Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Πορτογαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

Είστε θύμα αξιόποινης πράξης εάν έχετε υποστεί ζημία οποιουδήποτε είδους, όπως βίαιη πράξη ή ζημία σε περιουσιακό στοιχείο σας ή αφαίρεση περιουσιακού στοιχείου σας, ως αποτέλεσμα πράξης που χαρακτηρίζεται ως αξιόποινη πράξη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ως θύμα αξιόποινης πράξης, έχετε ορισμένα δικαιώματα σύμφωνα με τον νόμο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ποινική διαδικασία.

Η ποινική διαδικασία στην Πορτογαλία πραγματοποιείται σε δύο στάδια: στο στάδιο της έρευνας και στο στάδιο της δίκης. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η αστυνομία και η εισαγγελία (Ministério Publico) ερευνούν την υπόθεση και προσπαθούν να συλλέξουν αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ποιος διέπραξε το έγκλημα. Εάν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ώστε να θεωρηθεί ότι ο ύποπτος διέπραξε την αξιόποινη πράξη, η εισαγγελία θα παραπέμψει την υπόθεση στο δικαστήριο για εκδίκαση. Το δικαστήριο, με τη σειρά του, θα εξετάσει τα συλλεχθέντα αποδεικτικά στοιχεία και θα αποφανθεί αναλόγως, αθωώνοντας ή καταδικάζοντας τον ύποπτο.

Για τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξηςς

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την έρευνα ή τη δίκη

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

4 - Αποζημίωση

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθει

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.