Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Βόρεια Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βόρεια Ιρλανδία

Ποια είναι η διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη  (π.χ. δικαστική προσφυγή, αστική αγωγή, πολιτική αγωγή);

Εάν είστε θύμα βίαιης αξιόποινης πράξης, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αποζημίωση. Αν δεν σας εμποδίζουν βάσιμοι λόγοι, πρέπει να καταγγείλετε το συμβάν στην αστυνομία το συντομότερο δυνατόν μετά την τέλεσή του και να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης εντός δύο ετών (από την ημερομηνία του συμβάντος που προκάλεσε τη ζημία). Η προθεσμία των δύο ετών μπορεί να αρθεί, αν οι υπηρεσίες αποζημίωσης (Compensation Services) κρίνουν ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για την υπέρβαση της προθεσμίας και ότι αυτό είναι προς το συμφέρον της δικαιοσύνης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποζημίωση των θυμάτων βίαιων αξιόποινων πράξεων διατίθενται στη διεύθυνση http://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Αποζημίωση με δικαστική απόφαση

Το Magistrates’ Court μπορεί να επιδικάσει αποζημίωση ποσού έως 5.000 λίρες στερλίνες ανά κατηγορία. Το Crown Court έχει απεριόριστες εξουσίες, αλλά θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα οικονομικά μέσα του δράστη.

Οι διαταγές καταβολής αποζημίωσης θα πρέπει να αφορούν ποσό που το δικαστήριο κρίνει κατάλληλο, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν αποδεικτικά και άλλα στοιχεία που προσκομίστηκαν από την κατηγορούσα αρχή και την υπεράσπιση.

Τα δικαστήρια αποδίδουν μεγάλη σημασία στην έκδοση των διαταγών καταβολής αποζημίωσης και πρέπει να εξηγούν τους λόγους όταν αποφασίζουν να μην εκδώσουν τέτοια διαταγή.

Το δικαστήριο διέταξε τον δράστη να μου καταβάλει αποζημίωση/αποκατάσταση. Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι ο δράστης θα καταβάλει την αποζημίωση/αποκατάσταση;

Η εκτέλεση των διαταγών καταβολής αποζημίωσης εναπόκειται στα εθνικά δικαστήρια.

Εάν ο δράστης δεν πληρώσει, μπορεί το κράτος να μου καταβάλει προκαταβολή;  Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Όχι. Δεν προβλέπεται προκαταβολική πληρωμή αποζημίωσης την οποία έχει διατάξει δικαστήριο στη Βόρεια Ιρλανδία.

Δικαιούμαι να λάβω αποζημίωση από το κράτος;

Μπορεί να είστε επιλέξιμος στο πλαίσιο του προγράμματος αποζημίωσης βλαβών (Criminal Injuries Compensation Scheme) από ποινικά αδικήματα. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση https://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries

Δικαιούμαι αποζημίωση αν ο δράστης δεν καταδικαστεί;

Βάσει του προγράμματος αποζημίωσης βλαβών από ποινικά αδικήματα, μπορεί να εξακολουθείτε να είστε επιλέξιμος για αποζημίωση, ακόμη και αν ο δράστης της επίθεσης εναντίον σας δεν είναι γνωστός ή δεν έχει καταδικαστεί. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση https://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries

Δικαιούμαι πληρωμή έκτακτης ανάγκης εν αναμονή της απόφασης σχετικά με την αίτησή μου για αποζημίωση;

Αν οι υπηρεσίες αποζημίωσης έχουν αποφασίσει ότι είστε επιλέξιμος για ενίσχυση, αλλά δεν μπορούν να λάβουν τελική απόφαση, μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο καταβολής ενδιάμεσης πληρωμής. Αν δεν είναι σε θέση να λάβουν οριστική απόφαση, αυτό είναι πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι περιμένουν να γίνει αντιληπτός ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος της ζημίας σας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/03/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.