Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Σκωτία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σκωτία

Μπορώ να προσφύγω κατά της απόφασης;

Μόνο το πρόσωπο που καταδικάστηκε και ο εισαγγελέας μπορούν να προσβάλουν την απόφαση.

Ο εισαγγελέας μπορεί να προσβάλει την απόφαση μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο εισαγγελέας μπορεί:

  • να προσβάλει απαλλακτική απόφαση -απόφαση που κρίνει τον κατηγορούμενο αθώο ή που τον απαλλάσσει λόγω έλλειψης αποδείξεων-, αλλά μόνο στις υποθέσεις που εκδικάζονται με τη συνοπτική διαδικασία («summary cases») (δίκες χωρίς ενόρκους) και μόνο για νομικά ζητήματα,
  • να προσβάλει την επιβληθείσα ποινή, αλλά μόνο όταν η ποινή θεωρείται «αδικαιολόγητα επιεικής».

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση https://www.mygov.scot/after-the-verdict/the-appeals-process/

Ποια είναι τα δικαιώματά μου μετά την καταδίκη;

Μετά την έκδοση καταδικαστικής απόφασης, η δήλωση θύματος που τυχόν έχετε υποβάλει μπορεί να ληφθεί υπόψη από τον δικαστή για την επιμέτρηση της ποινής που θα επιβληθεί.

Εάν το αποτέλεσμα της δίκης (το οποίο καλείται «ετυμηγορία») δεν ήταν αυτό που αναμένατε ή αισθάνεστε ότι χρειάζεστε στήριξη μετά την ετυμηγορία, υπάρχουν πολλές οργανώσεις που μπορούν να σας βοηθήσουν. Η οργάνωση «Victim Support Scotland» παρέχει μια ανοικτή τηλεφωνική γραμμή, η οποία λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 π.μ. έως τις 8 μ.μ. Η Victim Support Scotland είναι μια εθνική φιλανθρωπική οργάνωση η οποία, σε ολόκληρη τη Σκωτία, στηρίζει πρόσωπα που έχουν πληγεί από αξιόποινη πράξη, ανεξάρτητα από το είδος της αξιόποινης πράξης την οποία έχουν υποστεί. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στον αριθμό 0345 603 9213. Η στήριξή της προσφέρεται δωρεάν.

Επιπλέον, υπάρχει και σειρά άλλων οργανώσεων, μεταξύ των οποίων και οργανώσεις που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να παράσχουν δωρεάν και εμπιστευτική ψυχολογική στήριξη, πρακτική βοήθεια και βασικές πληροφορίες σε θύματα, μάρτυρες και άλλα πρόσωπα που έχουν πληγεί από αξιόποινη πράξη. Πληροφορίες για τις εν λόγω υπηρεσίες διατίθενται εδώ.

Δικαιούμαι υποστήριξη ή προστασία μετά τη δίκη; Για πόσο χρονικό διάστημα;

Ναι, υπάρχουν διάφορες οργανώσεις στήριξης θυμάτων οι οποίες μπορούν να σας προσφέρουν δωρεάν στήριξη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δίκη. Η Victim Support Scotland είναι μια εθνική φιλανθρωπική οργάνωση η οποία παρέχει ψυχολογική στήριξη, πρακτική βοήθεια και βασικές πληροφορίες σε θύματα. Οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και εμπιστευτικά.

Ποιες πληροφορίες θα μου χορηγηθούν σε περίπτωση καταδίκης του δράστη;

Εάν έχετε υποβάλει δήλωση θύματος, αυτή μπορεί να ληφθεί υπόψη κατά την επιμέτρηση της ποινής από τον δικαστή. Μετά την έκδοση καταδικαστικής απόφασης, ο δικαστής πρέπει να αποφασίσει πώς να τιμωρήσει τον δράστη. Η τιμωρία αυτή ονομάζεται «ποινή». Ο δικαστής λαμβάνει την εν λόγω απόφαση αφού εξετάσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και λάβει υπόψη του τα γενικά στοιχεία του δράστη. Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στοιχεία όπως η ηλικία του δράστη, τα τυχόν ιατρικά ζητήματα που αντιμετωπίζει και οι τυχόν προηγούμενες καταδίκες του. Ο δικαστής διαθέτει έναν βαθμό ευχέρειας κατά την επιλογή της ποινής.

Περισσότερες πληροφορίες για την επιμέτρηση των ποινών διατίθενται εδώ.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την τελική απόφαση του δικαστηρίου σε δίκη, καθώς και σχετικά με το σκεπτικό της απόφασης. Οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από τη Δικαστική Υπηρεσία της Σκωτίας (Scottish Courts and Tribunals Service).

Θα ενημερωθώ σε περίπτωση που ο κατάδικος αποφυλακιστεί (συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης ή της υπό όρους αποφυλάκισης) ή διαφύγει από τη φυλακή;

Σε όλες τις ποινικές υποθέσεις, τα θύματα έχουν το δικαίωμα να ενημερωθούν για την αποφυλάκιση του κρατουμένου. Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις έχουν επίσης το δικαίωμα να ενημερώνονται για τις υπό εξέλιξη διαδικασίες χορήγησης στον κρατούμενο απόλυσης υπό όρους και να υποβάλουν έγγραφο σημείωμα (παρατηρήσεις) σχετικά με την απόλυσή του στο Συμβούλιο Απόλυσης Κρατουμένων Υπό Όρους της Σκωτίας (Parole Board for Scotland). Το σύστημα αυτό ονομάζεται σύστημα ειδοποίησης θυμάτων (Victims Notification Scheme).

Τα θύματα δραστών οι οποίοι καταδικάστηκαν σε ποινή μικρότερη των 18 μηνών δικαιούνται να ενημερωθούν μόνο για την αποφυλάκιση ή απόδραση του δράστη. Εάν επιθυμείτε να λάβετε τις πληροφορίες αυτές, δεν χρειάζεται να εγγραφείτε στο σύστημα, αλλά αρκεί να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Φυλακών της Σκωτίας (Scottish Prison Service).

Θα έχω συμμετοχή σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις αποφυλάκισης ή αναστολής; Για παράδειγμα, μπορώ να υποβάλω δήλωση ή να ασκήσω έφεση;

Ενδέχεται να μπορείτε να υποστηρίξετε τις θέσεις σας ενώπιον του Συμβουλίου Απόλυσης Κρατουμένων Υπό Όρους της Σκωτίας (Parole Board for Scotland) σε διαδικασίες κατά τις οποίες εξετάζεται το ενδεχόμενο απόλυσης του δράστη υπό όρους. Τα θύματα που εγγράφονται στο μέρος 2 του συστήματος μπορούν να εγγραφούν για να υποβάλουν έγγραφο σημείωμα στην Υπηρεσία Φυλακών της Σκωτίας (Scottish Prison Service) όταν ο δράστης συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για προσωρινή αποφυλάκιση και αποφυλάκιση υπό τον όρο της κατ’ οίκον κράτησης, και στο Συμβούλιο Απόλυσης Κρατουμένων Υπό Όρους της Σκωτίας (Parole Board for Scotland) όποτε εξετάζεται το ενδεχόμενο απόλυσης του δράστη υπό όρους. Η Victim Support Scotland μπορεί να σας βοηθήσει για τη σύνταξη των σημειωμάτων σας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/01/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.