Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Greece

Content provided by:
Greece

Θεωρείστε θύμα εγκλήματος, αν έχετε υποστεί ζημία, όπως π.χ. αν έχετε τραυματιστεί, ή αν η περιουσία σας έχει υποστεί ζημία ή έχει κλαπεί κ.λπ. ως αποτέλεσμα ενός περιστατικού, το οποίο στοιχειοθετεί έγκλημα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ως θύμα εγκλήματος ο νόμος σας παρέχει συγκεκριμένα ατομικά δικαιώματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις δικαστικές διαδικασίες (τη δίκη).

Οι ποινικές διαδικασίες στην Ελλάδα αρχίζουν με τη διερεύνηση του εγκλήματος. Μερικές φορές, της ανάκρισης προηγείται προκαταρκτική εξέταση. Σκοπός της προκαταρκτικής εξέτασης είναι να διερευνηθούν οι συνθήκες της υπόθεσης και να αποφασιστεί αν θα ασκηθεί η ποινική δίωξη ή όχι.

Η διερεύνηση του εγκλήματος γίνεται από την αστυνομία και δικαστικούς λειτουργούς (εισαγγελέα ή/και ανακριτή). Στο τέλος της έρευνας ο αρμόδιος για την υπόθεση αστυνομικός προωθεί όλα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας εξετάζει το έργο που επιτελέστηκε ως εκείνη τη στιγμή και διαβιβάζει την υπόθεση στο δικαστήριο μαζί με την πρότασή του/της για το πώς πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία.

Το δικαστήριο, αφού μελετήσει τον φάκελο της υπόθεσης και την πρόταση του/της εισαγγελέα, μπορεί να προχωρήσει σε δίκη ή να κλείσει την υπόθεση.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, το δικαστήριο εξετάζει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν και αποφασίζει για την ενοχή του κατηγορούμενου. Εάν το δικαστήριο κρίνει ένοχο τον κατηγορούμενο, τον /την καταδικάζει και επιβάλλει ποινή. Αν ο κατηγορούμενος κριθεί αθώος, το δικαστήριο τον/την απαλλάσσει.

Για τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους:

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

4 - Αποζημίωση

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/06/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.