Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Italy

Content provided by:
Italy

Esu nusikaltimo auka. Į ką turiu kreiptis dėl paramos ir pagalbos?

Pirmą kartą susisiekęs su baudžiamojo persekiojimo institucijomis, būdamas nukentėjusioji šalis, jums suprantama kalba gausite informaciją apie vietines sveikatos priežiūros įstaigas, apgyvendinimo įstaigas ir prieglaudas. Jeigu tarp nukentėjusiųjų yra nepilnamečių, turi būti informuojamas nepilnamečių bylų teismas, kad jis galėtų įvertinti padėtį ir apsaugos priemones. Jeigu prašote, teisėsaugos institucijos turi pareigą bet kuriuo metu padėti jums susisiekti su toliau nurodytomis organizacijomis:

 • paramos aukoms tarnybomis;
 • specializuotomis teisinės paramos institucijomis;
 • advokatų tarybomis (it. Consigli dell’Ordine);
 • nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO);
 • teisinio konsultavimo centrais ir teismo medicinos skyriais;
 • valstybinėmis institucijomis, teikiančiomis teisinę paramą (Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija).

Paramos aukoms organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos ir asociacijos, dalyvaujančios teikiant teisinę paramą nusikaltimų aukoms

 1. Profesinės sąjungos: Italijos bendroji darbuotojų konfederacija (it. Confederazione Generale Italiana del Lavoro, CGIL), Italijos darbuotojų profesinių sąjungų konfederacija (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, CISL) ir Italijos darbuotojų sąjunga (Unione Italiana del Lavoro, UIL)
 2. Asociacija „Libera“ [kovos su mafija organizacija] – 0832 683429 ir 683430
 3. Romos moterų prieglauda – 06 6840 172006
 4. Vartotojų asociacijos
 5. Nacionalinis pagyvenusių asmenų teisių asociacijų tinklas (it. Associazioni per i Diritti degli Anziani, ADA) – 06 48907327
 6. Tinklas „Dafne“ (parama smurto aukoms) – 011 5683686

Kovos su prekyba žmonėmis pagalbos linija – 800 290 290

Kovos su smurtu pagalbos linija – 1522

Kovos su diskriminacija pagalbos linija – 800 90 10 10

Pagalbos linija lyties organų žalojimo aukoms – 800 300 558

Pagalbos linija terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo aukoms – 06.46548373, 06.46548374, 06.46548375

Pagalbos linija su mafija susijusių nusikaltimų aukoms – 800 191 000

Pagalbos linija turto prievartavimo ir lupikavimo aukoms – 800-999-000

Pagalbos linija visomis kalbomis, skirta pranešti apie diskriminacijos ir rasizmo incidentus – 800 90 10 10

Skubios pagalbos linija nepilnamečiams – 114

Ar parama aukoms teikiama nemokamai?

Parama aukoms teikiama nemokamai.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš valstybinių tarnybų ar institucijų?

Smurtiniai nusikaltimai gali turėti traumuojantį poveikį nukentėjusiajam, būdamas nukentėjusysis galite kreiptis pagalbos į atitinkamas valstybines tarnybas, kurias administruoja vietinė sveikatos priežiūros institucija (it. Azienda Sanitaria Locale, ASL), pvz., šeimos konsultavimo centrus (consultorio familiare), ir vietos savivaldybė (administruoja socialines tarnybas). Jeigu tarp nukentėjusiųjų yra nepilnamečių, turi būti informuojamas nepilnamečių bylų teismas, kad jis galėtų įvertinti padėtį ir apsaugos priemones. Jeigu prašote, policijos institucijos (karinė policija (it. Carabinieri), valstybinė policija, savivaldybės policija ir kt.) turi pareigą bet kuriuo metu padėti jums susisiekti su toliau nurodytomis organizacijomis. Kai kurios prieglaudos turi saugius būstus, kuriuose sunkesniais atvejais galite būti apgyvendintas siekiant išvengti tolesnio smurto. Siekdamas gauti informacijos ir (arba) susisiekti su prieglaudomis savo vietovėje, taip pat galite paskambinti nemokamu telefono numeriu 1522, kurį administruoja Italijos Ministro Pirmininko tarnyba. Jeigu patiriate asmeninių sunkumų, taip pat galite prašyti pagalbos iš paramos administratoriaus (it. Amministratore di Sostegno), asmens, kuris dirba vadovaujamas civilinių bylų teismo globos skyriaus ir privalo nemokamai padėti sunkumų, įskaitant laikinus sunkumus, patiriantiems asmenims, pasirūpinti jų poreikiais. Galite tiesiogiai pateikti prašymą civilinių bylų teismui arba paaiškinti savo sunkumus vietos savivaldybės socialinėms tarnyboms, kad jos galėtų informuoti prokuratūros civilinių reikalų tarnybą, o ši galėtų jūsų naudai nurodyti imtis veiksmų.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš nevyriausybinių organizacijų?

Nevyriausybinės organizacijos teikia įvairią paramą, įskaitant psichologinę paramą, laikinąjį būstą prieglaudose ir kitose panašiose įstaigose, teisinę paramą ir konsultacijas, materialinę paramą, paramą būtiniesiems poreikiams patenkinti ir kt.

Paskutinis naujinimas: 13/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.