Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Βόρεια Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βόρεια Ιρλανδία

Αν έχετε πέσει θύμα αξιόποινης πράξης, ο νόμος σάς παρέχει ορισμένα ατομικά δικαιώματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δικαστική διαδικασία (δίκη). Μπορείτε επίσης να επωφεληθείτε από διάφορες μορφές βοήθειας και να ζητήσετε αποζημίωση για τις βλάβες και τις ζημίες που προκλήθηκαν λόγω της αξιόποινης πράξης.

Η ποινική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία αρχίζει με τη διενέργεια έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας η αστυνομία συγκεντρώνει αποδεικτικά στοιχεία. Μόλις η αστυνομία ολοκληρώσει την έρευνά της, την υπόθεση αναλαμβάνει η εισαγγελική αρχή. Ο εισαγγελέας εξετάζει κατά πόσον υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις εις βάρος του υπόπτου οι οποίες συνεπάγονται εύλογα την καταδίκη του και κατά πόσον λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν τη δίωξή του. Αν ο εισαγγελέας αποφασίσει ότι δεν πρέπει να ασκηθεί δίωξη, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο. Διαφορετικά, ο εισαγγελέας ασκεί ποινική δίωξη με εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο. Σε κάθε περίπτωση, σας κοινοποιείται η απόφαση άσκησης ποινικής δίωξης και, εάν η υπόθεση παραπεμφθεί στο δικαστήριο, ενημερώνεστε για τη δικάσιμο.

Οι υποθέσεις που αφορούν λιγότερο σοβαρές αξιόποινες πράξεις εκδικάζονται από τα Magistrates’ Courts. Οι υποθέσεις που αφορούν σοβαρότερες αξιόποινες πράξεις (π.χ. βιασμό ή ληστεία) εκδικάζονται ενώπιον του Crown Court από δικαστή και σώμα ενόρκων. Το σώμα των ενόρκων απαρτίζεται από 12 άτομα, τα οποία επιλέγονται τυχαία από τους εκλογικούς καταλόγους, εξετάζουν τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάζονται προφορικά κατά τη διάρκεια της δίκης και αποφασίζουν αν ο κατηγορούμενος είναι ένοχος της τέλεσης της αξιόποινης πράξης. Ο δικαστής αποφασίζει για τα νομικά στοιχεία που ανακύπτουν κατά τη δίκη, όπως για το κατά πόσον επιτρέπεται η προσκόμιση ορισμένων αποδεικτικών στοιχείων. Κατά το πέρας της δίκης, αν οι ένορκοι κρίνουν τον κατηγορούμενο ένοχο, ο δικαστής αποφασίζει την ποινή που πρέπει να του επιβληθεί για τη συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη σύμφωνα με τον νόμο.

Κάντε κλικ στους ακόλουθους συνδέσμους για να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε:

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

4 - Αποζημίωση

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/03/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.