Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Ισπανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

Σύμφωνα με τον νόμο 4/2015 της 27ης Απριλίου 2015, θύμα εγκλήματος είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο υπήρξε θύμα εγκλήματος που διαπράχθηκε στην Ισπανία, ή που μπορεί να διωχθεί στην Ισπανία, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του, από το αν είναι ενήλικο ή ανήλικο, ή από το αν η διαμονή του είναι νόμιμη.

α) Άμεσο θύμα είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που υπέστη βλάβη ή ζημία σχετικά με το άτομό του ή την περιουσία του, ιδίως σωματική ή ψυχική βλάβη, ηθική βλάβη ή οικονομική απώλεια, που προκαλείται άμεσα από τέλεση αξιόποινης πράξης.

β) Έμμεσο θύμα, σε περίπτωση θανάτου ή εξαφάνισης προσώπου που προκλήθηκε άμεσα από την τέλεση αξιόποινης πράξης, εκτός εάν είναι το ίδιο υπεύθυνο για τα πραγματικά περιστατικά, είναι:

1. ο/η σύζυγος που δεν είναι διαζευγμένος ή σε διάσταση και τα τέκνα του θύματος ή του/της συζύγου του που δεν είναι διαζευγμένος/-η ή δεν βρίσκεται σε διάσταση και, κατά τον χρόνο του θανάτου ή της εξαφάνισης του θύματος διέμενε μαζί του το πρόσωπο το οποίο μέχρι τη στιγμή του θανάτου ή της εξαφάνισης συζούσε με το θύμα και τα τέκνα του προσώπου αυτού που συγκατοικούσαν με το θύμα κατά τον χρόνο του θανάτου ή της εξαφάνισης οι γονείς και οι συγγενείς του θύματος σε ευθεία γραμμή και εκ πλαγίου μέχρι τον τρίτο βαθμό, των οποίων το θύμα είχε την επιμέλεια, και τα πρόσωπα που τελούσαν υπό την κηδεμονία του, υπό την επιτροπεία του, ή ήταν μέλη της ανάδοχης οικογένειάς του.

2. Εάν δεν υπάρχουν οι αναφερόμενοι ανωτέρω, οι λοιποί συγγενείς σε ευθεία γραμμή και τα αδέλφια του θύματος, με προτεραιότητα μεταξύ αυτών, του προσώπου που είχε τη νομική εκπροσώπηση του θύματος.

  • Βασικά δικαιώματα των θυμάτων: Κάθε θύμα έχει δικαίωμα προστασίας, ενημέρωσης, υποστήριξης, αρωγής και περίθαλψης, καθώς και ενεργού συμμετοχής στην ποινική διαδικασία και πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και με εξατομικευμένη και χωρίς διακρίσεις συμπεριφορά από την πρώτη του επαφή με τις αρχές ή τους υπαλλήλους που παρέχουν υπηρεσίες αρωγής και υποστήριξης των θυμάτων και αποκαταστατικής δικαιοσύνης, καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας και για κατάλληλο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών, ανεξάρτητα από το αν είναι γνωστή ή όχι η ταυτότητα του δράστη και ανεξάρτητα από την έκβαση της διαδικασίας.
  • Αρμόδιος επικοινωνίας: υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων

Ως θύμα αξιόποινης πράξης, ο νόμος σάς παρέχει ορισμένα ατομικά δικαιώματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ποινική διαδικασία (δίκη).

Η ποινική διαδικασία στην Ισπανία αρχίζει με τη διαδικασία διερεύνησης του αδικήματος από την αστυνομία υπό την εποπτεία του ανακριτή. Στο τέλος της διερεύνησης, ο ανακριτής παραπέμπει την υπόθεση στον εισαγγελέα, ο οποίος αποφασίζει ως προς τη συνέχεια που θα δοθεί. Εάν δεν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για την απαγγελία κατηγοριών κατά του δράστη και εάν η εισαγγελική αρχή δεν παρουσιάσει επαρκείς λόγους, ο ανακριτής αποφασίζει την περάτωση της διαδικασίας. Διαφορετικά, η υπόθεση παραπέμπεται στο αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, το δικαστήριο εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία και κρίνει αν υπάρχει ή όχι ενοχή του κατηγορουμένου. Εάν ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος, το δικαστήριο του επιβάλλει ποινή. Η ποινική διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί με ενδεχόμενη προσφυγή στο ιεραρχικά ανώτερο δικαστήριο.

Ως θύμα, μπορείτε να λάβετε μέρος στην ποινική διαδικασία ως μάρτυρας ή να ασκήσετε πιο ενεργό ρόλο στο πλαίσιο δίωξης από ιδιώτη, οπότε έχετε πρόσθετα δικαιώματα λόγω συμμετοχής στη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, η εισαγγελική αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 124 του ισπανικού Συντάγματος, μεριμνά για τη διασφάλιση των συμφερόντων του θύματος / των θυμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Τα θύματα εγκλημάτων βίας με βάση το φύλο έχουν ειδικευμένο δικηγόρο από τα πρώτα στάδια. Μετά τη μεταρρύθμιση του οργανικού νόμου για τη δικαστική εξουσία με τον οργανικό νόμο 7/2015, τα δικαστήρια για τη βία κατά των γυναικών (Juzgados de Violencia sobre la Mujer) εκδικάζουν επίσης αξιόποινες πράξεις κατά της ιδιωτικής ζωής, κατά του δικαιώματος επί της ιδίας εικόνας και κατά της προσωπικής αξιοπρέπειας των γυναικών, καθώς επίσης και το αδίκημα της μη συμμόρφωσης προς επιβληθείσα ποινή ή ασφαλιστικό μέτρο.

Για τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

4 - Αποζημίωση

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.