Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Malta

Sisällön tuottaja:
Malta

Voiko tuomioistuimen päätökseen hakea muutosta?

Oikeudenkäynti päättyy tuomioistuimen päätökseen, jossa vastaaja todetaan syylliseksi tai vapautetaan syytteestä. Jos vastaaja todetaan syylliseksi, tuomari antaa hänelle tuomion. Maltan lainsäädännön mukaan ainoastaan vastaajalla ja ylimmällä syyttäjällä on oikeus hakea muutosta tuomioon / syytteestä vapauttamiseen ja/tai rangaistukseen rikosasioiden muutoksenhakutuomioistuimessa.

Jos muutosta tuomioistuimen päätökseen haetaan ja olit asianomistaja ensimmäisessä oikeudenkäynnissä, oikeusavustajallasi on oikeus tutkia kaikki muutoksenhakumenettelyyn liittyvät asiakirjat.

Mitkä ovat uhrin oikeudet tuomion antamisen jälkeen?

Kun tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpano käynnistyy, sinulla on oikeus saada jäljennös tuomioistuimen päätöksestä. Jos rikoksentekijä tuomitaan vankeuteen, sinulla on oikeus saada tieto siitä, kun hänet vapautetaan tai jos hän pakenee vankilasta.

Onko minulla oikeus saada tukea tai suojelua oikeudenkäynnin jälkeen? Kuinka kauan?

Sinulla on oikeus saada tukea tai suojelua rikosoikeudenkäynnin aikana tai kohtuullisen ajan oikeuskäsittelyn päätyttyä.

Mitä tietoja saan siinä tapauksessa, että rikoksentekijä tuomitaan?

Saat jäljennöksen lainvoimaisesta tuomiosta.

Ilmoitetaanko minulle, jos rikoksentekijä vapautuu (myös ennen määräaikaa tai ehdonalaiseen) tai pakenee vankilasta?

Uhrille ilmoitetaan, jos rikoksentekijä vapautetaan tai hän pakenee vankilasta.

Voinko osallistua vapauttamista tai ehdonalaiseen pääsyä koskevien päätösten tekemiseen? Voinko esimerkiksi antaa tässä yhteydessä lausuman tai hakea päätöksiin muutosta?

Et voi osallistua tällaisten päätösten tekemiseen, mutta saat niistä tiedon.

Päivitetty viimeksi: 04/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.