Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Ισπανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά της απόφασης;

Εάν ο κατηγορούμενος έχει κηρυχθεί αθώος και προτίθεστε να προσβάλετε την απόφαση, έχετε υπόψη σας ότι δεν επιτρέπεται να ασκήσετε έφεση αν δεν ήσασταν διάδικος στη δίκη.

Εάν ήσασταν διάδικος στη δίκη ως ιδιώτης κατήγορος, μπορείτε να ασκήσετε ένδικο μέσο ως εξής:

 • κατά της απόφασης μέσα σε δέκα ημέρες από τη δημοσίευσή της· αν υπάρχουν διάφοροι λόγοι έφεσης και είναι εφικτή η επανεξέταση των αποδεικτικών στοιχείων. Πρόκειται για τακτικό ένδικο μέσο.
 • Αναίρεση μέσα σε πέντε ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης· λόγοι αναίρεσης είναι η παράβαση του νόμου ή του ισπανικού Συντάγματος ή τυπικοί λόγοι. Πρόκειται για έκτακτο ένδικο μέσο.

Ως πολιτικώς ενάγων, μπορείτε να ασκήσετε αναίρεση μόνο για ζητήματα που αφορούν την αποζημίωσή σας.

Ως προς τις πιθανότητες άσκησης άλλων ένδικων μέσων, εάν προηγουμένως είχατε ασκήσει ένα τακτικό ένδικο μέσο, μπορείτε να ασκήσετε αναίρεση ως δεύτερο ένδικο μέσο. Η αναίρεση εκδικάζεται από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα σας παράσχουν πληροφορίες για τα ένδικα μέσα που μπορείτε να ασκήσετε κατά των αποφάσεων που θεωρείτε ότι δεν συνάδουν με τα δικαιώματά σας.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου μετά την καταδίκη;

Εάν είχατε υποβάλει σχετικό αίτημα, έχετε το δικαίωμα να σας γνωστοποιούνται οι παρακάτω αποφάσεις:

 • η απόφαση περί μη άσκησης της ποινικής δίωξης·
 • η απόφαση που περατώνει αμετάκλητα τη διαδικασία·
 • οι αποφάσεις φυλάκισης ή αποφυλάκισης του δράστη, καθώς και η πιθανή απόδραση του προφυλακισμένου δράστη·
 • οι αποφάσεις έκδοσης προσωπικών ασφαλιστικών μέτρων ή τροποποίησης όσων έχουν ήδη εκδοθεί, όταν έχουν σκοπό την εγγύηση της ασφάλειάς σας·
 • οι αποφάσεις κάθε τυχόν δικαστικής ή σωφρονιστικής αρχής που αφορούν τους καταδικασθέντες για αξιόποινες πράξεις που διαπράχθηκαν με χρήση βίας ή εκφοβισμού και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας·
 • οι αποφάσεις που αφορούν τη συμμετοχή σας στην εκτέλεση της ποινής και εκδίδονται για ζητήματα που αφορούν τη φυλάκιση, καθώς και οι αποφάσεις που αφορούν την υπαγωγή του καταδικασθέντα σε ένα καθεστώς ανοικτής φυλακής βαθμού 3, τη χορήγηση προνομίων κατά τη φυλάκιση, τη χορήγηση προσωρινής άδειας, την αποφυλάκιση υπό όρους, κ.ο.κ.

Το κύριο δικαίωμά σας κατά την εκτέλεση της απόφασης είναι το δικαίωμα ενημέρωσης για την καταδίκη του κατηγορούμενου. Γενικά, οι πληροφορίες που αφορούν την αποφυλάκιση θα μπορούσαν να θεωρηθούν μέρος του απορρήτου του και γι’ αυτό τον λόγο να μη μπορούν να σας κοινοποιηθούν.

Κατ’ εξαίρεση, εάν υπήρξατε θύμα αξιόποινης πράξης που συνίσταται σε βία με βάση το φύλο, θα ενημερωθείτε για το δικονομικό καθεστώς του κατηγορούμενου και τον τρόπο που εκτίει την ποινή του, όσο παραμένει σε ισχύ η εντολή προστασίας ή η περιοριστική εντολή.

Εάν ήσαστε ιδιώτης κατήγορος στη δίκη, μπορείτε να συμμετάσχετε στην αναστολή της ποινής του κατηγορούμενου. Μια ποινή φυλάκισης κάτω των δύο ετών μπορεί να ανασταλεί εάν δεν επαναληφθεί η παράβαση μέσα σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Μετά την εν λόγω περίοδο, η ποινή παραγράφεται. Το δικαστήριο αποφαίνεται για την αναστολή της ποινής και ο δικαστής θα σας καλέσει να καταθέσετε προτού εκδώσει την απόφασή του.

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα σας ενημερώσουν για τις δυνατότητές σας ως θύμα να συμμετάσχετε στην εκτέλεση της ποινής φυλάκισης και θα σας παράσχουν οποιαδήποτε συνδρομή απαιτείται για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που κατοχυρώνονται στον νόμο.

Εάν είστε θύμα τρομοκρατίας, το Γραφείο Πληροφόρησης και Στήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας του Εθνικού Ανώτατου Δικαστηρίου θα σας γνωστοποιήσει τα μέσα πληροφόρησης που χρειάζεστε για να ενημερωθείτε για οτιδήποτε αφορά την έκτιση της ποινής φυλάκισης έως την πλήρη έκτισή της, ειδικά σε περιπτώσεις χορήγησης προνομίων ή αποφυλάκισης των καταδικασθέντων.

Δικαιούμαι υποστήριξη ή προστασία μετά τη δίκη; Για ποιο διάστημα;

Εάν η απόφαση εκτελεστεί, και είναι αναγκαίο, μπορείτε να παραμείνετε υπό προστασία, αν το αποφασίσει ο δικαστής. Μπορείτε να λάβετε αστυνομική προστασία, ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, νέα ταυτότητα ή οικονομική συνδρομή για να μεταβάλετε τον τόπο κατοικίας ή εργασίας σας.

Σε ορισμένες αξιόποινες πράξεις, όπως στις αξιόποινες πράξεις που συνίστανται σε άσκηση βίας με βάση το φύλο και ενδοοικογενειακής βίας, μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση εντολής προστασίας με προσωρινή ισχύ της οποίας η διάρκεια θα οριστεί με δικαστική απόφαση.

Η εντολή προστασίας μπορεί να ζητηθεί απευθείας από τη δικαστική αρχή, τον εισαγγελέα ή τα όργανα της αναγκαστικής εκτέλεσης, τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων ή τις κοινωνικές υπηρεσίες ή τους φορείς μέριμνας της δημόσιας διοίκησης.

Η εντολή προστασίας αντιπροσωπεύει ένα συνολικό καθεστώς προστασίας που θα περιλαμβάνει τα αστικά και ποινικά ασφαλιστικά μέτρα που ορίζει ο νόμος και κάθε άλλο μέτρο συνδρομής και κοινωνικής προστασίας που κατοχυρώνεται στο νομικό σύστημα.

Η χορήγηση της εντολής προστασίας συνεπάγεται το καθήκον σας να παραμένετε συνεχώς ενήμεροι για το δικονομικό καθεστώς του κατηγορούμενου ή του υπόπτου, καθώς και για την εμβέλεια και την ισχύ των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ληφθεί. Ιδίως, θα ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή για τη φυλάκιση του φερόμενου δράστη. Για τον εν λόγω σκοπό, η εντολή προστασίας θα διαβιβαστεί στη διοίκηση του σωφρονιστικού καταστήματος.

Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε προστασία με συγκεκριμένες ποινές ή ασφαλιστικά μέτρα που επιβάλλονται στον δράστη: περιοριστικές εντολές, στέρηση δικαιωμάτων γονικής μέριμνας ή κηδεμονίας, στέρηση του δικαιώματος οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, κ.ο.κ. Επιπλέον, αν ανασταλεί η ποινή πριν από τη φυλάκιση, ο δικαστής μπορεί να απαγορεύσει στον δράστη να μεταβεί σε συγκεκριμένα μέρη ή να σας πλησιάσει, να υποχρεώσει τον δράστη να συμμετάσχει σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, κ.ο.κ.

Ως θύμα, δικαιούστε:

α) να ζητήσετε να επιβληθούν στον υπό όρους απολυθέντα τα μέτρα συμπεριφοράς ή οι κανόνες που προβλέπει ο νόμος και θεωρούνται αναγκαία για την εγγύηση της ασφάλειάς σας, όταν ο δράστης καταδικάστηκε για πράξεις από τις οποίες εύλογα προκύπτει κίνδυνος για εσάς·

β) να παράσχετε στον δικαστή ή το δικαστήριο οποιαδήποτε συναφή πληροφορία για να μπορέσει να αποφανθεί επί της εκτέλεσης της επιβληθείσας ποινής, της αστικής ευθύνης που απορρέει από την αξιόποινη πράξη ή της κατάσχεσης που συμφωνήθηκε.

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα συνεργάζονται και θα συντονίζουν το έργο τους με τα όργανα, τα ιδρύματα και τις υπηρεσίες που μπορεί να συμμετέχουν στη συνδρομή των θυμάτων: το δικαστικό σώμα, την εισαγγελία, τα όργανα της αναγκαστικής εκτέλεσης, ειδικά στην περίπτωση ευάλωτων θυμάτων με υψηλό κίνδυνο θυματοποίησης. Επιπλέον, εάν ως θύμα χρειάζεστε ειδικά μέτρα προστασίας, θα αξιολογήσουν την υπόθεσή σας για να κρίνουν ποια μέτρα προστασίας, συνδρομής και υποστήριξης θα πρέπει να σας παρασχεθούν, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά:

 • η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης ή συνδρομής για την αντιμετώπιση των διαταραχών που προξένησε η αξιόποινη πράξη, με χρήση των πλέον πρόσφορων ψυχολογικών μεθόδων για τη φροντίδα σας·
 • η συνοδεία σας στη δίκη·
 • πληροφορίες για τις διαθέσιμες πηγές ψυχοκοινωνικής συνδρομής και μέριμνας και η παραπομπή σας στις εν λόγω υπηρεσίες, εάν το ζητήσετε·
 • οποιαδήποτε ειδικά μέτρα υποστήριξης που μπορεί να είναι αναγκαία εάν είστε θύμα που χρειάζεται ειδική προστασία·
 • η παραπομπή σας σε εξειδικευμένες υπηρεσίες στήριξης.

Για ποιο διάστημα;

Τα δικαστικά μέτρα προστασίας θα ισχύουν για τη χρονική περίοδο που ορίζεται στην οικεία δικαστική απόφαση.

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα επιτηρούν την κατάστασή σας ως θύμα, ειδικά αν είστε ευάλωτο θύμα, καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας και για μια πρόσφορη χρονική περίοδο μετά το πέρας της, ανεξάρτητα από το κατά πόσον είναι γνωστές η ταυτότητα του δράστη και η έκβαση της διαδικασίας.

Ποιες πληροφορίες θα λάβω αν καταδικαστεί ο δράστης;

Το κύριο δικαίωμά σας κατά την εκτέλεση της απόφασης είναι το δικαίωμα ενημέρωσης για την καταδίκη του κατηγορούμενου. Γενικά, οι πληροφορίες που αφορούν την αποφυλάκιση θα μπορούσαν να θεωρηθούν μέρος του απορρήτου του και γι’ αυτό τον λόγο να μη μπορούν να σας κοινοποιηθούν.

Κατ’ εξαίρεση, αν υπήρξατε θύμα αξιόποινης πράξης που συνίσταται σε άσκηση βίας με βάση το φύλο, θα ενημερωθείτε για το δικονομικό καθεστώς του κατηγορούμενου και τον τρόπο έκτισης της ποινής του, για όσο η εντολή προστασίας ή η περιοριστική εντολή παραμένει σε ισχύ, εκτός αν εκφράσετε την επιθυμία σας να μην ενημερώνεστε σχετικά.

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα σας ενημερώσουν για τις δυνατότητές σας ως θύμα να συμμετάσχετε στην εκτέλεση της ποινής φυλάκισης και θα σας παράσχουν οποιαδήποτε συνδρομή απαιτείται για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που κατοχυρώνονται στον νόμο.

Εάν είστε θύμα τρομοκρατίας, το Γραφείο Πληροφόρησης και Στήριξης των Θυμάτων Τρομοκρατίας του Εθνικού Ανώτατου Δικαστηρίου θα σας γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που χρειάζεστε για να ενημερώνεστε για οτιδήποτε αφορά την έκτιση της ποινής φυλάκισης έως την πλήρη έκτισή της, ειδικά σε περιπτώσεις χορήγησης προνομίων ή αποφυλάκισης των καταδικασθέντων.

Θα ενημερωθώ αν αποφυλακιστεί ο δράστης (περιλαμβανομένης της πρόωρης ή υπό όρους αποφυλάκισης) ή αποδράσει;

Εάν έχετε υποβάλει σχετικό αίτημα, έχετε το δικαίωμα να σας γνωστοποιούνται, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω αποφάσεις:

 • οι αποφάσεις φυλάκισης ή αποφυλάκισης του δράστη, καθώς και η πιθανή απόδραση του προφυλακισμένου δράστη·
 • οι αποφάσεις κάθε τυχόν δικαστικής ή σωφρονιστικής αρχής που αφορούν τους καταδικασθέντες για αξιόποινες πράξεις που διαπράχθηκαν με χρήση βίας ή εκφοβισμού και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας·
 • οι αποφάσεις που αφορούν τη συμμετοχή σας στην εκτέλεση της ποινής και εκδίδονται για ζητήματα που αφορούν τη φυλάκιση, καθώς και οι αποφάσεις που αφορούν την υπαγωγή του καταδικασθέντα σε ένα καθεστώς ανοικτής φυλακής βαθμού 3, τη χορήγηση προνομίων κατά τη φυλάκιση, τη χορήγηση προσωρινής άδειας, την αποφυλάκιση υπό όρους, κ.ο.κ.

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα σας ενημερώσουν για τις δυνατότητές σας ως θύμα να συμμετάσχετε στην εκτέλεση της ποινής φυλάκισης και θα σας παράσχουν οποιαδήποτε συνδρομή απαιτείται για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που κατοχυρώνονται στον νόμο.

Εάν είστε θύμα τρομοκρατίας, το Γραφείο Πληροφόρησης και Στήριξης των Θυμάτων Τρομοκρατίας του Εθνικού Ανώτατου Δικαστηρίου θα σας γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που χρειάζεστε για να ενημερώνεστε για οτιδήποτε αφορά την έκτιση της ποινής φυλάκισης έως την πλήρη έκτισή της, ειδικά σε περιπτώσεις χορήγησης προνομίων ή αποφυλάκισης των καταδικασθέντων.

Θα συμμετάσχω στις αποφάσεις αποφυλάκισης ή υπό όρους απόλυσης;

Ως θύμα της αξιόποινης πράξης, θα δικαιούστε:

 • α) να ζητήσετε να επιβληθούν στον υπό όρους απολυθέντα τα μέτρα συμπεριφοράς ή οι κανόνες που προβλέπει ο νόμος και θεωρούνται αναγκαία/-οι για την εγγύηση της ασφάλειάς σας, όταν ο δράστης έχει καταδικαστεί για πράξεις από τις οποίες εύλογα προκύπτει κίνδυνος για εσάς·
 • να παράσχετε στον δικαστή ή το δικαστήριο οποιαδήποτε συναφή πληροφορία για να αποφανθεί επί της εκτέλεσης της επιβληθείσας ποινής, τις αστικές ευθύνες που απορρέουν από την αξιόποινη πράξη ή την κατάσχεση που συμφωνήθηκε.

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα σας ενημερώσουν για τις δυνατότητές σας ως θύμα να συμμετάσχετε στην εκτέλεση της ποινής φυλάκισης και θα σας παράσχουν οποιαδήποτε συνδρομή απαιτείται για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που κατοχυρώνονται στον νόμο.

Εάν είστε θύμα τρομοκρατίας, το Γραφείο Πληροφόρησης και Στήριξης των Θυμάτων Τρομοκρατίας του Εθνικού Ανώτατου Δικαστηρίου θα σας γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που χρειάζεστε για να ενημερώνεστε για οτιδήποτε αφορά την έκτιση της ποινής φυλάκισης έως την πλήρη έκτισή της, ειδικά σε περιπτώσεις χορήγησης προνομίων ή αποφυλάκισης των καταδικασθέντων.

Για παράδειγμα, μπορώ να προβώ σε δήλωση ή να ασκήσω έφεση;

Εάν είχατε ζητήσει να σας γνωστοποιούνται ορισμένες αποφάσεις που εκδίδονται για ζητήματα που αφορούν τη φυλάκιση, καθώς και όσες αφορούν την υπαγωγή του καταδικασθέντα σε ένα καθεστώς ανοικτής φυλακής βαθμού 3, τη χορήγηση προνομίων κατά τη φυλάκιση, τη χορήγηση προσωρινής άδειας, την αποφυλάκιση υπό όρους, κ.ο.κ., μπορείτε να προσβάλετε τις εν λόγω αποφάσεις ακόμη κι αν δεν ήσαστε διάδικος στη διαδικασία. Πρέπει να γνωστοποιήσετε στον γραμματέα του δικαστηρίου την πρόθεσή σας να ασκήσετε έφεση, χωρίς να απαιτείται να έχετε τη συνδρομή δικηγόρου γι’ αυτό, το αργότερο μέσα σε πέντε ημέρες από τον χρόνο κοινοποίησης της απόφασης και να ασκήσετε έφεση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την εν λόγω κοινοποίηση.

Για να προσβάλετε την πιθανή υπαγωγή του καταδικασθέντα σε ένα καθεστώς ανοικτής φυλακής βαθμού 3 πρέπει να είστε θύμα μιας από τις παρακάτω αξιόποινες πράξεις:

 • ανθρωποκτονίας·
 • διακοπής κύησης·
 • σωματικής βλάβης
 • εγκλήματος κατά της ελευθερίας·
 • βασανιστηρίου και εγκλήματος κατά της ηθικής ακεραιότητας·
 • εγκλήματος κατά της σεξουαλικής ελευθερίας και
 • κλοπής που τελέστηκε με βία ή εκφοβισμό·
 • τρομοκρατίας·
 • εμπορίας ανθρώπων.

Προτού εκδώσει η σωφρονιστική αρχή οποιαδήποτε από τις αποφάσεις που προαναφέρθηκαν, θα σας κοινοποιηθεί η οικεία απόφαση ώστε να μπορέσετε να προβάλετε τους ισχυρισμούς που κρίνετε πρόσφορους, εφόσον είχατε υποβάλει το οικείο αίτημα να σας γνωστοποιούνται οι εν λόγω αποφάσεις.

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα σας παράσχουν οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να χρειαστείτε για τα ένδικα μέσα που μπορείτε να ασκήσετε κατά των αποφάσεων που θεωρείτε ότι δεν συνάδουν με τα δικαιώματά σας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/06/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.