Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Πορτογαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

Ποια είναι η διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη (π.χ. δικαστική προσφυγή, αγωγή αποζημίωσης, πολιτική αγωγή);

Κατά κανόνα, η αποζημίωση πρέπει να ζητείται στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να ενημερώσετε τις αστυνομικές αρχές δίωξης του εγκλήματος ή την εισαγγελία, έως το τέλος του σταδίου της έρευνας, ότι επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης, κάτι το οποίο μπορείτε να κάνετε, για παράδειγμα, κατά την κατάθεσή σας. Όταν σας κοινοποιηθεί η κατηγορία που απαγγέλθηκε κατά του κατηγορουμένου, θα έχετε στη διάθεσή σας 20 ημέρες για να υποβάλετε την αίτηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αγωγές αποζημίωσης δεν υπόκεινται σε ειδικές διατυπώσεις και, σε περίπτωση αξίωσης κάτω από 5 000 EUR, μπορείτε να καταθέσετε ο ίδιος την αγωγή.

Το δικαστήριο διέταξε τον δράστη να μου καταβάλει αποζημίωση/αποκατάσταση. Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι ο δράστης θα καταβάλει την αποζημίωση/αποκατάσταση;

Εάν ο δράστης δεν καταβάλει οικειοθελώς την αποζημίωση που έχει διαταχθεί να καταβάλει, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για την έκδοση εκτελεστού τίτλου, δηλαδή να ζητήσετε από το δικαστήριο να παρέμβει —με κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, τραπεζικών λογαριασμών, οχημάτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων— προκειμένου να διασφαλιστεί η καταβολή της αποζημίωσης.

Εάν ο δράστης δεν πληρώσει, μπορεί το κράτος να μου καταβάλει προκαταβολή; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Ναι, σε περίπτωση βίαιου εγκλήματος που έχει προκαλέσει σημαντική διατάραξη του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής σας και ο δράστης δεν είναι σε θέση να καταβάλει την αποζημίωση.

Δικαιούμαι να λάβω αποζημίωση από το κράτος;

Ναι, όταν ο δράστης δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καταβάλει την εν λόγω αποζημίωση και είστε θύμα βίαιου εγκλήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι έχει προκαλέσει σημαντική διατάραξη του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής σας.

Τα ακόλουθα πρόσωπα δικαιούνται αποζημίωση από το κράτος:

  • θύματα σοβαρής σωματικής βλάβης (π.χ. πρόκληση μόνιμης αναπηρίας, προσωρινής ολικής αναπηρίας για τουλάχιστον 30 ημέρες ή θανάτου) άμεσα ως αποτέλεσμα πράξης βίας·
  • σε περίπτωση θανάτου του θύματος, τα πρόσωπα στα οποία ο νόμος έχει χορηγήσει δικαίωμα διατροφής, όπως τα τέκνα και τα πρόσωπα που ζούσαν σε ελεύθερη συμβίωση με το θύμα·
  • τα πρόσωπα που βοήθησαν το θύμα ή συνεργάστηκαν με τις αρχές για την αποτροπή της αξιόποινης πράξης ή για την ανεύρεση ή τη σύλληψη του δράστη, σε σχέση με τις ζημίες που υπέστησαν ως αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σε υποθέσεις εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας ενδέχεται να μην απαιτείται μόνιμη ή προσωρινή ολική αναπηρία για τουλάχιστον 30 ημέρες. Η εξαίρεση αυτή δικαιολογείται από το ότι, μολονότι αυτό το είδος εγκλημάτων δεν προκαλεί, κατά κανόνα, αδυναμία εργασίας για τουλάχιστον 30 ημέρες, η αποζημίωση εξακολουθεί να δικαιολογείται λόγω της σοβαρότητας των εγκλημάτων.

Η αίτηση αποζημίωσης μπορεί να υποβληθεί έως ένα έτος μετά την ημερομηνία τέλεσης της αξιόποινης πράξης, ή σε περίπτωση ποινικής διαδικασίας, έως ένα έτος μετά την έκδοση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Τα θύματα που ήταν ανήλικα κατά τον χρόνο τέλεσης της αξιόποινης πράξης μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποζημίωσης έως ένα έτος μετά την ενηλικίωση.

Οι αξιώσεις πρέπει να υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου που διατίθεται στον ιστότοπο της Επιτροπής για την Προστασία Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων (Comissão de Proteção de Vítimas de Crime).

Η υποβολή αίτησης αποζημίωσης είναι δωρεάν.

Δικαιούμαι αποζημίωση αν ο δράστης δεν καταδικαστεί;

Κατ’ εξαίρεση, όταν αφορά σοβαρό έγκλημα (βλ. ανωτέρω) και όταν ο δράστης είναι άγνωστος.

Εάν ο δράστης έχει δικαστεί και αθωωθεί, κατά κανόνα, δεν δικαιούστε αποζημίωση.

Δικαιούμαι πληρωμή έκτακτης ανάγκης εν αναμονή της απόφασης σχετικά με την αίτησή μου για αποζημίωση;

Εάν είστε θύμα ενδοοικογενειακής βίας, δικαιούστε να λαμβάνετε παροχές σε χρήμα από το κράτος κάθε φορά που, λόγω της αξιόποινης πράξης, αντιμετωπίζετε σημαντικές οικονομικές δυσχέρειες.

Οι αιτήσεις για πληρωμή έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου που διατίθεται στον ιστότοπο της Επιτροπής για την Προστασία Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να επισυνάψετε αντίγραφο της μήνυσης ή της καταγγελίας που κατατέθηκε στην αστυνομική αρχή. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία τέλεσης της αξιόποινης πράξης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.