Rechten van slachtoffers – per land

Portugal

Sisu koostaja:
Portugal

Kan ik tegen de rechterlijke beslissing in beroep gaan?

Ja. Als u assistent of burgerlijke partij bent, kunt u in hoger beroep gaan tegen een beslissing waar u het niet mee eens bent. Dit beroep verloopt altijd via uw advocaat

en moet binnen 30 dagen schriftelijk worden ingesteld bij de rechtbank waar het proces heeft plaatsgevonden. In het beroepschrift moet u aangeven waarom u het niet eens bent met de beslissing wat betreft de beoordeling van het bewijsmateriaal en/of de toepassing van de rechtsregels.

Wat zijn mijn rechten nadat de beslissing is gegeven?

U hebt het recht van het vonnis in kennis te worden gesteld en – zoals hierboven vermeld – tegen het vonnis in beroep te gaan, afhankelijk van de rol die u in de procedure hebt gespeeld.

Heb ik recht op ondersteuning of bescherming na het proces? Voor hoe lang?

Uit de rechterlijke beslissing zelf kan als bijkomende maatregel het recht op bepaalde specifieke ondersteuning of bescherming voortvloeien, zoals verwijderingsmaatregelen, waarvan de duur in de beslissing zelf wordt bepaald.

Welke informatie krijg ik als de dader van het misdrijf wordt veroordeeld?

U wordt in kennis gesteld van de rechterlijke beslissing en dus van de straf waartoe de dader van de strafbare feiten is veroordeeld. In het geval van een gevangenisstraf wordt u geïnformeerd over de gevangenis waar de straf zal worden uitgezeten.

Word ik geïnformeerd wanneer de dader in vrijheid wordt gesteld (ook wanneer hij vervroegd of voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld) of wanneer hij is ontsnapt uit de gevangenis?

Ja, mits u te kennen hebt gegeven dat u geïnformeerd wilt worden, wordt u op de hoogte gebracht van de vrijlating of ontsnapping van de dader en, met name in gevallen waarin de dader bijzonder gevaarlijk is, van informatie die van invloed is op de status van de dader, in het bijzonder de toepassing van dwangmaatregelen.

Word ik betrokken bij beslissingen over invrijheidstelling of voorwaardelijke invrijheidstelling? Kan ik bijvoorbeeld een verklaring afleggen of beroep instellen?

U kunt een verzoek indienen bij de strafuitvoeringsrechtbank (Tribunal de Execução de Penas) en daarbij de redenen aanvoeren die u relevant acht.

Laatste update: 07/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.