Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Σλοβακία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

Θεωρείστε θύμα αξιόποινης πράξης εάν έχετε υποστεί ζημία ως αποτέλεσμα ποινικού αδικήματος, για παράδειγμα εάν έχετε υποστεί σωματική βλάβη ή εάν έχει προκληθεί ζημία σε (υλικό ή άυλο) περιουσιακό σας στοιχείο ως αποτέλεσμα συμβάντος που συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ο νόμος σάς παρέχει, ως θύμα αξιόποινης πράξης, ορισμένα ατομικά δικαιώματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δίκη.

Τα θύματα αξιόποινων πράξεων έχουν προνόμια καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας και μπορείτε να τα ασκήσετε ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Στη Σλοβακία, η ποινική διαδικασία ξεκινά με ποινική έρευνα που διεξάγεται από την αστυνομία, στο πλαίσιο της οποίας συλλέγονται αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την αξιόποινη πράξη και τον κατηγορούμενο για την πράξη. Εάν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, η διαδικασία προχωρά σε δίκη. Η δίκη περατώνεται είτε με την ετυμηγορία του δικαστηρίου σχετικά με την ενοχή του κατηγορουμένου είτε με την αθώωση, και μπορεί επίσης να περιλαμβάνει απόφαση σχετικά με την αξίωσή σας για αποζημίωση για τη ζημία που έχετε υποστεί. Μπορείτε να προσφύγετε κατά της απόφασης του δικαστηρίου σε ανώτερο δικαστήριο.

Για τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

4 - Αποζημίωση

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/03/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.