Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Πορτογαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

Μπορώ να προσφύγω κατά της απόφασης;

Ναι. Εάν είστε βοηθός ή πολιτικώς ενάγων, μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης εάν διαφωνείτε με αυτήν. Η έφεση πρέπει να ασκηθεί μέσω του δικηγόρου σας.

Η έφεση πρέπει να υποβληθεί εντός 30 ημερών, εγγράφως, στο δικαστήριο στο οποίο διεξήχθη η δίκη. Η έφεση πρέπει να περιλαμβάνει τους λόγους για τους οποίους δεν συμφωνείτε με την απόφαση, την αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων και/ή την εφαρμογή των νομικών κανόνων.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου μετά την καταδίκη;

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για την απόφαση και, όπως προαναφέρθηκε, ανάλογα με τον ρόλο σας στη διαδικασία, να ασκήσετε έφεση.

Δικαιούμαι στήριξη ή προστασία μετά τη δίκη; Για πόσο χρονικό διάστημα;

Η απόφαση μπορεί να περιλαμβάνει, ως πρόσθετο μέτρο, το δικαίωμα σε ειδική στήριξη ή προστασία, όπως περιοριστικά μέτρα, η διάρκεια των οποίων καθορίζεται στην ίδια την απόφαση.

Ποιες πληροφορίες θα μου χορηγηθούν σε περίπτωση καταδίκης του δράστη;

Θα ενημερωθείτε για την καταδικαστική απόφαση και, κατά συνέπεια, για την ποινή που επιβλήθηκε στον δράστη. Σε περίπτωση που ο δράστης καταδικαστεί σε φυλάκιση, θα ενημερωθείτε για τη φυλακή στην οποία θα εκτιθεί η ποινή.

Θα ενημερωθώ σε περίπτωση που ο κατάδικος αποφυλακιστεί (συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης ή της υπό όρους αποφυλάκισης) ή διαφύγει από τη φυλακή;

Ναι. Εφόσον έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε να ενημερωθείτε, θα ενημερωθείτε για την αποφυλάκιση ή τη διαφυγή του δράστη και, ιδίως σε περιπτώσεις όπου ο δράστης θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος, για πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή του, ιδίως όταν επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα.

Θα έχω συμμετοχή σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις αποφυλάκισης ή απόλυσης υπό όρους; Για παράδειγμα, μπορώ να υποβάλω δήλωση ή να ασκήσω έφεση;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο δικαστήριο εκτέλεσης (Tribunal de Execução de Penas), αναφέροντας τους λόγους που θεωρείτε κατάλληλους.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.