείοι του
 • όταν το επιτρέπουν οι περιστάσεις, να έρθετε σε επαφή με την εισαγγελική αρχή και να θέσετε στον εισαγγελέα τις ερωτήσεις σας σχετικά με τη δικαστική διαδικασία. Θα αναφέρει, αν είναι δυνατόν, για πόσο διάστημα μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε προτού καταθέσετε
 • στο μέτρο του δυνατού, να λάβετε εξηγήσεις από την εισαγγελική αρχή, εάν υπάρχει καθυστέρηση στη διαδικασία εκείνης της ημέρας και για πόσο διάστημα είναι πιθανό να διαρκέσει
 • να οδηγηθείτε και να περιμένετε σε χώρο διαφορετικό από εκείνον στον οποίο βρίσκονται ο ύποπτος και οι οικείοι του το δικαστήριο θα εξασφαλίσει τέτοιον χώρο όπου είναι δυνατόν
 • να προβλεφθούν ειδικά μέτρα για σας, αν αυτά έχουν διαταχθεί από το δικαστήριο
 • να λάβετε τα στοιχεία ενός αρμόδιου επαφής στο δικαστήριο, ώστε να μπορείτε να πληροφορηθείτε τι συμβαίνει στην υπόθεση κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.
Τελευταία επικαιροποίηση: 14/03/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

Μπορώ να προσφύγω κατά της απόφασης;

Τα θύματα δεν έχουν δικαίωμα προσφυγής κατά της καταδικαστικής απόφασης ή της ποινής που επιβάλλεται στον δράστη.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου μετά την έκδοση απόφασης;

Μετά τη δίκη, έχετε το δικαίωμα:

 • να σας καταβληθούν τυχόν έξοδα τα οποία η εισαγγελική αρχή αποφάσισε ότι σας οφείλονται, αν παραστήκατε στο δικαστήριο για να καταθέσετε στη δίκη
 • να ενημερωθείτε από την υπηρεσία Victim and Witness Care Unit για την έκβαση της δίκης, και να λάβετε, κατά περίπτωση, συνοπτική αιτιολόγηση της απόφασης
 • να παραπεμφθείτε από την υπηρεσία Victim and Witness Care Unit σε υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων ανάλογα με την περίπτωση και αν υπάρχουν τέτοιες υπηρεσίες.

i) Εάν υποβληθεί στο Crown Court αίτηση έφεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης που εκδόθηκε ή της ποινής που επιβλήθηκε από το Magistrates’ Court.

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από την υπηρεσία Victim and Witness Care Unit για τα ακόλουθα:

 • κάθε δικόγραφο έφεσης που έχει υποβληθεί
 • την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της ακρόασης
 • την έκβαση της έφεσης, καθώς και τις τυχόν αλλαγές σε σχέση με την αρχική ποινή.

Έχετε επίσης δικαίωμα:

 • να οδηγηθείτε και να περιμένετε στο δικαστήριο σε χώρο διαφορετικό από αυτόν στον οποίο βρίσκονται ο εκκαλών και οι οικείοι του. Το δικαστήριο διασφαλίζει ότι αυτό γίνεται όπου είναι δυνατόν
 • να λάβετε τα στοιχεία του αρμόδιου επαφής στο Crown Court
 • να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων, όπου ενδείκνυται και αν υπάρχουν.

ii) Εάν υποβληθεί στο Court of Appeal αίτηση έφεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης ή της επιβληθείσας ποινής, ή αίτηση αναίρεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο ποινικής υπόθεσης επί νομικού ζητήματος.

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από την υπηρεσία Victim and Witness Care Unit για τα ακόλουθα:

 • ότι ο εκκαλών/αναιρεσείων έχει λάβει άδεια να ασκήσει έφεση/αναίρεση
 • την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της ακρόασης
 • αν ο εκκαλών/αναιρεσείων πρόκειται να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση πριν από την άσκηση της έφεσης/αναίρεσης ή αν οι όροι της εγγύησης έχουν μεταβληθεί
 • τυχόν αλλαγές στις ημερομηνίες ακρόασης
 • τα στοιχεία του αρμόδιου επαφής στην υπηρεσία Criminal Appeal Office ή στους υπαλλήλους του UK Supreme Court
 • την έκβαση της έφεσης/αναίρεσης. Αυτό περιλαμβάνει τυχόν αλλαγές σε σχέση με την αρχική ποινή
 • να οδηγηθείτε και να περιμένετε στο δικαστήριο σε χώρο διαφορετικό από αυτόν στον οποίο βρίσκονται ο εκκαλών/αναιρεσείων και οι οικείοι του. Οι δικαστικοί υπάλληλοι θα μεριμνήσουν ώστε αυτό να γίνεται όπου είναι δυνατόν. Σπάνια ο αναιρεσείων παρίσταται στις ακροαματικές διαδικασίες ενώπιον του Supreme Court. Θα γίνουν για λογαριασμό σας ειδικές ρυθμίσεις, αν ο αναιρεσείων είναι παρών και δεν επιθυμείτε να παρίστασθε στην αίθουσα του δικαστηρίου
 • να ζητήσετε από την υπηρεσία Criminal Appeal Office ή από τους υπαλλήλους του UK Supreme Court αντίγραφο της δικαστικής απόφασης στην υπόθεση, μόλις η απόφαση αυτή δημοσιευθεί.

Μετά τη χορήγηση άδειας για την άσκηση έφεσης/αναίρεσης, εάν είστε πενθών στενός συγγενής και αν πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να σας προταθεί συνάντηση με την εισαγγελική αρχή, για να σας εξηγηθούν ο χαρακτήρας της έφεσης/αναίρεσης και οι δικαστικές διαδικασίες.

Criminal Cases Review Commission (επιτροπή επανεξέτασης ποινικών υποθέσεων)

Κατά την παραλαβή αίτησης από τον δράστη, η Criminal Cases Review Commission αναλαμβάνει την επανεξέταση των καταδικαστικών αποφάσεων και των ποινών που επιβλήθηκαν ως αποτέλεσμα του ποινικού αδικήματος του δράστη. Η εν λόγω επιτροπή μπορεί να υποβάλει την καταδικαστική απόφαση ή την ποινή σε νέα έφεση, αν προκύψει νέο στοιχείο ή νέο επιχείρημα, το οποίο ενδέχεται να σημαίνει ότι η καταδίκη δεν είναι ασφαλής ή ότι η ποινή έχει υπερβολικά μεγάλη διάρκεια. Η επιτροπή αυτή λαμβάνει περίπου 1.000 αιτήσεις ετησίως από άτομα που έχουν καταδικαστεί και παραπέμπει περίπου 30-40 υποθέσεις σε υποβολή νέας έφεσης. Κατά την επανεξέταση της υπόθεσης, η επιτροπή θα αξιολογήσει τον πιθανό αντίκτυπο σ’ εσάς και θα αποφασίσει αν θα πρέπει να σας ενημερώσει. Η επιτροπή θα καταγράψει τους λόγους των αποφάσεών της όσον αφορά την επαφή μαζί σας και, αν πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις, θα ενημερώσει την αστυνομία για τις αποφάσεις αυτές.

 • Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από την επιτροπή, εάν αυτή κρίνει ότι υπάρχει εύλογη προοπτική επανεξέτασης.
 • Εάν η επιτροπή κρίνει ότι είναι σκόπιμο να επικοινωνήσει μαζί σας κατά τη διάρκεια της επανεξέτασης, θα σας ενημερώσει ότι έχει παραληφθεί σχετική αίτηση και ότι η υπόθεση είναι υπό επανεξέταση. Μετά την επανεξέταση, η επιτροπή θα αποφασίσει αν η καταδικαστική απόφαση ή η ποινή θα πρέπει να παραπεμφθούν στο δικαστήριο και θα σας ενημερώσει για την απόφασή της, εκτός εάν έχετε ζητήσει ρητά να μην ενημερωθείτε.
 • Εάν η επιτροπή κρίνει ότι δεν είναι σκόπιμο να επικοινωνήσει μαζί σας κατά τη διάρκεια της επανεξέτασης, αλλά στη συνέχεια αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο δικαστήριο, προκειμένου να επανεξεταστεί η καταδικαστική απόφαση ή η ποινή, τεκμαίρεται ότι η επιτροπή θα σας ενημερώσει σχετικά με την παραπομπή.

Δικαιούμαι υποστήριξη ή προστασία μετά τη δίκη; Για πόσο χρονικό διάστημα;

 • Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων ανά πάσα στιγμή, είτε έχετε καταγγείλει αξιόποινη πράξη είτε όχι, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και της δίωξης.

Ποιες πληροφορίες θα μου χορηγηθούν σε περίπτωση καταδίκης του δράστη;

 • Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από την υπηρεσία Victim and Witness Care Unit σχετικά με την ποινή που επιβλήθηκε στον ύποπτο (σε περίπτωση καταδίκης του). Κατά την ενημέρωση αυτή θα εξηγηθούν συνοπτικά το νόημα και το περιεχόμενο της ποινής.
 • Έχετε το δικαίωμα να παραπεμφθείτε στην εισαγγελική αρχή, η οποία θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήματά σας σχετικά με την ποινή τα οποία η Victim and Witness Care Unit δεν είναι σε θέση να απαντήσει.
 • Εκτός από τα προαναφερόμενα δικαιώματα, εάν είστε πενθών στενός συγγενής και πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις, έχετε επίσης το δικαίωμα να σας προταθεί συνάντηση με εκπρόσωπο της εισαγγελικής αρχής, ο οποίος θα σας εξηγήσει την ποινή που επιβλήθηκε. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται συνήθως στο δικαστήριο.

Θα ενημερωθώ σε περίπτωση που ο κατάδικος αποφυλακιστεί (συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης ή της υπό όρους αποφυλάκισης) ή διαφύγει από τη φυλακή;

Εάν ο δράστης καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης, σε περιορισμό σε νοσοκομείο ή βρίσκεται υπό την εποπτεία συμβουλίου αποφυλάκισης υπό όρους, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από την υπηρεσία Victim and Witness Care Unit για την πρόσβασή σας σε σχετικό πρόγραμμα ενημέρωσης των θυμάτων μετά την έκδοση καταδικαστικής απόφασης. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε από τη Victim Information Unit (μονάδα ενημέρωσης των θυμάτων) ορισμένες πληροφορίες. Η μονάδα αυτή, η οποία διοικείται από την Probation Board for Northern Ireland (υπηρεσία αναστολών), συντονίζει μια ενιαία υπηρεσία για τα θύματα η οποία καλύπτει και τα τρία προγράμματα πληροφοριών για τα θύματα. Τα τρία αυτά προγράμματα είναι: το πρόγραμμα ενημέρωσης των θυμάτων για την απελευθέρωση κρατουμένων [Prisoner Release Victim Information Scheme (PRVIS)] το πρόγραμμα Probation Board for Northern Ireland για την ενημέρωση των θυμάτων και το πρόγραμμα ενημέρωσης των θυμάτων για τους ψυχικά διαταραγμένους δράστες. Τα προγράμματα αυτά αφορούν:

 • νεαρούς δράστες στους οποίους έχει επιβληθεί ποινή ισοδύναμη με ισόβια κάθειρξη, έχουν καταδικαστεί για σοβαρό αδίκημα ή έχουν καταδικαστεί σε κράτηση σε κέντρα για νεαρούς δράστες (Young Offenders Centre) από το Crown Court (όταν οι νεαροί δράστες γίνουν 18 ετών). Το σωφρονιστικό σύστημα καλύπτει επίσης τους ενήλικες δράστες (18 ετών και άνω) οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση έξι μηνών ή περισσότερο
 • δράστες στους οποίους έχει επιβληθεί ποινή η οποία περιλαμβάνει επιτήρηση από την Probation Board for Northern Ireland και
 • παραβάτες για τους οποίους έχει εκδοθεί εντολή εγκλεισμού σε νοσοκομείο και εντολή περιορισμού.

Prisoner Release Victim Information Scheme (PRVIS)

Αν έχετε εγγραφεί στο πρόγραμμα ενημέρωσης, έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε από την υπηρεσία Victim Information Unit, χωρίς περιττή καθυστέρηση (αν έχει ενημερωθεί για την έκδοση απόφασης ή την έκβαση της διαδικασίας), σχετικά με τα εξής:

 • την ημερομηνία (έτος και μήνας) κατά την οποία ένας κρατούμενος αναμένεται να αποφυλακιστεί ή θα είναι επιλέξιμος για προσωρινή αποφυλάκιση
 • αν εξετάζεται το ενδεχόμενο προσωρινής αποφυλάκισης του κρατουμένου
 • κάθε απόφαση που λαμβάνεται σε σχέση με την προσωρινή αποφυλάκιση και
 • οποιουσδήποτε γνωστούς όρους της αποφυλάκισης του κρατουμένου, ή τους όρους που επιβλήθηκαν για την προσωρινή αποφυλάκισή του, και τυχόν παραβάσεις αυτών των όρων που έχουν ως αποτέλεσμα την εκ νέου κράτηση του κρατουμένου, εκτός εάν η κοινοποίηση των πληροφοριών θα έθετε σε κίνδυνο κάποιο πρόσωπο ή θα συνεπαγόταν εγνωσμένο κίνδυνο βλάβης του δράστη.

Αν επιβάλλεται στον κρατούμενο ποινή ισόβιας κάθειρξης, στερητική της ελευθερίας ποινή για αόριστο χρονικό διάστημα ή παρατεταμένη στερητική της ελευθερίας ποινή, και ο εν λόγω κρατούμενος αποτελεί αντικείμενο εξέτασης από το συμβούλιο εποπτών αποφυλακισθέντων υφ’ όρον (Parole Commissioners) για ενδεχόμενη αποφυλάκισή του, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από την υπηρεσία Victim Information Unit σχετικά με τον χρόνο κατά τον οποίο εξετάζεται να αποφυλακιστεί ο κρατούμενος. Θα έχετε επίσης το δικαίωμα να εκφράσετε τις απόψεις σας σχετικά με την αποφυλάκιση στο συμβούλιο εποπτών (μέσω της Victim Information Unit) προτού εξεταστεί το ενδεχόμενο αποφυλάκισης του εν λόγω κρατουμένου. Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για την απόφαση του εν λόγω συμβουλίου εποπτών και, εάν η απόφαση αυτή είναι να αποφυλακιστεί ο κρατούμενος, να πληροφορηθείτε τις ρυθμίσεις χορήγησης αδείας που εφαρμόζονται.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να εκφράσετε τις απόψεις σας στη Victim Information Unit, ή να καταθέσετε τις ανησυχίες σας σχετικά με την προσωπική σας ασφάλεια και να ζητήσετε να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης, όταν ο δράστης ζητεί την προσωρινή αποφυλάκισή του ή πρόκειται να αποφυλακιστεί με άδεια.

Πολύ περιστασιακά μπορεί να είναι δυνατόν να ενημερωθείτε για την αποφυλάκιση μόνο αφού αυτή θα έχει πραγματοποιηθεί. Στην πολύ απίθανη περίπτωση που ο δράστης στην υπόθεση στην οποία εμπλέκεστε αποδράσει από τις φυλακές, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά, χωρίς περιττή καθυστέρηση, από την αστυνομία ή το σωφρονιστικό κατάστημα, εκτός εάν η κοινοποίηση αυτής της πληροφορίας θα έθετε σε κίνδυνο κάποιο πρόσωπο ή θα συνεπαγόταν εγνωσμένο κίνδυνο βλάβης του δράστη. Έχετε επίσης δικαίωμα να ενημερωθείτε από την αστυνομία ή το σωφρονιστικό κατάστημα σχετικά με τυχόν μέτρα που λαμβάνονται στη συνέχεια για την προστασία σας.

Probation Board for Northern Ireland Victim Information Scheme

Αν έχετε εγγραφεί σ’ αυτό το πρόγραμμα ενημέρωσης, έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε από την υπηρεσία Victim Information Unit, χωρίς περιττή καθυστέρηση (αν έχει ενημερωθεί για την έκδοση απόφασης ή την έκβαση της διαδικασίας), σχετικά με τα εξής:

 • τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης
 • το είδος και τη διάρκεια που θα έχει η επιτήρηση του δράστη, καθώς και τους γενικούς όρους της (συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών)
 • τυχόν πρόσθετους όρους που συνοδεύουν την επιτήρηση, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου οι όροι αυτοί ποικίλλουν
 • τον αριθμό των ωρών της κοινωφελούς εργασίας, κατά περίπτωση και
 • τυχόν περαιτέρω ποινές σχετικές με την υπόθεση.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα λάβετε αυτές τις πληροφορίες (π.χ. διά ζώσης, τηλεφωνικά ή εγγράφως) και να συζητήσετε με κάποιο μέλος της Victim Information Unit τυχόν προβλήματα που μπορεί να έχετε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η υπηρεσία αυτή θα σας δώσει επίσης την ευκαιρία να εκφράσετε τις απόψεις και τους προβληματισμούς σας σε έκθεση για το θύμα, ώστε να μπορούν να ληφθούν υπόψη από το συμβούλιο εποπτών.

Mentally Disordered Offenders Victim Information Scheme

Το πρόγραμμα αυτό παρέχει πληροφορίες σχετικά με τυχόν περιόδους άδειας απουσίας από το νοσοκομείο που εξετάζονται για τον δράστη και σχετικά με την πλήρη ή υπό όρους έξοδό του από το νοσοκομείο. Αν έχετε εγγραφεί σ’ αυτό το πρόγραμμα, έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε από την υπηρεσία Victim Information Unit, χωρίς περιττή καθυστέρηση (αν έχει ενημερωθεί για την έκδοση απόφασης ή την έκβαση της διαδικασίας), σχετικά με τα εξής:

 • πότε θα εξεταστεί η χορήγηση περιόδου άδειας απουσίας
 • ότι πρόκειται να χορηγηθεί περίοδος άδειας απουσίας, ή ότι ο δράστης θα λάβει εξιτήριο από νοσοκομείο, εντός των προσεχών εβδομάδων, καθώς και τους τυχόν γενικούς όρους που σας αφορούν και
 • τους τυχόν όρους που ισχύουν για τον δράστη ο οποίος εξέρχεται από το νοσοκομείο.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να διατυπώσετε τις απόψεις σας, εγγράφως, στην υπηρεσία Victim Information Unit σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η προτεινόμενη άδεια ή απαλλαγή ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια ή την ευημερία σας και επίσης τους όρους που ενδέχεται να επιβληθούν στον δράστη κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/03/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

4 - Αποζημίωση

Ποια είναι η διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη  (π.χ. δικαστική προσφυγή, αστική αγωγή, πολιτική αγωγή);

Εάν είστε θύμα βίαιης αξιόποινης πράξης, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αποζημίωση. Αν δεν σας εμποδίζουν βάσιμοι λόγοι, πρέπει να καταγγείλετε το συμβάν στην αστυνομία το συντομότερο δυνατόν μετά την τέλεσή του και να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης εντός δύο ετών (από την ημερομηνία του συμβάντος που προκάλεσε τη ζημία). Η προθεσμία των δύο ετών μπορεί να αρθεί, αν οι υπηρεσίες αποζημίωσης (Compensation Services) κρίνουν ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για την υπέρβαση της προθεσμίας και ότι αυτό είναι προς το συμφέρον της δικαιοσύνης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποζημίωση των θυμάτων βίαιων αξιόποινων πράξεων διατίθενται στη διεύθυνση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Αποζημίωση με δικαστική απόφαση

Το Magistrates’ Court μπορεί να επιδικάσει αποζημίωση ποσού έως 5.000 λίρες στερλίνες ανά κατηγορία. Το Crown Court έχει απεριόριστες εξουσίες, αλλά θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα οικονομικά μέσα του δράστη.

Οι διαταγές καταβολής αποζημίωσης θα πρέπει να αφορούν ποσό που το δικαστήριο κρίνει κατάλληλο, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν αποδεικτικά και άλλα στοιχεία που προσκομίστηκαν από την κατηγορούσα αρχή και την υπεράσπιση.

Τα δικαστήρια αποδίδουν μεγάλη σημασία στην έκδοση των διαταγών καταβολής αποζημίωσης και πρέπει να εξηγούν τους λόγους όταν αποφασίζουν να μην εκδώσουν τέτοια διαταγή.

Το δικαστήριο διέταξε τον δράστη να μου καταβάλει αποζημίωση/αποκατάσταση. Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι ο δράστης θα καταβάλει την αποζημίωση/αποκατάσταση;

Η εκτέλεση των διαταγών καταβολής αποζημίωσης εναπόκειται στα εθνικά δικαστήρια.

Εάν ο δράστης δεν πληρώσει, μπορεί το κράτος να μου καταβάλει προκαταβολή;  Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Όχι. Δεν προβλέπεται προκαταβολική πληρωμή αποζημίωσης την οποία έχει διατάξει δικαστήριο στη Βόρεια Ιρλανδία.

Δικαιούμαι να λάβω αποζημίωση από το κράτος;

Μπορεί να είστε επιλέξιμος στο πλαίσιο του προγράμματος αποζημίωσης βλαβών (Criminal Injuries Compensation Scheme) από ποινικά αδικήματα. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries

Δικαιούμαι αποζημίωση αν ο δράστης δεν καταδικαστεί;

Βάσει του προγράμματος αποζημίωσης βλαβών από ποινικά αδικήματα, μπορεί να εξακολουθείτε να είστε επιλέξιμος για αποζημίωση, ακόμη και αν ο δράστης της επίθεσης εναντίον σας δεν είναι γνωστός ή δεν έχει καταδικαστεί. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries

Δικαιούμαι πληρωμή έκτακτης ανάγκης εν αναμονή της απόφασης σχετικά με την αίτησή μου για αποζημίωση;

Αν οι υπηρεσίες αποζημίωσης έχουν αποφασίσει ότι είστε επιλέξιμος για ενίσχυση, αλλά δεν μπορούν να λάβουν τελική απόφαση, μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο καταβολής ενδιάμεσης πληρωμής. Αν δεν είναι σε θέση να λάβουν οριστική απόφαση, αυτό είναι πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι περιμένουν να γίνει αντιληπτός ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος της ζημίας σας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/03/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια

Είμαι θύμα αξιόποινης πράξης. Με ποιον φορέα πρέπει να επικοινωνήσω για να λάβω στήριξη και βοήθεια;

Η Victim Support NI παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πλησιέστερες υπηρεσίες υποστήριξης. Βλ. Victim Charter και Witness Charter. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.victimsupportni.com/

Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για τη στήριξη των θυμάτων

Η Victim Information Service περιλαμβάνει τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης για τα θύματα: +44 808 168 9293.

Η στήριξη των θυμάτων παρέχεται δωρεάν;

Ναι.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από τις κρατικές υπηρεσίες ή αρχές;

Η αστυνομία και η υπηρεσία Victim and Witness Care Unit πρέπει να σας ενημερώσουν σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο λήψης συμβουλών ή υποστήριξης, καθώς και πρόσβασης σε ιατρική υποστήριξη, τυχόν υποστήριξη από ειδικούς (όπως ψυχολογική υποστήριξη) και εναλλακτική στέγαση.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από μη κρατικές οργανώσεις;

Πολλές μη κρατικές οργανώσεις και φιλανθρωπικές οργανώσεις παρέχουν στα θύματα αξιόποινων πράξεων βοήθεια, υποστηρικτικές συμβουλές, καθοδήγηση και άλλες γενικές και ειδικευμένες υπηρεσίες, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/03/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.