Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Malta

Sisällön tuottaja:
Malta

Appogg (tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kansallinen sosiaalihuoltovirasto)

Victim Support Malta (rikoksen uhrien tukijärjestö)

Appogg

Appogg-viraston palveluja ovat sosiaalityö, psykologinen neuvonta, apu, tuki ja ohjaus rikoksen uhreille ja erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille, kuten lapsille ja perheväkivallan uhreille.

Lasten ja tukea tarvitsevien perheiden kansallinen sosiaalihuoltovirasto Appogg

  • toimii sosiaaliministeriön alaisuudessa olevan sosiaalipalvelusäätiön (Foundation for Social Welfare Services of the Ministry of Family and Social Solidarity) yhteydessä
  • tarjoaa jatkuvia palveluja, joihin kuuluvat sosiaalityö, psykologinen neuvonta, apu, tuki ja neuvonta uhreille yleensä ja erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille, kuten lapsille ja perheväkivallan uhreille
  • antaa maksuttomia palveluja, jotka eivät ole sidoksissa rikoksentekijän syytteeseenpanoon ja tuomitsemiseen.

YHTEYSTIEDOT:

Internetsivusto: http://www.appogg.gov.mt/

Victim Support Malta

Victim Support Malta (Maltan rikosuhrien tukijärjestö) antaa rikoksen uhreille ammattimaista, riippumatonta, luottamuksellista ja puolueetonta tiedotusta heidän oikeuksistaan sekä heille tarjottavista palveluista ja avusta.

Victim Support Malta

  • on poliisista, tuomioistuimista ja muista rikosoikeudellisista viranomaisista riippumaton järjestö
  • antaa rikoksen uhreille ammattimaista, riippumatonta, luottamuksellista ja puolueetonta tiedotusta heidän oikeuksistaan sekä heille tarjottavista palveluista ja avusta
  • tarjoaa tietoa Maltan rikosoikeusjärjestelmästä ja rikosoikeudellisista menettelyistä
  • antaa maksuttomia palveluja riippumatta siitä, onko rikoksesta tehty ilmoitus ja milloin rikos on tapahtunut.

YHTEYSTIEDOT:

Internetsivusto: http://victimsupport.org.mt/

Päivitetty viimeksi: 04/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.