Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Πολωνία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία

Θεωρείστε θύμα εγκληματικής πράξης αν έχετε υποστεί ζημία ως αποτέλεσμα αξιόποινης πράξης η οποία τιμωρείται βάσει του ποινικού δικαίου για παράδειγμα, αν υποστείτε ζημία ή χάσετε την περιουσία σας λόγω καταστροφής ή κλοπής. Ως θύμα εγκληματικής πράξης έχετε ορισμένα νομικά δικαιώματα κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της ποινικής διαδικασίας. Μπορείτε επίσης να λάβετε διάφορες μορφές βοήθειας και υποστήριξης, καθώς και αποζημίωση για ζημίες που προκύπτουν από την αξιόποινη πράξη.

Στην Πολωνία, οι ποινικές διαδικασίες συνίστανται στην προκαταρκτική έρευνα και τη δικαστική διαδικασία. Οι προκαταρκτικές έρευνες διεξάγονται πριν από τις δικαστικές διαδικασίες. Σκοπός τους είναι να διαπιστωθούν τα πραγματικά περιστατικά της τελεσθείσας αξιόποινης πράξης και να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Η αστυνομία και η εισαγγελική υπηρεσία συλλέγουν αποδεικτικά στοιχεία. Αν τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέγουν είναι επαρκή, οι δράστες παραπέμπονται. Αν όχι, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο. Η απαγγελία κατηγορίας εκ μέρους της εισαγγελικής αρχής εξετάζεται από το δικαστήριο.

Κατά τη διάρκεια της δίκης το δικαστήριο εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν συλλεχθεί προκειμένου να κρίνει την ενοχή του κατηγορούμενου ατόμου. Αν το κατηγορούμενο άτομο κριθεί ένοχο ως προς το κατηγορητήριο, του επιβάλλεται η προβλεπόμενη από το νόμο ποινή. Αν όχι, το κατηγορούμενο άτομο απαλλάσσεται όλων των κατηγοριών.

Για τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους:

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

4 - Αποζημίωση

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/11/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.