Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka

Rikoksen uhri on henkilö, jolle on aiheutunut vahinkoa sellaisen tapahtuman seurauksena, joka on kansallisen lainsäädännön mukaan rikos. Hän on esimerkiksi saattanut loukkaantua tai hänen omaisuuttaan on voitu varastaa tai vahingoittaa. Rikoksen uhrilla on tietyt laissa määritellyt oikeudet ennen oikeudenkäyntiä, sen aikana ja sen jälkeen.

Kreikassa rikosprosessi alkaa rikostutkinnasta. Joissakin tapauksissa tutkintaa edeltää esitutkinta. Esitutkinnan tarkoituksena on selvittää asiaan liittyvät tosiseikat, jotta voidaan päättää, nostetaanko syyte.

Rikostutkinnasta vastaavat poliisi ja oikeusviranomaiset (syyttäjä ja/tai tutkintatuomari). Tutkinnan päätteeksi asiasta vastaava poliisi toimittaa kaikki kerätyt tiedot syyttäjälle. Syyttäjä tutkii siihen mennessä tehtyä työtä ja lähettää tuomioistuimeen sekä aineiston että ehdotuksensa siitä, miten prosessissa on edettävä.

Tutkittuaan asiaa koskevan aineiston ja syyttäjän ehdotuksen tuomioistuin voi jatkaa asian käsittelyä tai lopettaa sen.

Oikeudenkäynnissä tuomioistuin tutkii kaiken kerätyn todistusaineiston ja ratkaisee vastaajan syyllisyyden. Jos tuomioistuin toteaa vastaajan syylliseksi, se antaa tuomion ja määrää tuomitulle rangaistuksen. Jos vastaaja todetaan syyttömäksi, tuomioistuin vapauttaa hänet.

Lisätietoja löytyy seuraavista linkeistä:

1 - Rikoksen uhrin oikeudet

2 - Rikosilmoituksen tekeminen ja rikoksen uhrin oikeudet tutkinnan tai oikeudenkäynnin aikana

3 - Rikoksen uhrin oikeudet oikeudenkäynnin jälkeen

4 - Korvaus

5 - Rikoksen uhrin oikeus saada tukea ja apua

Päivitetty viimeksi: 14/06/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.