Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Σουηδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

Θεωρείστε θύμα εγκληματικής πράξης εάν έχετε υποστεί βλάβη, π.χ. έχετε τραυματιστεί ή η περιουσία σας έχει υποστεί ζημία ή έχει κλαπεί, ως αποτέλεσμα περιστατικού το οποίο συνιστά εγκληματική πράξη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ως θύμα εγκληματικής πράξης, ο νόμος σάς παρέχει ορισμένα ατομικά δικαιώματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δικαστική διαδικασία. Μπορεί επίσης να έχετε δικαίωμα να λάβετε διάφορες μορφές στήριξης και αποζημίωσης για τη ζημία που προκλήθηκε από την εγκληματική πράξη.

Οι ποινικές διαδικασίες στη Σουηδία ξεκινούν με τη διερεύνηση της εγκληματικής πράξης, τη λεγόμενη «προκαταρκτική έρευνα». Πλην ορισμένων εξαιρέσεων, υπάρχει υποχρέωση έναρξης προκαταρκτικής έρευνας αν υφίστανται λόγοι για τους οποίους πιστεύεται ότι έχει διαπραχθεί εγκληματική πράξη. Οι προκαταρκτικές έρευνες διεξάγονται από την αστυνομία, αλλά μερικές φορές τίθεται επικεφαλής εισαγγελέας. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, ο εισαγγελέας μπορεί να αποφασίσει να συνεχίσει τη διαδικασία παραπέμποντας την υπόθεση στο δικαστήριο ή, εάν ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, να κλείσει την υπόθεση χωρίς να την παραπέμψει σε δικαστήριο. Αν η υπόθεση παραπεμφθεί στο δικαστήριο, θα διεξαχθεί δίκη. Κατά τη διάρκεια της δίκης, το δικαστήριο εξετάζει όλα τα συλλεγέντα αποδεικτικά στοιχεία και αποφασίζει αν θα καταδικάσει τον κατηγορούμενο για την εγκληματική πράξη ή όχι. Το δικαστήριο θα αναφέρει επίσης αν υπάρχει δυνατότητα έφεσης σε ανώτερο δικαστήριο.

Ως θύμα εγκληματικής πράξης, διαδραματίζετε σημαντικό ρόλο στη διαδικασία και έχετε διάφορα δικαιώματα. Μπορείτε να συμμετάσχετε στη δικαστική διαδικασία χωρίς ειδική νομική ιδιότητα ή να έχετε πιο ενεργό ρόλο ως επίσημος διάδικος στη διαδικασία. Μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση και/ή να υποστηρίξετε την άσκηση δίωξης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ασκήσετε ιδιωτική δίωξη με δική σας πρωτοβουλία, εάν ο εισαγγελέας έχει αποφασίσει να μην το πράξει.

Για τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

4 - Αποζημίωση

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/09/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.