Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Malta

Sisällön tuottaja:
Malta

Rikoksen uhriksi katsotaan henkilö, jolle on aiheutunut vahinkoa rikoksesta: henkilö on loukkaantunut tai hänen omaisuuttaan on vahingoitettu tai anastettu tai muuta vastaavaa, ja tämä on tapahtunut sellaisen tapahtuman seurauksena, joka on kansallisen lainsäädännön mukaan rikos. Rikoksen uhrille myönnetään laissa tiettyjä henkilökohtaisia oikeuksia ennen tuomioistuinkäsittelyä (oikeudenkäyntiä), sen aikana ja sen jälkeen.

Maltassa rikosoikeudenkäyntimenettely aloitetaan esitutkinnalla. Rikoksen luonteesta riippuu, suorittaako esitutkinnan poliisi vai tutkintatuomari.

Vähäiset rikokset (eli rikokset, joista on seurauksena sakkorangaistus tai alle kuuden kuukauden vankeusrangaistus), tutkii poliisi. Jos rikoksentekijää vastaan on riittävästi todisteita, poliisi saattaa asian Court of Magistrates -tuomioistuimen käsiteltäväksi ja toimii syyttäjänä oikeudenkäynnissä. Oikeudenkäynnin aikana tuomari tutkii todisteet ja antaa rikoksesta epäillylle langettavan tai vapauttavan tuomion. Jos rikoksesta epäilty katsotaan syylliseksi, tuomion langettanut tuomari päättää myös hänelle määrättävästä rangaistuksesta.

Tutkintatuomarit tutkivat muut kuin vähäiset rikokset. Jos rikoksentekijää vastaan on riittävästi todisteita, tutkintatuomari saattaa asian Court of Magistrates ‑tuomioistuimen käsiteltäväksi. Court of Magistrates ‑tuomioistuin tutkii todisteet ja jos se toteaa todisteet riittäviksi, se siirtää asian ylimmälle syyttäjälle (Attorney General). Ylin syyttäjä vie asian rikostuomioistuimeen (Criminal Court), jossa se käsitellään oikeudenkäynnissä. Yleinen syyttäjä (public prosecutor) toimii syyttäjänä oikeudenkäynnissä, ja asia käsitellään kokoonpanossa, johon kuuluu tuomari ja valamiehistö. Valamiehistö päättää, katsotaanko rikoksesta epäilty syylliseksi vai ei. Jos epäilty katsotaan syylliseksi, tuomari päättää hänelle määrättävästä seuraamuksesta.

Tarvittavat tiedot löytyvät alla olevien linkkien kautta

1 - Rikoksen uhrin oikeudet

2 - Rikosilmoituksen tekeminen ja rikoksen uhrin oikeudet rikostutkinnan tai oikeudenkäynnin aikana

3 - Rikoksen uhrin oikeudet oikeudenkäynnin jälkeen

4 - Korvaus

5 - Rikoksen uhrin oikeus saada tukea ja apua

Päivitetty viimeksi: 04/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.