Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Σουηδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

Είμαι θύμα αξιόποινης πράξης με ποιον επικοινωνώ για στήριξη και συνδρομή;

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Δικαιώματα Παιδιών στην Κοινωνία)

Η BRIS είναι μια οργάνωση για τα δικαιώματα των παιδιών, η οποία δεν συνδέεται με οργανώσεις πολιτικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα. Τα ευάλωτα παιδιά και οι νέοι έως 18 ετών μπορούν να επικοινωνούν με συμβούλους της BRIS μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδικτυακής συνομιλίας ή τηλεφωνικής κλήσης, ανώνυμα και δωρεάν. Η BRIS δέχεται επίσης κλήσεις από ενήλικες που χρειάζονται κάποιον να μιλήσουν για τα ερωτήματα και τις ανησυχίες τους που αφορούν παιδιά και νέους.

Στοιχεία επικοινωνίας:

116 111, τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για παιδιά και νέους

077 150 50 50, τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για ενήλικες

info@bris.se

https://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (Στήριξη Θυμάτων Σουηδίας)

Η Στήριξη Θυμάτων Σουηδίας είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση που προασπίζεται το δικαίωμα όλων των θυμάτων αξιόποινων πράξεων να λαμβάνουν στήριξη. Αποτελείται από τοπικά κέντρα στήριξης θυμάτων σε ολόκληρη τη χώρα, γραμματεία και εθνική γραμμή βοήθειας χωρίς χρέωση. Η οργάνωση παρέχει συνδρομή στα θύματα αξιόποινων πράξεων, στους μάρτυρες και σε συγγενείς ακούγοντάς τους και παρέχοντας στήριξη και ορθές συμβουλές. Εάν είναι αναγκαίο, το θύμα μπορεί να λάβει στήριξη στις συνδιαλλαγές του με άλλα όργανα που μπορούν να παρέχουν, για παράδειγμα, ψυχολογική βοήθεια, φιλοξενία σε κέντρα υποδοχής ή οικονομική συνδρομή. Τα θύματα μπορούν επίσης να λάβουν καθοδήγηση για την ποινική διαδικασία. Η Στήριξη Θυμάτων Σουηδίας οργανώνει επίσης τη στήριξη μαρτύρων από εθελοντές που παρέχουν πληροφορίες και στήριξη σε συνάρτηση με μια δίκη.

Στοιχεία επικοινωνίας:

0200 21 20 19

08 644 88 00

info@brottsofferjouren.se

http://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – Ένωση Συγγενών Σεξουαλικά Κακοποιημένων Παιδιών)

Η ATSUB διενεργεί ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες με συγγενείς σεξουαλικά κακοποιημένων παιδιών και παρέχει βοήθεια και υποστήριξη στις συνδιαλλαγές τους με τις αρχές. Η Ένωση οργανώνει επίσης ομάδες στήριξης και παρέχει συνδρομή στο δικαστήριο.

Στοιχεία επικοινωνίας:

08 644 21 12

info@atsub.se

http://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Σουηδική Ομοσπονδία για τα Δικαιώματα των Λεσβιών, των Ομοφυλοφίλων, των Αμφιφυλόφιλων και των Διεμφυλικών), τηλεφωνική γραμμή στήριξης θυμάτων

Η RFSL είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχει σκοπό να διασφαλίζει ότι τα ΛΟΑΔ άτομα έχουν τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες ευκαιρίες και τις ίδιες υποχρεώσεις με κάθε άλλο μέλος της κοινωνίας. H RFSL διαθέτει τηλεφωνική γραμμή στήριξης θυμάτων για τα ΛΟΑΔ άτομα που έχουν υποστεί κακοποίηση, απειλές και βία. Η υπηρεσία απευθύνεται επίσης στους συγγενείς και τους φίλους και σε όσους συναντούν ευάλωτα ΛΟΑΔ άτομα στην εργασία τους. Η οργάνωση διοργανώνει συναντήσεις αντιμετώπισης κρίσεων, παρέχει πληροφορίες για τα δικαιώματα, βοηθά στις συνδιαλλαγές με τις αρχές, παρέχει στήριξη στη δικαστική διαδικασία και φιλοξενία σε κέντρα υποδοχής.

Στοιχεία επικοινωνίας:

020 34 13 16

boj@rfsl.se

http://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – Εθνικός Οργανισμός Κέντρων Υποδοχής Γυναικών και Νεαρών Γυναικών στη Σουηδία)

Ο οργανισμός ROKS συντονίζει τα τοπικά κέντρα που είναι μέλη του και παρέχει βοήθεια και φιλοξενία σε κέντρα υποδοχής σε κακοποιημένες γυναίκες, κορίτσια και παιδιά. Ο οργανισμός διεξάγει επίσης ενημερωτικό έργο, μέσω της δημοσιοποίησης των στοιχείων που προκύπτουν από την πείρα των κέντρων-μελών του οργανισμού, αποσκοπώντας έτσι στη μείωση της βίας των ανδρών κατά των γυναικών.

Στοιχεία επικοινωνίας:

08 442 99 30

info@roks.se

https://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – Εθνικό κέντρο στήριξης θυμάτων αιμομιξίας και άλλης σεξουαλικής κακοποίησης κατά την παιδική ηλικία)

Η RISE είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση που παρέχει στήριξη σε ενήλικες που υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση κατά την παιδική τους ηλικία. Η ένωση διαθέτει τηλεφωνική γραμμή βοήθειας την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν γυναίκες, άντρες, παιδιά, συγγενείς και επαγγελματίες. Η RISE προσφέρει επίσης στα μέλη της διάφορες δραστηριότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συζητήσεις σε ομάδες στήριξης.

Στοιχεία επικοινωνίας:

08 696 00 95

stod@rise-sverige.se

https://www.roks.se/

Terrafem

Η Terrafem είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση. Διαχειρίζεται τη μόνη εθνική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας στη Σουηδία για μετανάστριες που είναι θύματα βίας. Η Terrafem διαχειρίζεται επίσης γραμμή παροχής νομικής βοήθειας και παρέχει φιλοξενία σε κέντρα υποδοχής σε κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους.

Στοιχεία επικοινωνίας:

020 52 10 10

08 643 05 10

info@terrafem.org

http://www.terrafem.org/

Unizon

Η Unizon εκπροσωπεί τα κέντρα υποδοχής γυναικών, τα κέντρα ενδυνάμωσης νεαρών γυναικών και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες και αποβλέπει σε μια κοινωνία χωρίς βία, όπου θα υπάρχει ισότητα των φύλων. Το έργο των οργανώσεων που είναι μέλη της συνίσταται κατά κύριο λόγο στη στήριξη και προστασία των κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους. Οι οργανώσεις παρέχουν επίσης προληπτικό και υποστηρικτικό έργο σε παιδιά και νέους, επηρεάζουν την κοινή γνώμη και διαδίδουν τη γνώση.

Στοιχεία επικοινωνίας:

08 642 64 01

info@unizon.se

http://unizon.se/

Δημόσιες αρχές και άλλα όργανα

Brottsoffermyndigheten (Αρχή Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων)

Γενικός σκοπός της Αρχής Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων είναι να προάγει τα δικαιώματα των θυμάτων αξιόποινων πράξεων και να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τα συμφέροντά τους. Η Αρχή έχει εθνική αρμοδιότητα σε τέσσερις τομείς δράσης: διαχειρίζεται τις υποθέσεις αποζημίωσης των θυμάτων αξιόποινων πράξεων, διοικεί το Ταμείο Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων (Brottsofferfonden), ενεργεί ως κέντρο τεχνογνωσίας και εισπράττει τις καταβληθείσες αποζημιώσεις των θυμάτων αξιόποινων πράξεων.

Στοιχεία επικοινωνίας:

090 70 82 00

registrator@brottsoffermyndigheten.se

https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (Εθνική Διοίκηση Δικαστηρίων)

Η Εθνική Διοίκηση Δικαστηρίων είναι κρατική αρχή που λογοδοτεί στην κυβέρνηση και ενεργεί ως οργάνωση παροχής υπηρεσιών στα σουηδικά δικαστήρια. Η Εθνική Διοίκηση Δικαστηρίων είναι υπεύθυνη για τον συνολικό συντονισμό και τη διαχείριση των γενικών θεμάτων που αφορούν τα σουηδικά δικαστήρια. Στα παραπάνω περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών στα δικαστήρια, στα εθνικά δικαιοδοτικά όργανα που είναι αρμόδια για τις μισθωτικές διαφορές και στην εθνική Αρχή Νομικής Αρωγής (Rättshjälpsmyndigheten).

Στοιχεία επικοινωνίας:

036 15 53 00

domstolsverket@dom.se

https://www.domstol.se

Kronofogden (Σουηδική Αρχή Εκτέλεσης)

Η Σουηδική Αρχή Εκτέλεσης είναι κρατική αρχή. Έργο της, μεταξύ άλλων, είναι να βεβαιώνει τις οφειλές μέσω διαταγών πληρωμής και να παρέχει βοήθεια είσπραξης σε όποιον έχει ανεξόφλητη οφειλή.

Στοιχεία επικοινωνίας:

0771 73 73 00

kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

https://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Εθνικό Κέντρο για την Απόκτηση Γνώσης ως προς τη Βία των Ανδρών κατά των Γυναικών)

Το Εθνικό Κέντρο για την Απόκτηση Γνώσης ως προς τη Βία των Ανδρών κατά των Γυναικών (NCK) του Πανεπιστημίου της Ουψάλας έχει ως έργο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, για λογαριασμό της κυβέρνησης, σε εθνικό επίπεδο, ως προς τη βία των ανδρών κατά των γυναικών, τα εγκλήματα τιμής και την καταπίεση και τη βία στις ομόφυλες σχέσεις. Το NCK είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία της «Kvinnofridslinjen», της εθνικής γραμμής βοήθειας στη Σουηδία για τα θύματα βίας και μιας εξειδικευμένης μονάδας εξωτερικών ασθενών για τις κακοποιημένες γυναίκες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ουψάλας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

020 50 50 50

018 611 27 93

info@nck.uu.se

http://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (Σουηδική Αστυνομία)

Έργο της Αστυνομικής Αρχής είναι η διερεύνηση των αξιόποινων πράξεων και η αποτροπή τέλεσης νέων. Η Αστυνομική Αρχή χειρίζεται επίσης υποθέσεις που περιλαμβάνουν πλασματικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Στοιχεία επικοινωνίας:

114 14

112 (σε επείγουσες περιπτώσεις)

registrator.kansli@polisen.se

https://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (Εθνική Αρχή Νομικής Συνδρομής)

Η Εθνική Αρχή Νομικής Συνδρομής είναι μια εθνική αρχή που παρέχει νομική συνδρομή σύμφωνα με τον σουηδικό νόμο περί νομικής συνδρομής. Η Εθνική Αρχή Νομικής Συνδρομής είναι επίσης η εισπρακτική αρχή σε περίπτωση που το δικαστήριο αποφασίζει να διατάξει την επιστροφή των εξόδων, περιλαμβανομένης της αποζημίωσης των εξόδων υπεράσπισης στις ποινικές υποθέσεις.

Στοιχεία επικοινωνίας:

060 13 46 00

rattshjalpsmyndigheten@dom.se

https://www.domstol.se/rattshjalpsmyndigheten/

Skatteverket (Σουηδική Φορολογική Αρχή)

Η Σουηδική Φορολογική Αρχή είναι η διοικητική αρχή που είναι αρμόδια για τη φορολογία, την εκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, το δημοτολόγιο και την καταχώριση των συμβολαιογραφικών πράξεων. Η Σουηδική Φορολογική Αρχή διαχειρίζεται επίσης αιτήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (κωδικοποίηση απορρήτου και χρήση παλιών διευθύνσεων).

Στοιχεία επικοινωνίας:

0771 567 567

https://www.skatteverket.se/privat.4.76a43be412206334b89800052864.html

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – Σουηδική Ένωση Αρχών Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης)

Η SKL αποτελεί έναν οργανισμό του οποίου μέλη είναι όλα τα δημοτικά, περιφερειακά και επαρχιακά συμβούλια.

Στοιχεία επικοινωνίας:

08 452 70 00

info@skl.se

https://skl.se/

Åklagarmyndigheten (Σουηδική Εισαγγελική Αρχή)

Η Εισαγγελική Αρχή συνεργάζεται με την αστυνομία για τη διερεύνηση των αξιόποινων πράξεων. Εάν μια έρευνα καταλήξει στην απαγγελία κατηγοριών, η υπόθεση εκδικάζεται από δικαστήριο. Στη συνέχεια, ο εισαγγελέας καλείται να αποδείξει ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε την αξιόποινη πράξη.

Στοιχεία επικοινωνίας:

010 562 50 00

registrator@aklagare.se

https://www.aklagare.se/

Ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές για τη στήριξη θυμάτων

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Δικαιώματα Παιδιών στην Κοινωνία)

Η BRIS είναι μια οργάνωση για τα δικαιώματα των παιδιών, η οποία δεν συνδέεται με οργανώσεις πολιτικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα. Τα ευάλωτα παιδιά και οι νέοι έως 18 ετών μπορούν να επικοινωνούν με συμβούλους της BRIS μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδικτυακής συνομιλίας ή τηλεφωνικής κλήσης, ανώνυμα και δωρεάν. Η BRIS δέχεται επίσης κλήσεις από ενήλικες που χρειάζονται κάποιον να μιλήσουν για τα ερωτήματα και τις ανησυχίες τους που αφορούν παιδιά και νέους.

Στοιχεία επικοινωνίας:

116 111, τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για παιδιά και νέους

077 150 50 50, τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας για ενήλικες

Brottsofferjouren Sverige (Στήριξη Θυμάτων Σουηδίας)

Η Στήριξη Θυμάτων Σουηδίας είναι κερδοσκοπική οργάνωση που προασπίζεται το δικαίωμα όλων των θυμάτων αξιόποινων πράξεων να λαμβάνουν στήριξη. Αποτελείται από τοπικά κέντρα στήριξης θυμάτων σε ολόκληρη τη χώρα, γραμματεία και εθνική γραμμή βοήθειας χωρίς χρέωση. Η οργάνωση παρέχει συνδρομή στα θύματα αξιόποινων πράξεων, στους μάρτυρες και σε συγγενείς ακούγοντάς τους και παρέχοντας στήριξη και ορθές συμβουλές. Εάν είναι αναγκαίο, το θύμα μπορεί να λάβει στήριξη στις συνδιαλλαγές του με άλλα όργανα που μπορούν να παρέχουν, για παράδειγμα, ψυχολογική βοήθεια, φιλοξενία σε κέντρα υποδοχής ή οικονομική συνδρομή. Τα θύματα μπορούν επίσης να λάβουν καθοδήγηση για την ποινική διαδικασία. Η Στήριξη Θυμάτων Σουηδίας οργανώνει επίσης τη στήριξη μαρτύρων από εθελοντές, οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες και στήριξη σε συνάρτηση με μια δίκη.

Η Στήριξη Θυμάτων Σουηδίας διαθέτει μια εθνική τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας που μπορεί να παρέχει στήριξη σε όλα τα θύματα αξιόποινων πράξεων και να τα παραπέμπει σε ένα τοπικό κέντρο στήριξης θυμάτων. Η εθνική τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας μπορεί να παράσχει στήριξη σε 21 διαφορετικές γλώσσες.

Στοιχεία επικοινωνίας:

0200 21 20 19

Brottsoffermyndigheten (Αρχή Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων)

Γενικός σκοπός της Αρχής Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων είναι να προάγει τα δικαιώματα των θυμάτων αξιόποινων πράξεων και να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τα συμφέροντά τους. Η Αρχή έχει εθνική αρμοδιότητα σε τέσσερις τομείς δράσης: διαχειρίζεται τις υποθέσεις αποζημίωσης των θυμάτων αξιόποινων πράξεων, διοικεί το Ταμείο Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων (Brottsofferfonden), ενεργεί ως κέντρο τεχνογνωσίας και εισπράττει τις καταβληθείσες αποζημιώσεις των θυμάτων αξιόποινων πράξεων.

Η Αρχή Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων διαθέτει τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας που μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις για χρηματική αποζημίωση έπειτα από μια αξιόποινη πράξη και επίσης, για παράδειγμα, για το δικαίωμα σε «συνήγορο του παθόντος», την ειδική αντιπροσώπευση παιδιών, τα ασφαλιστικά μέτρα και τις δικαστικές διαδικασίες.

Στοιχεία επικοινωνίας:

090 70 82 00

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Εθνικό Κέντρο για την Απόκτηση Γνώσης ως προς τη Βία των Ανδρών κατά των Γυναικών)

Το Εθνικό Κέντρο για την Απόκτηση Γνώσης ως προς τη Βία των Ανδρών κατά των Γυναικών (NCK) του Πανεπιστημίου της Ουψάλας έχει ως έργο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, για λογαριασμό της κυβέρνησης, σε εθνικό επίπεδο, ως προς τη βία των ανδρών κατά των γυναικών, τα εγκλήματα τιμής και την καταπίεση και τη βία στις ομόφυλες σχέσεις. Το NCK είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία της «Kvinnofridslinjen», της εθνικής γραμμής άμεσης βοήθειας στη Σουηδία για τα θύματα βίας και μιας εξειδικευμένης μονάδας εξωτερικών ασθενών για τις κακοποιημένες γυναίκες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ουψάλας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

020 50 50 50

Terrafem

Η Terrafem είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση. Διαχειρίζεται τη μόνη εθνική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας στη Σουηδία για μετανάστριες που είναι θύματα βίας. Η Terrafem διαθέτει επίσης μια γραμμή άμεσης νομικής βοήθειας και παρέχει φιλοξενία σε κέντρα υποδοχής σε κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους.

Στοιχεία επικοινωνίας:

020 52 10 10

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Σουηδική Ομοσπονδία για τα Δικαιώματα των Λεσβιών, των Ομοφυλοφίλων, των Αμφιφυλόφιλων και των Διεμφυλικών), τηλεφωνική γραμμή στήριξης θυμάτων

Η RFSL είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχει σκοπό να διασφαλίζει ότι τα ΛΟΑΔ άτομα έχουν τα ίδια δικαιώματα, ευκαιρίες και υποχρεώσεις με κάθε άλλο πρόσωπο στην κοινωνία. H RFSL διαθέτει τηλεφωνική γραμμή στήριξης θυμάτων για τα ΛΟΑΔ άτομα που έχουν υποστεί κακοποίηση, απειλές και βία. Η υπηρεσία απευθύνεται επίσης στους συγγενείς και τους φίλους και σε όσους συναντούν ευάλωτα ΛΟΑΔ άτομα στην εργασία τους. Η οργάνωση διοργανώνει συναντήσεις αντιμετώπισης κρίσεων, παρέχει πληροφορίες για τα δικαιώματα, βοηθά στις συνδιαλλαγές με τις αρχές, παρέχει στήριξη στη δικαστική διαδικασία και φιλοξενία σε κέντρα υποδοχής.

Στοιχεία επικοινωνίας:

020 34 13 16

Η στήριξη θυμάτων προσφέρεται δωρεάν;

Ναι, η στήριξη των θυμάτων από τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις προσφέρεται δωρεάν. Το ίδιο ισχύει για τις υπηρεσίες στήριξης που διαχειρίζονται οι δημόσιες αρχές.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από κρατικές υπηρεσίες ή αρχές;

Brottsoffermyndigheten (Αρχή Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων)

Γενικός σκοπός της Αρχής Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων είναι να προάγει τα δικαιώματα των θυμάτων αξιόποινων πράξεων και να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τα συμφέροντά τους. Η Αρχή έχει εθνική αρμοδιότητα σε τέσσερις τομείς δράσης: διαχειρίζεται τις υποθέσεις αποζημίωσης των θυμάτων αξιόποινων πράξεων, διοικεί το Ταμείο Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων (Brottsofferfonden), ενεργεί ως κέντρο τεχνογνωσίας και εισπράττει τις καταβληθείσες αποζημιώσεις των θυμάτων αξιόποινων πράξεων.

Στοιχεία επικοινωνίας:

090 70 82 00

registrator@brottsoffermyndigheten.se

https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (Εθνική Διοίκηση Δικαστηρίων)

Η Εθνική Διοίκηση Δικαστηρίων είναι κρατική αρχή που λογοδοτεί στην Κυβέρνηση και ενεργεί ως οργάνωση παροχής υπηρεσιών στα σουηδικά δικαστήρια. Η Εθνική Διοίκηση Δικαστηρίων είναι υπεύθυνη για τον συνολικό συντονισμό και τη διαχείριση των γενικών θεμάτων που αφορούν τα σουηδικά δικαστήρια. Στα παραπάνω περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών στα δικαστήρια, στα εθνικά δικαιοδοτικά όργανα που είναι αρμόδια για τις μισθωτικές διαφορές και στην εθνική Αρχή Νομικής Αρωγής (Rättshjälpsmyndigheten).

Στοιχεία επικοινωνίας:

036 15 53 00

domstolsverket@dom.se

https://www.domstol.se

Kronofogden (Σουηδική Αρχή Εκτέλεσης)

Η Σουηδική Αρχή Εκτέλεσης είναι κρατική αρχή. Έργο της, μεταξύ άλλων, είναι να βεβαιώνει τις οφειλές μέσω διαταγών πληρωμής και να παρέχει βοήθεια είσπραξης σε όποιον έχει ανεξόφλητη οφειλή.

Στοιχεία επικοινωνίας:

0771 73 73 00

kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

https://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Εθνικό Κέντρο για την Απόκτηση Γνώσης ως προς τη Βία των Ανδρών κατά των Γυναικών)

Το Εθνικό Κέντρο για την Απόκτηση Γνώσης ως προς τη Βία των Ανδρών κατά των Γυναικών (NCK) του Πανεπιστημίου της Ουψάλας, έχει ως έργο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, για λογαριασμό της κυβέρνησης σε εθνικό επίπεδο, ως προς τη βία των ανδρών κατά των γυναικών, τα εγκλήματα τιμής και την καταπίεση και τη βία στις ομόφυλες σχέσεις. Το NCK είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία της «Kvinnofridslinjen», της εθνικής γραμμής βοήθειας στη Σουηδία για τα θύματα βίας και μιας εξειδικευμένης μονάδας εξωτερικών ασθενών για τις κακοποιημένες γυναίκες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ουψάλας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

020 50 50 50

018 611 27 93

info@nck.uu.se

http://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (Σουηδική Αστυνομία)

Έργο της Αστυνομικής Αρχής είναι η διερεύνηση των αξιόποινων πράξεων και η αποτροπή τέλεσης νέων. Η Αστυνομική Αρχή χειρίζεται επίσης υποθέσεις που περιλαμβάνουν πλασματικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Στοιχεία επικοινωνίας:

114 14

112 (σε επείγουσες περιπτώσεις)

registrator.kansli@polisen.se

https://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (Εθνική Αρχή Νομικής Συνδρομής)

Η Εθνική Αρχή Νομικής Συνδρομής είναι μια εθνική αρχή που παρέχει νομική συνδρομή σύμφωνα με τον σουηδικό νόμο περί νομικής συνδρομής. Η Εθνική Αρχή Νομικής Συνδρομής είναι επίσης η εισπρακτική αρχή σε περίπτωση που το δικαστήριο αποφασίζει να διατάξει την επιστροφή των εξόδων, περιλαμβανομένης της αποζημίωσης των εξόδων υπεράσπισης στις ποινικές υποθέσεις.

Στοιχεία επικοινωνίας:

060 13 46 00

rattshjalpsmyndigheten@dom.se

https://www.domstol.se/rattshjalpsmyndigheten/

Skatteverket (Σουηδική Φορολογική Αρχή)

Η Σουηδική Φορολογική Αρχή είναι η διοικητική αρχή που είναι αρμόδια για τη φορολογία, την εκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, το δημοτολόγιο και την καταχώριση των συμβολαιογραφικών πράξεων. Η Σουηδική Φορολογική Αρχή διαχειρίζεται επίσης αιτήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (κωδικοποίηση απορρήτου και χρήση παλιών διευθύνσεων).

Στοιχεία επικοινωνίας:

0771 567 567

https://www.skatteverket.se/

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – Σουηδική Ένωση Αρχών Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης)

Η SKL αποτελεί έναν οργανισμό του οποίου μέλη είναι όλα τα δημοτικά, περιφερειακά και επαρχιακά συμβούλια.

Στοιχεία επικοινωνίας:

08 452 70 00

info@skl.se

https://skl.se/

Åklagarmyndigheten (Σουηδική Εισαγγελική Αρχή)

Η Εισαγγελική Αρχή συνεργάζεται με την αστυνομία για τη διερεύνηση των αξιόποινων πράξεων. Εάν μια έρευνα καταλήξει στην απαγγελία κατηγοριών, η υπόθεση εκδικάζεται από δικαστήριο. Στη συνέχεια, ο εισαγγελέας καλείται να αποδείξει ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε την αξιόποινη πράξη.

Στοιχεία επικοινωνίας:

010 562 50 00

registrator@aklagare.se

https://www.aklagare.se/

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από μη κρατικές οργανώσεις;

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Δικαιώματα Παιδιών στην Κοινωνία)

Η BRIS είναι μια οργάνωση για τα δικαιώματα των παιδιών, η οποία δεν συνδέεται με οργανώσεις πολιτικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα. Τα ευάλωτα παιδιά και οι νέοι έως 18 ετών μπορούν να επικοινωνούν με συμβούλους της BRIS μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδικτυακής συνομιλίας ή τηλεφωνικής κλήσης, ανώνυμα και δωρεάν. Η BRIS δέχεται επίσης κλήσεις από ενήλικες που χρειάζονται κάποιον να μιλήσουν για τα ερωτήματα και τις ανησυχίες τους που αφορούν παιδιά και νέους.

Στοιχεία επικοινωνίας:

116 111, τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για παιδιά και νέους

077 150 50 50, τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας για ενήλικες

info@bris.se

https://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (Στήριξη Θυμάτων Σουηδίας)

Η Στήριξη Θυμάτων Σουηδίας είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση που προασπίζεται το δικαίωμα όλων των θυμάτων αξιόποινων πράξεων να λαμβάνουν στήριξη. Αποτελείται από τοπικά κέντρα στήριξης θυμάτων σε ολόκληρη τη χώρα, γραμματεία και εθνική γραμμή βοήθειας χωρίς χρέωση. Η οργάνωση παρέχει συνδρομή στα θύματα αξιόποινων πράξεων, στους μάρτυρες και σε συγγενείς ακούγοντάς τους και παρέχοντας στήριξη και ορθές συμβουλές. Εάν είναι αναγκαίο, το θύμα μπορεί να λάβει στήριξη στις συνδιαλλαγές του με άλλα όργανα που μπορούν να παρέχουν, για παράδειγμα, ψυχολογική βοήθεια, φιλοξενία σε κέντρα υποδοχής ή οικονομική συνδρομή. Τα θύματα μπορούν επίσης να λάβουν καθοδήγηση για την ποινική διαδικασία. Η Στήριξη Θυμάτων Σουηδίας οργανώνει επίσης τη στήριξη μαρτύρων από εθελοντές που παρέχουν πληροφορίες και στήριξη σε συνάρτηση με μια δίκη.

Στοιχεία επικοινωνίας:

0200 21 20 19

08 644 88 00

info@brottsofferjouren.se

http://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – Ένωση Συγγενών Σεξουαλικά Κακοποιημένων Παιδιών)

Η ATSUB διενεργεί ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες με συγγενείς σεξουαλικά κακοποιημένων παιδιών και παρέχει βοήθεια και υποστήριξη στις συνδιαλλαγές τους με τις αρχές. Η Ένωση οργανώνει επίσης ομάδες στήριξης και παρέχει συνδρομή στο δικαστήριο.

Στοιχεία επικοινωνίας:

08 644 21 12

info@atsub.se

http://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Σουηδική Ομοσπονδία για τα Δικαιώματα των Λεσβιών, των Ομοφυλοφίλων, των Αμφιφυλόφιλων και των Διεμφυλικών), τηλεφωνική γραμμή στήριξης θυμάτων

Η RFSL είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχει σκοπό να διασφαλίζει ότι τα ΛΟΑΔ άτομα έχουν τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες ευκαιρίες και τις ίδιες υποχρεώσεις με κάθε άλλο μέλος της κοινωνίας. H RFSL διαθέτει τηλεφωνική γραμμή στήριξης θυμάτων για τα ΛΟΑΔ άτομα που έχουν υποστεί κακοποίηση, απειλές και βία. Η υπηρεσία απευθύνεται επίσης στους συγγενείς και τους φίλους και σε όσους συναντούν ευάλωτα ΛΟΑΔ άτομα στην εργασία τους. Η οργάνωση διοργανώνει συναντήσεις αντιμετώπισης κρίσεων, παρέχει πληροφορίες για τα δικαιώματα, βοηθά στις συνδιαλλαγές με τις αρχές, παρέχει στήριξη στη δικαστική διαδικασία και φιλοξενία σε κέντρα υποδοχής.

Στοιχεία επικοινωνίας:

020 34 13 16

boj@rfsl.se

http://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – Εθνικός Οργανισμός Κέντρων Υποδοχής Γυναικών και Νεαρών Γυναικών στη Σουηδία)

Ο οργανισμός ROKS συντονίζει τα τοπικά κέντρα που είναι μέλη του και παρέχει βοήθεια και φιλοξενία σε κέντρα υποδοχής σε κακοποιημένες γυναίκες, κορίτσια και παιδιά. Ο οργανισμός διεξάγει επίσης ενημερωτικό έργο, μέσω της δημοσιοποίησης των στοιχείων που προκύπτουν από την πείρα των κέντρων-μελών του οργανισμού, αποσκοπώντας έτσι στη μείωση της βίας των ανδρών κατά των γυναικών.

Στοιχεία επικοινωνίας:

08 442 99 30

info@roks.se

https://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – Εθνικό κέντρο στήριξης θυμάτων αιμομιξίας και άλλης σεξουαλικής κακοποίησης κατά την παιδική ηλικία)

Η RISE είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση που παρέχει στήριξη σε ενήλικες που υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση κατά την παιδική τους ηλικία. Η ένωση διαθέτει τηλεφωνική γραμμή βοήθειας την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν γυναίκες, άντρες, παιδιά, συγγενείς και επαγγελματίες. Η RISE προσφέρει επίσης στα μέλη της διάφορες δραστηριότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συζητήσεις σε ομάδες στήριξης.

Στοιχεία επικοινωνίας:

08 696 00 95

stod@rise-sverige.se

http://rise-sverige.se/

Terrafem

Η Terrafem είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση. Διαχειρίζεται τη μόνη εθνική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας στη Σουηδία για μετανάστριες που είναι θύματα βίας. Η Terrafem διαχειρίζεται επίσης γραμμή παροχής νομικής βοήθειας και παρέχει φιλοξενία σε κέντρα υποδοχής σε κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους.

Στοιχεία επικοινωνίας:

020 52 10 10

08 643 05 10

info@terrafem.org

http://www.terrafem.org/

Unizon

Η Unizon εκπροσωπεί τα κέντρα υποδοχής γυναικών, τα κέντρα ενδυνάμωσης νεαρών γυναικών και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες και αποβλέπει σε μια κοινωνία χωρίς βία, όπου θα υπάρχει ισότητα των φύλων. Το έργο των οργανώσεων που είναι μέλη της συνίσταται κατά κύριο λόγο στη στήριξη και προστασία των κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους. Οι οργανώσεις παρέχουν επίσης προληπτικό και υποστηρικτικό έργο σε παιδιά και νέους, επηρεάζουν την κοινή γνώμη και διαδίδουν τη γνώση.

Στοιχεία επικοινωνίας:

08 642 64 01

info@unizon.se

http://unizon.se/

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/09/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.