Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Ισπανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

ΕίμΕίμαι θύμα αξιόποινης πράξης. Με ποιον επικοινωνώ για στήριξη και συνδρομή;

Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων αποτελούν δωρεάν, δημόσια πολυτομεακή υπηρεσία που έχουν συσταθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την κάλυψη των αναγκών των θυμάτων.

Γραφεία υπάρχουν σε όλες τις αυτόνομες κοινότητες, σε σχεδόν όλες τις πρωτεύουσες περιφερειών, καθώς και σε άλλες πόλεις.

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα σας παράσχουν πλήρη, συντονισμένη και ειδικευμένη στήριξη ως θύματα αξιόποινης πράξης, ανάλογα με τις ειδικές νομικές, ψυχολογικές και κοινωνικές σας ανάγκες.

Εάν είστε θύμα τρομοκρατίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Πληροφόρησης και Στήριξης των Θυμάτων Τρομοκρατίας του Εθνικού Ανώτατου Δικαστηρίου (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), ωστόσο, αν το επιθυμείτε μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων της περιφέρειάς σας. Στη συνέχεια, το Γραφείο Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα συνεργαστεί με το Γραφείο Πληροφόρησης και Στήριξης των Θυμάτων Τρομοκρατίας του Εθνικού Ανώτατου Δικαστηρίου.

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων παρέχουν μέριμνα και συνδρομή σε μια σειρά από στάδια:

 • Στάδιο υποδοχής και προσανατολισμού: Στο στάδιο προσανατολισμού, το Γραφείο σας παρέχει πλήρη πληροφόρηση για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, τα ζητήματα που πρέπει να χειριστείτε και τις πιθανές επιπτώσεις. Το εν λόγω στάδιο γενικά διεξάγεται με συνέντευξη, προσωπικά ή τηλεφωνικά, κατά την οποία θα εξηγήσετε τα προβλήματα και τις ανάγκες σας. Με βάση την κατάθεσή σας, θα λάβετε καθοδήγηση, θα εκτιμηθεί το ενδεχόμενο παρέμβασης άλλων φορέων και θα γίνουν οι αντίστοιχες παραπομπές, αν κριθεί αναγκαίο.
 • Στάδιο πληροφόρησης: ως θύμα, ξεκινώντας από την πρώτη επαφή με τις αρχές και τους υπαλλήλους, ακόμη και πριν από την υποβολή της καταγγελίας, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τις πληροφορίες που αρμόζουν στις προσωπικές σας περιστάσεις και συνθήκες, στη φύση της αξιόποινης πράξης που έχετε βιώσει και τη ζημία που έχετε υποστεί. Οι πληροφορίες αφορούν ζητήματα, όπως:
 • Πώς μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία και τη διαδικασία υποβολής της.
 • Τις εξειδικευμένες υπηρεσίες και τους διαθέσιμους πόρους ψυχοκοινωνικής μέριμνας, ανεξάρτητα από την προηγούμενη υποβολή καταγγελίας, και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές/αυτούς.
 • Τα μέτρα μέριμνας και υποστήριξης που σας παρέχονται, (ιατρικά, ψυχολογικά ή υλικά) και τη διαδικασία λήψης τους, περιλαμβανομένων, όποτε κρίνεται πρόσφορο, των πληροφοριών για τις δυνατότητες εναλλακτικής στέγασης.
 • Τον τρόπο που μπορείτε να λάβετε συμβουλές και νομική υπεράσπιση, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, τις προϋποθέσεις δωρεάν χορήγησής τους.
 • Έπειτα από αίτημά σας, την παροχή συνοδείας στη δίκη, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, και/ή στις διάφορες ποινικές αρχές.
 • Τη δυνατότητά σας να ζητήσετε μέτρα προστασίας, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, την προβλεπόμενη σχετική διαδικασία.
 • Συμβουλές για οικονομικά δικαιώματα που άπτονται της διαδικασίας, ιδίως όσον αφορά τη συνδρομή και την αποζημίωση που μπορεί να δικαιούστε με βάση τις ζημίες που προκλήθηκαν από την αξιόποινη πράξη και, όποτε κρίνεται πρόσφορο, τη διαδικασία που θα μπορούσε να τηρηθεί για τη διεκδίκησή τους.
 • Τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως θύμα αξιόποινης πράξης, αν δεν διαμένετε στην Ισπανία.
 • Τα στοιχεία και τους τρόπους επικοινωνίας με την αρχή που είναι αρμόδια για τη διαχείριση της διαδικασίας η οποία θα κινηθεί στην περίπτωσή σας, την ημερομηνία, τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης, καθώς και το περιεχόμενο των κατηγοριών κατά του δράστη.
 • Τις διαθέσιμες υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης (λ.χ διαμεσολάβηση), όποτε η προσφυγή σε αυτές είναι νομικά εφικτή.
 • Τις περιπτώσεις που μπορείτε να αποζημιωθείτε για τα δικαστικά σας έξοδα, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, τη διαδικασία διεκδίκησής τους, κ.ο.κ.
 • Στάδιο παρέμβασης: Το Γραφείο Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων παρεμβαίνει σε διάφορους τομείς:
 • Νομική παρέμβαση: τα Γραφεία θα σας παράσχουν τη νομική συνδρομή που χρειάζεστε και, ειδικότερα, θα σας ενημερώσουν για το είδος της συνδρομής που μπορείτε να λάβετε στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας, τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε στο πλαίσιο της διαδικασίας, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε νομικές συμβουλές και τις διάφορες υπηρεσίες ή τους οργανισμούς όπου μπορείτε να προσφύγετε για υποστήριξη.

Η νομική συνδρομή θα είναι γενική και θα αφορά τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας και άσκησης των διάφορων δικαιωμάτων, διότι ο δικηγόρος σας είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για την παροχή καθοδήγησης και νομικής συνδρομής.

 • Ιατρική και ψυχολογική παρέμβαση: η ψυχολογική μέριμνα που παρέχουν τα Γραφεία συνίσταται στην αξιολόγηση και τη διαχείριση της κατάστασής σας με τέτοιο τρόπο ώστε να μειωθεί η κρίση που προξένησε η αξιόποινη πράξη, τη διαχείριση της δικαστικής διαδικασίας που κινείται λόγω της αξιόποινης πράξης, τη συνοδεία σας σε ολόκληρη τη διαδικασία και την ενίσχυση των στρατηγικών και των ικανοτήτων σας, καθιστώντας εφικτή την παροχή συνδρομής από τον περίγυρό σας.

Τα Γραφεία θα συντάξουν ένα σχέδιο ψυχολογικής στήριξης σε περίπτωση που είστε ιδιαίτερα ευάλωτο θύμα ή έχετε ανάγκη ειδικής προστασίας.

 • Οικονομική παρέμβαση: ως προς την οικονομική συνδρομή που δικαιούστε αν υπήρξατε θύμα ενός βίαιου εγκλήματος ή ενός εγκλήματος κατά της σεξουαλικής ελευθερίας, τα Γραφεία επιτελούν κυρίως ενημερωτικό ρόλο και μπορούν να σας συνδράμουν στη διαχείριση των αιτήσεων.
 • Κοινωνική παρέμβαση και μέριμνα: σε αυτό τον τομέα, τα Γραφεία θα συντονίζουν το έργο τους ως προς τη μέριμνα που σας παρέχουν, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, θα σας παραπέμπουν στις κοινωνικές υπηρεσίες, τους φορείς μέριμνας ή τους οργανισμούς που διασφαλίζουν την ασφαλή στέγαση, την άμεση ιατρική περίθαλψη και την οικονομική συνδρομή που μπορεί να δικαιούστε, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες που απορρέουν από την αναπηρία, τη νοσηλεία, τον θάνατο και όσες προκαλούνται από μια πιθανή ευάλωτη κατάσταση.
 • Στάδιο επιτήρησης: τα Γραφεία θα επιτηρούν την υπόθεσή σας, ιδίως εάν είστε ευάλωτο θύμα, καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας και για εύλογο χρονικό διάστημα μετά το πέρας της διαδικασίας. Σε αυτό το στάδιο, τα Γραφεία θα αναλύουν τη νομικές, ιατρικές, ψυχολογικές, κοινωνικές, οικονομικές σας ανάγκες και τις ανάγκες μέριμνας που έχετε μετά την αξιόποινη πράξη σε διαφορετικές περιόδους. Ο εύλογος χρόνος της επιτήρησης θα καθοριστεί με βάση την κατάστασή σας.

Εάν είστε θύμα τρομοκρατίας, οι κύριες αρμοδιότητες του Γραφείου Ενημέρωσης και Στήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας του Εθνικού Ανώτατου Δικαστηρίου είναι οι παρακάτω:

 • να σας παρέχει πληροφορίες για την εξέλιξη της δίκης που μπορεί να σας επηρεάσει με βάση την αξιόποινη πράξη που έχει διαπραχθεί·
 • να σας συμβουλεύει για οποιοδήποτε ζήτημα της ποινικής και διοικητικής διαδικασίας που μπορεί να σας επηρεάζει·
 • να σας προσφέρει προσωπική συνοδεία στις δίκες που διεξάγονται για τις τρομοκρατικές ενέργειες που μπορεί να σας επηρεάζουν·
 • να σας παρέχει συναισθηματική και θεραπευτική υποστήριξη, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών·
 • να προάγει την προστασία της ασφάλειας και του απορρήτου σας ως θύματος της αξιόποινης πράξης κατά τη συμμετοχή σας στη δίκη·
 • να σας ενημερώνει για τις κύριες αποζημιώσεις που προβλέπονται για τα θύματα τρομοκρατίας, παραπέμποντάς σας στη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας του Υπουργείου Εσωτερικών·
 • να σας γνωστοποιεί οτιδήποτε αφορά την εκτέλεση της ποινής φυλάκισης, έως την πλήρη έκτισή της, ιδίως στις περιπτώσεις που έχουν χορηγηθεί προνόμια ή έχει αποφυλακιστεί ο καταδικασθείς.

Για τα θύματα της τρομοκρατίας, η Γενική Διεύθυνση Στήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας του Υπουργείου Εσωτερικών θα ενεργεί ως υπηρεσία μιας στάσης σε οποιαδήποτε διαδικασία μπορεί να κινηθεί από τα πρόσωπα και τις οικογένειες που θίγονται από την τρομοκρατική ενέργεια ενώπιον της κεντρικής κρατικής διοίκησης, παραπέμποντας όποια αιτήματα έχουν υποβληθεί στο αρμόδιο όργανο και τεκμαίροντας τη σχέση με το θιγόμενο πρόσωπο.

Επιπλέον, η Γενική Διεύθυνση θα συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα της κεντρικής κρατικής διοίκησης και τις άλλες αρχές της δημόσιας διοίκησης ως προς τη συνδρομή και την υποστήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας, για να διασφαλίζει την πλήρη προστασία των θυμάτων.

Η Γενική Διεύθυνση Στήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την έκδοση αποφάσεων παροχής συνδρομής και αποζημίωσης στα πρόσωπα που έχουν θιγεί από τρομοκρατικές ενέργειες.

Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή στήριξης θυμάτων

Κατά το στάδιο της υποδοχής ή του προσανατολισμού, μπορεί να σάς παρέχεται προσωπική ή τηλεφωνική συνδρομή από τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων.

Στην Ισπανία, για ορισμένες αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές που συνίστανται στην άσκηση βίας με βάση το φύλο, διατίθενται τηλεφωνικές υπηρεσίες συνδρομής και καθοδήγησης, λ.χ., η τηλεφωνική υπηρεσία πληροφόρησης και παροχής νομικών συμβουλών για τη βία με βάση το φύλο, 016 (Servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género).

Στα ιδιαίτερα ευάλωτα θύματα, όπως οι ανήλικοι, διατίθενται συγκεκριμένες υπηρεσίες όπως η ανοικτή τηλεφωνική γραμμή του ιδρύματος ANAR (Συνδρομή σε παιδιά και εφήβους σε κίνδυνο) (Servicio de atención telefónica de la Fundación ANAR)), που απευθύνεται σε παιδιά και νέους, ενήλικες και συγγενείς ανηλίκων σε περίπτωση εξαφάνισης ανηλίκων.

Η τηλεφωνική υπηρεσία πληροφόρησης και παροχής νομικών συμβουλών για τη βία με βάση το φύλο, 016 παρέχει δωρεάν επαγγελματική συνδρομή 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες τον χρόνο. Τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που κάνουν χρήση της εν λόγω υπηρεσίας παραμένουν πάντοτε εμπιστευτικά.

Παρέχεται συνδρομή σε 51 γλώσσες. Ειδικότερα, 24-ωρη συνδρομή παρέχεται στην ισπανική, την καταλανική, τη γαλικιακή, τη βασκική, την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα και μέσω μιας υπηρεσίας τηλεμετάφρασης στη γερμανική, την πορτογαλική, τη μανδαρινική, τη ρωσική, την αραβική, τη ρουμανική και τη βουλγαρική γλώσσα. Η συνδρομή σε άλλες γλώσσες παρέχεται μέσω μιας υπηρεσίας τηλεμετάφρασης.

Για τα πρόσωπα με προβλήματα ακοής και/ή ομιλίας, η προσβασιμότητα κατοχυρώνεται ως εξής:

 • μέσω τηλεκειμενογράφου (TTY) στον αριθμό 900 116 016·
 • μέσω της υπηρεσίας Telesor, από τον δικτυακό τόπο της Telesor (https://www.telesor.es/). Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο·
 • μέσω κινητού τηλεφώνου ή υπολογιστή τσέπης (PDA). Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να εγκατασταθεί μια δωρεάν εφαρμογή, σύμφωνα με τα βήματα που περιγράφονται στον δικτυακό τόπο της Telesor.

Η εν λόγω υπηρεσία παρέχει συνδρομή σε όποιον έχει ερωτήσεις για συγκεκριμένες περιπτώσεις βίας με βάση το φύλο: γυναίκες-θύματα βίας με βάση το φύλο, πρόσωπα που συνδέονται στενά με γυναίκα-θύμα βίας με βάση το φύλο (συγγενείς, φίλους, γείτονες, κ.ο.κ), επαγγελματίες που επιβλέπουν μια γυναίκα-θύμα βίας με βάση το φύλο ή γνωρίζουν μια κατάσταση αυτού του είδους βίας, κ.ο.κ.

Σάς παρέχονται πληροφορίες για τους πόρους και τα δικαιώματα που έχετε ως θύμα μιας αξιόποινης πράξης, ως προς την απασχόληση, τις κοινωνικές υπηρεσίες, την οικονομική υποστήριξη και πληροφόρηση, τη συνδρομή, την υποδοχή και την άντληση νομικών συμβουλών.

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης εκτρέπονται απευθείας στον αριθμό κλήσεων έκτακτης ανάγκης 112 της αντίστοιχης αυτόνομης κοινότητας.

Εάν είστε ανήλικο θύμα βίας με βάση το φύλο και καλέσετε την Υπηρεσία 016 θα συνδεθείτε απευθείας με την ανοικτή τηλεφωνική γραμμή του ιδρύματος ANAR για τη συνδρομή παιδιών και εφήβων (900 20 20 10).

Η ανοικτή τηλεφωνική γραμμή του ιδρύματος ANAR (συνδρομή παιδιών και εφήβων σε κίνδυνο) (900 20 20 10) είναι μια δωρεάν, εμπιστευτική και ανώνυμη υπηρεσία, διαθέσιμη 24 ώρες τη μέρα, 365 ημέρες τον χρόνο, που αποτελείται κατά κύριο λόγο από τρεις γραμμές συνδρομής:

 • Η ανοικτή τηλεφωνική γραμμή του ιδρύματος ANAR για τη συνδρομή παιδιών και εφήβων σε κίνδυνο, με κύριο σκοπό να προσφέρει στα παιδιά και τους εφήβους που την καλούν, την αναγκαία υποστήριξη και καθοδήγηση, όταν έχουν προβλήματα ή βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου.
 • Η ανοικτή τηλεφωνική γραμμή του ιδρύματος ANAR για ενήλικες και οικογένειες, που απευθύνεται σε ενήλικες με ανάγκη καθοδήγησης για ζητήματα που αφορούν ανηλίκους.
 • Η ανοικτή τηλεφωνική γραμμή του ιδρύματος ANAR 116 000 για περιπτώσεις εξαφάνισης ανηλίκων (ο εναρμονισμένος αριθμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά εναρμονισμένες υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος για τη διαχείριση των εν λόγω περιπτώσεων).

Η εν λόγω υπηρεσία θα εκτρέπει τις κλήσεις σας στην Υπηρεσία 016 αν είστε ενήλικη γυναίκα και θύμα βίας με βάση το φύλο ή ενήλικος που γνωρίζει μια περίπτωση τέτοιου είδους βίας.

Η στήριξη θυμάτων προσφέρεται δωρεάν;

Ναι. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες μέριμνας και υποστήριξης των θυμάτων αξιόποινων πράξεων, όπως τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων, είναι δωρεάν και έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα· δεν είναι αναγκαία προϋπόθεση η προηγούμενη καταγγελία της αξιόποινης πράξης.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από κρατικές υπηρεσίες ή αρχές;

Μπορείτε να απευθυνθείτε σε όλα τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων που λειτουργούν σε όλες τις αυτόνομες κοινότητες, σχεδόν σε κάθε πρωτεύουσα περιφέρειας και σε άλλες πόλεις.

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα σας παρέχουν πλήρη, συντονισμένη και εξειδικευμένη υποστήριξη ως θύματα μιας αξιόποινης πράξης, ανάλογα με τις ειδικές νομικές, ψυχολογικές και κοινωνικές σας ανάγκες.

Ιδίως, τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα σας παρέχουν πληροφορίες για τις διαθέσιμες εξειδικευμένες υπηρεσίες και τους πόρους ψυχοκοινωνικής συνδρομής και μέριμνας, ανεξάρτητα από την εκ μέρους σας υποβολή καταγγελίας και για τον τρόπο πρόσβασης στις εν λόγω υπηρεσίες.

Θα σας παρέχουν επίσης πληροφορίες για τα διαθέσιμα μέτρα μέριμνας και στήριξης (ιατρικά, ψυχολογικά ή υλικά) και τη διαδικασία λήψης τους, περιλαμβανομένων, όποτε είναι απαραίτητο, των πληροφοριών που αφορούν τις δυνατότητες εναλλακτικής στέγασης·

Επιπλέον, θα σας παρέχουν συμβουλές για τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής καταγγελίας, καθώς και τη δυνατότητα λήψης νομικών συμβουλών και υπεράσπισης, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, για τις προϋποθέσεις δωρεάν χορήγησής τους.

Τα Γραφεία Συνδρομής Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα σας παραπέμψουν σε εξειδικευμένες νομικές, ψυχολογικές και κοινωνικές υπηρεσίες, ανάλογα με τις ανάγκες σας, όπως λ.χ., σε δημοτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, υγείας, εκπαίδευσης και απασχόλησης· σε ενώσεις, ιδρύματα και άλλες μη κερδοσκοπικές οντότητες· σε ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες που παρέχονται από την αρχή απονομής δικαιοσύνης· και, εάν είστε θύμα βίας με βάση το φύλο, στις ενώσεις συντονισμού κατά της βίας κατά των γυναικών (Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer) και τις ενώσεις γυναικών (Unidades sobre la Mujer) σε κάθε αυτόνομη κοινότητα και περιφέρεια.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από μη κυβερνητικές οργανώσεις;

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη σε θύματα συγκεκριμένων αξιόποινων πράξεων χαράσσοντας μια προσωποποιημένη διαδρομή σύμφωνα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε θύματος. Στο καθήκον συνδρομής περιλαμβάνονται κυρίως οι νομικές συμβουλές, οι πληροφορίες για τους διάφορους διαθέσιμους πόρους, τη διαθέσιμη συνδρομή και την ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.