Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Austria

Content provided by:
Austria

Bűncselekmény áldozata vagyok. Kihez fordulhatok támogatásért és segítségért?

A büntetőeljárási törvénykönyv StPO (Strafprozessordnung) 66. §-a (2) bekezdése értelmében a Szövetségi Alkotmányügyi, Reformügyi, Deregulációs és Igazságügyi Minisztérium (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz) olyan megfelelő és elismert szervezetekkel kötött szerződéseket, amelyek azt követően, hogy igazolják a jogszabályi feltételeknek való megfelelést, segítséget nyújtanak az áldozatoknak. E szervezetek adatai a következő linkre kattintva érhetők el, szövetségi államonként (Land) rendezve: Áldozatsegítő szervezetek

Áldozatsegítő forróvonal

Szövetségi Szociális Jóléti Hivatal (Sozialministeriumservice): 0043 158831 és általános áldozatsegítő segélyvonal: 0800 112 112 (vagy az Európai áldozatsegítő segélyvonal: 116 006)

Az áldozatoknak nyújtott segítség ingyenes?

Igen.

Milyen típusú támogatásra számíthatok az állami szolgálatoktól vagy hatóságoktól?

A bűncselekmények áldozatai kártérítést kapnak az áldozatok kártalanításáról szóló törvény (Verbrechensopfergesetz (VOG)) rendelkezései szerint; Szövetségi Közlöny (BGBl.) 288/1972. sz.

A VOG szerint az eljárás minden (osztrák és külföldi állampolgár) kérelmező esetében azonos. Ez egy olyan közigazgatási eljárás, amely során a hatóságnak meg kell határozni a releváns tényeket, és döntést kell hozni a kért támogatásról. A kérelmező köteles együttműködni az eljárás alatt, és köteles megadni a szükséges információkat (ideértve a kár megállapításához szükséges információkat is).

A VOG szerinti kérelmeket a Szövetségi Szociális Jóléti Hivatalnál kell benyújtani, amely dönt is ezekről.

Milyen típusú támogatásra számíthatok a civil szervezetektől?

Az alábbi személyek jogosultak pszichoszociális és jogi áldozatsegítő szolgáltatásokra:

  • erőszakos, valamint nemi erkölcs elleni bűncselekmények vagy veszélyes fenyegetések áldozatai, illetve olyan áldozatok, akiknek ilyen szándékos bűncselekmény során kihasználhatták a személyes függőségét;
  • házastárs, élettárs, közeli hozzátartozók, testvérek és a bűncselekmény következtében elhunyt áldozat más eltartottjai, és más olyan hozzátartozó, aki hozzátartozója halálának tanúja volt;
  • terrorcselekmények áldozatai.

Kérésre az áldozatok – személyes részvételük lehető legnagyobb mértékű figyelembevétele mellett – pszichoszociális és jogi segítségnyújtásban részesülnek, feltéve, hogy ez eljárási jogaik védelméhez szükséges. Maguk az áldozatsegítő szervezetek felelősek annak megítéléséért, hogy az ilyen segítség „szükséges-e”. A nemi erkölcs elleni bűncselekmények 14 évesnél fiatalabb áldozatai mindig jogosultak pszichoszociális segítségnyújtásra.

Pszichoszociális segítségnyújtás

A pszichoszociális segítségnyújtás keretében az áldozatokat felkészítik az eljárás okozta pszichológiai stresszre, segítséget kapnak tapasztalataik (félelmük, kétségbeesésük, gyászuk vagy haragjuk) kezeléséhez, valamint a nyomozás vagy tárgyalás részeként lefolytatott meghallgatásokra is elkísérik őket.

Jogi segítségnyújtás

A jogi támogatás célja az áldozatok büntetőeljárás keretében történő jogérvényesítésben való segítése. Mindez különösen hasznosnak és szükségesnek bizonyul, ha konkrét körülmények miatt aggályok merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy az áldozat jogait az eljárás során nem fogják kellőképpen tiszteletben tartani. Ha az áldozat a bűncselekmény miatt kárt, vagy hátrányt szenvedett, az ügyvéd az áldozat nevében kártérítést (pl. a nem vagyoni kárért) követelhet (amennyiben az áldozat magánfélként lép fel).

Utolsó frissítés: 03/02/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.