Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Portugali

Sisällön tuottaja:
Portugali

Olet rikoksen uhri, jos olet kärsinyt vahinkoa eli jos esimerkiksi olet joutunut väkivallanteon kohteeksi tai omaisuutesi on vahingoittunut tai varastettu sellaisen teon johdosta, joka katsotaan kansallisessa laissa rikokseksi. Rikoksen uhrilla on lain mukaan tiettyjä oikeuksia ennen rikosoikeudenkäyntiä, sen aikana ja sen jälkeen.

Portugalissa rikosprosessissa on kaksi vaihetta: rikostutkinta ja oikeudenkäynti. Rikostutkinnan aikana poliisi ja syyttäjälaitos (Ministério Publico) tutkivat tapauksen ja pyrkivät keräämään todisteita, joiden avulla rikoksentekijä voidaan tunnistaa. Jos epäiltyä vastaan saadaan kerättyä riittävästi näyttöä, syyttäjälaitos saattaa asian tuomioistuimen käsiteltäväksi oikeudenkäyntiä varten. Tuomioistuin tutkii kerätyt todisteet ja tuomitsee niiden perusteella syytetyn joko syylliseksi tai syyttömäksi.

Näistä linkeistä saat tarvittavat tiedot seuraavista aiheista:

1 - Rikoksen uhrin oikeudet

2 - Rikosilmoituksen tekeminen ja rikoksen uhrin oikeudet rikostutkinnan tai oikeudenkäynnin aikana

3 - Rikoksen uhrin oikeudet oikeudenkäynnin jälkeen

4 - Korvaus

5 - Rikoksen uhrin oikeus saada tukea ja apua

Päivitetty viimeksi: 28/03/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.