Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά
Swipe to change

Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Θύμα αξιόποινης πράξης θεωρείστε αν έχετε υποστεί σωματική βλάβη ή ηθική ή υλική ζημία ως συνέπεια περιστατικού που θεωρείται αξιόποινη πράξη σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Θύματα αξιόποινης πράξης θεωρούνται και τα μέλη της οικογένειας ενός προσώπου που απεβίωσε ως συνέπεια εγκληματικής πράξης και τα οποία υπέστησαν ζημία εξαιτίας του θανάτου του εν λόγω προσώπου.

Ως θύμα αξιόποινης πράξης έχετε ορισμένα δικαιώματα που σας παρέχει ο νόμος πριν από την ποινική διαδικασία, κατά τη διάρκεια αυτής και μετά το πέρας της.

Τα δύο πρώτα στάδια της ποινικής διαδικασίας στη Ρουμανία είναι: η ποινική έρευνα (ανάκριση) και η δίκη. Στη διάρκεια της ποινικής έρευνας, τα όργανα της δίωξης, υπό την εποπτεία του εισαγγελέα διερευνούν την υπόθεση και συγκεντρώνουν αποδεικτικά στοιχεία με σκοπό την ταυτοποίηση του ενόχου. Στο τέλος της ποινικής έρευνας, η αστυνομία διαβιβάζει την υπόθεση στον εισαγγελέα μαζί με όλα τα στοιχεία και τις αποδείξεις που έχει συγκεντρώσει στον φάκελο. Αφού παραλάβει τον φάκελο, ο εισαγγελέας εξετάζει την περίπτωση και αποφασίζει αν πρέπει να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, δηλαδή αν θα γίνει δίκη ή αν ο φάκελος πρέπει να κλείσει.

Αν παραπεμφθεί ο φάκελος ενώπιον του δικαστηρίου, ομάδα δικαστών εξετάζει τα πραγματικά περιστατικά και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα με σκοπό να αποδειχθεί η ενοχή του κατηγορουμένου. Αν αποδειχθεί η ενοχή του κατηγορουμένου, του επιβάλλεται ποινή. Αν το δικαστήριο εκτιμήσει ότι ο κατηγορούμενος δεν είναι ένοχος, τότε αφήνεται ελεύθερος.

Κάντε κλικ στους ακόλουθους συνδέσμους για να μεταβείτε στις πληροφορίες που χρειάζεστε:

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

4 - Αποζημίωση

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/07/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.