Victims' rights - by country

Σουηδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

You are considered to be the victim of a crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, as the result of an incident which constitutes a crime under national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings. You may also be entitled to various forms of support and compensation for damage caused by the crime.

Criminal proceedings in Sweden start with the investigation of the crime, known as the preliminary investigation. With some exceptions, there is an obligation to start a preliminary investigation if there are grounds to assume a crime has been committed. Preliminary investigations are conducted by the police, but sometimes led by a prosecutor. After the investigation is completed, the prosecutor may decide to continue the proceedings by bringing the case to court or, if the prosecutor does not believe there is sufficient evidence, close the case without bringing it to court. If the case is brought to court there will be a trial. During the trial, the court examines all the evidence collected and decides whether or not to convict the accused of the crime. The court will also state whether there is any possibility to appeal to a higher court.

As the victim of a crime, you play a significant part in proceedings and have a variety of rights. You can participate in legal proceedings without a specific legal status or play a more active part by formally becoming a party to the proceedings. You may claim damages and/or support the prosecution. In certain cases you may bring a private prosecution on your own initiative when the prosecutor has decided not to.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 16/07/2018

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

φΑΠοιες πληροφορίες θα μου παράσχει η αρμόδια αρχή (π.χ. αστυνομία, εισαγγελέας) ύστερα από τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης αλλά πριν από την καταγγελία της;

Η αστυνομία και ο εισαγγελέας πρέπει να σας ενημερώσουν σχετικά με:

 • το αν δικαιούστε αποζημίωση από τον ύποπτο ή το δημόσιο
 • το ότι, κατόπιν αιτήματός σας, ο εισαγγελέας συνήθως οφείλει να συντάξει και να καταθέσει την αίτηση αποζημίωσής σας στο δικαστήριο
 • τις διατάξεις που αφορούν τα ασφαλιστικά μέτρα, τον συνήγορο του παθόντος και την προσωπική συνδρομή
 • το πώς να ζητήσετε νομική συνδρομή και νομικές συμβουλές
 • τις επιλογές και τις προϋποθέσεις της διαμεσολάβησης
 • τις αρχές και τους οργανισμούς που παρέχουν υποστήριξη και συνδρομή
 • τα στοιχεία επικοινωνίας που χρειάζεστε για να ενημερωθείτε για την υπόθεσή σας
 • την εξέλιξη της διαδικασίας και τον ρόλο που θα έχετε σ’ αυτήν
 • το δικαίωμά σας να λάβετε υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης
 • το δικαίωμά σας για επιστροφή εξόδων
 • το ότι δεν έχει κινηθεί προκαταρκτική εξέταση ή ότι η υπόθεση έχει τεθεί στο αρχείο
 • το πού να υποβληθούν οι τυχόν καταγγελίες που αφορούν τον χειρισμό της υπόθεσής σας
 • το αν έχει κινηθεί η διαδικασία ή όχι
 • το αν ένας κρατούμενος ή συλληφθείς έχει διαφύγει.

Σας επισημαίνουμε ότι οι παραπάνω πληροφορίες θα σας παρασχεθούν αφότου υποβάλετε καταγγελία στην αστυνομία. Ασφαλώς, όμως, μπορείτε να ανατρέξετε στις πληροφορίες που διατίθενται, για παράδειγμα, στον δικτυακό τόπο της Αρχής Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων (Brottsoffermyndighet) προτού υποβάλετε καταγγελία στην αστυνομία.

Δεν διαμένω στη χώρα της ΕΕ όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη (πολίτες της ΕΕ και πολίτες τρίτων χωρών). Πώς προστατεύονται τα δικαιώματά μου;

Εάν είστε αλλοδαπός υπήκοος και υπήρξατε θύμα αξιόποινης πράξης στη Σουηδία, δικαιούστε να λάβετε τις ίδιες πληροφορίες με τους Σουηδούς πολίτες (βλ. παραπάνω). Εάν δεν μιλάτε σουηδικά, δικαιούστε επίσης να λάβετε υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης.

Εάν υπήρξατε θύμα αξιόποινης πράξης σε άλλη χώρα, οι αρχές της εν λόγω χώρας είναι αρμόδιες να σας ενημερώσουν για τα δικαιώματά σας. Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματα στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ εδώ.

Εάν καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη, τι πληροφορίες θα μου παρασχεθούν;

Η αστυνομία και ο εισαγγελέας πρέπει να σας ενημερώσουν σχετικά με:

 • το αν δικαιούστε αποζημίωση από τον ύποπτο ή το δημόσιο
 • το ότι, κατόπιν αιτήματός σας, ο εισαγγελέας συνήθως οφείλει να συντάξει και να καταθέσει την αίτηση αποζημίωσής σας στο δικαστήριο
 • τις διατάξεις που αφορούν τα ασφαλιστικά μέτρα, τον συνήγορο του παθόντος και την προσωπική συνδρομή
 • το πώς να ζητήσετε νομική συνδρομή και νομικές συμβουλές
 • τις επιλογές και τις προϋποθέσεις της διαμεσολάβησης
 • τις αρχές και τις οργανώσεις που παρέχουν στήριξη και συνδρομή
 • τα στοιχεία επικοινωνίας που χρειάζεστε για να λάβετε πληροφορίες για την υπόθεσή σας
 • την εξέλιξη της διαδικασίας και τον ρόλο που θα έχετε σ’ αυτήν
 • το δικαίωμά σας να λάβετε υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης
 • το δικαίωμά σας για επιστροφή εξόδων
 • το ότι δεν έχει κινηθεί προκαταρκτική εξέταση ή ότι η υπόθεση έχει τεθεί στο αρχείο
 • το πού να υποβάλετε τις τυχόν καταγγελίες για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσής σας
 • το αν έχει κινηθεί η διαδικασία ή όχι
 • το αν ένας κρατούμενος ή συλληφθείς έχει διαφύγει.

Δικαιούμαι δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας ή μετάφρασης (όταν έρχομαι σε επαφή με την αστυνομία ή άλλες αρχές, ή στη διάρκεια της έρευνας και της δίκης);

Εάν δεν μιλάτε σουηδικά, δικαιούστε επίσης να λάβετε υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης.

Πώς προτίθεται να εξασφαλίσει η αρμόδια αρχή ότι κατανοώ και γίνομαι κατανοητός (σε περίπτωση παιδιού ή ατόμου με αναπηρία);

Δικαιούστε να σας παρασχεθούν υπηρεσίες διερμηνείας σε περίπτωση αναπηρίας που συνεπάγεται κώφωση, βαρηκοΐα ή πρόβλημα λόγου.

Η Αρχή Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων (Brottsoffermyndigheten) έχει καταρτίσει πληροφοριακό υλικό ειδικά για παιδιά. Μεταβείτε στη διεύθυνση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.jagvillveta.se/ για λεπτομέρειες για τα δικαιώματα που έχετε σε περίπτωση αξιόποινης πράξης.

Η αστυνομία παρέχει επίσης πληροφορίες ειδικά για τα παιδιά: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Barn-och-ungdomar/

Υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων

Ποιος φορέας παρέχει στήριξη στα θύματα;

Ως θύμα αξιόποινης πράξης, μπορείτε να λάβετε στήριξη από πολλούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και οργανώσεις. Οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου σας υποχρεούνται επίσης από τον νόμο να διασφαλίζουν ότι τα θύματα αξιόποινων πράξεων και οι οικογένειές τους λαμβάνουν στήριξη και συνδρομή.

Θα παραπεμφθώ αυτόματα από την αστυνομία στις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων;

Κατά τον χρόνο καταγγελίας μιας αξιόποινης πράξης, η αστυνομία θα σας ενημερώσει για τις αρχές και τις οργανώσεις που παρέχουν προστασία και συνδρομή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αστυνομική αρχή διαβιβάζει με τη συναίνεσή σας τα στοιχεία επικοινωνίας σας, λ.χ. σε τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας των θυμάτων, μέλος της οποίας στη συνέχεια θα επικοινωνήσει μαζί σας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε οι ίδιοι με μια οργάνωση που παρέχει στήριξη.

Με ποιον τρόπο προστατεύεται το ιδιωτικό μου απόρρητο;

Εάν ζητήσετε στήριξη από κοινωνικές υπηρεσίες, αυτές θα χειριστούν την υπόθεσή σας με σεβασμό στην εμπιστευτικότητα. Τα πρόσωπα που εργάζονται κατά τον ελεύθερο χρόνο τους σε εθελοντική οργάνωση στήριξης θυμάτων αξιόποινων πράξεων δεσμεύονται από το απόρρητο. Μπορείτε επίσης να διατηρήσετε την ανωνυμία σας κατά την επικοινωνία σας με μια τέτοια οργάνωση.

Πρέπει να καταγγείλω πρώτα μια αξιόποινη πράξη προτού αποκτήσω πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης θυμάτων;

Όχι, δεν έχετε τέτοια υποχρέωση.

Ατομική προστασία σε περίπτωση κινδύνου

Τι είδη προστασίας είναι διαθέσιμα;

Διατίθενται πολλά είδη προστασίας για τα θύματα αξιόποινων πράξεων:

 • Ασφαλιστικά μέτρα

Σκοπός των ασφαλιστικών μέτρων (kontaktförbud) είναι η αποτροπή καταστάσεων που θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνες για τα θύματα. Τα ασφαλιστικά μέτρα έχουν προκύψει και χρησιμοποιηθεί κυρίως για την προστασία γυναικών που δέχονται απειλές ή παρενοχλούνται από πρώην σύζυγο ή σύντροφο, αλλά μπορούν επίσης να διατάσσονται για την προστασία παιδιών και άλλων ευάλωτων προσώπων. Η χορήγηση ασφαλιστικών μέτρων συνεπάγεται ότι το πρόσωπο που σας απειλεί ή σας παρενοχλεί απαγορεύεται να σας επισκεφθεί ή να έρθει σε επαφή μαζί σας με άλλον τρόπο, λ.χ. με επιστολή, μήνυμα ή τηλεφωνικά ή μέσω φίλων. Μπορούν επίσης να επεκταθούν ώστε να απαγορευτεί στο εν λόγω πρόσωπο να πλησιάζει την οικία, τον χώρο εργασίας σας ή άλλον τόπο στον οποίο συχνάζετε.

Τα ασφαλιστικά μέτρα μπορούν επίσης να καταλαμβάνουν και πρόσωπα που συνοικούν με το πρόσωπο που απειλείται. Για την έκδοση ασφαλιστικών μέτρων που αποσκοπούν στην απομάκρυνση της πηγής της απειλής από την κοινή οικία, πρέπει να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τέλεσης αξιόποινης πράξης σε βάρος της ζωής, της υγείας, της ελευθερίας ή της ασφάλειας του συντρόφου.

Την απόφαση για τα ασφαλιστικά μέτρα εκδίδει ο εισαγγελέας. Εάν ο εισαγγελέας δεν χορηγήσει τα εν λόγω μέτρα, μπορείτε να ζητήσετε την παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον του πλημμελειοδικείου (tingsrätt). Όποιος δεν συμμορφώνεται με τα εν λόγω μέτρα μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο ή ποινή φυλάκισης έως ένα έτος.

 • Φιλοξενία σε κέντρα υποδοχής

Οι γυναίκες και τα παιδιά τους που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία μπορεί να χρειαστεί να φύγουν από την οικία τους για ένα διάστημα. Φιλοξενία σε κέντρα υποδοχής παρέχεται τόσο από τους δήμους όσο και από τα κέντρα υποδοχής κακοποιημένων γυναικών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου σας ή με ένα τοπικό κέντρο υποδοχής γυναικών.

 • Προστατευόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Εάν πρέπει να τηρήσετε απόρρητη τη διεύθυνσή σας λόγω απειλών ή άλλων μορφών παρενόχλησης, μπορείτε να ζητήσετε την καταχώριση στο δημοτολόγιο ενός κωδικού με σκοπό τον ειδικό έλεγχο απορρήτου (sekretessmarkering). Ο εν λόγω κωδικός θα καταχωριστεί επίσης στα άλλα δημόσια μητρώα, όπως στο μητρώο οχημάτων και το μητρώο των αδειών οδήγησης. Η διαβάθμιση γενικά επανεξετάζεται μια φορά ετησίως.

Ένας άλλος τρόπος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενός προσώπου που απειλείται και έχει αλλάξει ή προτίθεται να αλλάξει διεύθυνση είναι να παραμείνει καταχωρισμένο στο δημοτολόγιο της προηγούμενης διεύθυνσής του (kvarskrivning). Μπορείτε να εξακολουθήσετε να είστε καταχωρισμένος/-η στην προηγούμενη διεύθυνσή σας έως και τρία έτη αφότου έχετε φύγει από αυτή.

Τα αιτήματα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τη μορφή κωδικοποίησης απορρήτου και τη χρήση προηγούμενων διευθύνσεων υποβάλλονται στην κατά τόπον αρμόδια οικονομική σας υπηρεσία. Στις συνομιλίες σας με τις αρχές είναι σημαντικό να δηλώνετε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας προστατεύονται. Πρέπει επίσης να δείχνετε μεγάλη προσοχή κατά τις επαφές σας με οργανισμούς, εταιρίες και άλλα πρόσωπα.

 • Αλλαγή επωνύμου

Ένας άλλος τρόπος αυξημένης προστασίας θα μπορούσε να είναι η αλλαγή του επωνύμου σας. Μπορείτε να λάβετε το επώνυμο ενός από τους γονείς σας ενημερώνοντας τη Σουηδική Φορολογική Αρχή (Skatteverket). Για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή επωνύμου, πρέπει να λάβετε την έγκριση του Σουηδικού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνιών και Καταχωρίσεων (Patent- och registreringsverket).

 • Δέσμη μέτρων ασφαλείας

Για κάποιους, η απειλή είναι τόσο σοβαρή που μπορεί να απαιτείται η χρήση μιας «δέσμης μέτρων ασφαλείας». Η δέσμη μέτρων ασφαλείας συμπεριλαμβάνει ένα κινητό τηλέφωνο και ένα σύστημα συναγερμού και μπορείτε να το προμηθευτείτε από την τοπική αστυνομική αρχή μετά από ειδική εξέταση.

 • Πλασματικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Σε περίπτωση που η ζωή, η υγεία ή η ελευθερία σας απειλείται με σοβαρή αξιόποινη πράξη ή όταν άλλα μέτρα ασφαλείας δεν θεωρείται ότι παρέχουν επαρκή προστασία, μπορεί να σας επιτραπεί η χρήση πλασματικών (δηλαδή επινοημένων) προσωπικών στοιχείων. Το αίτημα χρήσης πλασματικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να υποβληθεί στην αστυνομία.

 • Πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν άλλα μέτρα δεν είναι αποτελεσματικά, τα απειλούμενα πρόσωπα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την έκβαση μιας δικαστικής υπόθεσης μπορούν να ενταχθούν στο ειδικό πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων της αστυνομίας.

Ποιος φορέας μπορεί να μου προσφέρει προστασία;

Ανάλογα με το είδος της προστασίας, διάφοροι οργανισμοί μπορεί να αποφασίζουν ως προς την προστασία. Βλ. την παραπάνω ενότητα.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από τον δράστη;

Για να κριθεί το κατά πόσον έχετε ανάγκη ειδικών μέτρων προστασίας κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών και των διαδικασιών ενώπιον του δικαστηρίου, η αστυνομία θα πρέπει να πραγματοποιήσει μια εξατομικευμένη εκτίμηση ασφαλείας, το συντομότερο δυνατό. Σ’ αυτή θα συνυπολογιστεί η βαρύτητα της αξιόποινης πράξης και οι προσωπικές σας περιστάσεις. Τα πρόσωπα κάτω των 18 θεωρούνται σε κάθε περίπτωση δικαιούχοι ειδικής προστασίας.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες επίσης κάνουν συνήθως χρήση ειδικών μεθόδων αξιολόγησης για να εξετάζουν τον κίνδυνο νέας έκθεσης σε βία από έναν δράστη με τον οποίο συνοικείτε.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (κατά την έρευνα και τη δίκη);

Για να κριθεί το κατά πόσον έχετε ανάγκη ειδικών μέτρων προστασίας κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών και των διαδικασιών ενώπιον του δικαστηρίου, η αστυνομία θα πρέπει να πραγματοποιήσει μια εξατομικευμένη εκτίμηση ασφαλείας, το συντομότερο δυνατό. Σ’ αυτή θα συνυπολογιστεί η βαρύτητα της αξιόποινης πράξης και οι προσωπικές σας περιστάσεις. Τα πρόσωπα κάτω των 18 θεωρούνται σε κάθε περίπτωση δικαιούχοι ειδικής προστασίας.

Ποια προστασία παρέχεται για πολύ ευάλωτα θύματα;

Τα πιο εκτεταμένα μέτρα προστασίας σε περίπτωση σοβαρών αξιόποινων πράξεων είναι τα πλασματικά προσωπικά δεδομένα και το πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων (βλ. παραπάνω).

Είμαι ανήλικος —έχω ειδικά δικαιώματα;

Οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι αρμόδιες να διασφαλίζουν ότι ένα παιδί που υπήρξε θύμα αξιόποινης πράξης, καθώς και οι συγγενείς του, λαμβάνουν την αρωγή και τη στήριξη που χρειάζονται. Οι κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει επίσης να έχουν υπόψη ότι το παιδί που έχει υπάρξει μάρτυρας περιστατικών βίας ή άλλης κακοποίησης σε βάρος συγγενή του είναι και το ίδιο θύμα αξιόποινης πράξης και να διασφαλίζουν ότι το παιδί θα λάβει την αρωγή και τη στήριξη που έχει ανάγκη.

Μέλος της οικογένειάς μου απεβίωσε λόγω της αξιόποινης πράξης —ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι επίσης αρμόδιες να παρέχουν στήριξη στους συγγενείς προσώπου που υπήρξε θύμα αξιόποινης πράξης. Υπάρχουν επίσης μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που παρέχουν στήριξη στους συγγενείς προσώπου που απεβίωσε λόγω αξιόποινης πράξης.

Μέλος της οικογένειάς μου ήταν θύμα της αξιόποινης πράξης —ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι επίσης αρμόδιες να παρέχουν στήριξη στους συγγενείς προσώπου που υπήρξε θύμα αξιόποινης πράξης. Πολλά από τα μέτρα προστασίας που περιγράφηκαν παραπάνω μπορεί επίσης να εφαρμοστούν αν έχετε κάποιον συγγενή που υπήρξε θύμα αξιόποινης πράξης. Πολλές κερδοσκοπικές οργανώσεις παρέχουν επίσης στήριξη σε συγγενείς.

Μπορώ να έχω πρόσβαση σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης; Υπό ποιες προϋποθέσεις; Διασφαλίζεται η ασφάλειά μου κατά τη διαμεσολάβηση;

Στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης, το θύμα και ο δράστης συναντώνται για να συζητήσουν τι έχει συμβεί με έναν αμερόληπτο διαμεσολαβητή. Όταν ο δράστης είναι κάτω των 21 ετών, ο δήμος οφείλει να παράσχει διαμεσολάβηση.

Προϋπόθεση της διαμεσολάβησης είναι η ομολογία της αξιόποινης πράξης. Επίσης και τα δύο μέρη θα πρέπει να θέλουν να συμμετάσχουν. Η διαμεσολάβηση μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία, λ.χ. ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να συμπεριφέρονται τα μέρη σε μελλοντικές μεταξύ τους συναντήσεις, γεγονός που μπορεί να παράσχει στο θύμα κάποιου βαθμού διασφάλιση.

Είναι επίσης δυνατόν να συνάπτονται συμφωνίες οικονομικής αποζημίωσης, οι οποίες όμως μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα, ιδίως στην περίπτωση περισσότερων δραστών, υψηλών ποσών ή σωματικής βλάβης. Επικοινωνήστε με την Αρχή Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων (Brottsoffermyndigheten) εάν έχετε απορίες για τις εν λόγω συμφωνίες. Εάν συνάψετε συμφωνία χρηματικής αποζημίωσης, μπορεί να στερηθείτε το δικαίωμά σας να προβάλλετε αξίωση αποζημίωσης ως θύμα μιας αξιόποινης πράξης.

Ο διαμεσολαβητής που διορίζεται (ο οποίος πρέπει να είναι ικανός, ειλικρινής και αμερόληπτος) είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει τη διεξαγωγή της διαμεσολάβησης με τρόπο ασφαλή για εσάς.

Πού μπορώ να βρω τη νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματά μου;

Κατάλογος με τους σημαντικούς νόμους και κανονισμούς διατίθεται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο της Αρχής Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων (Brottsoffermyndigheten).

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/09/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

Πώς μπορώ να καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη;

Μπορείτε να καταγγείλετε μια αξιόποινη πράξη στην αστυνομία καλώντας στον αριθμό 114 14 (+46 77 114 14 00 για κλήσεις εκτός Σουηδίας) ή πηγαίνοντας σε ένα αστυνομικό τμήμα. Μπορείτε επίσης να καταγγείλετε μια αξιόποινη πράξη μέσω διαδικτύου σε περίπτωση διάρρηξης, απάτης με χρεωστική κάρτα, κλοπής ή απώλειας (όχι όμως του διαβατηρίου ή του εθνικού δελτίου ταυτότητάς σας). Εάν η ταυτότητά σας είναι προστατευμένη, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο για την καταγγελία μιας αξιόποινης πράξης. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή κατά την τέλεση αξιόποινης πράξης, καλέστε στο 112, δηλαδή στην τηλεφωνική γραμμή SOS Alarm. Σύνδεσμος προς την Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροηλεκτρονική καταγγελία

Πώς μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με τις εξελίξεις της υπόθεσης;

Όταν υποβάλετε την καταγγελία σας στην αστυνομία, η υπόθεσή σας λαμβάνει αριθμό και εσείς λαμβάνετε τα στοιχεία επικοινωνίας που χρειάζεστε για να ενημερώνεστε για την υπόθεσή σας. Διαφορετικά, μπορείτε να απευθύνεστε στην αστυνομία για την εξέλιξη της υπόθεσής σας τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή μεταβαίνοντας στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Εάν επιθυμείτε να μιλήσετε με τον αστυνομικό που είναι υπεύθυνος για την υπόθεσή σας, μπορείτε να καλέσετε στο 114 14, δηλαδή στον εθνικό αριθμό τηλεφώνου της αστυνομίας. Το τηλεφωνικό κέντρο θα σας συνδέσει με τον αστυνομικό που είναι υπεύθυνος για την υπόθεσή σας.

Δικαιούμαι νομική συνδρομή (κατά την ανάκριση ή τη δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Σε ορισμένα είδη αξιόποινων πράξεων, τα θύματα δικαιούνται να έχουν τη δική τους νομική εκπροσώπηση, γνωστή ως «συνήγορος του παθόντος» (målsägandebiträde). Αυτό ισχύει ιδίως για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και τα αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και για άλλα αδικήματα όταν παρίσταται ειδική ανάγκη. Ο συνήγορος μπορεί να διοριστεί αμέσως μετά την έναρξη της (προκαταρκτικής) εξέτασης και σας παρέχει συνδρομή δωρεάν. Εάν πιστεύετε ότι χρειάζεστε νομική εκπροσώπηση, θα πρέπει να ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό τον εισαγγελέα (åklagare) ή τον αστυνομικό που είναι υπεύθυνος για την προκαταρκτική εξέταση. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε απευθείας το αίτημά σας στο πλημμελειοδικείο (tingsrätt). Το πλημμελειοδικείο θα κρίνει αν δικαιούστε εκπροσώπηση και θα διορίσει τον συνήγορο. Μπορείτε να προτείνετε εσείς το πρόσωπο που θα θέλατε να σας εκπροσωπήσει. Ο συνήγορος, που συνήθως είναι δικηγόρος, διορίζεται για να διαφυλάττει τα συμφέροντά σας και να σας παρέχει στήριξη και συνδρομή κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης και της δίκης. Ο συνήγορος τηρεί το απόρρητο και μπορεί να σας βοηθήσει να υπερασπιστείτε την υπόθεσή σας και να καταθέσετε αξίωση αποζημίωσης. Το εν λόγω καθήκον παύει με το πέρας της διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου, ενώ η παροχή βοήθειας για την είσπραξη της αποζημίωσης ή άλλη αποκατάσταση δεν περιλαμβάνεται στον ρόλο του «συνηγόρου του παθόντος».

Εάν ένας κηδεμόνας (συνήθως ο γονέας) είναι ύποπτος για την τέλεση αξιόποινης πράξης κατά του παιδιού του, μπορεί να οριστεί για το παιδί ειδικός αντιπρόσωπος. Το ίδιο ισχύει όταν ο ύποπτος της αξιόποινης πράξης συνδέεται στενά με τον κηδεμόνα. Ο αντιπρόσωπος προστατεύει τα δικαιώματα του παιδιού κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης και της δίκης. Ως ειδικός αντιπρόσωπος μπορεί να διοριστεί δικηγόρος, βοηθός σύμβουλος σε δικηγορική εταιρία ή άλλο πρόσωπο. Το εν λόγω πρόσωπο πρέπει επίσης να διαθέτει συγκεκριμένες γνώσεις και πείρα καθώς και προσωπικά προσόντα που το καθιστούν ειδικά κατάλληλο για το εν λόγω καθήκον.

Η νομική προστασία περιλαμβάνεται στα συμβόλαια ασφάλειας κατοικίας. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι η ασφάλειά σας μπορεί να καλύπτει τα δικαστικά σας έξοδα, σε περίπτωση που η αξίωση αποζημίωσης που έχετε προβάλει δεν εκδικαστεί στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Η ασφάλεια περιλαμβάνει κατά κανόνα μια ρήτρα σύμφωνα με την οποία υποχρεούστε να καταβάλετε συγκεκριμένο μέρος των εξόδων (το υπερβάλλον). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική σας εταιρία.

Σύμφωνα με τον σουηδικό νόμο περί νομικής αρωγής (Rättshjälpslagen) μπορείτε να λάβετε νομικές συμβουλές σε όλα τα είδη των υποθέσεων. Οι συμβουλές μπορεί, για παράδειγμα, να αφορούν μια αξίωση αποζημίωσης για την οποία δεν έχετε τη βοήθεια του εισαγγελέα ή τις διαπραγματεύσεις με την ασφαλιστική εταιρία. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με δικηγορική εταιρία που παρέχει νομικές συμβουλές βάσει του νόμου περί νομικής συνδρομής. Μπορείτε να συμβουλευτείτε δικηγόρο, απασχολώντας τον έως και δύο ώρες έναντι πάγιας αμοιβής. Η πάγια αμοιβή ορίζεται σε ποσό περίπου 1.600 SEK ανά ώρα. Ανάλογα με την οικονομική σας κατάσταση, η αμοιβή μπορεί να είναι μικρότερη.

Εάν δεν διαθέτετε νομική προστασία στο πλαίσιο ασφαλιστήριου συμβολαίου και η υπόθεσή σας δεν μπορεί να διευθετηθεί μέσω των νομικών συμβουλών που σας έχουν παρασχεθεί, μπορείτε να λάβετε νομική συνδρομή κατόπιν εκτίμησης των αναγκών σας. Στη συνέχεια το κράτος καταβάλει μέρος των εξόδων της νομικής σας εκπροσώπησης. Μπορείτε επίσης να λάβετε συνδρομή για τα έξοδα ταξιδιού, στέγασης και παροχής αποδείξεων, καθώς και για άλλες δαπάνες. Συμβουλές για τον τρόπο που μπορείτε να ζητήσετε νομική συνδρομή μπορείτε να λάβετε από δικηγόρο, το δικαστήριο ή την Εθνική Αρχή Νομικής Συνδρομής (Rättshjälpsmyndighet).

Μπορώ να ζητήσω επιστροφή των εξόδων (για τη συμμετοχή στην έρευνα/δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Εάν σας κλητεύσει η αστυνομία ή ο εισαγγελέας, δικαιούστε αποζημίωση για τα έξοδα εμφάνισής στην εξέταση. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής, η αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη ή για άλλες οικονομικές ζημίες. Ωστόσο, η αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη περιορίζεται σε συγκεκριμένο ποσό. Πρέπει να επικοινωνήσετε με την αστυνομία για να ζητήσετε αυτό το είδος αποζημίωσης.

Εάν σας κλητεύσει η αστυνομία ή ο εισαγγελέας, δικαιούστε αποζημίωση για τα έξοδα εμφάνισης στην εξέταση. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασής σας, ο πρόεδρος της σύνθεσης του δικαστηρίου ενίοτε θα σας ρωτήσει αν έχετε αξίωση αποζημίωσης. Γενικά, ωστόσο, το ζήτημα της πληρωμής διευθετείται μετά τη δίκη στη γραμματεία του δικαστηρίου. Στη συνέχεια μπορείτε να υποβάλετε το αίτημα αποζημίωσης και να ενημερωθείτε για το ποσό που θα λάβετε. Η πληρωμή διενεργείται απευθείας στην αίθουσα της γραμματείας. Η καταβολή υψηλών εξόδων μπορεί να αναβληθεί επικοινωνήστε με το δικαστήριο για περισσότερες πληροφορίες.

Μπορώ να ασκήσω έφεση εάν η υπόθεσή μου τεθεί στο αρχείο πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο;

Εάν η υπόθεσή σας έχει τεθεί στο αρχείο και δεν είστε ικανοποιημένοι με την απόφαση, μπορείτε να ζητήσετε την εξέταση της υπόθεσης από τον εισαγγελέα. Επικοινωνήστε με την αστυνομία, η οποία θα διαβιβάσει την υπόθεση στον εισαγγελέα έπειτα από αίτημά σας. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με απόφαση του εισαγγελέα, μπορείτε να απευθυνθείτε στον πλησιέστερο ιεραρχικά ανώτερο εισαγγελέα και να υποβάλετε αίτημα επανεκδίκασης (överprövning).

Μπορώ να συμμετάσχω στη δίκη;

Ναι, συνήθως θα πρέπει να συμμετάσχετε στη δίκη, διότι τα αποδεικτικά σας στοιχεία είναι σημαντικά για να εκδώσει απόφαση το δικαστήριο για την υπόθεσή σας.

Ποιος είναι ο επίσημος ρόλος μου στο πλαίσιο του συστήματος δικαιοσύνης; Για παράδειγμα, είμαι ή μπορώ να επιλέξω να είμαι: θύμα, μάρτυρας, πολιτικώς ενάγων ή ιδιώτης κατήγορος;

Βάσει της σουηδικής νομοθεσίας, η ιδιότητα του παθόντος (målsägande) σάς αποδίδεται κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης και της δίκης. Δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στην υπόθεση ως διάδικος μέχρι την άσκηση της εισαγγελικής δίωξης. Μπορείτε να συμμετάσχετε στην υπόθεση ως διάδικος:

 • όταν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από την εισαγγελική αρχή
 • εάν έχετε αξίωση αποζημίωσης, και/ή
 • εάν παρέχετε συνδρομή στην ποινική δίωξη.

Μπορείτε να παράσχετε συνδρομή στην ποινική δίωξη οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της δίκης σ’ αυτή την περίπτωση θα έχετε σχεδόν την ίδια δικονομική θέση με τον εισαγγελέα και θα μπορείτε, για παράδειγμα, να προσκομίσετε τα αποδεικτικά σας στοιχεία στο δικαστήριο. Εντούτοις, δεν έχετε υποχρέωση να αποδείξετε κανένα στοιχείο που να αφορά την αξιόποινη πράξη.

Μπορείτε να υποβάλετε έγκληση ή να προβάλετε συγκεκριμένη κατηγορία εάν ο εισαγγελέας έχει απορρίψει ή αποσύρει μια γενική κατηγορία. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποδείξετε στο δικαστήριο ότι τελέστηκε η αξιόποινη πράξη.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου και ποιες οι υποχρεώσεις μου στο πλαίσιο του ρόλου αυτού;

Εάν δεν είστε διάδικος, θα ενημερωθείτε για την ημερομηνία και την ώρα της δίκης. Ωστόσο, θα ενημερωθείτε μόνον αν το είχατε ζητήσει συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης. Εάν είστε διάδικος, έχετε το δικαίωμα παράστασης σε όλη τη διάρκεια της δίκης, ακόμη κι αν η διαδικασία δεν είναι δημόσια.

Μπορεί να κληθείτε να εμφανιστείτε στο δικαστήριο, εάν ο εισαγγελέας ζητήσει να καταθέσετε ή εάν έχετε καταθέσει αγωγή αποζημίωσης. Θα σας επιδοθεί κλήση που θα αναγράφει την ημερομηνία και την ώρα που πρέπει να εμφανιστείτε και τους αποδεκτούς λόγους για τη μη εμφάνισή σας στο δικαστήριο. Εάν είστε ασθενής ή έχετε άλλον έγκυρο λόγο να μην εμφανιστείτε στο δικαστήριο, πρέπει να ενημερώσετε το δικαστήριο το συντομότερο δυνατό πριν από τη δίκη. Στη συνέχεια, το δικαστήριο θα σας ενημερώσει αν η παρουσία σας είναι απαραίτητη ή όχι. Εάν δεν εμφανιστείτε χωρίς έγκυρη αιτία, διατρέχετε κίνδυνο να σας επιβληθεί πρόστιμο.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, έχετε το δικαίωμα να προβάλετε αξίωση αποζημίωσης. Έχετε το εν λόγω δικαίωμα μόνον αν είστε παθών. Θα σας θέσουν επίσης ερωτήσεις ο εισαγγελέας και ο κατηγορούμενος (ή ο δικηγόρος του). Δεν θα εξεταστείτε ενόρκως. Εάν είστε διάδικος, εσείς ή ο συνήγορός σας μπορείτε να απευθύνετε ερωτήσεις στον κατηγορούμενο, τους μάρτυρες και τους εμπειρογνώμονες. Στο τέλος της δίκης, θα δοθεί και σε εσάς η δυνατότητα να μιλήσετε.

Εάν σας κλητεύσει η αστυνομία ή ο εισαγγελέας, δικαιούστε αποζημίωση για τα έξοδα εμφάνισης για την εξέταση. Αποζημιώνονται τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής και τα διαφυγόντα κέρδη (έως 700 SEK ανά ημέρα).

Μπορώ να προβώ σε δήλωση ή να παράσχω αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της δίκης; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Ναι, ο εισαγγελέας κατά πάσα πιθανότητα θα ζητήσει να εξεταστείτε κατά τη διάρκεια της δίκης. Ωστόσο, ο παθών δεν μπορεί να εμφανιστεί ως μάρτυρας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μιλήσετε ενόρκως. Εάν είστε διάδικος, έχετε το δικαίωμα να παράσχετε αποδείξεις κατά τη διάρκεια της δίκης.

Τι πληροφορίες θα λάβω κατά τη διάρκεια της δίκης;

Εάν είστε διάδικος, δικαιούστε να ενημερώνεστε με διάφορους τρόπους για τη διαδικασία και το τι έχει συμβεί στην υπόθεσή σας. Αυτό ονομάζεται «partsinsyn» στα σουηδικά. Εάν είστε παθών αλλά όχι διάδικος, δεν έχετε το ίδιο δικαίωμα ενημέρωσης για τη διαδικασία.

Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης από την αστυνομία, θα ερωτηθείτε εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για την απόφαση επί της υπόθεσης. Εάν ήσασταν διάδικος κατά τη διάρκεια της δίκης, το δικαστήριο θα σας αποστείλει την απόφαση. Εάν δεν ήσασταν διάδικος, η απόφαση θα σας αποσταλεί μόνον εφόσον έχετε ζητήσει να τη δείτε.

Θα έχω πρόσβαση στα δικαστικά αρχεία;

Εάν είστε διάδικος, δικαιούστε να ενημερώνεστε με διάφορους τρόπους για τη διαδικασία και το τι έχει συμβεί στην υπόθεσή σας. Η δυνατότητα αυτή ονομάζεται «partsinsyn» στα σουηδικά. Αποσκοπεί στην κάλυψη της ανάγκης των διαδίκων για πληροφόρηση προκειμένου να μπορούν να υπερασπιστούν την υπόθεσή τους με αγωγή ή δίκη. Αυτό θα μπορούσε, για παράδειγμα, να σημαίνει ότι θα μπορούσατε να έχετε πρόσβαση σε έγγραφα ή άλλο υλικό κατόπιν αιτήματός σας ή με πρωτοβουλία του δικαστηρίου. Το δικαστήριο έχει επίσης «καθήκον κοινοποίησης», κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλίζει, με δική του πρωτοβουλία, ότι ο διάδικος αποκτά πρόσβαση στα έγγραφα ή σε άλλο ερευνητικό υλικό που έχει υποβληθεί στην υπόθεση από άλλο πρόσωπο πέραν του ίδιου του διαδίκου. Ο διάδικος μπορεί επίσης να σχολιάσει το υλικό στο δικαστήριο.

Εάν είστε παθών αλλά όχι διάδικος, δεν έχετε το ίδιο δικαίωμα ενημέρωσης για τη διαδικασία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/09/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

Μπορώ να προσφύγω κατά της απόφασης;

Ο διάδικος που δεν είναι ικανοποιημένος με την απόφαση του πλημμελειοδικείου (tingsrätt) μπορεί να την προσβάλει ενώπιον του Εφετείου (hovrätt). Λεπτομέρειες για τον τρόπο άσκησης της έφεσης παρέχονται στην απόφαση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, για να επιληφθεί το Εφετείο της υπόθεσης, ενδέχεται να απαιτείται άδεια για την άσκηση της έφεσης. Εάν ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης, συνήθως διεξάγεται νέα δίκη στο Εφετείο. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, στην εν λόγω δίκη δεν χρειάζεται να παρίστανται οι παθόντες και οι μάρτυρες. Αντ’ αυτού, επαναλαμβάνονται οι αποδείξεις που είχαν διεξαχθεί στο πλημμελειοδικείο. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις το Εφετείο μπορεί να εκδώσει απόφαση για την υπόθεση χωρίς κύρια δίκη.

Γενικά, η απόφαση του Εφετείου μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου (Högsta domstolen). Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο επιλαμβάνεται μιας υπόθεσης μόνον εάν διακυβεύεται ζήτημα αρχής (προηγούμενο) ή υπάρχουν πρόδηλοι λόγοι επανεκδίκασης, όπως σε περίπτωση πρόδηλου σφάλματος του πλημμελειοδικείου ή του Εφετείου. Στην πράξη, συνεπώς, το Εφετείο δικάζει συνήθως σε τελευταίο βαθμό.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου μετά την έκδοση καταδικαστικής απόφασης;

Εάν είστε διάδικος, έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο της απόφασης το συντομότερο δυνατό. Εάν δεν είστε διάδικος, πρέπει να επικοινωνήσετε με το δικαστήριο για να ενημερωθείτε για το περιεχόμενο της απόφασης.

Γενικά έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη μετάφραση των εγγράφων. Εάν είναι αναγκαίο, το δικαστήριο μπορεί να μεταφράζει τα έγγραφα που κατατίθενται ενώπιόν του ή αποστέλλονται από αυτό. Μπορεί ωστόσο να χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το δικαστήριο και να ζητήσετε την παροχή αυτής της υπηρεσίας. Δεν θα επιβαρυνθείτε με έξοδα μετάφρασης.

Σʼ αυτό το στάδιο της δίκης δεν μπορείτε να εκπροσωπηθείτε από «συνήγορο του παθόντος» (målsägandebiträde) με έξοδα του δημοσίου. Το καθήκον του συνηγόρου να σας παρέχει συνδρομή παύει με το πέρας της διαδικασίας. Μπορεί, ωστόσο, να επιλέξετε να προσλάβετε νομικό εκπρόσωπο με δικά σας έξοδα. Εάν δικαιούστε νομική συνδρομή, το κράτος μπορεί να καλύψει μέρος των εξόδων σας για νομική εκπροσώπηση.

Εάν χρειάζεστε συμπαραστάτη σε αυτό το στάδιο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με κάποια από τις οικείες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όπως με τηλεφωνική γραμμή στήριξης θυμάτων ή άμεσης βοήθειας κακοποιημένων γυναικών – Brottsofferjouren Sverige, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), Unizon, κ.ο.κ.

Δικαιούμαι υποστήριξη ή προστασία μετά τη δίκη; Για πόσο χρονικό διάστημα;

Ναι, ενδεχομένως να δικαιούστε υποστήριξη ή προστασία μετά τη δίκη. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία μέσα στην οποία μπορείτε να λάβετε υποστήριξη ή προστασία από τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή τις κοινωνικές υπηρεσίες. Προθεσμίες ορίζονται για τα προστατευόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά στην ενότητα «Προσωπική προστασία σε περίπτωση που βρίσκομαι σε κίνδυνο» (Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης).

Ποιες πληροφορίες θα μου χορηγηθούν σε περίπτωση καταδίκης του δράστη;

Η απόφαση θα προσδιορίζει, για παράδειγμα, την ποινή που επιβλήθηκε και τον χρόνο φυλάκισης του καταδικασθέντος. Εάν η αξιόποινη πράξη στρέφεται κατά προσώπου (αδικήματα κατά της ζωής, της υγείας, της ελευθερίας ή της ασφάλειας προσώπου), θα ρωτηθείτε, με την ιδιότητα του παθόντος, από τη Σουηδική Υπηρεσία Σωφρονιστικών Καταστημάτων και Κοινωνικής Αρωγής αν επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφορίες ως προς τα ακόλουθα:

 • το σωφρονιστικό κατάστημα στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο καταδικασθείς στη Σουηδία,
 • αν ο καταδικασθείς μεταφερθεί σε άλλο κατάστημα ή σε άλλη χώρα,
 • αν ο καταδικασθείς βρίσκεται οπουδήποτε εκτός του καταστήματος,
 • αν ο καταδικασθείς ή η Σουηδική Υπηρεσία Σωφρονιστικών Καταστημάτων και Κοινωνικής Αρωγής έχει υποβάλει αίτημα για τη μείωση ποινής ισόβιας κάθειρξης,
 • αν ο καταδικασθείς αποφυλακιστεί,
 • αν ο καταδικασθείς αποδράσει ή διαφύγει από τη φυλακή, ή
 • αν ο καταδικασθείς διαφύγει μετά από άδεια ή άλλον χρόνο που πέρασε εκτός του σωφρονιστικού καταστήματος.

Η Σουηδική Υπηρεσία Σωφρονιστικών Καταστημάτων και Κοινωνικής Αρωγής δεν οφείλει να παρέχει οποιαδήποτε ενημέρωση εάν κάτι τέτοιο ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία του κρατούμενου.

Θα ενημερωθώ σε περίπτωση που ο καταδικασθείς αποφυλακιστεί (συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης ή της υπό όρους αποφυλάκισης) ή διαφύγει από τη φυλακή;

Εάν η αξιόποινη πράξη στρέφεται κατά προσώπου (αδικήματα κατά της ζωής, της υγείας, της ελευθερίας ή της ασφάλειας προσώπου), θα ρωτηθείτε, με την ιδιότητα του παθόντος, από τη Σουηδική Υπηρεσία Σωφρονιστικών Καταστημάτων και Κοινωνικής Αρωγής αν επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφορίες ως προς τα ακόλουθα:

 • αν ο καταδικασθείς αποφυλακιστεί,
 • αν ο καταδικασθείς αποδράσει ή διαφύγει από τη φυλακή, ή
 • αν ο καταδικασθείς διαφύγει μετά από άδεια ή άλλον χρόνο που πέρασε εκτός του σωφρονιστικού καταστήματος.

Θα έχω συμμετοχή σε ό,τι αφορά την απόλυση του κρατουμένου ή τη χορήγηση αναστολής; Για παράδειγμα, μπορώ να υποβάλω δήλωση ή να ασκήσω έφεση;

Όχι, δεν έχετε αυτό το δικαίωμα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/09/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

4 - Αποζημίωση

Ποια είναι η διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη (π.χ. δικαστική προσφυγή, αστική αγωγή, παράσταση πολιτικής αγωγής);

Μπορείτε να αξιώσετε αποζημίωση σχεδόν για οποιαδήποτε ζημία έχετε υποστεί σε συνάρτηση με την αξιόποινη πράξη. Οι αξιώσεις αποζημίωσης συνήθως εκδικάζονται ταυτόχρονα με την απόφαση του δικαστηρίου για την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορούμενου ως προς την αξιόποινη πράξη.

Το θύμα ή ο παθών πρέπει να αξιώσει την αποζημίωση από το πρόσωπο που τέλεσε την αξιόποινη πράξη ή προκάλεσε τη ζημία. Για σκοπούς διευκόλυνσης, ο εισαγγελέας (åklagare) συντάσσει και καταθέτει την αξίωση αποζημίωσής σας κατά τη διάρκεια της δίκης, εφόσον το ζητήσετε. Μοναδικές εξαιρέσεις είναι οι αξιώσεις αποζημίωσης για τις οποίες απαιτείται εκτενής έρευνα ή οι αξιώσεις που μπορεί να θεωρηθούν προδήλως αβάσιμες, για παράδειγμα επειδή δεν συνδέονται με την αξιόποινη πράξη ή υπερβαίνουν κατά πολύ το σύνηθες σε παρόμοιες καταστάσεις.

Εάν επιδιώκετε αποζημίωση για τις ζημίες που έχετε υποστεί λόγω αξιόποινης πράξης, θα πρέπει να το δηλώσετε κατά την εξέτασή σας από την αστυνομία. Θα πρέπει επίσης να δηλώσετε αν επιθυμείτε να σας συνδράμει ο εισαγγελέας με την αξίωσή σας.

Το δικαστήριο διέταξε τον δράστη να μου καταβάλει αποζημίωση/αποκατάσταση. Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι ο δράστης θα καταβάλει την αποζημίωση/αποκατάσταση;

Το γεγονός ότι το δικαστήριο έχει διατάξει τον κατηγορούμενο να καταβάλει αποζημίωση δεν συνεπάγεται ότι θα την εισπράξετε αυτόματα. Συχνά, ο δράστης δεν είναι σε θέση να πληρώσει ή δεν το πράττει οικειοθελώς. Η Αρχή Εκτέλεσης (Kronofogden) θα σας παράσχει συνδρομή για να εισπράξετε την αποζημίωση.

Το δικαστήριο αποστέλλει αντίγραφο της απόφασης στην Αρχή Εκτέλεσης, η οποία στη συνέχεια σας απευθύνει επιστολή ρωτώντας σας αν επιθυμείτε τη συνδρομή της στην είσπραξη της αποζημίωσης. Εάν την επιθυμείτε, θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο που σας έχει αποσταλεί και να το επιστρέψετε στην Αρχή Εκτέλεσης, η οποία στη συνέχεια εξετάζει την οικονομική κατάσταση του δράστη. Εάν αποδειχθεί ότι ο δράστης είναι σε θέση να πληρώσει, η Αρχή Εκτέλεσης διασφαλίζει ότι θα εισπράξετε την αποζημίωσή σας.

Η Αρχή Εκτέλεσης σας παρέχει βοήθεια δωρεάν, εκτός από πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Εάν δεν επικοινωνήσει μαζί σας η Αρχή Εκτέλεσης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε εσείς μαζί της.

Εάν ο δράστης δεν πληρώσει, μπορεί το κράτος να μου καταβάλει προκαταβολή;  Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Όχι, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα.

Δικαιούμαι να λάβω αποζημίωση από το δημόσιο;

Εάν ένας καταδικασμένος δράστης δεν μπορεί να καταβάλει αποζημίωση και δεν παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη για την αξίωση, μπορεί να δικαιούστε αποζημίωση από το δημόσιο. Αυτό ονομάζεται αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων (brottsskadeersättning) και τη διαχειρίζεται η Αρχή Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων (Brottsoffermyndigheten).

Για να σας καταβληθεί αποζημίωση ως θύμα αξιόποινης πράξης αγνώστου δράστη, πρέπει να γίνουν έρευνες, όπως προκαταρκτική εξέταση, ώστε να αποδειχθεί ότι ήσασταν πράγματι θύμα μιας αξιόποινης πράξης και ότι δεν είχατε εμπλακεί σε κάποιο ατύχημα. Η αξιόποινη πράξη πρέπει σε κάθε περίπτωση να καταγγέλλεται στην αστυνομία. Εάν ο ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί, κατά κανόνα εκδίδεται καταδικαστική απόφαση ή επιβάλλεται ποινή.

Η αποζημίωση των θυμάτων των αξιόποινων πράξεων καλύπτει τις αξιόποινες πράξεις που τελούνται στη Σουηδία, και ενδέχεται να δικαιούστε αποζημίωση είτε κατοικείτε στη Σουηδία είτε βρίσκεστε προσωρινά στη Σουηδία, παραδείγματος χάριν ως τουρίστας ή φοιτητής. Εάν είστε κάτοικος Σουηδίας, μπορεί να δικαιούστε αποζημίωση ακόμη κι αν η αξιόποινη πράξη τελέστηκε σε άλλη χώρα.

Όπως ακριβώς το υπερβάλλον σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ένα παρόμοιο ποσό αφαιρείται από την αποζημίωση του θύματος αξιόποινης πράξης.

Δικαιούμαι αποζημίωση αν ο δράστης δεν καταδικαστεί;

Για να σας καταβληθεί αποζημίωση ως θύμα αξιόποινης πράξης αγνώστου δράστη, πρέπει να γίνουν έρευνες, όπως προκαταρκτική εξέταση, ώστε να αποδειχθεί ότι ήσασταν πράγματι θύμα μιας αξιόποινης πράξης και ότι δεν είχατε εμπλακεί σε κάποιο ατύχημα. Η αξιόποινη πράξη πρέπει πάντοτε να καταγγέλλεται στην αστυνομία. Εάν ο ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί, κατά κανόνα εκδίδεται καταδικαστική απόφαση ή επιβάλλεται ποινή.

Δικαιούμαι πληρωμή έκτακτης ανάγκης εν αναμονή της απόφασης σχετικά με την αίτησή μου για αποζημίωση;

Όχι, δεν υπάρχει αυτή τη δυνατότητα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/09/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια

Είμαι θύμα αξιόποινης πράξης με ποιον επικοινωνώ για στήριξη και συνδρομή;

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Δικαιώματα Παιδιών στην Κοινωνία)

Η BRIS είναι μια οργάνωση για τα δικαιώματα των παιδιών, η οποία δεν συνδέεται με οργανώσεις πολιτικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα. Τα ευάλωτα παιδιά και οι νέοι έως 18 ετών μπορούν να επικοινωνούν με συμβούλους της BRIS μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδικτυακής συνομιλίας ή τηλεφωνικής κλήσης, ανώνυμα και δωρεάν. Η BRIS δέχεται επίσης κλήσεις από ενήλικες που χρειάζονται κάποιον να μιλήσουν για τα ερωτήματα και τις ανησυχίες τους που αφορούν παιδιά και νέους.

Στοιχεία επικοινωνίας:

116 111, τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για παιδιά και νέους

077 150 50 50, τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για ενήλικες

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροinfo@bris.se

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (Στήριξη Θυμάτων Σουηδίας)

Η Στήριξη Θυμάτων Σουηδίας είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση που προασπίζεται το δικαίωμα όλων των θυμάτων αξιόποινων πράξεων να λαμβάνουν στήριξη. Αποτελείται από τοπικά κέντρα στήριξης θυμάτων σε ολόκληρη τη χώρα, γραμματεία και εθνική γραμμή βοήθειας χωρίς χρέωση. Η οργάνωση παρέχει συνδρομή στα θύματα αξιόποινων πράξεων, στους μάρτυρες και σε συγγενείς ακούγοντάς τους και παρέχοντας στήριξη και ορθές συμβουλές. Εάν είναι αναγκαίο, το θύμα μπορεί να λάβει στήριξη στις συνδιαλλαγές του με άλλα όργανα που μπορούν να παρέχουν, για παράδειγμα, ψυχολογική βοήθεια, φιλοξενία σε κέντρα υποδοχής ή οικονομική συνδρομή. Τα θύματα μπορούν επίσης να λάβουν καθοδήγηση για την ποινική διαδικασία. Η Στήριξη Θυμάτων Σουηδίας οργανώνει επίσης τη στήριξη μαρτύρων από εθελοντές που παρέχουν πληροφορίες και στήριξη σε συνάρτηση με μια δίκη.

Στοιχεία επικοινωνίας:

0200 21 20 19

08 644 88 00

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροinfo@brottsofferjouren.se

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – Ένωση Συγγενών Σεξουαλικά Κακοποιημένων Παιδιών)

Η ATSUB διενεργεί ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες με συγγενείς σεξουαλικά κακοποιημένων παιδιών και παρέχει βοήθεια και υποστήριξη στις συνδιαλλαγές τους με τις αρχές. Η Ένωση οργανώνει επίσης ομάδες στήριξης και παρέχει συνδρομή στο δικαστήριο.

Στοιχεία επικοινωνίας:

08 644 21 12

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροinfo@atsub.se

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Σουηδική Ομοσπονδία για τα Δικαιώματα των Λεσβιών, των Ομοφυλοφίλων, των Αμφιφυλόφιλων και των Διεμφυλικών), τηλεφωνική γραμμή στήριξης θυμάτων

Η RFSL είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχει σκοπό να διασφαλίζει ότι τα ΛΟΑΔ άτομα έχουν τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες ευκαιρίες και τις ίδιες υποχρεώσεις με κάθε άλλο μέλος της κοινωνίας. H RFSL διαθέτει τηλεφωνική γραμμή στήριξης θυμάτων για τα ΛΟΑΔ άτομα που έχουν υποστεί κακοποίηση, απειλές και βία. Η υπηρεσία απευθύνεται επίσης στους συγγενείς και τους φίλους και σε όσους συναντούν ευάλωτα ΛΟΑΔ άτομα στην εργασία τους. Η οργάνωση διοργανώνει συναντήσεις αντιμετώπισης κρίσεων, παρέχει πληροφορίες για τα δικαιώματα, βοηθά στις συνδιαλλαγές με τις αρχές, παρέχει στήριξη στη δικαστική διαδικασία και φιλοξενία σε κέντρα υποδοχής.

Στοιχεία επικοινωνίας:

020 34 13 16

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροboj@rfsl.se

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – Εθνικός Οργανισμός Κέντρων Υποδοχής Γυναικών και Νεαρών Γυναικών στη Σουηδία)

Ο οργανισμός ROKS συντονίζει τα τοπικά κέντρα που είναι μέλη του και παρέχει βοήθεια και φιλοξενία σε κέντρα υποδοχής σε κακοποιημένες γυναίκες, κορίτσια και παιδιά. Ο οργανισμός διεξάγει επίσης ενημερωτικό έργο, μέσω της δημοσιοποίησης των στοιχείων που προκύπτουν από την πείρα των κέντρων-μελών του οργανισμού, αποσκοπώντας έτσι στη μείωση της βίας των ανδρών κατά των γυναικών.

Στοιχεία επικοινωνίας:

08 442 99 30

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροinfo@roks.se

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – Εθνικό κέντρο στήριξης θυμάτων αιμομιξίας και άλλης σεξουαλικής κακοποίησης κατά την παιδική ηλικία)

Η RISE είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση που παρέχει στήριξη σε ενήλικες που υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση κατά την παιδική τους ηλικία. Η ένωση διαθέτει τηλεφωνική γραμμή βοήθειας την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν γυναίκες, άντρες, παιδιά, συγγενείς και επαγγελματίες. Η RISE προσφέρει επίσης στα μέλη της διάφορες δραστηριότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συζητήσεις σε ομάδες στήριξης.

Στοιχεία επικοινωνίας:

08 696 00 95

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροstod@rise-sverige.se

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.roks.se/

Terrafem

Η Terrafem είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση. Διαχειρίζεται τη μόνη εθνική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας στη Σουηδία για μετανάστριες που είναι θύματα βίας. Η Terrafem διαχειρίζεται επίσης γραμμή παροχής νομικής βοήθειας και παρέχει φιλοξενία σε κέντρα υποδοχής σε κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους.

Στοιχεία επικοινωνίας:

020 52 10 10

08 643 05 10

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροinfo@terrafem.org

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.terrafem.org/

Unizon

Η Unizon εκπροσωπεί τα κέντρα υποδοχής γυναικών, τα κέντρα ενδυνάμωσης νεαρών γυναικών και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες και αποβλέπει σε μια κοινωνία χωρίς βία, όπου θα υπάρχει ισότητα των φύλων. Το έργο των οργανώσεων που είναι μέλη της συνίσταται κατά κύριο λόγο στη στήριξη και προστασία των κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους. Οι οργανώσεις παρέχουν επίσης προληπτικό και υποστηρικτικό έργο σε παιδιά και νέους, επηρεάζουν την κοινή γνώμη και διαδίδουν τη γνώση.

Στοιχεία επικοινωνίας:

08 642 64 01

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροinfo@unizon.se

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://unizon.se/

Δημόσιες αρχές και άλλα όργανα

Brottsoffermyndigheten (Αρχή Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων)

Γενικός σκοπός της Αρχής Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων είναι να προάγει τα δικαιώματα των θυμάτων αξιόποινων πράξεων και να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τα συμφέροντά τους. Η Αρχή έχει εθνική αρμοδιότητα σε τέσσερις τομείς δράσης: διαχειρίζεται τις υποθέσεις αποζημίωσης των θυμάτων αξιόποινων πράξεων, διοικεί το Ταμείο Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων (Brottsofferfonden), ενεργεί ως κέντρο τεχνογνωσίας και εισπράττει τις καταβληθείσες αποζημιώσεις των θυμάτων αξιόποινων πράξεων.

Στοιχεία επικοινωνίας:

090 70 82 00

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροregistrator@brottsoffermyndigheten.se

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (Εθνική Διοίκηση Δικαστηρίων)

Η Εθνική Διοίκηση Δικαστηρίων είναι κρατική αρχή που λογοδοτεί στην κυβέρνηση και ενεργεί ως οργάνωση παροχής υπηρεσιών στα σουηδικά δικαστήρια. Η Εθνική Διοίκηση Δικαστηρίων είναι υπεύθυνη για τον συνολικό συντονισμό και τη διαχείριση των γενικών θεμάτων που αφορούν τα σουηδικά δικαστήρια. Στα παραπάνω περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών στα δικαστήρια, στα εθνικά δικαιοδοτικά όργανα που είναι αρμόδια για τις μισθωτικές διαφορές και στην εθνική Αρχή Νομικής Αρωγής (Rättshjälpsmyndigheten).

Στοιχεία επικοινωνίας:

036 15 53 00

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροdomstolsverket@dom.se

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.domstol.se/

Kronofogden (Σουηδική Αρχή Εκτέλεσης)

Η Σουηδική Αρχή Εκτέλεσης είναι κρατική αρχή. Έργο της, μεταξύ άλλων, είναι να βεβαιώνει τις οφειλές μέσω διαταγών πληρωμής και να παρέχει βοήθεια είσπραξης σε όποιον έχει ανεξόφλητη οφειλή.

Στοιχεία επικοινωνίας:

0771 73 73 00

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροkronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Εθνικό Κέντρο για την Απόκτηση Γνώσης ως προς τη Βία των Ανδρών κατά των Γυναικών)

Το Εθνικό Κέντρο για την Απόκτηση Γνώσης ως προς τη Βία των Ανδρών κατά των Γυναικών (NCK) του Πανεπιστημίου της Ουψάλας έχει ως έργο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, για λογαριασμό της κυβέρνησης, σε εθνικό επίπεδο, ως προς τη βία των ανδρών κατά των γυναικών, τα εγκλήματα τιμής και την καταπίεση και τη βία στις ομόφυλες σχέσεις. Το NCK είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία της «Kvinnofridslinjen», της εθνικής γραμμής βοήθειας στη Σουηδία για τα θύματα βίας και μιας εξειδικευμένης μονάδας εξωτερικών ασθενών για τις κακοποιημένες γυναίκες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ουψάλας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

020 50 50 50

018 611 27 93

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροinfo@nck.uu.se

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (Σουηδική Αστυνομία)

Έργο της Αστυνομικής Αρχής είναι η διερεύνηση των αξιόποινων πράξεων και η αποτροπή τέλεσης νέων. Η Αστυνομική Αρχή χειρίζεται επίσης υποθέσεις που περιλαμβάνουν πλασματικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Στοιχεία επικοινωνίας:

114 14

112 (σε επείγουσες περιπτώσεις)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροregistrator.kansli@polisen.se

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (Εθνική Αρχή Νομικής Συνδρομής)

Η Εθνική Αρχή Νομικής Συνδρομής είναι μια εθνική αρχή που παρέχει νομική συνδρομή σύμφωνα με τον σουηδικό νόμο περί νομικής συνδρομής. Η Εθνική Αρχή Νομικής Συνδρομής είναι επίσης η εισπρακτική αρχή σε περίπτωση που το δικαστήριο αποφασίζει να διατάξει την επιστροφή των εξόδων, περιλαμβανομένης της αποζημίωσης των εξόδων υπεράσπισης στις ποινικές υποθέσεις.

Στοιχεία επικοινωνίας:

060 13 46 00

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροrattshjalpsmyndigheten@dom.se

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.rattshjalp.se/

Skatteverket (Σουηδική Φορολογική Αρχή)

Η Σουηδική Φορολογική Αρχή είναι η διοικητική αρχή που είναι αρμόδια για τη φορολογία, την εκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, το δημοτολόγιο και την καταχώριση των συμβολαιογραφικών πράξεων. Η Σουηδική Φορολογική Αρχή διαχειρίζεται επίσης αιτήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (κωδικοποίηση απορρήτου και χρήση παλιών διευθύνσεων).

Στοιχεία επικοινωνίας:

0771 567 567

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.skatteverket.se/privat.4.76a43be412206334b89800052864.html

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – Σουηδική Ένωση Αρχών Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης)

Η SKL αποτελεί έναν οργανισμό του οποίου μέλη είναι όλα τα δημοτικά, περιφερειακά και επαρχιακά συμβούλια.

Στοιχεία επικοινωνίας:

08 452 70 00

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροinfo@skl.se

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://skl.se/

Åklagarmyndigheten (Σουηδική Εισαγγελική Αρχή)

Η Εισαγγελική Αρχή συνεργάζεται με την αστυνομία για τη διερεύνηση των αξιόποινων πράξεων. Εάν μια έρευνα καταλήξει στην απαγγελία κατηγοριών, η υπόθεση εκδικάζεται από δικαστήριο. Στη συνέχεια, ο εισαγγελέας καλείται να αποδείξει ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε την αξιόποινη πράξη.

Στοιχεία επικοινωνίας:

010 562 50 00

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροregistrator@aklagare.se

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.aklagare.se/

Ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές για τη στήριξη θυμάτων

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Δικαιώματα Παιδιών στην Κοινωνία)

Η BRIS είναι μια οργάνωση για τα δικαιώματα των παιδιών, η οποία δεν συνδέεται με οργανώσεις πολιτικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα. Τα ευάλωτα παιδιά και οι νέοι έως 18 ετών μπορούν να επικοινωνούν με συμβούλους της BRIS μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδικτυακής συνομιλίας ή τηλεφωνικής κλήσης, ανώνυμα και δωρεάν. Η BRIS δέχεται επίσης κλήσεις από ενήλικες που χρειάζονται κάποιον να μιλήσουν για τα ερωτήματα και τις ανησυχίες τους που αφορούν παιδιά και νέους.

Στοιχεία επικοινωνίας:

116 111, τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για παιδιά και νέους

077 150 50 50, τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας για ενήλικες

Brottsofferjouren Sverige (Στήριξη Θυμάτων Σουηδίας)

Η Στήριξη Θυμάτων Σουηδίας είναι κερδοσκοπική οργάνωση που προασπίζεται το δικαίωμα όλων των θυμάτων αξιόποινων πράξεων να λαμβάνουν στήριξη. Αποτελείται από τοπικά κέντρα στήριξης θυμάτων σε ολόκληρη τη χώρα, γραμματεία και εθνική γραμμή βοήθειας χωρίς χρέωση. Η οργάνωση παρέχει συνδρομή στα θύματα αξιόποινων πράξεων, στους μάρτυρες και σε συγγενείς ακούγοντάς τους και παρέχοντας στήριξη και ορθές συμβουλές. Εάν είναι αναγκαίο, το θύμα μπορεί να λάβει στήριξη στις συνδιαλλαγές του με άλλα όργανα που μπορούν να παρέχουν, για παράδειγμα, ψυχολογική βοήθεια, φιλοξενία σε κέντρα υποδοχής ή οικονομική συνδρομή. Τα θύματα μπορούν επίσης να λάβουν καθοδήγηση για την ποινική διαδικασία. Η Στήριξη Θυμάτων Σουηδίας οργανώνει επίσης τη στήριξη μαρτύρων από εθελοντές, οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες και στήριξη σε συνάρτηση με μια δίκη.

Η Στήριξη Θυμάτων Σουηδίας διαθέτει μια εθνική τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας που μπορεί να παρέχει στήριξη σε όλα τα θύματα αξιόποινων πράξεων και να τα παραπέμπει σε ένα τοπικό κέντρο στήριξης θυμάτων. Η εθνική τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας μπορεί να παράσχει στήριξη σε 21 διαφορετικές γλώσσες.

Στοιχεία επικοινωνίας:

0200 21 20 19

Brottsoffermyndigheten (Αρχή Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων)

Γενικός σκοπός της Αρχής Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων είναι να προάγει τα δικαιώματα των θυμάτων αξιόποινων πράξεων και να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τα συμφέροντά τους. Η Αρχή έχει εθνική αρμοδιότητα σε τέσσερις τομείς δράσης: διαχειρίζεται τις υποθέσεις αποζημίωσης των θυμάτων αξιόποινων πράξεων, διοικεί το Ταμείο Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων (Brottsofferfonden), ενεργεί ως κέντρο τεχνογνωσίας και εισπράττει τις καταβληθείσες αποζημιώσεις των θυμάτων αξιόποινων πράξεων.

Η Αρχή Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων διαθέτει τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας που μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις για χρηματική αποζημίωση έπειτα από μια αξιόποινη πράξη και επίσης, για παράδειγμα, για το δικαίωμα σε «συνήγορο του παθόντος», την ειδική αντιπροσώπευση παιδιών, τα ασφαλιστικά μέτρα και τις δικαστικές διαδικασίες.

Στοιχεία επικοινωνίας:

090 70 82 00

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Εθνικό Κέντρο για την Απόκτηση Γνώσης ως προς τη Βία των Ανδρών κατά των Γυναικών)

Το Εθνικό Κέντρο για την Απόκτηση Γνώσης ως προς τη Βία των Ανδρών κατά των Γυναικών (NCK) του Πανεπιστημίου της Ουψάλας έχει ως έργο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, για λογαριασμό της κυβέρνησης, σε εθνικό επίπεδο, ως προς τη βία των ανδρών κατά των γυναικών, τα εγκλήματα τιμής και την καταπίεση και τη βία στις ομόφυλες σχέσεις. Το NCK είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία της «Kvinnofridslinjen», της εθνικής γραμμής άμεσης βοήθειας στη Σουηδία για τα θύματα βίας και μιας εξειδικευμένης μονάδας εξωτερικών ασθενών για τις κακοποιημένες γυναίκες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ουψάλας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

020 50 50 50

Terrafem

Η Terrafem είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση. Διαχειρίζεται τη μόνη εθνική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας στη Σουηδία για μετανάστριες που είναι θύματα βίας. Η Terrafem διαθέτει επίσης μια γραμμή άμεσης νομικής βοήθειας και παρέχει φιλοξενία σε κέντρα υποδοχής σε κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους.

Στοιχεία επικοινωνίας:

020 52 10 10

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Σουηδική Ομοσπονδία για τα Δικαιώματα των Λεσβιών, των Ομοφυλοφίλων, των Αμφιφυλόφιλων και των Διεμφυλικών), τηλεφωνική γραμμή στήριξης θυμάτων

Η RFSL είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχει σκοπό να διασφαλίζει ότι τα ΛΟΑΔ άτομα έχουν τα ίδια δικαιώματα, ευκαιρίες και υποχρεώσεις με κάθε άλλο πρόσωπο στην κοινωνία. H RFSL διαθέτει τηλεφωνική γραμμή στήριξης θυμάτων για τα ΛΟΑΔ άτομα που έχουν υποστεί κακοποίηση, απειλές και βία. Η υπηρεσία απευθύνεται επίσης στους συγγενείς και τους φίλους και σε όσους συναντούν ευάλωτα ΛΟΑΔ άτομα στην εργασία τους. Η οργάνωση διοργανώνει συναντήσεις αντιμετώπισης κρίσεων, παρέχει πληροφορίες για τα δικαιώματα, βοηθά στις συνδιαλλαγές με τις αρχές, παρέχει στήριξη στη δικαστική διαδικασία και φιλοξενία σε κέντρα υποδοχής.

Στοιχεία επικοινωνίας:

020 34 13 16

Η στήριξη θυμάτων προσφέρεται δωρεάν;

Ναι, η στήριξη των θυμάτων από τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις προσφέρεται δωρεάν. Το ίδιο ισχύει για τις υπηρεσίες στήριξης που διαχειρίζονται οι δημόσιες αρχές.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από κρατικές υπηρεσίες ή αρχές;

Brottsoffermyndigheten (Αρχή Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων)

Γενικός σκοπός της Αρχής Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων είναι να προάγει τα δικαιώματα των θυμάτων αξιόποινων πράξεων και να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τα συμφέροντά τους. Η Αρχή έχει εθνική αρμοδιότητα σε τέσσερις τομείς δράσης: διαχειρίζεται τις υποθέσεις αποζημίωσης των θυμάτων αξιόποινων πράξεων, διοικεί το Ταμείο Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων (Brottsofferfonden), ενεργεί ως κέντρο τεχνογνωσίας και εισπράττει τις καταβληθείσες αποζημιώσεις των θυμάτων αξιόποινων πράξεων.

Στοιχεία επικοινωνίας:

090 70 82 00

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροregistrator@brottsoffermyndigheten.se

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (Εθνική Διοίκηση Δικαστηρίων)

Η Εθνική Διοίκηση Δικαστηρίων είναι κρατική αρχή που λογοδοτεί στην Κυβέρνηση και ενεργεί ως οργάνωση παροχής υπηρεσιών στα σουηδικά δικαστήρια. Η Εθνική Διοίκηση Δικαστηρίων είναι υπεύθυνη για τον συνολικό συντονισμό και τη διαχείριση των γενικών θεμάτων που αφορούν τα σουηδικά δικαστήρια. Στα παραπάνω περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών στα δικαστήρια, στα εθνικά δικαιοδοτικά όργανα που είναι αρμόδια για τις μισθωτικές διαφορές και στην εθνική Αρχή Νομικής Αρωγής (Rättshjälpsmyndigheten).

Στοιχεία επικοινωνίας:

036 15 53 00

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροdomstolsverket@dom.se

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.domstol.se/

Kronofogden (Σουηδική Αρχή Εκτέλεσης)

Η Σουηδική Αρχή Εκτέλεσης είναι κρατική αρχή. Έργο της, μεταξύ άλλων, είναι να βεβαιώνει τις οφειλές μέσω διαταγών πληρωμής και να παρέχει βοήθεια είσπραξης σε όποιον έχει ανεξόφλητη οφειλή.

Στοιχεία επικοινωνίας:

0771 73 73 00

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροkronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Εθνικό Κέντρο για την Απόκτηση Γνώσης ως προς τη Βία των Ανδρών κατά των Γυναικών)

Το Εθνικό Κέντρο για την Απόκτηση Γνώσης ως προς τη Βία των Ανδρών κατά των Γυναικών (NCK) του Πανεπιστημίου της Ουψάλας, έχει ως έργο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, για λογαριασμό της κυβέρνησης σε εθνικό επίπεδο, ως προς τη βία των ανδρών κατά των γυναικών, τα εγκλήματα τιμής και την καταπίεση και τη βία στις ομόφυλες σχέσεις. Το NCK είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία της «Kvinnofridslinjen», της εθνικής γραμμής βοήθειας στη Σουηδία για τα θύματα βίας και μιας εξειδικευμένης μονάδας εξωτερικών ασθενών για τις κακοποιημένες γυναίκες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ουψάλας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

020 50 50 50

018 611 27 93

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροinfo@nck.uu.se

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (Σουηδική Αστυνομία)

Έργο της Αστυνομικής Αρχής είναι η διερεύνηση των αξιόποινων πράξεων και η αποτροπή τέλεσης νέων. Η Αστυνομική Αρχή χειρίζεται επίσης υποθέσεις που περιλαμβάνουν πλασματικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Στοιχεία επικοινωνίας:

114 14

112 (σε επείγουσες περιπτώσεις)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροregistrator.kansli@polisen.se

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (Εθνική Αρχή Νομικής Συνδρομής)

Η Εθνική Αρχή Νομικής Συνδρομής είναι μια εθνική αρχή που παρέχει νομική συνδρομή σύμφωνα με τον σουηδικό νόμο περί νομικής συνδρομής. Η Εθνική Αρχή Νομικής Συνδρομής είναι επίσης η εισπρακτική αρχή σε περίπτωση που το δικαστήριο αποφασίζει να διατάξει την επιστροφή των εξόδων, περιλαμβανομένης της αποζημίωσης των εξόδων υπεράσπισης στις ποινικές υποθέσεις.

Στοιχεία επικοινωνίας:

060 13 46 00

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροrattshjalpsmyndigheten@dom.se

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.rattshjalp.se/

Skatteverket (Σουηδική Φορολογική Αρχή)

Η Σουηδική Φορολογική Αρχή είναι η διοικητική αρχή που είναι αρμόδια για τη φορολογία, την εκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, το δημοτολόγιο και την καταχώριση των συμβολαιογραφικών πράξεων. Η Σουηδική Φορολογική Αρχή διαχειρίζεται επίσης αιτήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (κωδικοποίηση απορρήτου και χρήση παλιών διευθύνσεων).

Στοιχεία επικοινωνίας:

0771 567 567

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.skatteverket.se/

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – Σουηδική Ένωση Αρχών Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης)

Η SKL αποτελεί έναν οργανισμό του οποίου μέλη είναι όλα τα δημοτικά, περιφερειακά και επαρχιακά συμβούλια.

Στοιχεία επικοινωνίας:

08 452 70 00

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροinfo@skl.se

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://skl.se/

Åklagarmyndigheten (Σουηδική Εισαγγελική Αρχή)

Η Εισαγγελική Αρχή συνεργάζεται με την αστυνομία για τη διερεύνηση των αξιόποινων πράξεων. Εάν μια έρευνα καταλήξει στην απαγγελία κατηγοριών, η υπόθεση εκδικάζεται από δικαστήριο. Στη συνέχεια, ο εισαγγελέας καλείται να αποδείξει ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε την αξιόποινη πράξη.

Στοιχεία επικοινωνίας:

010 562 50 00

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροregistrator@aklagare.se

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.aklagare.se/

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από μη κρατικές οργανώσεις;

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Δικαιώματα Παιδιών στην Κοινωνία)

Η BRIS είναι μια οργάνωση για τα δικαιώματα των παιδιών, η οποία δεν συνδέεται με οργανώσεις πολιτικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα. Τα ευάλωτα παιδιά και οι νέοι έως 18 ετών μπορούν να επικοινωνούν με συμβούλους της BRIS μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδικτυακής συνομιλίας ή τηλεφωνικής κλήσης, ανώνυμα και δωρεάν. Η BRIS δέχεται επίσης κλήσεις από ενήλικες που χρειάζονται κάποιον να μιλήσουν για τα ερωτήματα και τις ανησυχίες τους που αφορούν παιδιά και νέους.

Στοιχεία επικοινωνίας:

116 111, τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για παιδιά και νέους

077 150 50 50, τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας για ενήλικες

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροinfo@bris.se

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (Στήριξη Θυμάτων Σουηδίας)

Η Στήριξη Θυμάτων Σουηδίας είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση που προασπίζεται το δικαίωμα όλων των θυμάτων αξιόποινων πράξεων να λαμβάνουν στήριξη. Αποτελείται από τοπικά κέντρα στήριξης θυμάτων σε ολόκληρη τη χώρα, γραμματεία και εθνική γραμμή βοήθειας χωρίς χρέωση. Η οργάνωση παρέχει συνδρομή στα θύματα αξιόποινων πράξεων, στους μάρτυρες και σε συγγενείς ακούγοντάς τους και παρέχοντας στήριξη και ορθές συμβουλές. Εάν είναι αναγκαίο, το θύμα μπορεί να λάβει στήριξη στις συνδιαλλαγές του με άλλα όργανα που μπορούν να παρέχουν, για παράδειγμα, ψυχολογική βοήθεια, φιλοξενία σε κέντρα υποδοχής ή οικονομική συνδρομή. Τα θύματα μπορούν επίσης να λάβουν καθοδήγηση για την ποινική διαδικασία. Η Στήριξη Θυμάτων Σουηδίας οργανώνει επίσης τη στήριξη μαρτύρων από εθελοντές που παρέχουν πληροφορίες και στήριξη σε συνάρτηση με μια δίκη.

Στοιχεία επικοινωνίας:

0200 21 20 19

08 644 88 00

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροinfo@brottsofferjouren.se

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – Ένωση Συγγενών Σεξουαλικά Κακοποιημένων Παιδιών)

Η ATSUB διενεργεί ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες με συγγενείς σεξουαλικά κακοποιημένων παιδιών και παρέχει βοήθεια και υποστήριξη στις συνδιαλλαγές τους με τις αρχές. Η Ένωση οργανώνει επίσης ομάδες στήριξης και παρέχει συνδρομή στο δικαστήριο.

Στοιχεία επικοινωνίας:

08 644 21 12

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροinfo@atsub.se

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Σουηδική Ομοσπονδία για τα Δικαιώματα των Λεσβιών, των Ομοφυλοφίλων, των Αμφιφυλόφιλων και των Διεμφυλικών), τηλεφωνική γραμμή στήριξης θυμάτων

Η RFSL είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχει σκοπό να διασφαλίζει ότι τα ΛΟΑΔ άτομα έχουν τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες ευκαιρίες και τις ίδιες υποχρεώσεις με κάθε άλλο μέλος της κοινωνίας. H RFSL διαθέτει τηλεφωνική γραμμή στήριξης θυμάτων για τα ΛΟΑΔ άτομα που έχουν υποστεί κακοποίηση, απειλές και βία. Η υπηρεσία απευθύνεται επίσης στους συγγενείς και τους φίλους και σε όσους συναντούν ευάλωτα ΛΟΑΔ άτομα στην εργασία τους. Η οργάνωση διοργανώνει συναντήσεις αντιμετώπισης κρίσεων, παρέχει πληροφορίες για τα δικαιώματα, βοηθά στις συνδιαλλαγές με τις αρχές, παρέχει στήριξη στη δικαστική διαδικασία και φιλοξενία σε κέντρα υποδοχής.

Στοιχεία επικοινωνίας:

020 34 13 16

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροboj@rfsl.se

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – Εθνικός Οργανισμός Κέντρων Υποδοχής Γυναικών και Νεαρών Γυναικών στη Σουηδία)

Ο οργανισμός ROKS συντονίζει τα τοπικά κέντρα που είναι μέλη του και παρέχει βοήθεια και φιλοξενία σε κέντρα υποδοχής σε κακοποιημένες γυναίκες, κορίτσια και παιδιά. Ο οργανισμός διεξάγει επίσης ενημερωτικό έργο, μέσω της δημοσιοποίησης των στοιχείων που προκύπτουν από την πείρα των κέντρων-μελών του οργανισμού, αποσκοπώντας έτσι στη μείωση της βίας των ανδρών κατά των γυναικών.

Στοιχεία επικοινωνίας:

08 442 99 30

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροinfo@roks.se

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – Εθνικό κέντρο στήριξης θυμάτων αιμομιξίας και άλλης σεξουαλικής κακοποίησης κατά την παιδική ηλικία)

Η RISE είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση που παρέχει στήριξη σε ενήλικες που υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση κατά την παιδική τους ηλικία. Η ένωση διαθέτει τηλεφωνική γραμμή βοήθειας την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν γυναίκες, άντρες, παιδιά, συγγενείς και επαγγελματίες. Η RISE προσφέρει επίσης στα μέλη της διάφορες δραστηριότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συζητήσεις σε ομάδες στήριξης.

Στοιχεία επικοινωνίας:

08 696 00 95

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροstod@rise-sverige.se

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://rise-sverige.se/

Terrafem

Η Terrafem είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση. Διαχειρίζεται τη μόνη εθνική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας στη Σουηδία για μετανάστριες που είναι θύματα βίας. Η Terrafem διαχειρίζεται επίσης γραμμή παροχής νομικής βοήθειας και παρέχει φιλοξενία σε κέντρα υποδοχής σε κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους.

Στοιχεία επικοινωνίας:

020 52 10 10

08 643 05 10

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροinfo@terrafem.org

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.terrafem.org/

Unizon

Η Unizon εκπροσωπεί τα κέντρα υποδοχής γυναικών, τα κέντρα ενδυνάμωσης νεαρών γυναικών και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες και αποβλέπει σε μια κοινωνία χωρίς βία, όπου θα υπάρχει ισότητα των φύλων. Το έργο των οργανώσεων που είναι μέλη της συνίσταται κατά κύριο λόγο στη στήριξη και προστασία των κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους. Οι οργανώσεις παρέχουν επίσης προληπτικό και υποστηρικτικό έργο σε παιδιά και νέους, επηρεάζουν την κοινή γνώμη και διαδίδουν τη γνώση.

Στοιχεία επικοινωνίας:

08 642 64 01

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροinfo@unizon.se

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://unizon.se/

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/09/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.