Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Σουηδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

φΑΠοιες πληροφορίες θα μου παράσχει η αρμόδια αρχή (π.χ. αστυνομία, εισαγγελέας) ύστερα από τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης αλλά πριν από την καταγγελία της;

Η αστυνομία και ο εισαγγελέας πρέπει να σας ενημερώσουν σχετικά με:

 • το αν δικαιούστε αποζημίωση από τον ύποπτο ή το δημόσιο
 • το ότι, κατόπιν αιτήματός σας, ο εισαγγελέας συνήθως οφείλει να συντάξει και να καταθέσει την αίτηση αποζημίωσής σας στο δικαστήριο
 • τις διατάξεις που αφορούν τα ασφαλιστικά μέτρα, τον συνήγορο του παθόντος και την προσωπική συνδρομή
 • το πώς να ζητήσετε νομική συνδρομή και νομικές συμβουλές
 • τις επιλογές και τις προϋποθέσεις της διαμεσολάβησης
 • τις αρχές και τους οργανισμούς που παρέχουν υποστήριξη και συνδρομή
 • τα στοιχεία επικοινωνίας που χρειάζεστε για να ενημερωθείτε για την υπόθεσή σας
 • την εξέλιξη της διαδικασίας και τον ρόλο που θα έχετε σ’ αυτήν
 • το δικαίωμά σας να λάβετε υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης
 • το δικαίωμά σας για επιστροφή εξόδων
 • το ότι δεν έχει κινηθεί προκαταρκτική εξέταση ή ότι η υπόθεση έχει τεθεί στο αρχείο
 • το πού να υποβληθούν οι τυχόν καταγγελίες που αφορούν τον χειρισμό της υπόθεσής σας
 • το αν έχει κινηθεί η διαδικασία ή όχι
 • το αν ένας κρατούμενος ή συλληφθείς έχει διαφύγει.

Σας επισημαίνουμε ότι οι παραπάνω πληροφορίες θα σας παρασχεθούν αφότου υποβάλετε καταγγελία στην αστυνομία. Ασφαλώς, όμως, μπορείτε να ανατρέξετε στις πληροφορίες που διατίθενται, για παράδειγμα, στον δικτυακό τόπο της Αρχής Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων (Brottsoffermyndighet) προτού υποβάλετε καταγγελία στην αστυνομία.

Δεν διαμένω στη χώρα της ΕΕ όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη (πολίτες της ΕΕ και πολίτες τρίτων χωρών). Πώς προστατεύονται τα δικαιώματά μου;

Εάν είστε αλλοδαπός υπήκοος και υπήρξατε θύμα αξιόποινης πράξης στη Σουηδία, δικαιούστε να λάβετε τις ίδιες πληροφορίες με τους Σουηδούς πολίτες (βλ. παραπάνω). Εάν δεν μιλάτε σουηδικά, δικαιούστε επίσης να λάβετε υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης.

Εάν υπήρξατε θύμα αξιόποινης πράξης σε άλλη χώρα, οι αρχές της εν λόγω χώρας είναι αρμόδιες να σας ενημερώσουν για τα δικαιώματά σας. Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματα στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ εδώ.

Εάν καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη, τι πληροφορίες θα μου παρασχεθούν;

Η αστυνομία και ο εισαγγελέας πρέπει να σας ενημερώσουν σχετικά με:

 • το αν δικαιούστε αποζημίωση από τον ύποπτο ή το δημόσιο
 • το ότι, κατόπιν αιτήματός σας, ο εισαγγελέας συνήθως οφείλει να συντάξει και να καταθέσει την αίτηση αποζημίωσής σας στο δικαστήριο
 • τις διατάξεις που αφορούν τα ασφαλιστικά μέτρα, τον συνήγορο του παθόντος και την προσωπική συνδρομή
 • το πώς να ζητήσετε νομική συνδρομή και νομικές συμβουλές
 • τις επιλογές και τις προϋποθέσεις της διαμεσολάβησης
 • τις αρχές και τις οργανώσεις που παρέχουν στήριξη και συνδρομή
 • τα στοιχεία επικοινωνίας που χρειάζεστε για να λάβετε πληροφορίες για την υπόθεσή σας
 • την εξέλιξη της διαδικασίας και τον ρόλο που θα έχετε σ’ αυτήν
 • το δικαίωμά σας να λάβετε υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης
 • το δικαίωμά σας για επιστροφή εξόδων
 • το ότι δεν έχει κινηθεί προκαταρκτική εξέταση ή ότι η υπόθεση έχει τεθεί στο αρχείο
 • το πού να υποβάλετε τις τυχόν καταγγελίες για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσής σας
 • το αν έχει κινηθεί η διαδικασία ή όχι
 • το αν ένας κρατούμενος ή συλληφθείς έχει διαφύγει.

Δικαιούμαι δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας ή μετάφρασης (όταν έρχομαι σε επαφή με την αστυνομία ή άλλες αρχές, ή στη διάρκεια της έρευνας και της δίκης);

Εάν δεν μιλάτε σουηδικά, δικαιούστε επίσης να λάβετε υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης.

Πώς προτίθεται να εξασφαλίσει η αρμόδια αρχή ότι κατανοώ και γίνομαι κατανοητός (σε περίπτωση παιδιού ή ατόμου με αναπηρία);

Δικαιούστε να σας παρασχεθούν υπηρεσίες διερμηνείας σε περίπτωση αναπηρίας που συνεπάγεται κώφωση, βαρηκοΐα ή πρόβλημα λόγου.

Η Αρχή Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων (Brottsoffermyndigheten) έχει καταρτίσει πληροφοριακό υλικό ειδικά για παιδιά. Μεταβείτε στη διεύθυνση https://www.jagvillveta.se/ για λεπτομέρειες για τα δικαιώματα που έχετε σε περίπτωση αξιόποινης πράξης.

Η αστυνομία παρέχει επίσης πληροφορίες ειδικά για τα παιδιά: https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Barn-och-ungdomar/

Υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων

Ποιος φορέας παρέχει στήριξη στα θύματα;

Ως θύμα αξιόποινης πράξης, μπορείτε να λάβετε στήριξη από πολλούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και οργανώσεις. Οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου σας υποχρεούνται επίσης από τον νόμο να διασφαλίζουν ότι τα θύματα αξιόποινων πράξεων και οι οικογένειές τους λαμβάνουν στήριξη και συνδρομή.

Θα παραπεμφθώ αυτόματα από την αστυνομία στις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων;

Κατά τον χρόνο καταγγελίας μιας αξιόποινης πράξης, η αστυνομία θα σας ενημερώσει για τις αρχές και τις οργανώσεις που παρέχουν προστασία και συνδρομή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αστυνομική αρχή διαβιβάζει με τη συναίνεσή σας τα στοιχεία επικοινωνίας σας, λ.χ. σε τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας των θυμάτων, μέλος της οποίας στη συνέχεια θα επικοινωνήσει μαζί σας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε οι ίδιοι με μια οργάνωση που παρέχει στήριξη.

Με ποιον τρόπο προστατεύεται το ιδιωτικό μου απόρρητο;

Εάν ζητήσετε στήριξη από κοινωνικές υπηρεσίες, αυτές θα χειριστούν την υπόθεσή σας με σεβασμό στην εμπιστευτικότητα. Τα πρόσωπα που εργάζονται κατά τον ελεύθερο χρόνο τους σε εθελοντική οργάνωση στήριξης θυμάτων αξιόποινων πράξεων δεσμεύονται από το απόρρητο. Μπορείτε επίσης να διατηρήσετε την ανωνυμία σας κατά την επικοινωνία σας με μια τέτοια οργάνωση.

Πρέπει να καταγγείλω πρώτα μια αξιόποινη πράξη προτού αποκτήσω πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης θυμάτων;

Όχι, δεν έχετε τέτοια υποχρέωση.

Ατομική προστασία σε περίπτωση κινδύνου

Τι είδη προστασίας είναι διαθέσιμα;

Διατίθενται πολλά είδη προστασίας για τα θύματα αξιόποινων πράξεων:

 • Ασφαλιστικά μέτρα

Σκοπός των ασφαλιστικών μέτρων (kontaktförbud) είναι η αποτροπή καταστάσεων που θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνες για τα θύματα. Τα ασφαλιστικά μέτρα έχουν προκύψει και χρησιμοποιηθεί κυρίως για την προστασία γυναικών που δέχονται απειλές ή παρενοχλούνται από πρώην σύζυγο ή σύντροφο, αλλά μπορούν επίσης να διατάσσονται για την προστασία παιδιών και άλλων ευάλωτων προσώπων. Η χορήγηση ασφαλιστικών μέτρων συνεπάγεται ότι το πρόσωπο που σας απειλεί ή σας παρενοχλεί απαγορεύεται να σας επισκεφθεί ή να έρθει σε επαφή μαζί σας με άλλον τρόπο, λ.χ. με επιστολή, μήνυμα ή τηλεφωνικά ή μέσω φίλων. Μπορούν επίσης να επεκταθούν ώστε να απαγορευτεί στο εν λόγω πρόσωπο να πλησιάζει την οικία, τον χώρο εργασίας σας ή άλλον τόπο στον οποίο συχνάζετε.

Τα ασφαλιστικά μέτρα μπορούν επίσης να καταλαμβάνουν και πρόσωπα που συνοικούν με το πρόσωπο που απειλείται. Για την έκδοση ασφαλιστικών μέτρων που αποσκοπούν στην απομάκρυνση της πηγής της απειλής από την κοινή οικία, πρέπει να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τέλεσης αξιόποινης πράξης σε βάρος της ζωής, της υγείας, της ελευθερίας ή της ασφάλειας του συντρόφου.

Την απόφαση για τα ασφαλιστικά μέτρα εκδίδει ο εισαγγελέας. Εάν ο εισαγγελέας δεν χορηγήσει τα εν λόγω μέτρα, μπορείτε να ζητήσετε την παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον του πλημμελειοδικείου (tingsrätt). Όποιος δεν συμμορφώνεται με τα εν λόγω μέτρα μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο ή ποινή φυλάκισης έως ένα έτος.

 • Φιλοξενία σε κέντρα υποδοχής

Οι γυναίκες και τα παιδιά τους που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία μπορεί να χρειαστεί να φύγουν από την οικία τους για ένα διάστημα. Φιλοξενία σε κέντρα υποδοχής παρέχεται τόσο από τους δήμους όσο και από τα κέντρα υποδοχής κακοποιημένων γυναικών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου σας ή με ένα τοπικό κέντρο υποδοχής γυναικών.

 • Προστατευόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Εάν πρέπει να τηρήσετε απόρρητη τη διεύθυνσή σας λόγω απειλών ή άλλων μορφών παρενόχλησης, μπορείτε να ζητήσετε την καταχώριση στο δημοτολόγιο ενός κωδικού με σκοπό τον ειδικό έλεγχο απορρήτου (sekretessmarkering). Ο εν λόγω κωδικός θα καταχωριστεί επίσης στα άλλα δημόσια μητρώα, όπως στο μητρώο οχημάτων και το μητρώο των αδειών οδήγησης. Η διαβάθμιση γενικά επανεξετάζεται μια φορά ετησίως.

Ένας άλλος τρόπος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενός προσώπου που απειλείται και έχει αλλάξει ή προτίθεται να αλλάξει διεύθυνση είναι να παραμείνει καταχωρισμένο στο δημοτολόγιο της προηγούμενης διεύθυνσής του (kvarskrivning). Μπορείτε να εξακολουθήσετε να είστε καταχωρισμένος/-η στην προηγούμενη διεύθυνσή σας έως και τρία έτη αφότου έχετε φύγει από αυτή.

Τα αιτήματα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τη μορφή κωδικοποίησης απορρήτου και τη χρήση προηγούμενων διευθύνσεων υποβάλλονται στην κατά τόπον αρμόδια οικονομική σας υπηρεσία. Στις συνομιλίες σας με τις αρχές είναι σημαντικό να δηλώνετε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας προστατεύονται. Πρέπει επίσης να δείχνετε μεγάλη προσοχή κατά τις επαφές σας με οργανισμούς, εταιρίες και άλλα πρόσωπα.

 • Αλλαγή επωνύμου

Ένας άλλος τρόπος αυξημένης προστασίας θα μπορούσε να είναι η αλλαγή του επωνύμου σας. Μπορείτε να λάβετε το επώνυμο ενός από τους γονείς σας ενημερώνοντας τη Σουηδική Φορολογική Αρχή (Skatteverket). Για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή επωνύμου, πρέπει να λάβετε την έγκριση του Σουηδικού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνιών και Καταχωρίσεων (Patent- och registreringsverket).

 • Δέσμη μέτρων ασφαλείας

Για κάποιους, η απειλή είναι τόσο σοβαρή που μπορεί να απαιτείται η χρήση μιας «δέσμης μέτρων ασφαλείας». Η δέσμη μέτρων ασφαλείας συμπεριλαμβάνει ένα κινητό τηλέφωνο και ένα σύστημα συναγερμού και μπορείτε να το προμηθευτείτε από την τοπική αστυνομική αρχή μετά από ειδική εξέταση.

 • Πλασματικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Σε περίπτωση που η ζωή, η υγεία ή η ελευθερία σας απειλείται με σοβαρή αξιόποινη πράξη ή όταν άλλα μέτρα ασφαλείας δεν θεωρείται ότι παρέχουν επαρκή προστασία, μπορεί να σας επιτραπεί η χρήση πλασματικών (δηλαδή επινοημένων) προσωπικών στοιχείων. Το αίτημα χρήσης πλασματικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να υποβληθεί στην αστυνομία.

 • Πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν άλλα μέτρα δεν είναι αποτελεσματικά, τα απειλούμενα πρόσωπα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την έκβαση μιας δικαστικής υπόθεσης μπορούν να ενταχθούν στο ειδικό πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων της αστυνομίας.

Ποιος φορέας μπορεί να μου προσφέρει προστασία;

Ανάλογα με το είδος της προστασίας, διάφοροι οργανισμοί μπορεί να αποφασίζουν ως προς την προστασία. Βλ. την παραπάνω ενότητα.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από τον δράστη;

Για να κριθεί το κατά πόσον έχετε ανάγκη ειδικών μέτρων προστασίας κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών και των διαδικασιών ενώπιον του δικαστηρίου, η αστυνομία θα πρέπει να πραγματοποιήσει μια εξατομικευμένη εκτίμηση ασφαλείας, το συντομότερο δυνατό. Σ’ αυτή θα συνυπολογιστεί η βαρύτητα της αξιόποινης πράξης και οι προσωπικές σας περιστάσεις. Τα πρόσωπα κάτω των 18 θεωρούνται σε κάθε περίπτωση δικαιούχοι ειδικής προστασίας.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες επίσης κάνουν συνήθως χρήση ειδικών μεθόδων αξιολόγησης για να εξετάζουν τον κίνδυνο νέας έκθεσης σε βία από έναν δράστη με τον οποίο συνοικείτε.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (κατά την έρευνα και τη δίκη);

Για να κριθεί το κατά πόσον έχετε ανάγκη ειδικών μέτρων προστασίας κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών και των διαδικασιών ενώπιον του δικαστηρίου, η αστυνομία θα πρέπει να πραγματοποιήσει μια εξατομικευμένη εκτίμηση ασφαλείας, το συντομότερο δυνατό. Σ’ αυτή θα συνυπολογιστεί η βαρύτητα της αξιόποινης πράξης και οι προσωπικές σας περιστάσεις. Τα πρόσωπα κάτω των 18 θεωρούνται σε κάθε περίπτωση δικαιούχοι ειδικής προστασίας.

Ποια προστασία παρέχεται για πολύ ευάλωτα θύματα;

Τα πιο εκτεταμένα μέτρα προστασίας σε περίπτωση σοβαρών αξιόποινων πράξεων είναι τα πλασματικά προσωπικά δεδομένα και το πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων (βλ. παραπάνω).

Είμαι ανήλικος —έχω ειδικά δικαιώματα;

Οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι αρμόδιες να διασφαλίζουν ότι ένα παιδί που υπήρξε θύμα αξιόποινης πράξης, καθώς και οι συγγενείς του, λαμβάνουν την αρωγή και τη στήριξη που χρειάζονται. Οι κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει επίσης να έχουν υπόψη ότι το παιδί που έχει υπάρξει μάρτυρας περιστατικών βίας ή άλλης κακοποίησης σε βάρος συγγενή του είναι και το ίδιο θύμα αξιόποινης πράξης και να διασφαλίζουν ότι το παιδί θα λάβει την αρωγή και τη στήριξη που έχει ανάγκη.

Μέλος της οικογένειάς μου απεβίωσε λόγω της αξιόποινης πράξης —ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι επίσης αρμόδιες να παρέχουν στήριξη στους συγγενείς προσώπου που υπήρξε θύμα αξιόποινης πράξης. Υπάρχουν επίσης μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που παρέχουν στήριξη στους συγγενείς προσώπου που απεβίωσε λόγω αξιόποινης πράξης.

Μέλος της οικογένειάς μου ήταν θύμα της αξιόποινης πράξης —ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι επίσης αρμόδιες να παρέχουν στήριξη στους συγγενείς προσώπου που υπήρξε θύμα αξιόποινης πράξης. Πολλά από τα μέτρα προστασίας που περιγράφηκαν παραπάνω μπορεί επίσης να εφαρμοστούν αν έχετε κάποιον συγγενή που υπήρξε θύμα αξιόποινης πράξης. Πολλές κερδοσκοπικές οργανώσεις παρέχουν επίσης στήριξη σε συγγενείς.

Μπορώ να έχω πρόσβαση σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης; Υπό ποιες προϋποθέσεις; Διασφαλίζεται η ασφάλειά μου κατά τη διαμεσολάβηση;

Στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης, το θύμα και ο δράστης συναντώνται για να συζητήσουν τι έχει συμβεί με έναν αμερόληπτο διαμεσολαβητή. Όταν ο δράστης είναι κάτω των 21 ετών, ο δήμος οφείλει να παράσχει διαμεσολάβηση.

Προϋπόθεση της διαμεσολάβησης είναι η ομολογία της αξιόποινης πράξης. Επίσης και τα δύο μέρη θα πρέπει να θέλουν να συμμετάσχουν. Η διαμεσολάβηση μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία, λ.χ. ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να συμπεριφέρονται τα μέρη σε μελλοντικές μεταξύ τους συναντήσεις, γεγονός που μπορεί να παράσχει στο θύμα κάποιου βαθμού διασφάλιση.

Είναι επίσης δυνατόν να συνάπτονται συμφωνίες οικονομικής αποζημίωσης, οι οποίες όμως μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα, ιδίως στην περίπτωση περισσότερων δραστών, υψηλών ποσών ή σωματικής βλάβης. Επικοινωνήστε με την Αρχή Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων (Brottsoffermyndigheten) εάν έχετε απορίες για τις εν λόγω συμφωνίες. Εάν συνάψετε συμφωνία χρηματικής αποζημίωσης, μπορεί να στερηθείτε το δικαίωμά σας να προβάλλετε αξίωση αποζημίωσης ως θύμα μιας αξιόποινης πράξης.

Ο διαμεσολαβητής που διορίζεται (ο οποίος πρέπει να είναι ικανός, ειλικρινής και αμερόληπτος) είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει τη διεξαγωγή της διαμεσολάβησης με τρόπο ασφαλή για εσάς.

Πού μπορώ να βρω τη νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματά μου;

Κατάλογος με τους σημαντικούς νόμους και κανονισμούς διατίθεται στον δικτυακό τόπο της Αρχής Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων (Brottsoffermyndigheten).

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/09/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.