Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Σουηδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

Μπορώ να προσφύγω κατά της απόφασης;

Ο διάδικος που δεν είναι ικανοποιημένος με την απόφαση του πλημμελειοδικείου (tingsrätt) μπορεί να την προσβάλει ενώπιον του Εφετείου (hovrätt). Λεπτομέρειες για τον τρόπο άσκησης της έφεσης παρέχονται στην απόφαση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, για να επιληφθεί το Εφετείο της υπόθεσης, ενδέχεται να απαιτείται άδεια για την άσκηση της έφεσης. Εάν ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης, συνήθως διεξάγεται νέα δίκη στο Εφετείο. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, στην εν λόγω δίκη δεν χρειάζεται να παρίστανται οι παθόντες και οι μάρτυρες. Αντ’ αυτού, επαναλαμβάνονται οι αποδείξεις που είχαν διεξαχθεί στο πλημμελειοδικείο. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις το Εφετείο μπορεί να εκδώσει απόφαση για την υπόθεση χωρίς κύρια δίκη.

Γενικά, η απόφαση του Εφετείου μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου (Högsta domstolen). Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο επιλαμβάνεται μιας υπόθεσης μόνον εάν διακυβεύεται ζήτημα αρχής (προηγούμενο) ή υπάρχουν πρόδηλοι λόγοι επανεκδίκασης, όπως σε περίπτωση πρόδηλου σφάλματος του πλημμελειοδικείου ή του Εφετείου. Στην πράξη, συνεπώς, το Εφετείο δικάζει συνήθως σε τελευταίο βαθμό.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου μετά την έκδοση καταδικαστικής απόφασης;

Εάν είστε διάδικος, έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο της απόφασης το συντομότερο δυνατό. Εάν δεν είστε διάδικος, πρέπει να επικοινωνήσετε με το δικαστήριο για να ενημερωθείτε για το περιεχόμενο της απόφασης.

Γενικά έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη μετάφραση των εγγράφων. Εάν είναι αναγκαίο, το δικαστήριο μπορεί να μεταφράζει τα έγγραφα που κατατίθενται ενώπιόν του ή αποστέλλονται από αυτό. Μπορεί ωστόσο να χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το δικαστήριο και να ζητήσετε την παροχή αυτής της υπηρεσίας. Δεν θα επιβαρυνθείτε με έξοδα μετάφρασης.

Σʼ αυτό το στάδιο της δίκης δεν μπορείτε να εκπροσωπηθείτε από «συνήγορο του παθόντος» (målsägandebiträde) με έξοδα του δημοσίου. Το καθήκον του συνηγόρου να σας παρέχει συνδρομή παύει με το πέρας της διαδικασίας. Μπορεί, ωστόσο, να επιλέξετε να προσλάβετε νομικό εκπρόσωπο με δικά σας έξοδα. Εάν δικαιούστε νομική συνδρομή, το κράτος μπορεί να καλύψει μέρος των εξόδων σας για νομική εκπροσώπηση.

Εάν χρειάζεστε συμπαραστάτη σε αυτό το στάδιο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με κάποια από τις οικείες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όπως με τηλεφωνική γραμμή στήριξης θυμάτων ή άμεσης βοήθειας κακοποιημένων γυναικών – Brottsofferjouren Sverige, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), Unizon, κ.ο.κ.

Δικαιούμαι υποστήριξη ή προστασία μετά τη δίκη; Για πόσο χρονικό διάστημα;

Ναι, ενδεχομένως να δικαιούστε υποστήριξη ή προστασία μετά τη δίκη. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία μέσα στην οποία μπορείτε να λάβετε υποστήριξη ή προστασία από τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή τις κοινωνικές υπηρεσίες. Προθεσμίες ορίζονται για τα προστατευόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά στην ενότητα «Προσωπική προστασία σε περίπτωση που βρίσκομαι σε κίνδυνο» (Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης).

Ποιες πληροφορίες θα μου χορηγηθούν σε περίπτωση καταδίκης του δράστη;

Η απόφαση θα προσδιορίζει, για παράδειγμα, την ποινή που επιβλήθηκε και τον χρόνο φυλάκισης του καταδικασθέντος. Εάν η αξιόποινη πράξη στρέφεται κατά προσώπου (αδικήματα κατά της ζωής, της υγείας, της ελευθερίας ή της ασφάλειας προσώπου), θα ρωτηθείτε, με την ιδιότητα του παθόντος, από τη Σουηδική Υπηρεσία Σωφρονιστικών Καταστημάτων και Κοινωνικής Αρωγής αν επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφορίες ως προς τα ακόλουθα:

  • το σωφρονιστικό κατάστημα στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο καταδικασθείς στη Σουηδία,
  • αν ο καταδικασθείς μεταφερθεί σε άλλο κατάστημα ή σε άλλη χώρα,
  • αν ο καταδικασθείς βρίσκεται οπουδήποτε εκτός του καταστήματος,
  • αν ο καταδικασθείς ή η Σουηδική Υπηρεσία Σωφρονιστικών Καταστημάτων και Κοινωνικής Αρωγής έχει υποβάλει αίτημα για τη μείωση ποινής ισόβιας κάθειρξης,
  • αν ο καταδικασθείς αποφυλακιστεί,
  • αν ο καταδικασθείς αποδράσει ή διαφύγει από τη φυλακή, ή
  • αν ο καταδικασθείς διαφύγει μετά από άδεια ή άλλον χρόνο που πέρασε εκτός του σωφρονιστικού καταστήματος.

Η Σουηδική Υπηρεσία Σωφρονιστικών Καταστημάτων και Κοινωνικής Αρωγής δεν οφείλει να παρέχει οποιαδήποτε ενημέρωση εάν κάτι τέτοιο ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία του κρατούμενου.

Θα ενημερωθώ σε περίπτωση που ο καταδικασθείς αποφυλακιστεί (συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης ή της υπό όρους αποφυλάκισης) ή διαφύγει από τη φυλακή;

Εάν η αξιόποινη πράξη στρέφεται κατά προσώπου (αδικήματα κατά της ζωής, της υγείας, της ελευθερίας ή της ασφάλειας προσώπου), θα ρωτηθείτε, με την ιδιότητα του παθόντος, από τη Σουηδική Υπηρεσία Σωφρονιστικών Καταστημάτων και Κοινωνικής Αρωγής αν επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφορίες ως προς τα ακόλουθα:

  • αν ο καταδικασθείς αποφυλακιστεί,
  • αν ο καταδικασθείς αποδράσει ή διαφύγει από τη φυλακή, ή
  • αν ο καταδικασθείς διαφύγει μετά από άδεια ή άλλον χρόνο που πέρασε εκτός του σωφρονιστικού καταστήματος.

Θα έχω συμμετοχή σε ό,τι αφορά την απόλυση του κρατουμένου ή τη χορήγηση αναστολής; Για παράδειγμα, μπορώ να υποβάλω δήλωση ή να ασκήσω έφεση;

Όχι, δεν έχετε αυτό το δικαίωμα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/09/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.