Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.
Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Σκωτία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σκωτία

Τα δικαιώματα των θυμάτων στη Σκωτία

Εάν έχετε πέσει θύμα αξιόποινης πράξης, έχετε ορισμένα δικαιώματα.

Επιπλέον, δικαιούστε ψυχολογική και πρακτική στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ενώ ενδέχεται να δικαιούστε και αποζημίωση για τις ζημιές που τυχόν σας προκάλεσε η αξιόποινη πράξη.

Ο κώδικας θυμάτων για τη Σκωτία (Victims' Code for Scotland) καθορίζει τα δικαιώματά σας, τον τρόπο άσκησής τους και τα σημεία στα οποία μπορείτε να απευθυνθείτε για βοήθεια και συμβουλές. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα εξής δικαιώματά σας:

  • το δικαίωμά σας σε ελάχιστα ποιοτικά πρότυπα παροχής υπηρεσιών — αφορά τη μεταχείρισή σας από φορείς της ποινικής δικαιοσύνης
  • το δικαίωμά σας ενημέρωσης — αφορά τον τρόπο ενημέρωσής σας σχετικά με την υπόθεσή σας και τις ερωτήσεις που μπορείτε να υποβάλλετε
  • το δικαίωμά σας συμμετοχής — αφορά τη δυνατότητά σας να γίνεστε κατανοητός, να κατανοείτε τι συμβαίνει και να εξηγείτε στο δικαστήριο τις επιπτώσεις που είχε για εσάς η αξιόποινη πράξη
  • το δικαίωμά σας σε προστασία και σε προστασία της ιδιωτικότητας — αφορά το δικαίωμά σας να αισθάνεστε ασφαλής και προστατευμένος από απειλές
  • το δικαίωμά σας σε στήριξη — ανεξάρτητα από το αν καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη στην αστυνομία ή όχι
  • το δικαίωμά σας σε αποζημίωση και αποκατάσταση δαπανών — π.χ. για έξοδα ταξιδίου, απολεσθέντα εισοδήματα ή επανόρθωση θετικής βλάβης.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία εάν είστε δυσαρεστημένος με τον τρόπο με τον οποίο σας μεταχειρίστηκε κάποιος φορέας.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο mygov.scot για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που διαθέτετε ως θύμα αξιόποινης πράξης στα διάφορα στάδια της ποινικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων σας κατά την καταγγελία αξιόποινης πράξης, στο στάδιο της έρευνας και της δίωξης και αν η υπόθεση παραπεμφθεί στο δικαστήριο, καθώς και σχετικά με το τι συμβαίνει μετά την έκδοση της απόφασης.

Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη βοήθεια και τη στήριξη για τα θύματα αξιόποινων πράξεων.

Για τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

4 - Αποζημίωση

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/01/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.