Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Πολωνία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία

Μπορώ να προσφύγω κατά της απόφασης;

Τα θύματα μπορούν να προσφύγουν κατά απόφασης που εκδίδεται στο πλαίσιο δημόσιας δίωξης (δηλ. δίωξης από την εισαγγελική αρχή), εάν ενήργησαν ως «επικουρικοί κατήγοροι».

Εάν η ποινική διαδικασία κατά του δράστη έχει διακοπεί υπό όρους και εκδοθεί απόφαση από το δικαστήριο, το θύμα μπορεί να ασκήσει έφεση, ακόμη και αν δεν είχε ενεργήσει ως «επικουρικός κατήγορος».

Τα θύματα μπορούν να ασκήσουν έφεση κατά απόφασης που εκδίδεται στο πλαίσιο ιδιωτικής δίωξης, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις ενεργούν ως εισαγγελείς (δηλ. ως κατηγορούσα αρχή).

Ποια είναι τα δικαιώματά μου μετά την καταδίκη;

Εάν ο δράστης διαταχθεί να επανορθώσει τη ζημία, το δικαστήριο επιδίδει αντίγραφο της απόφασης στο θύμα. Εάν ο δράστης ποινής φυλάκισης που έχει ανασταλεί δεν επανορθώσει τη ζημία, το θύμα μπορεί να ζητήσει την εκτέλεση της ποινής.

Εάν η ποινική διαδικασία κατά του δράστη έχει διακοπεί υπό όρους, το θύμα δικαιούται να συμμετάσχει στην ακρόαση για τη συνέχιση της διαδικασίας.

Δικαιούμαι στήριξη ή προστασία μετά τη δίκη; Για πόσο χρονικό διάστημα;

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα θύματα δικαιούνται προστασία και στήριξη εάν κινδυνεύει η ζωή ή η υγεία τους ή εκείνη των πλησιέστερων συγγενών τους. Η προστασία και η στήριξη παρέχονται για όσο διάστημα υπάρχει κίνδυνος.

Ποιες πληροφορίες θα μου χορηγηθούν σε περίπτωση καταδίκης του δράστη;

Το δικαστήριο παρέχει στο θύμα τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ποινή: την ποινή που έχει επιβληθεί στον δράστη, τη διάρκεια της ποινής και το κατά πόσον η ποινή έχει ανασταλεί υπό όρους και ποιες υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της επανόρθωσης της ζημίας, έχουν επιβληθεί στον δράστη.

Θα ενημερωθώ σε περίπτωση που ο δράστης αποφυλακιστεί (συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης ή της υπό όρους αποφυλάκισης) ή αποδράσει από τη φυλακή;

Τα θύματα μπορούν να ζητήσουν να ενημερωθούν όταν ο δράστης αποφυλακιστεί. Σ’ αυτή την περίπτωση, το θύμα ειδοποιείται όταν ο δράστης αποφυλακίζεται μετά την έκτιση της ποινής, σε περίπτωση που επιτραπεί στον δράστη να εκτίσει την ποινή του υπό ηλεκτρονική επιτήρηση ή αν αποδράσει από τη φυλακή, λάβει άδεια ή αποφυλάκιση υπό όρους ή αποφυλακιστεί προσωρινά.

Θα έχω συμμετοχή σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις αποφυλάκισης ή αναστολής; Για παράδειγμα, μπορώ να υποβάλω δήλωση ή να ασκήσω έφεση;

Τα θύματα δεν συμμετέχουν σε ακροάσεις αποφυλάκισης υπό όρους και δεν μπορούν να προσφύγουν κατά των αποφάσεων αυτών.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/11/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.