Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Suomi

Sisällön tuottaja:
Suomi

Sinua pidetään rikoksen uhrina, jos olet joutunut sellaisen teon tai laiminlyönnin kohteeksi, jota pidetään Suomen lain mukaan rikoksena. Rikoksen uhrina sinulla on tiettyjä oikeuksia oikeudenkäynnissä, ennen sitä ja sen jälkeen.

Suomessa rikosprosessi alkaa esitutkinnalla, jonka toimittaa yleensä poliisi. Tässä vaiheessa selvitetään onko rikos todella tapahtunut, missä olosuhteissa se on tehty ja keitä eri osapuolet ovat. Esitutkinnassa arvioidaan myös rikoksella aiheutettu vahinko ja sinun vaatimuksesi rikoksen tekijältä.

Jos rikoksesta on riittävä näyttö, syyttäjä nostaa syytteen ja vie jutun tuomioistuimeen. Oikeudenkäynnin aikana tuomioistuin arvioi todisteet ja tuomitsee epäillyn joko syylliseksi rikokseen tai toteaa hänet syyttömäksi. Rikosprosessi voi jatkua, jos joku osapuolista valittaa tuomiosta ylempään oikeusasteeseen.

Tarvittavat tiedot löytyvät alla olevien linkkien kautta

1 - Rikoksen uhrin oikeudet

2 - Rikosilmoituksen tekeminen ja rikoksen uhrin oikeudet rikostutkinnan tai oikeudenkäynnin aikana

3 - Rikoksen uhrin oikeudet oikeudenkäynnin jälkeen

4 - Korvaus

5 - Rikoksen uhrin oikeus saada tukea ja apua

Päivitetty viimeksi: 19/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.