Drepturile victimelor, pe țări

Italy

Content provided by:
Italy

Pe cine pot contacta pentru a beneficia de sprijin și asistență dacă sunt victima unei infracțiuni?

În urma primului contact cu autoritățile de urmărire penală, în calitate de parte vătămată, veți primi, într-o limbă pe care o înțelegeți, informații cu privire la: unitățile medicale de la nivel local, spațiile rezidențiale, refugiile și adăposturile. În cazul în care printre victime se numără minori, instanța pentru minori trebuie să fie informată pentru a evalua situația și măsurile de protecție. În cazul în care solicitați acest lucru, autoritățile de aplicare a legii au obligația de a vă pune în legătură, în orice moment, cu următoarele organizații:

 • servicii de asistență pentru victime
 • autorități specializate de asistență juridică
 • consilii ale barourilor (Consigli dell’Ordine)
 • organizații neguvernamentale (ONG-uri)
 • clinici juridice și departamente de criminalistică
 • autorități publice implicate în asistență judiciară (Ministerul Justiției, Ministerul de Interne)

Servicii de sprijin pentru victime

Organizații neguvernamentale - asociații implicate în acordarea de asistență juridică victimelor infracțiunilor:

 1. organizații sindicale: Confederația Generală a Muncii din Italia (Confederazione Generale Italiana del Lavoro; CGIL) - Confederația Italiană a Organizațiilor Sindicale (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; CISL) - Organizația Sindicală din Italia (Unione Italiana del Lavoro; UIL)
 2. Asociația Libera [organizație anti-mafia] - 0832 683429-683430
 3. Refugiul pentru femei din Roma - 06 6840 172006
 4. asociații ale consumatorilor
 5. Rețeaua Națională de Asociații pentru Drepturile Persoanelor Vârstnice (Associazioni per i Diritti degli Anziani; ADA) - 06 48907327
 6. Rețeaua Dafne (sprijin pentru victimele violenței) - 011 5683686

Linie telefonică gratuită împotriva traficului de persoane - 800 290 290

Linie telefonică gratuită împotriva violenței - 1522

Linie telefonică gratuită împotriva discriminării - 800 90 10 10

Linie telefonică gratuită pentru victimele mutilării genitale - 800 300 558

Linie telefonică gratuită pentru victimele terorismului și crimei organizate - 06.46548373 - 06.46548374 - 06.46548375

Linie telefonică gratuită pentru victimele infracțiunilor având legătură cu mafia - 800 191 000

Linie telefonică gratuită pentru victimele extorcării și ale cametei - 800-999-000

Linie telefonică gratuită în toate limbile pentru raportarea incidentelor de discriminare și rasism - 800 90 10 10

Linie telefonică gratuită pentru minori - 114

Asistența acordată victimelor este gratuită?

Asistența acordată victimelor este gratuită.

Ce tipuri de asistență pot primi de la serviciile sau autoritățile publice?

Infracțiunile săvârșite cu violență pot avea efecte traumatice asupra victimei și, ca atare, puteți solicita asistență din partea serviciilor publice corespunzătoare asigurate de autoritatea publică locală din domeniul sănătății (Azienda Sanitaria Locale; ASL), precum centrele de consiliere familială (consultorio familiare), și de municipalitatea locală (servicii sociale). În cazul în care printre victime se numără minori, instanța pentru minori trebuie să fie informată pentru a evalua situația și măsurile de protecție. În cazul în care solicitați acest lucru, autoritățile de poliție [poliția militară (Carabinieri), poliția de stat, poliția municipală etc.] au obligația de a vă pune în legătură, în orice moment, cu aceste organizații. Unele refugii dispun de locuințe sigure în care, în cazuri mai grave, puteți fi adăpostit(ă) pentru a nu fi supus(ă) în continuare unor acte de violență. Pentru a obține informații și/sau a intra în legătură cu refugiile din zona dumneavoastră, puteți apela, de asemenea, numărul gratuit 1522, operat de biroul prim-ministrului italian. În cazul în care aveți dificultăți personale, puteți solicita, de asemenea, asistență de la un administrator de sprijin (Amministratore di Sostegno), o persoană care lucrează sub îndrumarea Secției de tutelă din cadrul instanței civile și are responsabilitatea de a ajuta gratuit persoanele care se află în dificultate, inclusiv în dificultate temporară, pentru a le satisface nevoile. Puteți depune o cerere direct la instanța civilă sau să explicați dificultățile pe care le întâmpinați serviciilor sociale ale municipalității locale, pentru ca acestea să poată informa oficiul de afaceri civile al parchetului, care poate dispune luarea de măsuri cu privire la dumneavoastră.

De ce tipuri de sprijin pot beneficia din partea organizațiilor neguvernamentale?

Organizațiile neguvernamentale oferă diferite tipuri de sprijin, inclusiv asistență psihologică, cazare temporară în unități precum refugii, asistență și consiliere juridică, sprijin material, asigurarea necesarului etc.

Ultima actualizare: 13/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.