Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Ισπανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

Πώς μπορώ να καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη;

Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης δικαιούστε, από την πρώτη σας επαφή με τις αρχές ή τους υπαλλήλους, να ενημερωθείτε για το δικαίωμά σας να καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, για τη διαδικασία της καταγγελίας.

Μπορείτε να καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη στην αστυνομία και να γίνετε μάρτυρας στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από την αστυνομία να σας παραπέμψει στο αρμόδιο Γραφείο Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων (Oficina de Asistencia a las Víctimas del delito), το οποίο θα σας ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη.

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες μέριμνας και υποστήριξης, όπως στα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων, είναι δωρεάν και έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα· δεν εξαρτάται από την προηγούμενη καταγγελία της αξιόποινης πράξης.

Ως καταγγέλλων την αξιόποινη πράξη, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 • να λάβετε ένα νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας·
 • να λάβετε δωρεάν γλωσσική συνδρομή και τη γραπτή μετάφραση του αντιγράφου της καταγγελίας που έχετε υποβάλει, εάν δεν κατανοείτε ή δεν ομιλείτε καμία από τις επίσημες γλώσσες του τόπου υποβολής της καταγγελίας. Εάν δεν ομιλείτε ή δεν κατανοείτε την ισπανική ή άλλη επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην εν λόγω διαδικασία, δικαιούστε δωρεάν διερμηνεία από μια γλώσσα που κατανοείτε, όταν καταθέτετε ενώπιον του δικαστή, του εισαγγελέα ή των αστυνομικών οργάνων στο στάδιο της έρευνας·
 • εάν είχατε ζητήσει να ενημερωθείτε για συγκεκριμένες αποφάσεις, όπως για την απόφαση περί μη άσκησης της ποινικής δίωξης ή την απόφαση που περατώνει αμετάκλητα τη διαδικασία, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για την ημερομηνία, τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης, καθώς και για το περιεχόμενο των κατηγοριών κατά του δράστη.

Μπορείτε επίσης να ασκήσετε αγωγή κατά του δράστη και να γίνετε διάδικος στη διαδικασία ως ιδιώτης κατήγορος, με δικαιώματα που προσιδιάζουν ιδιαίτερα σε αυτά του εισαγγελέα.

Εκτός από τις συνήθεις περιπτώσεις στις οποίες ο εισαγγελέας απαγγέλλει τις κατηγορίες κατά του δράστη, υπάρχουν δύο είδη αξιόποινων πράξεων όπου ο ρόλος σας είναι πολύ σημαντικός για την έναρξη της διαδικασίας:

 • η κίνηση της διαδικασίας που προβλέπεται για τα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, εξαρτάται από την εκ μέρους σας καταγγελία της αξιόποινης πράξης ή την άσκηση αγωγής (μήνυσης)· έπειτα, ο εισαγγελέας αναλαμβάνει το καθήκον να απαγγείλει τις κατηγορίες κατά του δράστη. Ωστόσο, η κίνηση της διαδικασίας σε περίπτωση εγκλημάτων κατά των προσώπων (λ.χ., συκοφαντία) εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς: ο εισαγγελέας δεν υπέχει καμία ευθύνη για την απαγγελία κατηγοριών κατά του δράστη και μπορείτε να αποσύρετε οποτεδήποτε την καταγγελία, περατώνοντας τη διαδικασία.

Μπορείτε να καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη σε οποιαδήποτε γλώσσα, και εάν δεν ομιλείτε την ισπανική ή την αντίστοιχη τοπική γλώσσα, δικαιούστε δωρεάν διερμηνεία. Στην πράξη, εάν κανείς στο αστυνομικό τμήμα δεν ομιλεί τη γλώσσα σας, η αστυνομία θα σας παράσχει τα παρακάτω:

 • εάν η αξιόποινη πράξη δεν είναι σοβαρή, μπορείτε να την καταγγείλετε χρησιμοποιώντας ένα έντυπο στη γλώσσα σας·
 • εάν η αξιόποινη πράξη είναι σοβαρή, θα σας παρασχεθεί διερμηνεία τηλεφωνικά ή προσωπικά.

Τα αστυνομικά τμήματα, ιδίως τη θερινή περίοδο, διαθέτουν Άγγλους, Γάλλους και Γερμανούς διερμηνείς.

Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης δεν υπόκειται σε προθεσμία, ωστόσο υπάρχουν προθεσμίες μετά την παρέλευση των οποίων δεν είναι εφικτή η άσκηση ποινικής δίωξης: από 10 έως 20 έτη, ανάλογα με τη βαρύτητα της αξιόποινης πράξης. Οι αρχές δεν επιβάλλουν συγκεκριμένο τρόπο καταγγελίας της αξιόποινης πράξης. Μπορείτε να την καταγγείλετε γραπτά ή προφορικά, οπότε και η αρμόδια αρχή θα καταγράψει την καταγγελία. Η καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό ταυτότητας, τον τηλεφωνικό αριθμό σας κ.ο.κ και να φέρει την υπογραφή σας.

Κατά την καταγγελία της αξιόποινης πράξης, εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης που συνίσταται σε άσκηση βίας με βάση το φύλο ή ενδοοικογενειακής βίας, μπορείτε να ζητήσετε από την αστυνομία να εκδώσει μια εντολή προστασίας. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την έκδοση μιας εντολής προστασίας απευθείας από τη δικαστική αρχή ή τον εισαγγελέα, τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων, τις κοινωνικές υπηρεσίες ή τις δομές μέριμνας της δημόσιας διοίκησης.

Σε κάθε περίπτωση, θα σας χορηγηθούν έντυπες αιτήσεις της εντολής προστασίας και θα ενημερωθείτε σχετικά με την εν λόγω εντολή.

Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τις εξελίξεις της υπόθεσης;

Όταν καταθέσετε την καταγγελία, θα λάβετε ένα επικυρωμένο αντίγραφό της, που φέρει έναν αριθμό πρωτοκόλλου.

Ως θύμα, μπορείτε να ενημερώνεστε από την αστυνομία για την εξέλιξη της διαδικασίας, εκτός αν αυτό θα ήταν επιζήμιο για την έρευνα. Στην πράξη, είναι προτιμότερο να καλέσετε την αρμόδια αστυνομική αρχή και να ζητήσετε πληροφορίες.

Γενικά, έχετε το δικαίωμα – εάν είχατε υποβάλει σχετικό αίτημα – να ενημερωθείτε για την ημερομηνία, τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης και το περιεχόμενο των κατηγοριών κατά του δράστη, καθώς και να σας γνωστοποιηθούν οι παρακάτω αποφάσεις:

 • η απόφαση περί μη άσκησης της ποινικής δίωξης·
 • η απόφαση που περατώνει αμετάκλητα τη διαδικασία·
 • οι αποφάσεις φυλάκισης ή αποφυλάκισης του δράστη, η πιθανή απόδραση του προφυλακισμένου δράστη και οι αποφάσεις έκδοσης ασφαλιστικών μέτρων για την προστασία σας.

Εάν είχατε ζητήσει να παραπεμφθείτε στο Γραφείο Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων ή λαμβάνετε συνδρομή από τα εν λόγω Γραφεία, έχετε το δικαίωμα να σας γνωστοποιηθούν τα στοιχεία και οι τρόποι επικοινωνίας με την αρχή που είναι αρμόδια για τη διαχείριση της διαδικασίας, η ημερομηνία, ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της δίκης και το περιεχόμενο των κατηγοριών κατά του δράστη.

Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης που συνίσταται στην άσκηση βίας με βάση το φύλο, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για το δικονομικό καθεστώς του δράστη και τα ασφαλιστικά μέτρα που θα ληφθούν, χωρίς να χρειαστεί να το ζητήσετε. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τις εν λόγω πληροφορίες.

Εάν είστε θύμα ενός βίαιου εγκλήματος κατά της σεξουαλικής ελευθερίας, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με την κρατική αποζημίωση που δικαιούστε, σε περίπτωση που ο δράστης δεν καταβάλει την αποζημίωσή σας ή αυτή δεν επαρκεί.

Δικαιούμαι νομική συνδρομή (κατά τη διάρκεια της έρευνας ή της δίκης); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Από την πρώτη επαφή σας με τις αρχές ή τους υπαλλήλους, δικαιούστε να ενημερωθείτε για τη διαδικασία λήψης νομικών συμβουλών και υπεράσπισης και, κατά περίπτωση, για τις προϋποθέσεις δωρεάν χορήγησής τους. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται επίσης από τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αναγνώρισης του δικαιώματός σε νομική συνδρομή στον υπάλληλο ή την αρχή που σας χορήγησε τις πληροφορίες για τη διαδικασία της λήψης νομικών συμβουλών και υπεράσπισης, και κατά περίπτωση, του δικαιώματος δωρεάν νομικής συνδρομής. Ο υπάλληλος ή η αρχή θα διαβιβάσει την αίτηση, μαζί με τα δικαιολογητικά έγγραφα που έχετε προσκομίσει, στον οικείο δικηγορικό σύλλογο.

Η αίτησή σας μπορεί επίσης να κατατεθεί στα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων, που θα τη διαβιβάσουν στον οικείο δικηγορικό σύλλογο.

Γενικά, μπορείτε να απευθύνεστε στις υπηρεσίες νομικής καθοδήγησης που προσφέρουν ενημέρωση σχετικά με τη νομοθεσία σε όλους τους πολίτες. Οι εν λόγω υπηρεσίες οργανώνονται από τους δικηγορικούς συλλόγους κάθε δικαστικής περιφέρειας.

Πρέπει να συμπληρώσετε ένα έντυπο που διατίθεται στα δικαστήρια, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και σε άλλες κρατικές υπηρεσίες και να αποδείξετε ότι τα μέσα διαβίωσής σας είναι ανεπαρκή. Πρέπει να υποβάλετε την αίτησή σας στον δικηγορικό σύλλογο της περιφέρειας του εκάστοτε αρμόδιου δικαστηρίου ή του δικαστηρίου του τόπου διαμονής σας, εάν δεν έχει ήδη ξεκινήσει η ποινική διαδικασία.

Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης που συνίσταται στην άσκηση βίας με βάση το φύλο, δεν χρειάζεται να αποδείξετε ότι δεν διαθέτετε επαρκή μέσα για να λάβετε νομική συνδρομή.

Νομική συνδρομή μπορείτε επίσης να λάβετε αν είστε θύμα τρομοκρατίας.

Νομική συνδρομή στην Ισπανία μπορείτε να ζητήσετε αν βρίσκεστε σε μια από τις παρακάτω καταστάσεις, μεταξύ άλλων:

 • είστε πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ και αποδεικνύετε ότι δεν διαθέτετε επαρκείς πόρους·
 • είστε πολίτης τρίτης χώρας και διαμένετε νόμιμα στην Ισπανία ή έχετε αναγνωρισμένο δικαίωμα με διεθνείς συμφωνίες (λ.χ συμφωνίες για τη διεθνή απαγωγή παιδιού). Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να λάβετε νομική συνδρομή στην Ισπανία με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους πολίτες της ΕΕ·
 • ανεξάρτητα από το αν διαθέτετε πόρους για να κινήσετε τη δικαστική διαδικασία, το δικαίωμά σας σε νομική συνδρομή θα αναγνωριστεί και θα λάβετε αμέσως την εν λόγω συνδρομή, αν είστε θύμα αξιόποινης πράξης που συνίσταται στην άσκηση βίας με βάση το φύλο, τρομοκρατίας ή εμπορίας ανθρώπων σε οποιαδήποτε διαδικασία που συνδέεται με/απορρέει από την ιδιότητά σας ως θύμα, ή είστε ανήλικος ή έχετε μαθησιακή δυσκολία ή ψυχική νόσο αν είστε θύμα κακοποίησης ή κακής μεταχείρισης.

Το εν λόγω δικαίωμα παρέχεται επίσης στους διαδόχους του θύματος που έχει αποβιώσει, με τον όρο ότι δεν είχαν συμμετάσχει στις πράξεις.

Για τους σκοπούς της χορήγησης νομικής συνδρομής, θεωρείστε θύμα από τον χρόνο κατάθεσης της καταγγελίας ή της αγωγής, ή κίνησης της ποινικής διαδικασίας, για οποιαδήποτε από τις αξιόποινες πράξεις που προαναφέρθηκαν, και διατηρείτε την εν λόγω ιδιότητα σε όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας ή έως την έκδοση μιας καταδικαστικής απόφασης μετά την περάτωση της διαδικασίας.

Το δικαίωμα νομικής συνδρομής παύει μόλις εκδοθεί μια αθωωτική απόφαση, ή έπειτα από την προσωρινή αναστολή ή παύση της διαδικασίας λόγω μη απόδειξης των εγκληματικών πράξεων, χωρίς την υποχρέωση καταβολής των εξόδων που προέκυψαν από τα προνόμια που είχαν παρασχεθεί δωρεάν μέχρι τότε.

Στις διάφορες διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν λόγω της ιδιότητάς σας ως θύματος αποδεδειγμένων αξιόποινων πράξεων και, ιδίως, στη διαδικασία που κινείται σε περίπτωση βίας με βάση το φύλο, επικουρείστε από τον δικηγόρο σας, εφόσον το δικαίωμα υπεράσπισής σας διασφαλίζεται νομίμως με αυτό τον τρόπο.

Έχετε δικαίωμα να λάβετε νομική συνδρομή αν το ετήσιο εισόδημά σας και το οικογενειακό σας εισόδημα δεν υπερβαίνουν:

 • το διπλάσιο του κρατικού τιμάριθμου εισοδήματος (indicador público de renta de efectos múltiples – IPREM) που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, αν δεν είστε μέλος οποιασδήποτε μορφής οικογένειας. Ο IPREM είναι ένας τιμάριθμος που ορίζεται ετησίως και χρησιμοποιείται για να καθοριστεί το ποσό συγκεκριμένων προνομίων ή το κατώτατο όριο για τη χορήγηση ορισμένων προνομίων, δικαιωμάτων ή δημόσιων υπηρεσιών·
 • δυόμιση φορές τον IPREM που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, αν είστε μέλος οποιασδήποτε μορφής οικογένειας που απαρτίζεται από λιγότερα από τέσσερα μέλη·
 • τρεις φορές τον IPREM, αν είστε μέλος οικογένειας που απαρτίζεται από τέσσερα ή περισσότερα μέλη.

Για το έτος 2016 ο ετήσιος IPREM είναι 6 390.13€.

Εάν σας χορηγηθεί νομική συνδρομή, δεν θα καταβάλετε τα παρακάτω έξοδα:

 1. προδικαστικές νομικές συμβουλές·
 2. αμοιβές των δικηγόρων και των δικαστικών εκπροσώπων σας·
 3. έξοδα δημοσίευσης ανακοινώσεων σε επίσημες εφημερίδες·
 4. τις προκαταβολές που προβλέπονται για την κατάθεση ορισμένων εφέσεων·
 5. αμοιβές πραγματογνωμόνων·
 6. θα επωφεληθείτε μιας μείωσης 80 % επί του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για τις συμβολαιογραφικές πράξεις και τα πιστοποιητικά των κτηματολογίων και των εμπορικών μητρώων.

Μπορώ να ζητήσω επιστροφή των εξόδων (για τη συμμετοχή στην έρευνα/δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Γενικά, εάν έχετε συμμετάσχει στη διαδικασία ως θύμα μιας αξιόποινης πράξης, δικαιούστε αποζημίωση για τα έξοδα που επιβαρυνθήκατε για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και τα δικαστικά έξοδα, κατά προτεραιότητα των εξόδων που βάρυναν το Κράτος.

Γι’ αυτό τον λόγο, η υποχρέωση καταβολής πρέπει να ορίζεται στην καταδικαστική απόφαση και επιπλέον ο κατηγορούμενος πρέπει να έχει καταδικαστεί, σύμφωνα με την αίτησή σας ως θύματος, για αξιόποινες πράξεις που δεν απαγγέλθηκαν από τον εισαγγελέα, ή να έχει καταδικαστεί μετά την ανάκληση της απόφασης περάτωσης της δίκης λόγω έφεσης που ασκήσατε ως θύμα.

Οι υπηρεσίες συνδρομής και υποστήριξης, και ιδίως, τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων, θα σας ενημερώσουν για τις περιπτώσεις που μπορεί να αποζημιωθείτε για τα δικαστικά έξοδα, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, για τη διαδικασία διεκδίκησής τους.

Μπορώ να ασκήσω έφεση εάν η υπόθεσή μου τεθεί στο αρχείο χωρίς παραπομπή στο ακροατήριο;

Εάν είστε θύμα που δεν είχε ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία και ο εισαγγελέας αποφασίσει να αποσύρει τις κατηγορίες κατά του δράστη, ο δικαστής μπορεί να σας ενημερώσει για την εν λόγω απόφαση και να σας καλέσει να ασκήσετε αγωγή και να γίνετε ιδιώτης κατήγορος μέσα σε 15 ημέρες. Στην ταχεία διαδικασία, ο δικαστής έχει την υποχρέωση να σας ενημερώσει και να σας καλέσει.

Εάν ο εισαγγελέας απαγγείλει κατηγορίες κατά του δράστη, δεν μπορείτε να παρέμβετε ως θύμα για να περατωθεί η διαδικασία, εκτός από την περίπτωση τέλεσης εγκλημάτων κατά του προσώπου.

Εάν έχετε ήδη παραστεί στη διαδικασία και είστε ιδιώτης κατήγορος, μπορείτε να ζητήσετε την έναρξη της προφορικής διαδικασίας και να απαγγείλετε κατηγορίες κατά του δράστη. Εάν ο αρμόδιος δικαστής αποφασίσει να περατώσει τη διαδικασία, δηλαδή παύσει την υπόθεση, μπορείτε να ασκήσετε έφεση.

Εάν ο εισαγγελέας απαγγείλει κατηγορίες κατά του δράστη, μπορείτε να ζητήσετε την παύση της υπόθεσης και να παραιτηθείτε από τον ρόλο σας ως ιδιώτη κατηγόρου. Ωστόσο, ο εισαγγελέας μπορεί να συνεχίσει τη διαδικασία, αν το αποφασίσει.

Μπορώ να συμμετάσχω στη δίκη;

Κατά την πρώτη σας εμφάνιση στο δικαστήριο, ο νομικός παραστάτης θα σας ενημερώσει για τα δικαιώματα του θύματος στην ποινική διαδικασία και θα σας δώσει τη δυνατότητα να συμμετάσχετε στη διαδικασία ως ιδιώτης κατήγορος, με χρήση σαφούς, απλής και κατανοητής γλώσσας, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες σας.

Ως θύμα αξιόποινης πράξης, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα στην ποινική διαδικασία:

 • να ασκείτε ποινικές και αστικές αγωγές σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας ποινικής νομοθεσίας·
 • να εμφανίζεστε ενώπιον των ανακριτικών αρχών, να τους παρέχετε αποδεικτικά στοιχεία και συναφείς πληροφορίες για τη διευκρίνιση των πραγματικών περιστατικών.

Επιπλέον, στην εν λόγω αρχική σας εμφάνιση θα ρωτηθείτε αν επιθυμείτε να λαμβάνετε τις κοινοποιήσεις ή ειδοποιήσεις που προβλέπει ο νόμος, οπότε και θα πρέπει να υποδείξετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άλλως μια διεύθυνση κατοικίας ή μια ταχυδρομική διεύθυνση.

Ανεξάρτητα από τον ρόλο σας στην ποινική διαδικασία, συνήθως μπορείτε να είστε παρών στις διαδικασίες στο ακροατήριο, ακόμη κι αν δεν είναι δημόσιες. Μόνη σας υποχρέωση θα είναι να εμφανιστείτε για να καταθέσετε ως μάρτυρας.

Εάν είστε θύμα που δεν έχει εμφανιστεί στην ποινική διαδικασία, θα ενημερωθείτε για την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης. Ο ρόλος σας θα συνίσταται κυρίως στην υποχρέωση κατάθεσης ως μάρτυρας. Για να ενημερωθείτε για την ημερομηνία και τον χρόνο διεξαγωγής της δίκης, πρέπει να γνωστοποιήσετε κάθε τυχόν μεταβολή στη διεύθυνσή σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Μπορείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία ως ιδιώτης κατήγορος πριν από τη σύνταξη του κατηγορητηρίου, δηλαδή πριν από την έναρξη της προφορικής διαδικασίας, με εξαίρεση την ποινική διαδικασία που στρέφεται κατά ανηλίκου. Το κατηγορητήριο συντάσσεται από τον εισαγγελέα, τον ιδιώτη κατήγορο, εάν υπάρχει, και τον συνήγορο υπεράσπισης. Περιλαμβάνει τον νομικό χαρακτηρισμό του αδικήματος από τα εν λόγω πρόσωπα και την ποινή που εισηγούνται. Στην πράξη, κάθε διάδικος έχει στη διάθεσή του πέντε ημέρες για να παρουσιάσει γραπτώς τη θέση του.

Γενικά, θα εκπροσωπείστε από τον δικηγόρο σας, ο οποίος θα υπερασπιστεί την υπόθεσή σας, και τον δικαστικό σας εκπρόσωπο, ο οποίος θα σας εκπροσωπήσει επισήμως στη διαδικασία.

Σε περίπτωση περισσότερων θυμάτων, το καθένα δικαιούται να παρίσταται ξεχωριστά, αν και ο δικαστής μπορεί να ζητήσει την ένταξή τους σε μία ή περισσότερες ομάδες κοινής υπεράσπισης. Οι ενώσεις θυμάτων θα μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στην ποινική διαδικασία, μετά από τη δική σας συναίνεση ως θύμα της αξιόποινης πράξης.

Εάν είστε ήδη ιδιώτης κατήγορος, ο δικηγόρος σας θα έχει πρόσβαση στη σύνοψη και τα άλλα έγγραφα του φακέλου, καθώς και άλλα δικαιώματα όμοια με αυτά του εισαγγελέα, μεταξύ των οποίων, το δικαίωμα:

 • να ζητά τη συλλογή περαιτέρω αποδείξεων·
 • να προτείνει νέους μάρτυρες ή πραγματογνώμονες που θα υποστηρίξουν την υπόθεσή σας·
 • να προτείνει την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση, κ.ο.κ.

στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος καταδικαστεί, το δικαστήριο μπορεί να τον διατάξει να σας καταβάλει τα παρακάτω έξοδα: τα έξοδα των δικηγόρων και των δικαστικών εκπροσώπων, των πραγματογνωμόνων, τα έξοδα έκδοσης πιστοποιητικών από δημόσια μητρώα και συμβολαιογράφους, κ.ο.κ.

Στο πλαίσιο της ποινική διαδικασίας, μπορείτε να δηλώσετε παράσταση πολιτικής αγωγής (πολιτικώς ενάγων) εάν διεκδικείτε την απόδοση της κυριότητας, την αποκατάσταση της ζημίας ή την αποζημίωση λόγω ζημίας, υλικής και ηθικής, που προκλήθηκε από την αξιόποινη πράξη. Σε αυτή την περίπτωση, θα εκπροσωπηθείτε από τον δικηγόρο σας, ο οποίος θα υπερασπιστεί την υπόθεσή σας, και τον δικαστικό σας εκπρόσωπο, που θα σας εκπροσωπήσει επισήμως στη διαδικασία.

Εάν αποφασιστεί η περάτωση της έρευνας, η απόφαση περί παύσης της υπόθεσης θα κοινοποιηθεί στα άμεσα θύματα της αξιόποινης πράξης που κατήγγειλαν τις πράξεις, καθώς και στα άλλα άμεσα θύματα με γνωστή ταυτότητα και τόπο κατοικίας. Εάν μια αξιόποινη πράξη είχε άμεση συνέπεια τον θάνατο ή την εξαφάνιση ενός προσώπου, η απόφαση θα κοινοποιηθεί στα έμμεσα θύματα της αξιόποινης πράξης.

Ποιος είναι ο επίσημος ρόλος μου στο πλαίσιο του συστήματος δικαιοσύνης; Για παράδειγμα, είμαι ή μπορώ να επιλέξω να είμαι: θύμα, μάρτυρας, πολιτικώς ενάγων ή ιδιώτης κατήγορος;

Ως θύμα αξιόποινης πράξης, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα στην ποινική διαδικασία:

 • να ασκείτε ποινικές και αστικές αγωγές, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας ποινικής νομοθεσίας·
 • να εμφανίζεστε ενώπιον των ανακριτικών αρχών, να τους παρέχετε αποδεικτικά στοιχεία και συναφείς πληροφορίες για τη διευκρίνιση των πραγματικών περιστατικών.

Οι ρόλοι που μπορείτε να επιτελέστε στο πλαίσιο του συστήματος δικαιοσύνης είναι:

 • άμεσο ή έμμεσο θύμα: σύμφωνα με την αξιόποινη πράξη που καταγγέλθηκε ή, αν είχε ζητηθεί πρόσβαση στις υπηρεσίες συνδρομής και υποστήριξης, χωρίς να έχει προηγηθεί η καταγγελία της αξιόποινης πράξης, διότι η πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες δεν εξαρτάται από την υποβολή της καταγγελίας·
 • μάρτυρας: αν έχει γίνει καταγγελία. Η συμμετοχή σας στη διαδικασία ξεκινά μόλις παραλάβετε την κλήτευση·
 • ιδιώτης κατήγορος: αν αποφασίσετε να συμμετάσχετε στην ποινική διαδικασία ως ιδιώτης κατήγορος, σε περίπτωση που ασκήσετε αγωγή κατά του δράστη (σε κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα και εγκλήματα κατά του προσώπου) και πριν από τη σύνταξη του κατηγορητηρίου, δηλαδή πριν από την έναρξη της προφορικής διαδικασίας, εκτός από την περίπτωση ποινικής διαδικασίας που στρέφεται κατά ανηλίκου·
 • πολιτικώς ενάγων: γενικά, αν αποφασίσετε να δηλώσετε παράσταση πολιτικής αγωγής στην ποινική δίκη, δηλαδή διεκδικήσετε την απόδοση της κυριότητας, την αποκατάσταση της ζημίας ή την αποζημίωση λόγω ζημίας, υλικής και ηθικής, που προκλήθηκε από την αξιόποινη πράξη.

Γενικά, πρέπει να είστε παρών στις διαδικασίες στο ακροατήριο, ακόμη κι αν δεν είναι δημόσιες. Μόνη σας υποχρέωση θα είναι να εμφανιστείτε για να καταθέσετε ως μάρτυρας.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου και ποιες οι υποχρεώσεις μου στο πλαίσιο του ρόλου αυτού;

Γενικά, ως θύμα, από την πρώτη επαφή σας με τις αρχές ή τους υπαλλήλους και όσο διαρκεί η παροχή υπηρεσιών συνδρομής και υποστήριξης από τις αρχές της δημόσιας διοίκησης, ακόμη και πριν από την καταγγελία της αξιόποινης πράξης, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε προστασία, πληροφόρηση, υποστήριξη, συνδρομή και μέριμνα.

Μπορείτε να ζητήσετε από τις αρχές ή τους υπαλλήλους με τους οποίους έρχεστε αρχικά σε επαφή να σας παραπέμψουν στα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων, τα οποία θα σας συνδράμουν δωρεάν και εμπιστευτικά, ακόμη κι αν δεν είχατε προηγουμένως καταγγείλει την αξιόποινη πράξη.

Μπορεί επίσης να σας συνοδεύει ένα πρόσωπο της επιλογής σας από τις εν λόγω αρχές και τους υπαλλήλους με τους οποίους ήρθατε αρχικά σε επαφή.

Επιπλέον, ως θύμα έχετε το δικαίωμα να κατανοείτε και να γίνεστε κατανοητοί σε κάθε πράξη που πρέπει να διενεργηθεί μετά την καταγγελία της αξιόποινης πράξης, συμπεριλαμβανομένης της πληροφόρησης πριν από την υποβολή της καταγγελίας. Θα σάς παρέχεται διερμηνεία στις νόμιμα αναγνωρισμένες νοηματικές γλώσσες, καθώς και μέσα στήριξης της προφορικής επικοινωνίας, όποτε απαιτείται.

Κάθε επικοινωνία, προφορική και γραπτή, θα γίνεται σε σαφή, απλή και προσβάσιμη γλώσσα, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη τα προσωπικά σας χαρακτηριστικά και οι ανάγκες, ιδίως αν έχετε κάποια αισθητηριακή, διανοητική ή ψυχική αναπηρία ή είστε ανήλικος.

Ως θύμα, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε κυρίως για τα παρακάτω:

 • τα διαθέσιμα μέτρα ιατρικής, ψυχολογικής ή υλικής συνδρομής και στήριξης και τη διαδικασία χορήγησής τους. Όποτε κρίνεται πρόσφορο, τα εν λόγω μέτρα θα περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις δυνατότητες εναλλακτικής στέγασης·
 • το δικαίωμα καταγγελίας της αξιόποινης πράξης, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, την προβλεπόμενη σχετική διαδικασία και το δικαίωμα παροχής αποδεικτικών στοιχείων στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές·
 • τη διαδικασία λήψης συμβουλών και νομικής υπεράσπισης, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, τις προϋποθέσεις δωρεάν χορήγησής τους·
 • τη δυνατότητα να ζητηθούν μέτρα προστασίας, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, την προβλεπόμενη σχετική διαδικασία·
 • την αποζημίωση που μπορεί να δικαιούστε, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, τη διαδικασία αξίωσής της·
 • τις διαθέσιμες υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης·
 • τη διαθέσιμη πρόσθετη συνδρομή και τις διαθέσιμες υπηρεσίες επικοινωνίας·
 • τη διαδικασία μέσω της οποίας μπορεί να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αν δεν διαμένετε στην Ισπανία·
 • τις εφέσεις που μπορείτε να ασκήσετε κατά των αποφάσεων που θεωρείτε ότι δεν συνάδουν με τα δικαιώματά σας·
 • τα στοιχεία και τους τρόπους επικοινωνίας με την αρχή που είναι αρμόδια για τη διαχείριση της διαδικασίας·
 • τις διαθέσιμες υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης, όποτε η προσφυγή σε αυτές είναι νομικά εφικτή·
 • τις περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορείτε να αποζημιωθείτε για τα δικαστικά σας έξοδα, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, τη διαδικασία αξίωσής τους·
 • το δικαίωμα σας να υποβάλετε αίτημα για να σάς γνωστοποιούνται ορισμένες αποφάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, όπως, μεταξύ άλλων, η απόφαση περί μη άσκησης ποινική δίωξης, η απόφαση που περατώνει αμετάκλητα τη διαδικασία, κ.ο.κ.

Ανεξάρτητα από τον ρόλο σας στην ποινική διαδικασία, συνήθως μπορείτε να είστε παρών στις διαδικασίες στο ακροατήριο, ακόμη κι αν δεν είναι δημόσιες. Μόνη σας υποχρέωση θα είναι να εμφανιστείτε για να καταθέσετε ως μάρτυρας.

Εάν είστε θύμα που δεν έχει εμφανιστεί στην ποινική διαδικασία, θα ενημερωθείτε για την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης. Ο ρόλος σας θα συνίσταται κυρίως στην υποχρέωση κατάθεσης ως μάρτυρας. Για να ενημερωθείτε για την ημερομηνία και τον χρόνο διεξαγωγής της δίκης, πρέπει να γνωστοποιήσετε κάθε τυχόν μεταβολή στη διεύθυνσή σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Μπορείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία ως ιδιώτης κατήγορος πριν από τη σύνταξη του κατηγορητηρίου, δηλαδή πριν από την έναρξη της προφορικής διαδικασίας, με εξαίρεση την ποινική διαδικασία που στρέφεται κατά ανηλίκου. Θα εκπροσωπηθείτε από τον δικηγόρο σας, ο οποίος θα υπερασπιστεί την υπόθεσή σας, και τον δικαστικό σας εκπρόσωπο, ο οποίος θα σας εκπροσωπήσει επισήμως στη διαδικασία.

}Εάν είστε ήδη ιδιώτης κατήγορος, ο δικηγόρος σας θα έχει πρόσβαση στη σύνοψη και τα άλλα έγγραφα του φακέλου, καθώς και άλλα δικαιώματα, όμοια με αυτά του εισαγγελέα, μεταξύ των οποίων, το δικαίωμα:

 • να ζητά τη συλλογή περαιτέρω αποδείξεων·
 • να προτείνει νέους μάρτυρες ή πραγματογνώμονες που θα υποστηρίξουν την υπόθεσή σας·
 • να προτείνει την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση, κ.ο.κ.

στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος καταδικαστεί, το δικαστήριο μπορεί να τον διατάξει να καταβάλει τα παρακάτω έξοδα: τα έξοδα των δικηγόρων και των δικαστικών εκπροσώπων, των πραγματογνωμόνων, τα έξοδα έκδοσης πιστοποιητικών από δημόσια μητρώα και συμβολαιογράφους, κ.ο.κ.

Ως μάρτυρας, έχετε το δικαίωμα δωρεάν διερμηνείας, εάν δεν ομιλείτε την ισπανική ή την εκάστοτε τοπική γλώσσα, αλλά δεν έχετε τη δυνατότητα να λάβετε μετάφραση των εγγράφων. Παρότι είναι γενικά δύσκολο να αποφευχθεί η οπτική επαφή με τον κατηγορούμενο και τα κτίρια του δικαστηρίου συνήθως δεν διαθέτουν ξεχωριστές αίθουσες αναμονής για μάρτυρες, εάν υπήρξατε θύμα σεξουαλικής βίας μπορείτε:

 • να επωφεληθείτε από τη χρήση μιας οθόνης στη δικαστική αίθουσα, ή
 • να καταθέσετε μέσω εικονοδιάσκεψης.

Εάν πρόκειται να καταθέσετε και βρίσκεστε σε κίνδυνο, ο πρόεδρος του δικαστηρίου μπορεί να διατάξει τη διεξαγωγή της συζήτησης κεκλεισμένων των θυρών για τη διαφύλαξη της ηθικής, της δημόσιας τάξης και την προστασία σας ως θύματος, καθώς και την προστασία της οικογένειάς σας. Ως ιδιώτης κατήγορος, θα μπορούσατε να ζητήσετε ακρόαση κεκλεισμένων των θυρών.

Εάν κλητευτείτε να καταθέσετε και ο δικαστής διαπιστώσει ότι βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο η ζωή σας, ή η ελευθερία, η ιδιοκτησία ή η οικογένειά σας, μπορεί να λάβει τα παρακάτω μέτρα:

 • να προστατεύσει την ταυτότητα, τη διεύθυνση, το επάγγελμα και τον τόπο εργασίας σας, χωρίς να χρησιμοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες στη διαδικασία·
 • να μην επιτρέψει να σας δουν στο δικαστήριο και να ορίσει το δικαστήριο ως διεύθυνση κοινοποιήσεων·
 • να αποτρέψει την καταγραφή της εικόνας σας με οποιονδήποτε τρόπο·
 • να διατάξει την αστυνομική σας προστασία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και μετά από αυτή·
 • να σας παράσχει μεταφορά στο δικαστήριο με κρατικό όχημα·
 • στο δικαστήριο, να σας τοποθετήσει σε αίθουσα αναμονής που φρουρείται από την αστυνομία·
 • σε ειδικές περιστάσεις, να σας χορηγήσει νέα ταυτότητα και οικονομική συνδρομή για να αλλάξετε τοποθεσία, διαμονή και εργασία.

Εάν είστε ανήλικος και καταθέτετε, η οπτική επαφή σας με τον κατηγορούμενο θα αποτραπεί με χρήση κάθε δυνατού τεχνικού μέσου. Η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση είναι επίσης περιορισμένη. Εάν έχετε σύγκρουση συμφερόντων με τους νόμιμους εκπροσώπους σας λόγω της οποίας δεν αισθάνεστε βέβαιος ότι τα συμφέροντά σας θα εξυπηρετηθούν ορθά κατά τη διάρκεια της έρευνας ή της ποινικής δίκης, ή εάν έχετε σύγκρουση συμφερόντων με έναν από τους γονείς σας, και ο άλλος γονέας δεν μπορεί να εκπληρώσει επαρκώς το καθήκον εκπροσώπησης ή συνδρομής σας, μεταξύ άλλων, ο εισαγγελέας θα ζητήσει από τον δικαστή ή το δικαστήριο να διορίσει προσωρινό επίτροπο, ο οποίος θα έχει το καθήκον να σας εκπροσωπήσει κατά τη διάρκεια της έρευνας και της ποινικής δίκης.

Εάν είστε αλλοδαπός, μπορείτε να λάβετε δωρεάν διερμηνεία, εάν δεν ομιλείτε την ισπανική ή την εκάστοτε τοπική γλώσσα. Η αστυνομία μπορεί να σας χορηγήσει ένα έντυπο καταγγελίας της αξιόποινης πράξης στη γλώσσα σας και πρόσβαση σε διερμηνέα τηλεφωνικά ή προσωπικά. Τα δικαστήρια διαθέτουν υπηρεσία διερμηνείας που συντονίζει το έργο της με το Γραφείο Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων.

Εάν προτίθεστε να δηλώσετε παράσταση πολιτικής αγωγής στην ποινική δίκη (πολιτικώς ενάγων), πρέπει να παρασταθείτε με τον δικηγόρο και τον δικαστικό σας εκπρόσωπο κατά τον χρόνο που επιτρέπεται η συμμετοχή σας στη διαδικασία ως ιδιώτης διάδικος και πάντοτε πριν από τον νομικό χαρακτηρισμό του αδικήματος. Σε αυτή την περίπτωση, θα εκπροσωπηθείτε από τον δικηγόρο σας, ο οποίος θα υπερασπιστεί την υπόθεσή σας, και τον δικαστικό σας εκπρόσωπο, ο οποίος θα σας εκπροσωπήσει επισήμως στη διαδικασία.

Εάν σας χορηγηθεί επίδομα ή ενίσχυση λόγω της ιδιότητάς σας ως θύματος και έχει εκδοθεί υπέρ σας κάποιο από τα μέτρα προστασίας που προβλέπει ο νόμος, έχετε την υποχρέωση να επιστρέψετε το επίδομα ή την ενίσχυση, στις περιπτώσεις καταδίκης επί ψευδούς καταγγελίας μιας αξιόποινης πράξης ή μιας προσομοίωσης αξιόποινης πράξης, καθώς και την υποχρέωση να καταβάλετε τα έξοδα που επιβάρυναν τη διοίκηση για τη διενέργεια των πράξεων αναγνώρισης, προστασίας και υποστήριξης και τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, με την επιφύλαξη κάθε άλλης αστικής ή ποινικής ευθύνης που μπορεί να στοιχειοθετηθεί.

Μπορώ να προβώ σε δήλωση ή να παράσχω αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της δίκης; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Ανεξάρτητα από τον ρόλο σας στην ποινική διαδικασία, συνήθως μπορείτε να είστε παρών στις διαδικασίες στο ακροατήριο, ακόμη κι αν δεν είναι δημόσιες. Μόνη σας υποχρέωση θα είναι να εμφανιστείτε για να καταθέσετε ως μάρτυρας.

Όσο συμμετέχετε στη διαδικασία μπορείτε να συνεχίσετε να επωφελείστε από τις υπηρεσίες των Γραφείων Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων.

Εάν είστε θύμα που δεν έχει εμφανιστεί στην ποινική διαδικασία, θα ενημερωθείτε για την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης. Ο ρόλος σας θα συνίσταται κυρίως στην υποχρέωση κατάθεσης ως μάρτυρα. Για να ενημερωθείτε για την ημερομηνία και τον χρόνο διεξαγωγής της δίκης, πρέπει να γνωστοποιήσετε κάθε τυχόν μεταβολή στη διεύθυνσή σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Μπορείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία ως ιδιώτης κατήγορος πριν από τη σύνταξη του κατηγορητηρίου, δηλαδή πριν από την έναρξη της προφορικής διαδικασίας, με εξαίρεση την ποινική διαδικασία που στρέφεται κατά ανηλίκου. Θα εκπροσωπηθείτε από τον δικηγόρο σας, ο οποίος θα υπερασπιστεί την υπόθεσή σας, και τον δικαστικό σας εκπρόσωπο, ο οποίος θα σας εκπροσωπήσει επισήμως στη διαδικασία.

Εάν είστε ήδη ιδιώτης κατήγορος, ο δικηγόρος σας θα έχει πρόσβαση στην περίληψη και τα άλλα έγγραφα του φακέλου, και άλλα δικαιώματα, που προσιδιάζουν σε αυτά του εισαγγελέα:

 • να ζητά τη συλλογή περαιτέρω αποδείξεων·
 • να προτείνει νέους μάρτυρες ή πραγματογνώμονες που θα υποστηρίξουν την υπόθεσή σας·
 • να προτείνει την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση, κ.ο.κ.

Εάν ο κατηγορούμενος καταδικαστεί, το δικαστήριο μπορεί να τον διατάξει να καταβάλει τα παρακάτω έξοδα: τα έξοδα των δικηγόρων και των δικαστικών εκπροσώπων, των πραγματογνωμόνων, τα έξοδα έκδοσης πιστοποιητικών από δημόσια μητρώα και συμβολαιογράφους, κ.ο.κ.

Ως μάρτυρας, έχετε το δικαίωμα δωρεάν διερμηνείας, εάν δεν ομιλείτε την ισπανική ή την εκάστοτε τοπική γλώσσα, αλλά δεν έχετε τη δυνατότητα να λάβετε μετάφραση των εγγράφων. Παρότι είναι γενικά δύσκολο να αποφευχθεί η οπτική επαφή με τον κατηγορούμενο και τα κτίρια των δικαστηρίων συνήθως δεν διαθέτουν ξεχωριστές αίθουσες αναμονής για μάρτυρες, εάν υπήρξατε θύμα σεξουαλικής βίας μπορείτε:

 • να επωφεληθείτε από τη χρήση μιας οθόνης στη δικαστική αίθουσα, ή
 • να καταθέσετε μέσω εικονοδιάσκεψης.

Εάν πρόκειται να καταθέσετε και βρίσκεστε σε κίνδυνο, ο πρόεδρος του δικαστηρίου μπορεί να διατάξει τη διεξαγωγή της συζήτησης κεκλεισμένων των θυρών για τη διαφύλαξη της ηθικής, της δημόσιας τάξης και την προστασία σας ως θύματος, καθώς και την προστασία της οικογένειάς σας. Ως ιδιώτης κατήγορος, θα μπορούσατε να ζητήσετε ακρόαση κεκλεισμένων των θυρών.

Εάν κλητευτείτε να καταθέσετε και ο δικαστής διαπιστώσει ότι βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο η ζωή σας, ή η ελευθερία, η ιδιοκτησία ή η οικογένειά σας, μπορεί να λάβει τα παρακάτω μέτρα:

 • να προστατεύσει την ταυτότητα, τη διεύθυνση, το επάγγελμα και τον τόπο εργασίας σας, χωρίς να χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες στη διαδικασία·
 • να αποτρέψει να σας δουν στο δικαστήριο και να ορίσει το δικαστήριο ως διεύθυνση για τις κοινοποιήσεις·
 • να αποτρέψει την καταγραφή της εικόνας σας με οποιονδήποτε τρόπο·
 • να διατάξει την αστυνομική σας προστασία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και μετά από αυτή·
 • να σας παράσχει μεταφορά στο δικαστήριο με κρατικά οχήματα·
 • στο δικαστήριο, να σας τοποθετήσει σε αίθουσες αναμονής που φρουρούνται από την αστυνομία·
 • σε ειδικές περιστάσεις, να σας χορηγήσει νέα ταυτότητα και οικονομική συνδρομή για να αλλάξετε τοποθεσία, διαμονή και εργασία.

Εάν είστε ανήλικος και καταθέτετε, η οπτική επαφή σας με τον κατηγορούμενο θα αποτραπεί με χρήση κάθε δυνατού τεχνικού μέσου. Η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση επιτρέπεται επίσης σε εξαιρετικές περιστάσεις. Εάν έχετε σύγκρουση συμφερόντων με τους νόμιμους εκπροσώπους σας λόγω της οποίας δεν αισθάνεστε βέβαιος ότι τα συμφέροντά σας θα εξυπηρετηθούν ορθά κατά τη διάρκεια της έρευνας ή της ποινικής δίκης, ή εάν έχετε σύγκρουση συμφερόντων με έναν από τους γονείς σας και ο άλλος γονέας δεν μπορεί να εκπληρώσει επαρκώς το καθήκον εκπροσώπησης ή συνδρομής σας, μεταξύ άλλων, ο εισαγγελέας θα ζητήσει από τον δικαστή ή το δικαστήριο να διορίσει προσωρινό επίτροπο, ο οποίος θα έχει το καθήκον να σας εκπροσωπήσει κατά τη διάρκεια της έρευνας ή της ποινικής δίκης.

Εάν είστε αλλοδαπός και δεν ομιλείτε την ισπανική ή την αντίστοιχη τοπική γλώσσα μπορεί να σας παρασχεθεί δωρεάν διερμηνεία. Τα δικαστήρια διαθέτουν μια υπηρεσία διερμηνείας που συντονίζει το έργο της με το Γραφείο Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων.

Τι πληροφορίες θα λάβω κατά τη διάρκεια της δίκης;

Έχετε το δικαίωμα – εάν είχατε υποβάλει σχετικό αίτημα – να ενημερωθείτε για την ημερομηνία, τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης και το περιεχόμενο των κατηγοριών κατά του δράστη, καθώς και να σας γνωστοποιηθούν οι παρακάτω αποφάσεις:

 • η απόφαση περί μη άσκησης της ποινικής δίωξης·
 • η απόφαση που περατώνει αμετάκλητα τη διαδικασία·
 • οι αποφάσεις φυλάκισης ή αποφυλάκισης του δράστη, καθώς και η πιθανή απόδραση του προφυλακισμένου δράστη·
 • οι αποφάσεις λήψης προσωπικών ασφαλιστικών μέτρων ή τροποποίησης όσων έχουν ήδη χορηγηθεί, όταν έχουν εκδοθεί για να εγγυηθούν την ασφάλειά σας·
 • οι αποφάσεις οποιασδήποτε δικαστικής ή σωφρονιστικής αρχής που αφορούν τα πρόσωπα που καταδικάστηκαν για αξιόποινες πράξεις οι οποίες διαπράχθηκαν με χρήση βίας ή εκφοβισμού και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας·
 • οι αποφάσεις που αφορούν τη συμμετοχή σας ως θύμα στην εκτέλεση της καταδικαστικής απόφασης και εκδίδονται στο σωφρονιστικό κατάστημα, όπως όσες αφορούν την υπαγωγή του καταδικασθέντα έγκλειστου σε ένα καθεστώς ανοικτής φυλακής βαθμού 3, τη χορήγηση προνομίων κατά τη φυλάκιση, την προσωρινή άδεια, την αποφυλάκιση υπό όρους κ.ο.κ.

Στην αίτηση με την οποία ζητάτε να λαμβάνετε γνώση των παραπάνω αποφάσεων, πρέπει να υποδείξετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή, άλλως, μια ταχυδρομική διεύθυνση ή μια διεύθυνση κατοικίας, στην οποία οι αρχές θα αποστέλλουν τις κοινοποιήσεις και τις ειδοποιήσεις.

Κατ’ εξαίρεση, εάν δεν έχετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα σας αποσταλούν με απλή επιστολή στη διεύθυνση που έχετε υποδείξει.

Εάν είστε πολίτης που δεν διαμένετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία μπορούν να αποστέλλονται κοινοποιήσεις, αυτές θα αποσταλούν προς δημοσίευση στην ισπανική διπλωματική ή προξενική αρχή της χώρας διαμονής σας.

Οι κοινοποιήσεις που ενδέχεται να λάβετε πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον, το διατακτικό της απόφασης και τη νόμιμη βάση της.

Εάν ως θύμα έχετε συμμετάσχει επισήμως στη διαδικασία, οι αποφάσεις θα κοινοποιηθούν στον δικαστικό σας εκπρόσωπο και σε εσάς με αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε υποδείξει.

Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις αποφάσεις που προαναφέρθηκαν, και με αυτό τον τρόπο η αίτησή σας θα παύσει να παράγει αποτελέσματα.

Εάν είχατε ζητήσει να παραπεμφθείτε στο Γραφείο Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων ή λαμβάνετε συνδρομή μέσω ενός τέτοιου Γραφείου, έχετε το δικαίωμα να σας γνωστοποιηθούν τα στοιχεία και οι τρόποι επικοινωνίας με την αρχή που είναι αρμόδια για τη διαχείριση της διαδικασίας, η ημερομηνία, ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της δίκης και το περιεχόμενο των κατηγοριών κατά του δράστη.

Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης που συνίσταται στην άσκηση βίας με βάση το φύλο, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για το δικονομικό καθεστώς του δράστη και τα ασφαλιστικά μέτρα που θα ληφθούν, χωρίς να χρειαστεί να το ζητήσετε. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τις εν λόγω πληροφορίες.

Θα έχω πρόσβαση στα δικαστικά αρχεία;

Εάν είστε ήδη ιδιώτης κατήγορος, ο δικηγόρος σας θα έχει πρόσβαση στη σύνοψη και τα άλλα έγγραφα του φακέλου.

Οι καθημερινές δραστηριότητες των δικηγόρων περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των νομικών στοιχείων και των δικαιολογητικών εγγράφων, ιδίως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το πρόσωπο που εκπροσωπούν δεν είναι διάδικος στη δίκη.

Σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία, οι διάδικοι που παρίστανται στη διαδικασία μπορεί να ενημερώνονται για τη διαδικασία και να συμμετέχουν σε όλες τις δικονομικές διαδικασίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.