Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά της απόφασης;

Η δίκη περατώνεται με την έκδοση απόφασης του δικαστηρίου που μπορεί να συνεπάγεται: την καταδίκη ή την αθώωση του κατηγορουμένου, την παραίτηση από την επιβολή ποινής, την αναβολή της επιβολής ποινής ή την περάτωση της ποινικής διαδικασίας. Η απόφαση ανακοινώνεται σε δημόσια συνεδρίαση του δικαστηρίου. Αν συμμετείχατε στη δίκη ως θύμα και/ή πολιτικώς ενάγων, θα λάβετε αντίγραφο της απόφασης ταχυδρομικά.

Αν δεν είστε ικανοποιημένοι από την απόφαση του δικαστηρίου, μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατ’ αυτής. Μπορείτε να ασκήσετε έφεση μόνο αν έχετε συμμετάσχει στη δίκη ως θύμα ή ως πολιτικώς ενάγων.

Μπορείτε επίσης να ασκήσετε έφεση ως μάρτυρας, αλλά μόνο όσον αφορά τα δικαστικά έξοδα και την αποζημίωση που δικαιούστε.

Αν είστε θύμα ή πολιτικώς ενάγων, η προθεσμία για την υποβολή της έφεσης είναι 10 ημέρες από τη λήψη αντιγράφου της απόφασης.

Αν ενεργήσατε ως μάρτυρας, μπορείτε να ασκήσετε έφεση αμέσως μετά την έκδοση απόφασης για τα δικαστικά έξοδα και την αποζημίωση, το αργότερο όμως 10 ημέρες από την έκδοση της απόφασης με την οποία κρίθηκε η υπόθεση ή την κοινοποίηση της απόφασης για τα δικαστικά έξοδα ή την αποζημίωση, ανάλογα με την περίπτωση.

Η έφεση πρέπει να κατατεθεί γραπτώς και να υπογραφεί. Οι εφέσεις υποβάλλονται στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση κατά της οποίας ασκούνται.

Μετά την παραλαβή της έφεσης, το δικαστήριο την παραπέμπει στο ανώτερο δικαστήριο που είναι αρμόδιο γι’ αυτήν. Το αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο που μπορείτε να υποβάλετε την έφεσή σας.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου μετά την έκδοση καταδικαστικής απόφασης;

Η απόφαση εκτελείται μετά την εξάντληση όλων των δυνατοτήτων έφεσης. Μετά την εκτέλεση της απόφασης, ο ρόλος σας στη διαδικασία ολοκληρώνεται. Αν ενταχθήκατε σε ειδικό πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορείτε να συνεχίσετε να επωφελείστε από αυτό μέχρι το δικαστήριο να αποφασίσει ότι δεν βρίσκεστε πλέον σε κίνδυνο.

Δικαιούμαι υποστήριξη ή προστασία μετά τη δίκη; Για πόσο χρονικό διάστημα;

Ορισμένα μέτρα υποστήριξης παρέχονται κατά τη διάρκεια της δίκης ή για καθορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ άλλα παρέχονται με βάση τις ειδικές ανάγκες του θύματος.

Στα θύματα εγκληματικών πράξεων παρέχεται δωρεάν νομική συνδρομή καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης.

Αν είστε θύμα εμπορίας ανθρώπων, μπορείτε να επωφεληθείτε από περίοδο αποκατάστασης και περισυλλογής έως 90 ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας έχετε δικαίωμα σε ψυχολογική υποστήριξη, ιατρική και κοινωνική βοήθεια, φάρμακα, τροφή και, κατόπιν αιτήματος, διαμονή σε προστατευόμενα κέντρα ή εγκαταστάσεις. Επίσης, θα ενημερωθείτε για τις εφαρμοστέες δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες.

Αν είστε αλλοδαπός και υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι έχετε πέσει θύμα εμπορίας ανθρώπων, δικαιούστε επίσης περίοδο αποκατάστασης και περισυλλογής έως 90 ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας σας χορηγείται, κατόπιν αιτήματος δικαστικού οργάνου, άδεια παραμονής στο έδαφος της Ρουμανίας, μπορείτε δε να φιλοξενηθείτε σε ειδικές εγκαταστάσεις. Μπορεί επίσης να σας χορηγηθεί προσωρινή άδεια διαμονής στη ρουμανική επικράτεια κατά τη διάρκεια ή μετά την περίοδο αποκατάστασης.

Στην περίπτωση των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, η εντολή προστασίας εκδίδεται για μέγιστη διάρκεια 6 μηνών.

Στην περίπτωση μάρτυρα που περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων, το μέτρο προστασίας μπορεί επίσης να συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση της δίκης, αλλά, όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, θα επανεξεταστεί, προκειμένου να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση. Η διάρκεια της εν λόγω προστασίας αποφασίζεται στο δικαστήριο.

Ποιες πληροφορίες θα μου χορηγηθούν σε περίπτωση καταδίκης του δράστη;

Αν καταδικαστεί ο δράστης, έχετε πρόσβαση στα παρακάτω είδη πληροφοριών: είδος και διάρκεια της ποινής (η απόφαση εκδίδεται σε δημόσια συνεδρίαση και σας επιδίδεται στη συνέχεια), ενημέρωση σε περίπτωση απόδρασηςς ή αποφυλάκισης υπό οποιουσδήποτε όρους, εφόσον ζητήσατε τις εν λόγω πληροφορίες.

Θα ενημερωθώ σε περίπτωση που ο καταδικασθείς αποφυλακιστεί (συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης ή της υπό όρους απόλυσης) ή διαφύγει από τη φυλακή;

Ναι, θα ενημερωθείτε σε περίπτωση που ο καταδικασθείς αποφυλακιστεί ή διαφύγει από τη φυλακή, αν το ζητήσατε όταν ρωτηθήκατε από τις δικαστικές αρχές. Βλ. την παραπάνω απάντηση.

Θα έχω συμμετοχή σε ό,τι αφορά την απόλυση του κρατουμένου ή τη χορήγηση αναστολής; Για παράδειγμα, μπορώ να υποβάλω δήλωση ή να ασκήσω έφεση;

Ο ρόλος σας στην ποινική διαδικασία ολοκληρώνεται όταν τελεσιδικήσει η απόφαση του δικαστηρίου (με την οποία καταδικάζεται η αθωώνεται ο κατηγορούμενος, αποφασίζεται παραίτηση από την επιβολή ποινής, αναβάλλεται η επιβολή ποινής ή περατώνεται η ποινική διαδικασία).

Δεν εμπλέκεστε στη διαδικασία αποφυλάκισης του δράστη ή απόλυσής του υπό όρους.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/02/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.